Vesmírné COINTELPRO

Je tu další pokračování na téma dezinformace. V tomto článku bude často zmiňováno slovo COINTELPRO, které pochází z anglického Counter Intelligence Program. V českém překladu článku Briana Glicka ze stránek Bushka, je následující definice: ¨

„COINTELPRO byl tajný program FBI, který měl zbrzdit nárůst protestních hnutí, vzniklých v pedesátých letech v USA. Jeho cílem však nebyli pouze nepřátelští špioni, jak by se mohlo podle jeho názvu zdát (Counterintelligence Program, v češtině Kontrašpionání program). FBI se tímto způsobem prostě rozhodla zlikvidovat radikální politickou opozici v USA. Když selhaly tradiční způsoby represe (nátlak, šikanování a stíhání pro politické zločiny), jež naopak přispěla ke stoupajícímu hnutí odporu, FBI vzal zákon do svých rukou a v tajnosti, s použitím násilí sabotoval ústavou chráněné politické aktivity. Sledování podezřelých osob bylo tím nejmenším, a použití metody by se daly přirovnat k domácí verzi tajných akcí, jimiž se po světě tak smutně proslavila CIA.”

Pro českého čténáře jsou tyto praktiky, které hrubě porušovaly lidská práva a které jsou (nejen) americkými státními bezpečnostními agenturami používané dodnes, podobné těm, jež u nás používala STBsledující překlad je krátký úryvek z článku Mimozemštané a Vesmírné COINTELPRO (Aliens and Cosmic COINTELPRO) od Laury Knight-Jadczyk. Tato čás zapadá do našeho téma dezinformací. Doufám, že bude v budoucnu přeložen celý. 
[…] 
Podraz odvedení pozornosti 
V roce 1931 napsal Aldous Huxley knihu Konec civilizace ve které uvedl: 

Dřivější diktátoři padli, protože nebyli schopni dostatečně zásobit své poddané chlebem, cirkusy, zázraky a záhadami. A také neměli opravdu účinný způsob manipulace mysli.

Pod vědeckou diktaturou bude vzdělání opravdu účinné – jejím výsledkem bude, že většina mužů a žen dospěje milovat své zotročení a ani je nenapadne snít o revoluci. Zdá se, že neexistuje žádný dobrý důvod, proč by zcela vědecká diktatura měla být svržena. 

Aldous Huxley byl také jedním z prvních, kdo učinil spojení mezi zážitky uživatelů psychedelických drog a zkušenosti východního mysticizmu, což odpálilo bombu zvedání vědomí s velkým TŘESKEM! A tak přišli na scénu Timothy Leary, Richard Alpert neboli Baba Ram Dass s LSD, spolu s dalšími všemožnými divy mysli, čímž stanuli v čele těch, kteří byli „zapnuti a naladěni.” Abraham Maslow zaujal roli otce v této nové „vlně“ lidí, kteří toužili naplnit „vrcholnými zážitky tu otevřenou propast své reality.“ Maslow citoval psychedelické drogy, jako jeden ze způsobů, díky kterému mohou i běžní lidé mít trochu toho, na čem východní mystici museli pracovat dlouhá léta aby rozvinuli. Nyní jste mohli mít vše na víkendovém semináři v Big Sur, nebo v dálkovém korespondenčním studiu jen za $29.95 za lekci! Jak výhodné! 
Vrcholné zážitky – zážitky, zážitky a další zážitky – se v 60. letech 20. století staly zlatým dolem na konci duhy. Nikdo již nemusel nadále žít v existenciální beznaději! Každý se mohl stát „duchovním cestovatelem“ a dosáhnout dlouhodobých pobytů ve světech vědomí, o kterých dříve pouze slýchávali v zastřených, záhadných zmínkách napříč historií. [5] Zážitkové skupiny, radikální terapie, nové a staré kombinace teorie a praktik, to vše se valilo z pásu techno-spirituality. Neurčitosti ducha byly zužitkovány! Každý si mohl vyvolat libovolnou, žádoucí zkušenost, s pomocí manipulace vědomí na základní fyzické a psychologické úrovni. A vůbec nevadilo, že to vše obcházelo zásadní procesy rozumu a vědomého rozhodování. Svou samotnou podstatou, celý techno spirituální stroj pracoval zcela bez kritického myšlení; napojil se na bezednou propast pocitů-emocí-prvotního bytí. A nezáleželo na tom, že většina z těchto emocí byla negativní, matoucí, úzkostlivá a hrůzná! Ať je to vše pěkně na světle a budeme s tím mít večírek! 
Každá z mnoha technik, které byly v tomto období vyvinuty, byla plně schopná vytvořit emocionální vrchol v takové či oné podobě. Docházelo k nekonečným „vrcholným zážitkům“ a dramatickým „osobním průlomům.“ Směs Zenu, jógy, meditace a drog, spolu s přísnou mechanickou technologií, byla učiněným dobrodružstvím vědomí! Jediným problémem bylo: uprostřed toho všeho vyvrcholení, rozum braní, zapínání a naladění, extáze a zažívání, narazilo mnoho lidí na věci, které asi něměly být probuzeny. Hranice do neviditelných a hrůzných sfér vědomí byly prolomeny. William Chittick, překladatel prací velkého sufiho Ibn al-’Arabiho napsal: 

V dnešní době touží většina lidí, kteří se zajímají o duchovnost Východu, po „zážitku,“ přestože to za čím jdou nazývají intimní spojení s Bohem. Ti, kteří jsou obeznámeni se standardy a normami duchovních zážitků, které jsou stanovené disciplinovanými postupy, jako je například Sufismus, jsou většinou konsternováni způsobem, jakým se lidé ze Západu vrhají na jakékoliv zjevení z oblasti mimo běžné vědomí, jako na projev „duchovna.“ Ve skutečnosti se v neviditelném světě nachází nespočet sfér, některé z nich jsou daleko nebezpečnější, než nejhorší džungle ve viditelném světě. [Sám Al-Arabi prohlásil: [6]

Chraňte se, bratři moji, před nástrahami tohoto místa, neboť prohlédnout jej je velmi těžké! Pro duše je to sladké místo a jsou v něm následně oklamáni, neboť jsou v něm zcela okouzleni. [7]

Na konci 60. let, se hnutí „lidského potenciálu“ proměnilo v opravdovou směsici náboženství, mysticizmu, temné magie a „okultního.“ Užívání drog se vymklo kontrole, z důvodu velkého počtu tragédií se v „technikách“ začaly objevovat vážné trhliny, které končily zločinem nebo šílenstvím, a celkově se myšlenka, že se lidské bytosti mohou stát „duchovnimi supermany“, ocitla na tenkém ledě. Příslib šedesátých let se rozpadl do bezúčelné letargie – staří hipíci žíjící v komunitách, při pletení copánků ze svých šedivých kadeří, toužíli po sladkých a mladých náctiletých tanečnicích, zatímco zapalovali další vodní dýmku a vzpomínali na „staré dobré časy“ v Esalenu. 
Ale počkat! Ještě něco jiného se stalo. Nesmíme zapomenout, že jde o Ameriku! Jde totiž o domov svobodného drhu. Mnozí lidé si myslí, že následné rozšíření hnutí zvedání vědomí „New Age“, bylo díky velkým firmám, které viděly možnost, jak vydělat velký balík peněz při vývoji uhlazené, nově zabalené psychoanalýzy a psychodrama. A opravdu došlo k masové distribuci, marketingu z Madison Avenue, věcí jako Mind Dynamics, Arica, Silva Mind Control, Transcendental Meditation, a další a další. Podnikatelé uměli rozpoznat dobrou věc, když ji uviděli. Každopádně se tu jedná o víc, než je na první pohled patrné. V našem případě jde o důležitou věc, proto vydržte. 
Něco zlé se blíží 
Kniha Richarda Dolana, UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-up – 1941-1973, je první zevrubnou studií, která ve Spojených Státech dokumentuje již přes 50 let trvající proniknutí fenoménu UFO a odpověd americké vlády na tento fenomén. Shromážděné důkazy – které zahrnují vládní dokumenty – naznačují, že skupina specialistů pracujících za oponou, naplánovala a uskutečnila největší zametání stop v historii vlád; a že samo hnutí Lidského potenciálu a následná New Age hnutí, byla klíčovým prvkem při zametání stop. Jinými slovy, nejen že byla využita „pestrá komunita“ alternativního myšlení jako bezděčný nástroj dezinformace, ale navíc je také pravděpodobné, že samotné hnutí bylo z velké části doslova stvořeno jako COINTELPRO. Podle analytiků byl COINTELPRO tajný program FBI, který měl podkopat nečekanou vlnu odporu obyvatel, která se přehnala po celé zemi v 60. letech 20. století. Ačkoli zkratka znamená „Kontrašpionání program”, jejím cílem nebyli nepřátelští zvědi. FBI se vydala na cestu odstranění „radikální“ politické opozice uvnitř USA. Mnoho lidí si přesto neuvědomuje, že se jednalo o vysoce postavenou psychologickou operaci, která byla speciálně řízena k tomu, aby směrovala „ideologické“ trendy – mínění, atd. Abychom měli celkový obrázek, Dolan píše: 
[…] 
V polovině 40. let 20. století, měl aparát americké rozvědky důvod si myslet, že se na obloze pohybují artefakty, které nepochází z Ameriky, Ruska, Německa, nebo jiné země. Tyto předměty narušovaly řadu vysoce citlivých vojenských vzdušný prostorů a nezdálo se, že by šlo o přírodní jevy. Můžeme předpokládat, že místa s pravomocemi v národní bezpečnosti, kterých se celá věc týkala, byly posedlé zjistit jak povahu, tak i účel těchto objektů, a můžeme dedukovat, že tato záležitost se stala hluboce utajena v roce 1946, nejpozději v roce 1947. 
A bylo to přesně v tomto časovém období, kdy se „zrodilo“ tak zvané hnutí Lidského potenciálu. 
Myslíme si, že šlo o náhodu? 
Od poloviny 50. let začínalo být zřejmé, že se věci vymykají kontrole a v srpnu roku 1956 začala FBI svou COINTELPRO operaci. Poté, co běžné způsoby represe (nátlak, šikanování a stíhání pro politické zločiny) selhaly čelit rostoucí vzpouře, a dokonce ji pomáhaly rozdmýchat, vzal Úřad zákon do svých rukou. Jeho metody daleko překračovaly sledování, v podstatě šlo o domácí verzi utajené operace, kterou nechvalně proslavila CIA po celém světě. 
Většinou, když se řekne COINTELPRO, si představíme ty nejznámější a typické aktivity, jako například zasílání anonymních nebo fiktivních dopisů, jejichž účelem bylo, mimo jiné, odstartovat fámy, publikování pomlouvačných nebo výhrůžných informací, padělání podpisů na falešných dokumentech, uvedení rušivých a rozvratných členů do organizací za účelem jejich zničení zevnitř, vydírání zasvěcenců v libovolné skupině, proto aby byli donuceni šířit falešné fámy nebo podněcování frakcionářství a tak dále. 
Na co ale většina lidí napamatuje je fakt, že COINTELPRO se též zaměřovalo na zakládání falešných organizací. 
Tyto falešné skupiny mohou sloužit mnoha účelům, které mohou zahrnovat napadání a/nebo narušení důvěryhodných skupin, nebo jen jednoduše pro odvedení pozornosti díky chytré propagandě, která slouží k odlákání členů a jejich zapojení do aktivit, které jsou ztrátou času a jejichž účelem je zabránit komukoliv provozovat cokoliv užitečného. COINTELPRO bylo dále proslaveno tím, že podněcovalo nepřátelskou činnost prostřednictvím třetích stran a to tak, že se celá situace jevila jako pouhá „neshoda“ mezi dvěma jednotlivci nebo skupinami, „hospodská roztržka“ nebo něco pododného, zatímco nebylo nijak možné spojit probíhající události s vládní operací. 
A teď učiníme několik logických kroků. Problém s UFO se v národním povědomí vynořil v roce 1947, nebo zhruba v tomto období. Velký počet lídí brzo začal ptát mnoho otázek. Jelikož vláda na jejich otázky neodpovídala, začali se lidé sdružovat a sami pro sebe pátrali po odpovědi. Začali se zakládat skupiny. A právě tady se začínají dít podivné věci. Vše naznačuje tomu, že celou situací kolem UFO/mimozemšťanů bylo nejvíce ohroženo standardní monoteistické náboženství. Náboženství se zdá být nutnou součástí politického ovládání. Schopnost takto ovládat společnosti – což je úhelný kámen náboženství – byla rozhodně ohrožena. Ve skutečnosti se pravda zdá být taková, že ani není jasné, zda by náboženství – tak jak je známe – přežila úplné odhalení pravdy. Proto logickým závěrem je, že část pravého důvodu utajení byla „ochránit náboženský status quo“ – nebo vytvořit nové „náboženství“, jehož prostřednictvím by mohly být ovládány masy lidí. 
Situace byla v této době taková, že ochránit náboženský statusu quo – převážně nástrojů ovládání společnosti, které vycházejí z náboženství – bylo i v nejlepším případě problematické. Odborná pátrání v mnoha náboženských textech, trvající pár tisíciletí, spolu s pokládáním četných otázek o tzv. „náboženstvích staré doby“, měla za následek, že ve společnosti bylo mnoho lidí, kteří se zcela určitě odkláněli od náboženského dogma. Je proto docela jednoduché učinit další logický krok a rozpoznat, že spojení těch, kteří byli rozčarováni s náboženstvím a hledali odpovědi, spolu s těmi, kteří chtěli vědět, co že se to sakra děje co se týče možné přítomnosti „mimozemšťanů,“ že to vše bylo shledáno jako nebezpečná a výbušná kombinace. 
Něco se s tím muselo udělat. 
Aktivity COINTELPRO, a jejich pokusy zneutralizovat politickou opozici, byly dostatečně odhaleny. Ale my nyní zvažujeme fakt, a vše tomu nasvědčuje, že se COINTELPRO kromě politických aktivistů zaměřilo zejména na skupiny, které hledaly pravdu mezi spojením americké vlády s ultra pozemšťany, neboli tak zvanými „mimozemšťany.“ Že utajení těchto záležitostí trvá již dlouhou dobu, je zcela zřejmé každému pečlivému badateli. 
Z archívu je patrné, že vláda USA se zaměřila na celou řadu náboženských, odborářských a oblastních skupin, které se stavěly proti vládním programům a je proto jenom logické předpokládat, že stejný typ operace byl vytvořen k zakrytí „mimozemské agendy.“ Pododná teoretická COINTELPRO operace by potom vysvětlila hodně, proč, když upřímný badatel/ka v oblasti jevů UFO vstoupí do tohoto oboru, naráží jen na samé lži, lži a opět lži; zmatek a dezinformace. To jsou zcela jistě stopy COINTELPRO. 
Když vše zvážíme, byl by někdo tak laskav a také podotkl, že by Vyšší místa nenapadlo, že hlavní způsob jak odvést pozornost a zakrýt pravdu, je prostřednictvím doslovného financování a vytvoření hnutí „New Age“ a „hnutí Lidského Potenciálu“ proto, aby následovaly jejich agendu, tedy udržení tajemství? Což by vyústilo ve vzniku Nové ho náboženství s mimozemšťany, které by ONI ovládali? 
Jinými slovy, je velmi pravděpodobné, že většina úspěšných a oblíbených metafyzických odborníků a New Age představitelů, jsou agenti COINTELPRO – ať už vědomě, nebo jako naivně důvěřivá osoba těch, kteří jsou vědomými agenty. Cílem se zdá být napadnutí a „neutralizování“ těch, kteří hledají odpovědi. Ti, kdo jsou upřímní a provádějí důvěryhodný výzkum, usilují o pochopení pravdy, jsou infiltrováni, napadáni a opomíjeni dle běžných procedur COINTELPRO. 
Zdá se, že to vše naznačuje, že Vyšší místa rozvinuly COINTELPRO do nevídaných rozměrů co se týká modelování společnosti, kulturního vymývání mozků, přičemž hlavním cílem těchto aktivit se stane v podstatě každý, kdo hledá pravdu ohledně měnící se reality našeho světa. Případy, kdy byla činnost COINTELPRO zaměřena proti politickým skupinám, musí nutě tvořit jen špičku ledovce, neboť převážná většina operací typu COINTELPRO zůstává utajena až dlouhou poté, co byly škody napáchány. Na základě veškerých údajů, se utajené operace staly trvalou součástí americké politiky a kulturního programování a je málo pravděpodobné, po shlédnutí důkazů, že by se to netýkalo oblasti New Age a Lidského potenciálu. 
Podle všeho jsou důsledky opravdu znepokojující. Těm, kterým se v těchto věcech podaří přiblížit se pravdě, navzdory mnoha překážkám na cestě, čelí celostátní tajné kampani, která má za úkol zdiskreditovat a narušit jak jejich výzkum, tak i jejich pověst. Je zřejmé, že COINTELPRO a jemu podobné operace pod jiným označením slouží k tomu, aby překroutily akademické a obecné vnímání problémů, před kterými náš svět stojí. Takto byly napáchaly obrovské škody vůči pátrání po Pravdě. 
„Terorismus se mění. V posledních letech se vynořili noví protivníci, nové pohnutky a nová odůvodnění, které nutí k přehodnocení větší části tradiční moudrosti…“ napsal Dr. Bruce Hoffman, ředitel RANDu. A měl pravdu. Jediným problémem je, že čtenář většinou netuší co se skrývá v definici „nových protivníků,“ která může naznačovat tato poznámka. … 
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank