Cassiopaea, Ra, Hustoty

Předtím než budeme pokračovat s představením základních témat, je třeba zmínit zdroje části materiálu ze kterého čerpám. Jedná se o tzv. inspirační materiál, tedy channelingové zdroje pod jménem Cassiopaea a Ra. Je třeba dodat, a bude to zmíněno později, že tyto zdroje sloužily pouze jako odrazový můstek pro hlavní výzkum ze kterého čerpám.

Pokračování v představování některých základních pojmů, přeloženo ze stránek Cassiopaea.org z glossary.cassiopaea.com

Cassiopaea

Za jménem Cassiopaea je channeligový zdroj, který byl poprvé kontaktován Laurou Knight-Jadczyk v roce 1994. Mnoho lidí se zúčastnilo tohoto channelingového procesu, uskutečněném převážně přes desku s písmeny, ale Knight-Jadczyk patří mezi jediného stálého účastníka a primárního hybatele.

Cassiopaeané sami sebe označují jako “vy v budoucnosti” a současně za “bytosti světla v 6. hustotě.” Podle nich se “vy” vztahuje na více lidí, tedy na ty, kteří ”uznávají využití” informací z channeligového zdroje k dalšímu výzkumu inspirovanému přijatými informacemi. Materiál Cassiopaea se poněkud liší stylem a kontextem od jiných materiálů údajně pocházejících ze stejného zdroje, například materiálu Ra nebo Plejáďanů. Rozpravy o metafyzice nebo kosmologii lze velmi dobře spojit s výše zmíněnými zdroji, přesto materiál Cassiopaea zůstává jedinečným v tom smyslu, že obdržený materiál byl pouhým začátkem a ne konečným výsledkem. Fakt, že Knight-Jadzyk a její společníci provedli hloubkový výzkum v oblastech, které byly probrány v channelingovém materiálu, a následně využily výzkumu k formulaci nových cest bádání, dodává tomuto materiálu ojedinělý praktický a interaktivní nádech.

Cassiopaea v podstatě neobsahuje neurčité, všeobecné fráze o metafyzice, jak je obecně zvykem u channeligového materiálu. Pro poněkud systematický průzkum kosmologie, na který Cassiopaea navazuje a dále rozšiřuje, se můžete obrátit na materiál Ra.

Hlavní témata v materiálu Cassiopaea:

Schopnost člověka se duchovně rozvíjet s pomocí porozumění a práce s dynamikou každodenního života.

Materiál o tajné vládě dnešní doby, související s mimozemšťany a konspiracemi. Tato oblast je zkoumána jak v obecné rovině, tak i v souvislosti s osobními zkušenostmi autorky.

Historie, starověká i současná. Ve starověké historii se probírají ztracené civilizace, např. Atlantida a předchozí kataklyzmata a účast mimozemšťanů ve vývoji lidstva a jeho manipulace.

Směry výzkumu ve fyzice, které nepřímo pojednávají např. o gravitaci, minipulaci časoprostoru, hustoty a jednotné teorii pole (Unified Field Theory).

Další materiál pojednává o pravděpodobných budoucích událostech, mezi nejdůležitější z nich patří téma Vlny, což je možný bod přechodu mezi hustotami, který části lidstva “umožní ukončení studia” ve 3. hustotě a přesun do 4. hustoty. V tomto kontextu se probírají “lekce 3. hustory”.

Základem praktických rad od Cassiopaeanů je budování sítě pro sdílení informací, studium a rozvinutí objektivnosti. Pouze potom, až se naučíme lekce, které jsou nám k dispozici, může dojít k posunu. Mezi Cassiopaeou a dalším ezoterickým učením, převážně Sufismem a 4. Cestou, lze rozpoznat společné rysy. Laura Knight-Jadczyk čerpá z mnoha zdrojů a proudů myšlení a díky tomu byl materiál Cassiopaea rozšířen o širší kontext ezoterického učení. Učení QFS proto není pouze postaveno na Cassiopaea materiálu, i když byl prvnotním impulzem a základem.

Následující úryvek stručné vystihuje motto materiálu Cassiopaea.

„Život je náboženství. Životní zkušenosti odrážejí způsob vztahu vzájemné výměny mezi jedincem a bohem. Spící jsou ti, kteří mají málo víry ve smyslu jejich interakce se stvořením. Někdo se domnívá, že svět je tu od toho, aby byl překonán, ignorován nebo vypuzen z mysli. Pro tyto osoby svět skončí. Stanou se tím, co dali životu. Pouhým snem v ‘minulosti’. Lidé, kteří jasně vnímají objektivní realitu na pravo i na levo, se stanou realitou ‘Budoucnosti’.”

Cassiopaea 09-28-02

Ra

Ra, v obecném užívání, je starodávné egyptské božstvo. V dnešním kontextu se Ra vztahuje k channelingové bytosti z knih Zákon Všeho (Law of One), která byla přijatá Donem Elkinsem, Carlou Reckertovou a Jimem Mc Carthym v letech 1981-1984. Materiál Ra byl doporučen Kasiopeou jako vhodný základ pro ejich informace. Největší užitek materiálu Ra je že poskytuje obecné vysvětlení konceptů hustota, služba sobě a služba druhým, svobodná vůle a úvod do obecné kosmologie.

Materiál Ra často citujeme v současné práci pro definice vztahující se k vyšším hustotám, polaritě SS a SD a ostatních metafyzičtějších záležitostem.

Čakry a ostatní aspekty lidské bytosti jsou probírány, ale podle QFS jsou koncepty 4. Cesty obecně jasnější a snadněji použitelné pro moderní lidstvo. Materiál Ra trpí sklonem vidět ve věcech převážně dobro, i když dlouhodobé narušení lidské svobodné vůle ze strany sil SS ze 4. hustoty je též probíráno. Další komentáře jsou dostupné v materiálu Vlna. Samotný Ra materiál je dostupný na http://www.llresearch.org/ .

Hustoty

Hustota, v materiálech Cassiopaea a Ra, značí kvalitativně odlišnou úroveň bytí. Každá z hustot má sobě vlastní složení živých tvorů, vnímání a typických lekcí pro vědomí v ní sídlící.

Hustoty jsou definovány zhruba následovně:

1. hustota – Neživá hmota. Pokud budeme mluvit o učení, cílem může být, aby se hmota naučila slučovat k tvorbě primitivních biologických organizmů.

2. hustota – říše rostlin a zvířat – Lekce jsou spojené s biologickým životem, přežitím, adaptací, soutěžením, skupinovým uspořádáním tak, jak je pozorováno u zvířat a dále. Obecně řečeno, uspořádání duše má podobu hromadné duše, ale jak se jednotlivé druhy postupně stávají pokročilejšími, mohou se jednotliví členové druhu lišit pestřejším individuálním učením.

3. hustota – lidé – Lekce z 2. hustoty pokračují ve složitějsí podobě, například v souboji o sociální nadvládu, další přežití atd. Osobně vytvořená osobnost a osobní učení hrajou důležitější roli než v 2. hustotě. Lidé jsou rozděleni do typu před-Adamského, který sdílí kolektivní duši druhu a typu Adamského, který má individualizovanou duši. [odkaz v češtině]

Lekce která je určená pro třetí hustotu se týká rozhodnutí ohledně toho, ke kterému zaměření služby se přikloníme: zda-li k službě druhým (SD) ve všech svých možných podobách, nebo ke službě sobě (SS) ve všech svých možných podobách. [odkaz v češtině] K tomu, abychom se mohli vědomě rozhodnout, je třeba mít individuální duši a patrně dlouhou řadu životů ve třetí hustotě, přičemž duše postupně nabere svou polaritu.

4. hustota – Je popisována jako částečně hmotný stav, kde absolventi 3. hustoty mají možnost prohloubit a zkokonalit svou zvolenou polaritu. Skupiny SS a SD jsou na úrovni 4. hustoty od sebe oddělené a nedochází mezi nimi automaticky ke kontaktu, ledaže při interakci v kontextu 3. hustoty.

Valná většina fenoménu UFO zahrnuje bytosti 4. hustoty zaměřené na službu sobě. Bytí které je čistou podobou služby sobě, není možné za 4. hustotou, patrně proto, že se jedná o poslední částečně hmotnou hustotu.

Bytosti 4. hustoty mají výhodu, která plyne ze zvýšené vědomé kontroly nad fyzikalitou a obecně vytvářejí skupiny, které telepaticky sdílejí společný souhrn zkušeností, ačkoli si zachovávají jistou individualitu.

5. hustota – Duše od 1. do 4. husty se přesunují do 5. hustoty mezi inkarnacemi. Je to rozjímací zóna, kde duše mohou sledovat své minulé/budoucí životy v čistě éterickém stavu bytí. Nicméně k tomu, aby mohlo dojít k růstu, se musí duše inkarnovat do hustoty, která nejlépě vyhovuje její úrovni růstu.

6. hustota – Odpovídá úrovni “Božích jmen” čili “sjednocených myšlenkových forem”. Bytosti Služby druhým, které se již nemusejí inkarnovat, sídlí na této úrovni. V jiném názvosloví jde o anděly nebo Dhyanické bytosti.

7. hustota – Jedná se o úroveň, kde vše je jeden a jeden je vše, tedy v praktickém, skutečném a smysluplném smyslu. Na této úrovni již není rozdílu mezi myšlenkou a realitou. Úroveň je totožná s pojmem vše zahrnujícího boha, nebo univerza, nebo Slunce Absolutního v učení 4. Cesty.

Koncept hustoty je komplikovaný a slova 3. hustoty nemohou vyjádřit většinu aspektů tohoto pojmu. Materiál Ra nabízí poněkud systematický přehled tohoto tématu. Materiál Cassiopaea dále rozvíjí tento základ. Mezi nimi jsou malé rozdíly v důrazu a definování, ale z našeho pohledu je nejdůležitější informace o možnosti postupu, za jistých okolností, ze 3. do 4. hustoty, které je podmíněné zvládnutím lekcí 3. hustoty, tedy výslovně přežití, karmu a vytvoření plně osamostatněné bytosti, která je schopna důslené práce ve zvolené polaritě. Zvládnutí svého já, obsažené v učení 4. Cesty, je součástí vedlejší úlohy za tímto cílem.

Různorodé vesmíry kosmologie 4. Cesty lze považovat za odpovídající hustotám. Přímé porovnání je těžké, neboť větší část tématu je mimo lidskou zkušenost.

 

Pokračování: Hustoty – 2. část

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

2 thoughts on “Cassiopaea, Ra, Hustoty

 • Avatar
  March 27, 2008 at 09:38
  Permalink

  líbí se mi celkové dělení vrstev, ale vnímám předěly jinak. V formách společných jmenovatelů a jejich dalšího “úkolu”.
  Pevná hmota a říše rostlin mají za cíl vytvoření samostatně se pohybující formy samořiditelnosti = zvířat a lidí.
  Tato vrstva pak má za cíl formování nástroje k transmutaci dat na formy hustoty nezávisle na času, tedy okamžitě. Tím vytvářejí vrstvu ve vašem označení čtvrtou. Její samostatnost se pak projevuje ve spojení páté a šesté vrstvy, které jsou vpodstatě už vrstvami návratovými k prvním dvěma – podle vlastního rozhodnutí vzhledem ke své pozici a úkolu v prostoru.
  Takže klíčovou vrstvou pro propojení dvou typů jedné inteligence (jsou postavené u nás na polaritě prvku uhlíku a křemíku) je právě toto období, kdy se formuje onen společný jmenovatel pro mžikové změny hmoty na “datový potenciál” a zpět.
  Vcelku se už dá tento trend sledovat. Právě pomocí překladu symboliky v písmenech a číslicích.

  Pokud vás bude tato tematika zajímat, ozvěte se. Přecházíme postupně od chanelingu k realizaci této problematiky.([email protected])

 • Avatar
  January 19, 2013 at 22:07
  Permalink

  Vážení, to, autor uvádí jako pravdu je jen další channelingová pohádka. Realita je jiná.
  Neplýtvejte časem a energií na podobné slátaniny. Raději si přečtěte např. Tajemství Amenti", autora pod speudonymem Petr Penguin. Na rozdíl od výše uvedených blábolů popisuje opravdu pravdivě realitu, z níž vychází současnost. Včetně struktury a vazeb naší reality. Že z toho textu možná nebudete lecčemu příliš rozumět? Není divu. Od malička Vás illuminátské struktury krmí iluzorními obrazy reality. Vaše genetické konfigurace jsou natolik poškozené a metatronicky pokřivené-zmutované, že jen s obtížemi, byť je myšlenkově jste schopni přijímat postupně skutečnou realitu tohoto světa. Nic nelze uspěchat, je třeba na sobě v každém okamžiku života intenzivně pracovat. Uzdravovat svou zdevastovanou genetiku, namísto podléhání všudypřítomné "victim-victimizer game" realizovat bezpodmínečnou, absolutní lásku, pokoru, coby vědomí rovnosti si všeho stvořeného, absolutní bezpodmínečné odpuštění a těchto v sobě plně realizovaných kristovských atributů vycházející absolutní nevinné vědění. To je jediná skutečná cesta, cesta uzdravení své vlastní bytosti, to je to spasení, vzestup, nanebevstoupení. Ve skutečnosti je to návrat domů, tam odkud pocházíme. Není rychlé, ani samovolné cesty bez odpovídajícího úsilí a odhodlání, jak tu donedávna mnozí slibovali. Bez uzdravení, vyčištění genetického potenciálu bytosti není možno dosáhnout na vyšší než současnou kvalitu a úroveň bytí.
  Každý kristovský zasvěcenec(nikoli křesťan) velmi rychle prokáže, že to, co předkládají channeleři je bezcenné. Evoluční strážci tohoto vesmíru poskytli lidskému andělskému rodu zde na této planetě jeden spirituálně-vědecký systém, s jehož pomocí lze při patřičném úsilí a odhodlání dosáhnout úspěšné bioregenerace gentického potenciálu bytosti tak, aby, až příjde čas, se mohla vrátit domů do 5.dimenze, z níž andělské lidstvo pochází.
  Channeleři na závěr minulého roku jasně ukázali, že naprosto netušili a netuší, jaká je skutečná realita tohoto světa a co ve skutečnosti probíhá. Jsou svými "informátory" klamáni, manipulováni, jsou jejich více, či méně vědomými loutkami.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank