Téměř člověkem – Psychopati u Moci


Je čas se probudit a uvědomit si skutečnou příčinu všech zbytečných válek, smrti a utrpení… (poznámka: brzy budou české titulky přímo ve videu, proto je toto jen přechodné řešení) ATTENTION!
POZOR!

IMPORTANT PUBLIC HEALTH ANNOUNCEMENT
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ PRO ZDRAVÍ VEŘEJNOSTI

THERE IS A TYPE OF BEING
JE TU JISTÁ BYTOST

WHO FOR CENTURIES
KTERÁ SE CELÁ STALETÍ

HAS WALKED AMONG US
POHYBUJE MEZI NÁMI

THEY LOOK LIKE US
VYPADAJÍ JAKO MY

THEY SOUND LIKE US
MLUVÍ JAKO MY

BUT THEY LACK THE ONE THING
ALE CHYBÍ JIM JEDNA VĚC

THAT MAKES US HUMAN
DÍKY KTERÉ JSME LIDMI

CONSCIENCE
SVĚDOMÍ

THE BEINGS ARE CALLED
TYTO BYTOSTI SE JMENUJÍ

PSYCHOPATHS
PSYCHOPATI

AND THIS IS THEIR ESSENCE…
A TOTO JE JEJICH PODSTATA…

LEADING PSYCHOLOGICAL RESEARCH
PUTS THE NUMBER OF PSYCHOPATHS
IN THE GLOBAL POPULATION AT AROUND
6%. THEY NATURALLY RISE TO POSITIONS
OF POWER DUE TO THEIR COMPLETE
LACK OF CONSCIENCE.

PODLE PŘEDNÍCH PSYCHOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
SE POČET PSYCHOPATŮ V CELOSVĚTOVÉ
POPULACI POHYBUJE OKOLO 6%. PSYCHOPATI
PŘIROZENĚ DOSAHUJÍ KLÍČOVÝCH POZIC PROTOŽE
NEMAJÍ SVĚDOMÍ .
THEY ARE UNAFRAID TO LIE, CHEAT, STEAL
OR MURDER TO GET WHAT THEY WANT.
NEBOJÍ SE LHÁT, PODVÁDĚT, KRÁST NEBO ZABÍJET
ABY DOSÁHLI TOHO CO CHTĚJÍ .

LOOK CLOSELY AT OUR CURRENT CROP OF
“LEADERS”:
PODÍVEJTE SE POŘÁDNĚ NA NAŠI SOUČASNOU
ÚRODU “POLITIKŮ” :

DO THEY LIE TO US? YES
LŽOU NÁM ? ANO

DO THEY CHEAT US? YES
PODVÁDĚJÍ NÁS? ANO

DO THEY STEAL FROM US? YES
OKRÁDAJÍ NÁS? ANO

DO THEY MURDER US? YES
ZABÍJEJÍ NÁS? ANO

IT HAS BEEN THIS WAY FOR CENTURIES,
AND AS LONG AS WE REMAIN IGNORANT
OF THEIR PATHOLOGICAL NATURE, IT
WILL CONTINUE UNTIL THE INEVITABLE END…

A TAK TO JE JIŽ CELÁ STALETÍ A DOKUD ZŮSTANEME
NEVZDĚLANÍ O JEJICH PATOLOGICKÉ POVAZE
BUDE TO POKRAČOVAT AŽ DO NEVYHNUTELNÉHO
KONCE…

WANT TO LEARN MORE?

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

SIGNS-OF-THE-TIMES.ORG

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank