Psychopati, psychopatie a jejich role ve světě

Quantum Future School
Cassiopaea.com
Překlad: NaSeveru.org

 

Psychopati řídí náš svět. 6% světové populace se rodí jako genetičtí psychopati.
Víte co to znamená pro nás ostatní?  © sott.net
Komentář: Tzv. “oficiální kultura” ovlivňuje způsob, kterým pohlížíme na ostatní lidi a svět kolem nás, způsob kterým hodnotíme motivace, která stojí za jejich činy. Motivace lidí – proč dělají to, co dělají – jsou obecně, až na pár výjimek, považovány za podobné napříč společností. Jedním příkladem je pojem “dobra”, na který se většinou pohlíží tak, že se zásadně neliší od člověka k člevěku, až na těch pár výjimek vyšinutých jedinců. Většina lidí se shodne na tom, že nechtějí manipulovat lidi, aby se například mezi sebou navzájem zabíjeli.

Mezi námi se však vyskytují jedinci, jejichž pojem dobra (pro ně samotné) je natolik odlišný od pojmu dobra většiny populace, že pokud bude přetrvávat neznalost o jejich existenci, může to vést k tomu, že se nejen jednotlivci, ale i celé společnosti stanou jejich obětí. Řeč je o psychopatech – lidech bez svědomí – a následující článek (a budoucí články) je o nich.

 

“Termín název sociopat, nebo psychopat, často vyvolá v naší mysli přestavy sadisticky násilnických jednotlivců, například Teda Bundyho,
nebo fiktivní postavu  Dr. Hannibala „Kanibala” Lectera z knihy a filmu Mlčení jehňátek. Domnívám se ale, že definující charakteristické vlastnosti sociopatů ve skutečnosti zahrnují mnohem širší spektrum jednotlivců, než si většina z nás umí představit. Sociopat je vskutku  jednotlivec zahleděný sám do sebe, bez svědomí nebo citů pro druhé a pro kterého společenská pravidla nemají žádný význam. Domnívám se, že většina z nás zná, nebo přišla do styku, se sociopatickými jednotlivci aniž bysme o tom věděli. [Wendy Koenigsmann]

 

———————————————————————————

blank

 

Psychopat – Maska příčetnosti

Zvláštní výzkumný projekt organizace Quantum Future School

 

Představte si – jestliže můžete – nemít svědomí, vůbec žádné, žádné pocity viny nebo soucitu, ať uděláte cokoliv, žádná omezující starost o prospěch cizích osob, přátel, nebo dokonce členů rodiny. Představte si, že nemusíte zápolit se zahanbením, ani jednou jedinkrát po celý váš život, bez ohledu na to jak moc sobecký, škodlivý, nebo nemorální skutek jste učinili.

A dále předstírejte, že pojem odpovědnosti je vám neznámý, leda jako zátěž kterou ostatní, jak se zdá, přijímají bez otázek, jako důvěřiví hlupáci.

Dále k této podivné fantazii přidejte schopnost skrýt před ostatními to, že vaše psychologická konstituce je zcela odlišná od jejich. Jelikož každý jednoduše předpokládá, že svědomí je mezi lidskými bytostmi univerzální, potom skrývání faktu, že jste bez svědomí, jde téměř bez námahy.

Vaše touhy nejsou omezeny vinou nebo studem a nikdy se vám nestane, že by se vám druzí vzepřeli vaší chladnokrevnosti. Ledová voda ve vašich žilách je tak podivná, zcela mimo jejich osobní zkušenosti, že zřídkakdy jenom vytuší váš skutečný charakter.

Jinými slovy jste zcela osvobozeni od vnitřních omezení a vaše nespoutaná svoboda dělat si co chcete, bez soužení svědomí, je vhodně skrytá okolnímu světu.

Můžete dělat cokoliv co se vám zachce a přesto vaše podivná výhoda nad většinou lidí, těmi kteří jsou vedeni svým svědomím, zůstane pravděpodobně skrytá.

Jak budete žít váš život?

Co budete dělat s vaší ohromnou a skrytou výhodou, a s tím odpovídajícím znevýhodněním ostatních?

Odpověď převážně záleží náhodně na vašich touhách, protože lidé nejsou stejní. I ti naprosto bez výčitek svědomí nejsou stejní. Někteří lidé – a nezáleží na tom zda mají svědomí – dávají přednost lehkosti setrvačnosti, zatímco jiní jsou plní snů a divokých ambicí. Některé lidé jsou skvělí a talentovaní, někteří jsou přihlouplí, a většina, ať už se svědomím nebo bez, je někde mezi. Lidé jsou násilní a mírumilovní, osoby které jsou motivovány touhou po krvi a ti, kteří nemají podobné choutky. […]

Za předpokladu že vás nikdo nezastaví silou, můžete dělat cokoliv.

V případě, že se narodíte ve správné době, s jistým přístupem k rodinnému bohatství, a jestliže máte zvláštní talent pro burcování nenávisti a pocitu nedostatku u jiných lidí, můžete zařídit smrt velkého počtu nic netušících lidí. S dostatkem peněz to můžete dokázat s odstupem, usazeni v bezpečí, a sledovat s uspokojením. […]

Šílené a děsivé – a pravdivé, asi u 4 procent populace….

Míra výskytu anorektické poruchy příjmu potravy je odhadovaná na 3.43 procent, považováno za téměř epidemické, a přesto tento údaj je pouhým zlomkem míry výskytu asociální osobnosti. Důvěrně známé poruchy v kategorii schizofrenie se vyskytují u asi 1 procenta [obyvatelstva] – tedy pouhá čtvrtina v porovnání s výskytem asociální osobnosti – a Centra dohledu a prevence nemocí (Centers for Disease Control and Prevention) uvádějí, že úroveň výskytu rakoviny tlustého střeva ve Spojených Státech, považovaná za „nebezpečně vysokou“, je asi 40 ze 100 000 – stokrát nižší než úroveň asociální osobnosti.

Vysoký výskyt sociopatie v lidské společnosti má hluboký vliv na zbytek nás, kteří musíme žít na této planetě, tedy i ti z nás kteří nebyli klinicky traumatizovaní. Jednotlivci, kteří tvoří zmiňovaná 4 procenta vysávají naše vztahy, naše bankovní konta, naše úspěchy, naše sebevědomí, náš mír na zemi.

Přesto, překvapivě, většina lidí nic neví o této poruše, nebo v případě že vědí, myslí pouze v rámci násilnické psychopatie – vrazi, sérioví vrazi, masoví vrazi – lidé, kteří opakovaně a jasně porušili zákon a kteří, v případě že jsou chyceni, jdou do vězení, nebo možná jsou dokonce usmrceni naším právním systémem.

Obecně si nejsme vědomi, nebo obvykle nerozpoznáme, vysoké množství nenásilných sociopatů mezi námi, lidé kteří často nejsou očividnými narušiteli zákona a proti kterým náš oficiální právní systém poskytuje mizivou obranu.

Většina z nás neuvidí žádné spojení mezi plánováním etnické genocidy a, řekněme, lhaní bez pocitu viny našemu šéfovi o spolupracovníkovi. Přesto se jedná z psychologického hlediska o to samé; a je to navíc hrůzné. Jednoduché a hlubokomyslný, společným jmenovatelem je nepřítomnost vnitřního mechanizmu, který nám dá pár facek, pocitově řečeno, když se rozhodneme způsobem, který je z našeho pohledu nemorální, neetický, nedbalý nebo sobecký.

Většina z nás se cítí lehce provinile, jestliže sníme poslední kus dortu v kuchyni, natož jak bychom se cítili kdybychom se záměrně a metodicky zaměřili na ubližování jinému člověku.

Ti, kteří nemají žádné svědomí, jsou skupinou pro sebe, ať už jde o vraždící tyrany nebo bezcitné společenské ostřelovače.

Přítomnost či nepřítomnost svědomí tvoří zásadní lidský předěl, prokazatelně závažnější než inteligence, rasa nebo dokonce pohlaví.

Co odlišuje sociopata který žije z námahy druhých od toho, který občas vyloupí malý obchod, nebo od toho který je současným zlodějským baronem – nebo co tvoří rozdíl mezi obyčejným otravou a sociopatickým vrahem – není nic víc, než společenské postavení, průbojnost, intelekt, krvežíznivost nebo jednoduše příležitost.

To, co odlišuje každého z těchto lidí od nás ostatních, je naprosto prázdná díra v jejich psychice, na místě kde by měla být jedna ze všech nejvíce vyvinutých polidšťujících funkcí. [Martha Stout, Ph.D., The Sociopath Next Door (Sociopat od sousedů)] (vysoce doporučeno)

 

Pro ty z vás, kteří chtějí porozumět psychopatii, je kniha Hervey Cleckleyho The Mask of Sanity (Maska příčetnosti) naprosto nezbytnou
studií psychopata, který není nutně typem zločince. Tato kniha již není k dostání. My jsme ji naskenovali a náš výzkumný tým pracovníků strávil dva týdny opatrného pročítání textu pro odstranění chyb převodu. Můžete si ZDARMA stáhnout celou knihe ve formátu PDF z odkazu vlevo nahoře. zde. ( Přečtěte si ukázkovou kapitolu z Masky Příčetnosti)

„Příjemný“, „Okouzlující“, „Inteligentní“, „Bystrý“, „Působivý“, „Inspirující sebevědomí“, a „Velmi úspěšný u žen“: Tato a podobná označení jsou opakovaně užívána Cleckleyem v jeho slavných případových studií psychopatů. Dále jsou, samozřejmě, „nezodpovědní“, „sebedestruktivní“ a tak dále. Tyto charakteristiky objasňují ohromnou frustraci a záhadu obklopující studium psychopatie.

Zdá se, že psychopati mají velké množství právě těch vlastnosti, které jsou nejvíce žádané normálními lidmi. Ničím nenarušitelné sebevědomí psychopata zdá se býti téměř nemožným snem a je obecně tím, o co „normální“ lidé usilují získat návštěvami kurzů zvýšení sebevědomí. V mnoha případech se zdá být magnetická přitažlivost psychopata pro členy opačného pohlaví téměř nadpřirozená.

Cleckleyho klíčová hypotéza týkající se psychopatů je, že vskutku trpí opravdovou duševní nemocí: hlubokým a neléčitelným nedostatkem emocí. Jestliže cítí alespoň trochu, jde pouze o emoce nejnižšího druhu. Psychopat koná podivné a sebedestruktivní věci, protože následky, které by běžného člověka naplnili studem, znechucením se sebou samým a hanbou, jednoduše nemají na psychopata vůbec žádný vliv. Co by pro ostatní znamenalo neštěstí, je pro něj pouhým pomíjivým nepohodlím.

Cleckley zároveň dodává podporu pohledu, že psychopatie je poměrně běžná ve společnosti obecně. Cleckley shromáždil některé případy psychopatů, kteří obecně normálně fungují ve společnosti jako podnikatelé, doktoři a dokonce jako psychiatři. Někteří výzkumníci nahlížejí na zločinnou psychopatii – která se často označuje jako porucha asociální osobnosti – za extrém „běžného“ rozměru osobnosti.

My bychom charakterizovali kriminální psychopaty jako „neúspěšné psychopaty.“ Z toho samožřejmě vyplývá, že mnoho psychopatů funguje ve společnosti a dokážou si poradit lépe než ti, kteří se dostanou do rukou právního a sociálního systému.

Harrington jde tak daleko, že považuje psychopata za nového člověka, za výsledek vývojového tlaku moderního života. Jiní badatelé tento pohled kritizují a poukazují na opravdové postižení, kterými klinický psychopat také trpí.

Studie „ambulantních“ psychopatů – které nazýváme „zahradní typ psychopata“ – nicméně sotva začal. Velmi málo je známo o nekriminální psychopatii. Nicméně někteří výzkumníci začali vážně zvažovat myšlenku, že je důležité zkoumat psychopatii ne jako
umělou klinickou kategorii, ale jako obecnou osobnostní vlastnost napříč celou společnosti. Jinými slovy, psychopatie začíná být považována za více méně případ odlišného druhu člověka.

Jednou velmi zajímavou stránkou psychopata je jeho „skrytý život“, který občas není velmi dobře ukryt. Zdá se, že psychopat má pravidelnou potřebu jít na „dovolenou do špíny a ponížení“ stejným způsobem, jakým běžní lidé jedou na dovolenou do střediska, kde si užívají krásného okolí a kultury. Pro hlubší náhled a celkový pocit této podivné „potřeby“ psychopata – potřeba která nasvědčuje, že „chovat se jako člověk“ je pro psychopata velmi stresující – si přečtěte více z The Mask of Sanity, kapitola 25 a 26.

Navíc si můžete přečíst Cleckleyho spekulace o tom, co je „ve skutečnosti v nepořádku“ s těmito lidmi. Je velmi blízko návrhu, že nejsou lidmi v každém ohledu – nemají duši. Tato vlastnost „nepřítomnosti duše“ z nich činí velmi účinné „stroje“. Mohou být velmi talentovaní, mohou psát vědecké práce, napodobovat slova o citech, ale po čase je jasné, že jejich slova neodpovídají jejich činům. Jde o typ lidí, kteří mohou tvrdit, jak jsou zdevastováni žalem a kteří následně odejdou na večírek „aby zapoměli.“ Problémem je: oni OPRAVDU zapomenou.

Protože jsou velmi účinné stroje, jako počítač, jsou schopni vykonat složité rutinní postupy, za účelem docílení podpory u ostatních pro své potřeby. Tímto způsobem je mnoho psychopatů schopno dosáhnout v životě velmi vysokého postavení. Pouze časem si jejich společníci začnou být vědomi, že fakt jejich postupu po žebříčku úspěchu je pouze díky porušování práv ostatních. „I přesto, že jsou lhostejní k právům svých společníků, jsou schopní inspirovat pocity důvěry a jistoty.“

“Psychopat nevidí žádný nedostatek ve své psychice, žádnou potřebu pro změnu.”

 

Komentář : Pokračování: Psychopati v New Age 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

20 thoughts on “Psychopati, psychopatie a jejich role ve světě

 • Avatar
  July 9, 2007 at 13:31
  Permalink

  Ještě jsem nečetla nic co by ho tak popsalo. Můj muž je velká záhada, zdá se že necítí nic, ale tomu jsem dlouho nedokázala věřit. Válcuje mě. Je zlý a chladný,ale nikdo mi to nevěří. I moje rodina si myslí že je to tichý, distinguovaný pán. Myslí si že mě zničí.

 • Avatar
  April 24, 2008 at 08:55
  Permalink

  Mám otázku.
  Jak jednat s těmito lidmi na pracovišti ? Při tom množství, o kterém je zde hovořeno, je velký problém si vydělat na živobytí a zachovat si spoluprací s těmito lidmi duševní zdraví. Prošla jsem několika pracovišti, kde byli tak rozbujelí jedinci, nebo jich bylo i více,
  že nebylo možno vůbec doufat, že budu schopna s němi odvádět kvalitní práci.
  Nikdo toto neřeší, psychologie a psychiatrie spíše označuje ty, kteří mají svědomí a selhávají, jako ty poruchové a nemocné. Jako by byli vinni oni.
  V zaměstnání se tím nikdo nezabývá, nikdo tomu nerozumí, nebo s tím nic nedělá, protože je větší problém se jich zbavit, než těch, kteří tím trpí.
  Nezajímá to tuto společnost ?

 • Avatar
  October 5, 2008 at 16:07
  Permalink

  Moje zkušenost se psychopatama je tak hrozná, že by jsem nejraději někomu svůj příběh převyprávěla. Ale to co jsem prožila, jsem ráda, že jsem to přežila. Byl to můj muž, u kterého jsem zjistila, že se jedná právě o psychopata až po přečtení jedné knížky, kde na závěr byl tento pojem vysvětlen. Tam jsem se taky dočetla, že psychopat zničí druhého, nebo sám sebe. Samozřejmě zničil mně.Jenomže nebyl sám. Jako rodina jsme se dostali do zahraničí, kde žilo 5 českých rodin. Všichni jsme přijeli společně. Tam jsem narazila na psychopatku. Skončilo to u mně pokusem o sebevraždu. Po několikaleté terapii a hlavně zkušeností si na tyto typy dávám v práci pozor. Nepoznám je samozřejmě hned, ale vím o jaký typ lidí se jedná, právě podle jejich chování. Dělám jako zdravotní sestra, kde týmová práce je základem. Dnes je mi skoro 50, ale zpětně když se ohlížím a vzpomínám na bývalé pracoviště, tak se to několika psychopatkama jen tak “hemží” doteď. Asi tak půl roku pracuji na novém pracovišti. A narazila jsem zase na jednu. Po všech těch zkušenostech si jenom začínám na ní dávat pozor. Naštěstí není nadřízená. Jenom si myslím, že by se o tom mělo víc mluvit. Mnoho lidí nemá ani ponětí, s kým vlastně pracují.

 • Avatar
  December 28, 2008 at 21:24
  Permalink

  Vdaka Ludia, vdaka za informacie o tejto pliage, doteraz som ju nevedel spravne pomenovat. Vdaka, pomahate prekonavat jazykovu barieru, nie vsetci mozme citat tie knihy, ktore tu uvadzate v anglictine, ako Political Ponerology, Mask of Sanity a pod. Keby tak vysli aspon v cestine..

 • Avatar
  March 20, 2009 at 12:51
  Permalink

  Asi tak.
  Co jiného sem dodat, ale s hrdostí můžu říct a oponovat Vám tak čistě ve věci citu.
  Sociopati “dokáží” cit projevit, jen ne v takové míře v jakém ho například spatříte u zamilovaných dvojic.
  Je to smutné vůči jeho osobě samotné, není to sice nic destruktivního, ale smutné.
  Kolik prací a knih se o sociopatii napsalo a nikdo v nich nepopsal to co vidí Sociopat sám.
  Je to něco, co dokáže hlodat.
  Jistě hlodání, to není nic závažného.
  Vše se dá potlačit, ale člověka to dokáže donutit k zapřemýšlení.
  Víte nevím jak to popsat, zde nova uvedu slovo smutné.

 • Avatar
  May 7, 2009 at 22:09
  Permalink

  Skvělé! Díky tomuto a podobným článkům začínám mít konečně pocit, že jsem se našel.

 • Avatar
  November 11, 2009 at 17:35
  Permalink

  dokud si lidé, kteří se označují za normální, si nevšimnou, že socipaté zrcadlí jejich vlastní, pečlivě ukryté, hluboce zasunuté a maskou vnější sociálnosti přikryté sociopatické vnitřní postoje,

  dotud nepostoupí na cestě snížení vlivu sociopatů na společnost ani o píď.

  (resp. může se zdát, že se třeba trochu postoupí, ale sociopaté mezitím pokročí ve svých zhoubných vlivech na společnost mnohem dále)

 • Avatar
  February 27, 2010 at 21:27
  Permalink

  Děkuji za tento blog,jen si potvrzuji to,co jsem pochopila a za co jsem těžce zaplatila.Setkání s psycholožkou-psychopatkou skončilo pro mne velkoun ztrátou a s útoky psycholožky na mně,když jsem byla v šoku.Ta psychol.také tvrdila,ževše negativní,co jsem dokázala u ní postihnout je jen zrcadlení,toho mého negativního.Hodně se snažila,abych skončila.Ani nevím,kolik mrtvých má na svědomí.

 • Avatar
  January 24, 2011 at 00:21
  Permalink

  Bohužel, můj syn je též psychopat. Ale chápu, že je to jeho "vyrovnání se" s křivdami tohoto světa. Našel si "nejvyššího nepřítele" = mně. Píše si, cokoliv řeknu a protože se omezuji při hovoru s ním na co nejmenší počet slov, tak chodí za mnou, klade mi otázky a žádosti a pak, když se náhodou "zapomenu" a položím já jemu otázku, anebo prosbu, tak se toho chopí, začne dlouhotrvající litanii a pak si jde zapisovat, co jsem ani neřekla, ale co si myslí, že jsem řekla. JAK SE S TÍM VYROVNAT? Jednoduše: nepřistoupit na jeho vlnu jednání, beru ho, jako člověka, který nemá duši a nemá význam zatěžovat mou duši trápním se s tímto člověkem. Narodil se mi, ale to je vše. Jemu 34 let (letos), je to smutné, ale pomáhá: "SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAN " = nechť žijí všichni lidé v míru. Můj syn je takový, jaký je, trochu na mně parazituje (nepřispívá mi na nájem bytu a služby,přispívá jen na internet a elektřinu). Nezajímá ho mé zdraví, nepomáhá mi, ale vyžaduje, abych s ním mluvila jako s ostatními a přitom mi pravidelně, do měsíce vždy nadá do idiotů, debilů a tak. Přičemž ho pomalu a jistě usměrňuji k tomu, aby se uživil sám – udělal si kurz požární ochrany, bozp a "dálkově" se vyučuje elektrikářem (sice má střední školu, ale ta mu je úplně k ničemu). Chodí na brigádu. Nepije, nekouří, jen hloupě mluví a má za nepřítele vlastní matku, která mu vždy pomáhala. Je to smutné, ale jsou horší věci:-) Mám na to ještě jednu metodu: Vlastní koníčky a hodně známých. Je-li v rodině psychopat, je nutné ho vypudit ze své mysli, ze svého duševního života a pohlížet na něho se soucitem.

 • Avatar
  February 4, 2011 at 21:59
  Permalink

  Vyučuju jazyky. Jedna z mých klientek přišla o práci, jazyk potřebovala a tak se mi jí zželelo. Asi po roce práci získala, a k narozeninám, to jsme se jakž takž spřátelili mě věnovala malý dárek a uspořádala hostinu, prý aby mi tak alespoň částečně vynahradila, co mi dluží. Ale my jsme se předtím dohodly na placení, takto se toho hodlala zbavit. Protože jsem se tvářila divně( ve skutečnosti jsem byla v šoku), nabídla mi, abych ve firmě, kde nově působí, učila. Věděla, že se budu líbit a bude to pro ni bod.Já normálně platím provize za zprostředkování a tak to ona pojal jako že to mé učení bude její provize.Vyjednala to, ale nabídli mi jen směšnou částku, přesto jsem to vzala, potřebovala jsem peníze. Pak jsem se dozvěděla, že prohlašovala, že se na mně dá ušetřit. Dalo. Mezitím v nové firmě rozpoutala teror, přivlastňovala si práci podřízených nade všechny meze, šikanovala, odmítla platit odstupné ubohé starší uklízečce s tím, že ji radši donutí k ponižující práci a ta paní to vzdá…Vzdala.Všechno, aby ukázala, že ona dokáže pro firmu vše a přitom ještě mohla s někým zatočit a ukázat se v silné a podle ní schopné a přitažlivé pozici. O své přitažlivosti tak enustále mluvila a velmi nevhodně se předváděla. Vůbec ji nenapadlo, že tak neuvěřitelné vykořisťování ostatních, předvádění, šikana a zastrašování slabších všechny znechutí.Musí být neuvěřitelně hloupá a prázdná, skutečně jí chybí duše, opravdu ji rozzáří jen moc a ubližování, všechno ostatní je nuda.

 • Avatar
  July 14, 2011 at 03:45
  Permalink

  Cha chá , pěkné stránky , až mě to překvapilo ,že o nás ví obyčejní lidé tolik. Prostě to berte tak jak to je , my jsme svobodní , vy jste otroci. Svět je hrou ve které jste uvězněni, my ne , máme svobodné vědomí které nám dovolí vám diktovat. Duši máme ,to se nebojte,duše je právě to vědomí,ne emoce, i já jako psychopat jsem schopný emoci vydolovat,ale trvá to zbytečně dlouho a trvá jen krátký okamžik a tak nějak vůbec nejsou potřeba. My se už ve světě naučili fungovat bez nich, takže to spolu doklepeme až do zdárného konce. Pocit je to asi stejná jako hrát hru se zapnutými cheaty, chvíli vás to baví,ale velice rychle začne nudit. Proto hledáme jiné stimuly ať už jde o vyhazovní lidí z práce nebo jejich zabíjení. Každý dle libosti a zvrhlosti. O nic nejde a my jen plníme svůj úkol,kdy pomáháme získávat ostatním duším negativní zkušenost,tak jak to bylo domluveno. Na konci nám za to poděkujete,vsaďte se. Uvidíme se venku 😉 pa.

 • Avatar
  January 1, 2012 at 20:04
  Permalink

  Můžu něco říct..? Ve světovém měřítku už dnes dávno neplatí, že pojem "psychopat" a "sociopat" hovoří o té samé osobě. Zatímco ještě nedávno se v ČR psychopatií nazývala každá porucha osobnosti (tzn. např. Hraniční, Narcistní, Schizoidní porucha, atd…), dnes už je psychopatií nazývána POUZE Asociální porucha osobnosti (ASPD). Zatímco u nás je toto označení stále poměrně široké a zahrnuje nejrůznější akcentace psychopatie, v zahraničí se – jak už jsem předtím uvedla – ASPD rozděluje na sociopatii a psychopatii jakožto na poddruhy stejné nemoci, které se ale rozdělují vznikem, závažností a průběhem poruchy. PSYCHOPAT je člověk, který se tak už narodí – a to třeba i do rodiny, ve které se předtím žádná psychická choroba neobjevila. Nezabírá na něj sebelepší výchova – je naprosto bez emocí, které necítí ani k vlastní rodině. Je více organizovaný, inteligentnější, manipulativnější. Představte si pod tím popisem seriálového Dextera.
  Na druhé straně SOCIOPAT je méně organizovaný, snadno vybuchne, méně se ovládá, ale na rozdíl od psychopata JE schopen cítit emoce. Někteří ve výrazně zmenšené míře, jiní jsou jen otupělí, a je jim jedno, jak jejich jednání a chování působí na druhé. Ve srovnání s psychopaty bývají méně inteligentní, ale většinou stejně mírně nad průměrem IQ běžné společnosti. Dalším rozdílem, kterým se sociopat lidí od psychopata, je fakt, že sociopat se STÁVÁ tím, čím je, vinou okolností, špatné výchovy, nebo labilnější psychiky (už od dětství).
  Rozhodně se mi také nelíbí, že ze všech lidí a Asociální poruchou STÁLE děláte masové vrahy, přestože takových lidí je mezi psychopaty/sociopaty MENŠINA. Ve vězení je jich naopak většina, ale o tom tu nemluvím. Vím, že jste se snažil upozornit na tento problém tak, abyste byl nestranný. Ale stále působíte dost zaujatě. Ano, sociopaté JDOU proti společnosti, a rozhodně DĚLAJÍ věci, nad kterými – pro vás obyčejné lidi – zůstává rozum stát. Ale všichni do jednoho rozhodně nejsou zlí; existuje mnoho sociopatů / psychopatů, kteří se úspěšně zařadili do společnosti. Takže, prosím, příště negeneralizujte. Díky za přečtení.

 • Avatar
  September 9, 2012 at 23:49
  Permalink

  ad komentář od Anonymní z 1. LEDNA 2012 21:04:00

  Díky Vám za rozšiřující a podstatné informace. Můžete doporučit nějakou knihu na téma sociopatie, jejích příčin a především jak se s jí vypořádat? Ideálně nějakou stravitelnou člověku mimo obor psychologie, ale přesto žádná esoterická spiknutí 🙂 a nepravedlivé soudy.
  Škoda, že jste anonymní :-), ale snad si moji prosbu přečtete.

  Předem děkuji

  Helena

 • Avatar
  September 9, 2012 at 23:51
  Permalink

  ad komentář od Anonymní z 1. LEDNA 2012 21:04:00

  Díky Vám za rozšiřující a podstatné informace. Můžete doporučit nějakou knihu na téma sociopatie, jejích příčin a především jak se s jí vypořádat? Ideálně nějakou stravitelnou člověku mimo obor psychologie, ale přesto žádná esoterická spiknutí 🙂 a nepravedlivé soudy.
  Škoda, že jste anonymní :-), ale snad si moji prosbu přečtete.

  Předem děkuji

  Helena

 • Avatar
  September 28, 2012 at 12:13
  Permalink

  Ad anonym z 24. dubna 2008,

  tak ve většině firem se tohle neřeší. Spíš je šance, že se to bude řešit ve firmách velký z mezinárodní účastí. Ale pozor na to, že tendle boj nemůžete vyhrát, pokud nepoužijete stejné prostředky jako psychopat. Čili já bych radši utíkal z jejich vlivu a pomohl si kurzem asertivity a time managementu. Je to jednodušší a dodá to sebedůvěry.

 • Avatar
  September 28, 2012 at 12:30
  Permalink

  ad anonym z 24. ledna 2011

  Tak to Vám nezávidím. Poradil bych, Vám dostat se z jeho vlivu, ale to asi jako matka udělat nemůžete. Navíc on by se určitě vzpouzel a mstil.

  Zajímavé je, že znám také jednoho psychopata, co žije se svojí matkou, nepracuje, nepije, nekouří, ale ten Váš to není, protože v roce 2011 by mu bylo 35.

 • Avatar
  July 24, 2013 at 17:37
  Permalink

  Teď už chápu, proč se ustalo od užívání slova psychopat v odborném kontextu. Kdejakej psychopat si totiž ten termín vykládá po svém a tu máme následky. A tak se toto slovo dostane do stejné pozice jako debil, imbecil, idiot, tedy slova původem odborná, lidovou (a laickou, rozuměj diletantskou) mluvou natolik významově posunutá, že jich již není možno užít než jako pomluvu či urážku. Já si toto slovo ale dovolím užít v původním významu a dím, že autor tohoto článku je psychopat. Tím mu nelaju, pouze ho diagnostikuju jako trpícího poruchou osobnosti. Tato má vícero druhů v mezinárodní klasifikaci a zde v článku zmíněné je pouze jednou z několika, které náhodou na autora-psychopata nepasují. Děkuji za pozornost 🙂

 • Avatar
  September 6, 2014 at 02:08
  Permalink

  mam za sebou 9 let souziti s partnerkou, u ktere jsem az v prubehu vztahu odhalil, ze je "nejaka divna"…
  vysledkem meho snazeni byla jeji docasna lecba s diagnozami bipolarni porucha + hranicni porucha osobnosti.
  ano, vztah uz skoncil pred cca pul rokem, potize bohuzel jeste ne.

 • Avatar
  November 11, 2016 at 09:52
  Permalink

  Slysela jsem krasnou definici psychopata:
  Psychopat se divi, ze se mu ostatni lide divi…..

 • Avatar
  April 2, 2018 at 16:47
  Permalink

  Tak to všichni zde máte veliké štěstí že jste káply na mírné psychopaty.Nám psychopat zničil celý život,první otrávil naši dcerku potom ovlivnil okolí a rodiče mojí ženy nám dělaly zle a potom nás okradl o dědictví po otci.Nejhorší na tom je že to byl jenom švagr dokázat se nic nedá policie a psychiatři jsou na ně krátcí.Ted vyhledává konflikty a když mu řeknu že je to debil s kterým se nemá cenu bavit tak se vzteká a škodí kde se dá.Otrávil nám kočky,uzavřel životní pojistku, postříkal pomník na hřbitově barvou,začal škrtit úplně cizí paní s tím aby se podívala že jsem v důchodě.My se s ním nechceme vidět ale na něj nic neplatí má jen svou pravdu a kdo není sám proti sobě ,není pod jeho vlivem tak je ten nejhorší.MÉ DOPORUČENÍ JE JENOM JEDNO TVRDĚ BEZCITNĚ BEZOHLEDNĚ S PSYCHOPATEM SKONČETE ČÍM DŘÍV TÍM LEPŠÍ ALE NENECHÁVEJTE SE CITOVĚ VYDÍRAT S PSYCHOPATEM SE MUSÍ SKONČIT ZA KAŽDOU CENU NIC JINÉHO NA VÝBĚR NENÍ. KONEC !!! KONEC!! KONEC!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank