Včely vymírají

Tento článek je převážně výtah z článku od Laury Knight-Jadczyk To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.
“Zprávy o vymírání včel se začaly objevovat těsně před tím, než začalo podivné počasí na začátku ledna. Někteří spekulovali, že k výkyvu počasí došlo díky krátkému zastavení atlantského teplo-slaného proudu (golfského proudu). Když půjdete na tuto stránku a podívate se na obrázky golfského proudu, a když se posunete dolů kde uvidíte “Animations of the Gulf Stream velocities are here” potom klikněte a zvolte “Last 52 weeks.” Dívejte se a až se načte animace, všimněte si krátkého období asi jednoho týdne, mezi 11 a 19 prosincem, kdy golsfký proud ve skutečnosti přestane proudit směrem k Evropě a vrací se zpět bez toho, aby dokončil svůj běžný oběh. A právě po této události se zdá, že se počasí zbláznilo na celé planetě.”
Ale zpět ke včelám.
Alber Einstein poznamenal:
„Pokud by na zemi zmizely včely, zbývají lidem pouhé 4 roky života. Žádné včely, žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvířata, žádný člověk.”
Posledních pár měsíců se v médiích objevují zprávy o vymírání včel.
Články na českém internetu:
blisty.cz 17.4.2007

Vědci tvrdí, že radiace z mobilních telefonů způsobuje záhadný rozpad kolonií včel.
Vypadá to jako zápletka obzvláště nepravděpodobného hororu.Avšak někteří vědci varují, že mobilní telefony mohou vést k obrovskému nedostatku potravin, protože likvidace včel povede ke zhroucení pěstování plodin.
Vypracovali teorii, že radiace, která vychází z mobilních telefonů a jiných elektronických přístrojů je zřejmě důvodem, proč v přírodě dochází k záhadnému a bizarnímu jevu – náhlé zmizení včel, které normálně opylovaly plodiny.
Včely nejprve zmizely v USA, pak se začaly ztrácet v kontinentální Evropě a prý problém nyní zasahuje i Británii.
Vědecká teorie argumentuje, že radiace z mobilních telefonů ruší navigační systémy včel, takže nenajdou cestu zpět do úlu. I když se to zdá být velmi nepravděpodobné, nyní jsou k dispozici důkazy, že tomu tak opravdu je.
K rozkladu včelích kolonií dochází, když náhle zmizí všechny obyvatelky úlu, v úlu zůstane jen královna, vajíčka a několik nedospělých pracovnic. Včely, které se ztratily, se už nikdy nenajdou, ale zdá se, že umírají jednotlivě daleko od domova. Paraziti, jiný hmyz a jiné včely, které normálně po úmrtí kolonie využívají zbylého medu a pylu, se opuštěným úlům vyhýbají.
Poplach vznikl v USA loni na podzim, ale nyní problém zasáhl polovinu všech amerických států. Na západním pobřeží USA zmizelo 60 procent včel, na východní pobřeží 70 procent.
Mezitím začaly včely mizet v Německu, ve Švýcarsku, ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii a v Řecku. Případy zmizení včel byly také zaznamenány v Anglii a ve Skotsku.
Rychlost mizení včel je znepokojující. Většina plodin na světě závisí na přenášení pylu včelami. Albert Einsten jednou řekl, že kdyby včely zmizely, člověk přežije jenom čtyři roky.
Výzkum, prováděný v Německu, už před časem dokázal, že včely mění své chování v blízkosti elektrického vedení.
Studie na Landau University zjistila, že se včely odmítají vrátit do úlu, pokud umístíte v jeho blízkosti mobilní telefon.
aktualne.cz 15.4.2007 čtk, man
Na masivním úbytku včel má podíl radiace z mobilů
Londýn – Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.
Radiace z mobilních telefonů totiž možná způsobuje vymírání včel.
Hrozí potravinová krize?
Britský list The Independent dnes napsal s odvoláním na vědce, kteří se problémem zabývají a citoval vědecké kruhy, podle nichž by pro část lidstva mohl v důsledku úbytku včel nastat problém v zásobování potravinami.
Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel “by lidstvo přežilo jen čtyři roky”.
Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy.
Trochu velké mobilní telefony
Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.
Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic. Chovatelé se domnívají, že včely umírají osamoceně daleko od úlů.
Včelí genocida v USA
Úbytek je v USA velmi citelný – na západním pobřeží je to 60 procent včel, na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu, Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.
Teorie o vlivu roztočů, pesticidů ani globálního oteplování nejsou
přesvědčivé.

Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev
mění v blízkosti elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon.
a další
19.4.2006 Petr Havel aktualne.cz
Praha – Vyšší než obvyklé ztráty na včelstvech předpokládají v letošním roce včelaři.
Ztráty kvůli nezvykle dlouhé zimě budou vyšší než obvykle. Běžně po zimě ubude asi deset procent včelstev. “Letos to bude víc, ale nepřekročí to hranici dvaceti procent,” tvrdí tajemník Českého svazu včelařů Miloslav Peroutka.
Chybí tisíce včel
Na opylování hospodářských plodin i planě rostoucích bylin tak bude letos “pracovat” o deset až patnáct tisíc včelstev méně než loni.
Zatímco v roce 2004 podle Peroutky včelaři zazimovali téměř 557 tisíc včelstev a stavy k 1. květnu 2005 dosáhly 467 tisíc včelstev, v loňském roce bylo zazimováno 540 tisíc včelstev a k 1. květnu 2006 předpokládá Svaz počet 450 tisíc včelstev na území ČR.
Stavy včelstev u nás každoročně mírně klesají. To způsobuje jednak mírné komplikace při jarním opylení důležité zemědělské plodiny řepky, ale také postupné vymírání některých jarních hmyzosnubných bylin, jako jsou sasanky, podléšky a další rostliny.
Pokles počtu včel tak podle Peroutky přispívá ke snižování druhové pestrosti bylin rostoucích v České republice. Optimální počet včelstev nutných k plnohodnotnému opylení rostlin u nás je podle svazu 650 tisíc, k tomu je nutné zazimovat zhruba 750 000 včelstev.
Takový stav byl ale v Česku naposled počátkem 90. let. […]
Na českém internetu tedy nic moc a ani zmínka o širších souvislostech, jak typické. Navíc více méně vycházejí z jednoho článku. Tady je přehled článků ze zahraničí za posledních pár měsíců v článku To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.

Mystery killer silencing honeybees – If the die-off continues, it would be disastrous for U.S. crop yields. (Záhadný zabiják umlčuje včely – Jestliže úmrtí budou pokračovat bude to pohroma pro Americkou úrodu)
Famine is Coming to the U.S.: Honeybees Vanish, Leaving Crops and Keepers in Peril.(Hladomor míří do USA: Mizí včely, Nnchávají plodiny a ošetřovatele v ohrožení)
… “Každí třetí ukousnutí v naší stravě závisí na včelách a jejich opylování.” ..
Wild Bees Reject Genetically Engineered Crop. (Divoké včely odmítávají geneticky modifikované rostliny)
Komentář: Byla porovnána üroveň opylování u plodin bez chemických postřiků, s chemickým postřikem a s geneticky modifikovanými plodinami. U prvního nebyl žádný nedostatek, u druhého malý, ale u třetího značně nízká úroveň opylování.
The Silence of the Bees (Včelí ticho)
… “Bez včelího opylování by Californské mandlové stromy – hlavní exportní plodina státu – vyprodukovaly 40 liber mandlí na ar, díky včelám moho vyprodukovat 2400 liber. Včely poskytují stejnou službu pro více než sto jiných plodin, od salátu k ostružinám k pomerančům k řepce” […]
Vědci si pohrávají s mnoha hypotézami mezi něž patří teorie, že hnojiva monou být příčinou neurologického poškození, které narušuje jejich smysl pro orientaci. Jiní obviňují sucho a dokonce vlny mobilních telefonů, ale je jisté, že nikdo neví co přesně stojí za tímto syndromem.”
Komentář: Všimli jste si čísla z 2400 liber na 40 na ar? Představte si podobný úbytek na celém světě!
Are GM Crops Killing Bees? (Zabíjejí geneticky modifikované plodiny včely?) Z německého časopisu Der Spiegel, kde se pokoušejí spojit fakt, že se včely vyhýbají geneticky modifikovaným plodinám s faktem, že včely všude mizí. Vědci byli dále překvapeni, že včely a jiný hmyz neobsadili opuštěné úly, což se běžně děje když dojde k oslabení kolonie.
Dále, poté co se začaly šířit zprávy z USA, začaly podobné zprávy přicházet z ostatních zemí, hlavně Británie a Německa.
Flowers and fruit crops facing disaster as disease kills off bees. (Květiny a úroda ovoce čelí pohromě zatímco nemoc zabíjí včely)
Komentář: Někteří tvrdí, že je příliš brzo na to tvořit nějaké závěry. ”Jestliže někdo ze včelařů má obavy, ať se obrátí na místního inspektora.” To je jako tvrdit lidem na Titaniku: ”ano, do něčeho jsme narazili, ale je brzo dělat jakékoliv závěry.”
A i kubánský vůdce Fidel Kastro se přidal:
Where Have All the Bees Gone? And Other Reflections on the Internationalization of Genocide. (Kam se poděly všechny včely? A jiné úvahy o mezinárodní genocidě)
Komentář: Asi si říkáte, no jo, pan diktátor. Důležité je si uvědomit, že nám naši falešní demokratičtí politici lžou, spolu s médii ovládanými Sionisty. Tento článek je o etanolu – palivu, které je založené na zemědělství a je jednoduché vidět spojení: etanol vyžaduje zemědělství, zemědělství potřebuje včely; žádné včely, zemědělství zkolabuje a žádný etanol.
Jak je uvedeno v článku, přeměna biomasy na palivo by ve skutečnosti znamenalo smrt z hladu pro miliony a to jenom proto, aby si bohatí mohli zachovat svůj luxusní životní styl. Západní civilizace je ve skutečnosti velká zrůda, která nás všechny pohltí.
Ethanol demand good for corn crop. (Poptávka po etanolu dobrá pro kukuřici)V titulku není nic o včelách, ale celý článek je hlavně o nich.
Where Are All the Bees? (Kam se poděly všechny včely?)
Komentář: Všichni hledají nějakou chemikálii nebo nemoc, na kterou by mohli svést vinu a poukázat na fakt, že včely které zůstaly jsou nakažené různými mikroorganizmy. Královna je nalezená se zásobou jídla a několika nemocnými pomocnicemi, které předpokládáme jsou infikované. Ale co potom ta zásoba jídla? Jsou doložené zprávy o útěku zvířat z místa budoucího neštěstí, zdánlivě potvrzené po tsunami v Indonésii. Je tedy možné, že včely jsou si vědomy něčeho velmi důležitého v místech, ze kterých se ztrácejí, opouštějí slabé a nemocné jedince, ale humánním způsobem se zásobou jídla, která pravděpodobně vystačí na zbytek jejich života.
Losing Bees, Butterflies And Other Pollinators (Ztráta včel, motýlů a jiných opylovačů)
Komentář: Tento článek se snaží aby to vypadalo, že jde o obecný problém lidstva a ne problém hamižných korporací. V článku se zniňuje návrh pro vytvoření ’státního opylovacího týdne’ a vydat známky s motivem včel. To vše v době, kdy stojíme před možnou nedozírnou katastrofou.
Are mobile phones wiping out our bees? (Ničí mobilní telefony naše včely?)
Komentář: Nedávné výzkumy spojily radiaci z mobilních telefonů s rakovinou a poškození mozku. A mnoho studií zjistilo obavy vzbuzující příznaky u lidí blízko sloupů. Bude někdo bojovat proti moderním technologiím? Asi ne, nedají se na to vydělat peníze.
Porovnejte s hysterií kolem kouření, která je založená na pa-výzkumu vytvořeného pro tři účely: 1. zakrýt nemoci způsobené průmyslovým znečištěním a experimenty vlád na lidech 2. přivyknout obyvatelstvo na fašistické regulování jejich soukromého života a vytvořit nevraživost mezi lidmi 3. vydělat více peněz pro tabákový průmysl”
Wi-Fi: Children at risk from ‘electronic smog’: (Wi-Fi: Děti ohroženi elektronickým smogem)
… Někteří vědci se obávají, že Wi-Fi může způsobit rakovinu a předčasnou senilitu.

Téměř žádné studie se neuskutečnily ohledně vlivu Wi-Fi na studenty, přestože
vyzařují radiaci v podobném množství jako mobilní telefony nebo telefonní sloupy.
Profesor Olle Johansson, z prestižního Karolinska Institutu, který má obavy ohšíření Wi-Fi, a který říká že “tisíce” článků ve vědecké literatuře prokazují “nepříznivé následky na zdraví”. Dodává: “Nevíme již dost k tomu abychom řekli Dost?” …
Komentář: Lidé dostávají rakovinu, mozkové buňky dětí umírají a miliony z nich čelí budoucnosti s předčasnou senilitou, a v čláku se píše o návrhu na vyšetřování. Mezitím včely mizí po miliardách a to, spojené se změnou počasí a nedostatkem vody znamená, že planeta je na prahu hladomoru biblických rozměrů, jako že možná I PŘÍŠTÍ ROK!
Co uděláte, pošlete petici místním zastupitelům, aby strhli antény pro mobilní telefony? Budete mezi prvními kdo odhodí svého mobilního miláčka? A k čemu to asi bude podle vás dobré?

… „nyní tedy víte co vás – každého z nás – čeká. Mezi tyto problémy patří i další, a to že vůdci a experti, které jsme naučeni poslouchat a ke kterým hledíme pro udání směru, si jednoduše neví rady nebo je to nezajímá.

„Asi je to obojí. Jsou to psychopati. A psychopati jednoduše nejsou schopni se naučit cokoliv abstraktního. To je důvod, proč vlády v moci psychopatů se ve velmi krátkém čase zhroutí do trosek. Představa Nera, jak hraje na housle zatímco Řím hořel, je vhodná metafora pro psychopaty u moci.

„Ti co jsou u moci jsou stále zaměřeni na shromažďování více a více peněz, chtějí uchopit více a více moci a vůbec jim nedochází, že jsme se dostali do stavu, kdy, velmi brzy, nebude kde utrácet peníze a nikdo nad kým mít moc. Psychopati jsou jako bacily, kteří si neuvědomují, že i oni zemřou po smrti těla které infikovali.
„Většina lidí po celém světě je naučená si myslet, že spravnou reakcí na to co vám říkám je “zeptat se expertů”, nebo věřit ve správné fungování politického procesu. Vytvořit “týden opilování” a vydat známky, navrhnout vládní schůzi, zaměstnat tajně výzkumný tým.
„Nemyslíte si že se nacházíme za tímto bodem?
„Došlo vám skutečně, že ve skutečnosti potřebujeme učinit neuvěřitelný krok a za prvé přestat dělat to, co současný bordel způsobilo: spoléhat se na psychopaty. Nejenom včely ztratily směr, zmatené klamnými signály. Osud včel je osudem lidstva. Jsme schopni je zachránit? Pokud ne, není žádná šance zachránit nás .”

Zdroj: výběr z článku od Laury Knight-Jadczyk To Bee or not to Be na stránkách Signs-of-the-Times.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

3 thoughts on “Včely vymírají

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank