Připomenutí: Tajná zpráva Pentagonu z roku 2004 – změna klimatu nás zničí (a jak to souvísí s migrací);

Komentář NS: Od vydání tohoto článku nabraly proměny Země na intenzitě a co kdysi bývalo něčím výjimečným, je dnes téměř

Read more

Metazákon, který je nadřazený všem: může teorie informace ukázat směr ke skutečné „teorii všeho”?

Zeeya Merali Scientific American „Když jste vyloučili všechno, co je nemožné,” jak prohlásil fiktivní detektiv Sherlock Holmes, „pak cokoliv zbývá,

Read more