Závrty: průlomová pravda

[Překlad textu ve videu]

Otevírající se Země: dokument o závrtech

Rabbit Hole Productions ve spolupráci se … Sott.net

Otevírající se Země

Závrty: průlomová pravda

Něco se děje se zemí pod našima nohama; Země se doslova otevírá; Před rokem 2010 byly závrty poměrně neobvyklým jevem; Nyní se objevují téměř každý den; Ale proč je tolik závrtů a proč teď?; Jedním slovem … elektřina; Může to znít podivně; Teorie elektrického vesmíru, nebo-li plazmová kosmologie, může objasnit tento bezprecedentní jev; Plazmová kosmologie nahlíží na vesmír; jako na obří elektromotor, který je poháněn výměnou nabitých částic; Gravitační systémy jsou popel z dřívějších elektrických systémů“ – Hannes Alfven; Což vysvětluje mechanické a elektromagnetické síly odpovědné za tvorbu závrtů; Závrty jsou obvykle vysvětleny jako prasklé podzemní vodovodní potrubí nebo postupná eroze půdy; Dokonce i v místech, kde žádné takové potrubí neexistuje; Zatímco standardní vědecké teorie mohou mít odpověď v několika případech; Nevysvětlí třeba tyto; Stejně tak nemohou odpovědět na obrovské množství nových závrtů vznikajících po celém světě; Zde je jednoduchá ilustrace elektromagnetických a mechanických sil podílejících se na vzniku závrtů; Aktivita Slunce má přímý vztah k rychlosti otáčení Země; Čím více energie je produkováno Sluncem, tím rychleji se Země otáčí; Jako u elektrického motoru, existuje rozdíl v potenciálu náboje, který pohání rotaci naší planety; Slunce se nyní nachází v období podobnému Maunderovu minimu, s velmi nízkou sluneční aktivitou; Nízká sluneční radiace znamená, že méně kladně nabitých protonů dosáhne horní vrstvy atmosféry Země; Rozdíl potenciálu mezi kladně nabitou horní vrstvou atmosféry a negativně nabitou zemí poklesne; Výsledkem je zpomalení zemské rotace; Pomalejší rotace způsobí, že se Země stane méně podlouhlá jako ovál a více kruhová jako koule; Vyvolané mechanické namáhání způsobuje deformace; Což má za následek trhliny, dutiny a praskliny; Také je rozdíl potenciálu mezi zemskou kůrou a jádrem; A protože horní atmosféra je nyní méně pozitivní; Tak také přitahuje méně elektronů zevnitř země na její povrch; Čímž se snižuje rozdíl potenciálu mezi povrchem a jádrem; Tento rozdíl potenciálu působí jako pojivo planety, stahuje povrch a jádro dohromady; Když dojde k poklesu rozdílu potenciálu, zemská kůra se uvolní a pod povrchem se vytvoří mezery; Namáhání kůry vytvořené kombinací těchto dvou mechanických a elektrických sil má za následek nárůst četnosti zemětřesení; Toto uvolnění zemské kůry vytváří trhliny a otvory, jejichž výsledkem je nárůst sopečné činnosti; A konečně, podzemní prostor vytvořený tímto uvolněním vede k nárůstu vzniku závrtů; Závrty nejsou ojedinělým jevem; Jsou také spojeny se zemětřesením, sopkami, tsunami, podivnými zvuky a extrémním počasím; Toto je jen začátek; Pro více informací…

Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení [EarthChanges and the Human-Cosmic Connection]

Vydalo – redpillpress.com

Hudba: Devi Prayer od Craig Pruess

Animace Michael Rasmussen


Na Severu komentář:
recenzi knihy „Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení“ si můžete přečíst na našich stránkách v tomto článku

 

  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.