Služba druhým a Služba sobě

Je tu slíbené pokračování ezoterického slovníku. Pro připomenutí, zatím byla zmíněna tato témata:

Objektivita
Vidět skryté
Bytí a nebytí
Hustoty
Hustoty (2. část)
Vlna

A jako vždy, mnoho dalšícho informací (v angličtině) lze najít na těchto stránkách.

Služba druhým a Služba sobě

Pojmy Služba druhým (SD) a Služba sobě (SS) jsou základním kamenem učení, která pocházejí nejdříve od Ra a poté od Cassiopaea. Stejné fundamenty nalézáme vyjádřeny v různých podobách napříč ezoterickou kulturou. Fundamentální povaha těchto pojmů, a zároveň jejich extrémně široký rozsah, je činí těžko definovatelnými, neboť jsou tak či onak odráženy ve všem co existuje.

Ra prohlásil, že bavit se ve smyslu SD proti SS, co se týče lidské úrovně, je nejvhodnějším názvoslovím, protože lidé mají sklon myslet v rámci akce a jejího etického základu. Dále je možné použít, jako metaforu, pro SS pojemu pohlcování a vyzařování pro SD. V každém případě se tyto pojmy zcela vymykají vyjádření slovy.

V kosmologickém smyslu mluví Cassiopaeans o „duálním vynoření“ z Jednoty. To je zdrojem všeho co existuje a právě zde dochází ke zrodu první duality. Princip svobodné vůle, na různých úrovních manifestace, hraje mezi nimi roli prostředníka. Toto lze přirovnat ke Gurdžijev první triádě, kde se Absolutní slunce, na počátku paprsku stvoření, rozdělí do tří částí. V nejabstraktnějším slova smyslu je existence dvou nesourodých sil, nebo tendencí, a k tomu svobodná vůle, nejjednodušším základem otevřeného vesmíru. Veškeré formy stvoření vznikají jako důsledek těchto sil a to prostřednictvím řady postupně omezenějších, nebo mechaničtějších, úrovní bytí. U Ra a Cassiopaei tyto úrovně odpovídají hustotám , v učení 4. Cesty se mluví o kosmosech .

V závislosti na kontextu je projev duality SD/SS různý. Specifické aspekty této duality jsou popsány v mnoha dalších článcích této práce. Zde uvedeme seznam různých dualit a jakým způsobem na ně lze pohlížet v souvislosti s pojmy SD a SS. Úplný popis není na naší úrovni možný a proto bude třeba se uchýlit k alegorii.

Duch / hmota – bytosti SS uctívají hmotný vesmír [Cass]. Je možné říci, že vše je vědomí kde ale celá polovina vědomí spí v podobě hmoty. Druhá polovina využívá při tvoření hmotu jako plátno nebo materiál. Čistá orientace SS nemůže existovat bez nějaké formy zhmotnění, proto se nevyskytuje za úrovní 4. hustoty. [Cass] Více ‘6 hustota, ‘4. hustota.

Tvoření / entropie – Tvoření znamená rozmanitost forem, entropie je jednotvárnost nebo stejnorodost. Zaujatost ovládat u SS je v konečném důsledku entropické. Více Entropie, Chaos, Stvoření and Pořádek.

Bytí / nebytí – více v Bytí proti Nebytí

Rozptylování / shromažďování gravitace – Podle Cassiopaeans tvoří gravitace základ, který spojuje dohromady napříč všemi hustotatmi veškeré bytí. Rozptylování gravitace odpovídá SD, shromažďování gravitace zase SS. To znamená, že černá díra je, podle Cassiopaeans , fyzickým vyjádřením myšlenky SS. Světlo je energetickým projevem gravitace, a v tomto smyslu, vyzařování a pohlcování světla uvnitř černé díry alegoricky odpovídá SD/SS. Více na toto téma je v záznamech ze sezení.

Rovnováha / nerovnováha – Cass: SD je rovnováha neboť skrz druhé sloužíte sobě […] SD je rovnováha. SS je nerovnováha. […] SD plyne směrem ven a dotýká se všeho, včetně počátečního bodu, SS plyne směrem dovnitř a dotýká se pouze bodu počátku.

To je důvod, proč tyto názvy jsou někdy definované jako služba sobě prostřednictvím služby druhým (SD), nebo jako sloužení druhým prostřednictvím sloužení sobě (SS). Nebo, jak uvádí Ra, uctívání Boha v sobě, proti uctívání Boha ve stvoření, a tudíž každé sloužení je nakonec Jedním. Více v Cass záznamech.

Světlo / temnota – Temnota slouží jako pozadí, na které svítí světlo. Obojí je třeba pro vzájemné definování. Více Gravitace

Vyzařovaní / pohlcování – SS odpovídá pohlcování nebo koncentrování energie. SD odpovídá vyzařování směrem ven.

Svoboda / ovládání – SS je zaujaté s ovládáním všech aspektů sebe a druhých. SS též věří, že vnucováním svých zákonů pomáhá vesmíru vrátit se k Jednotě, tudíž si myslí, že tyto činy jsou službou druhým. SD nahlíží na stvoření jako v podstatě nekonečné a tudíž se nezabývá určováním toho co je ‘dobré’ pro jiného.

Rozpínání / stahování – Prozkoumávání možností patří k SD, uvalování omezení na druhé patří k SS.

Síť / hierarchie – Ve smyslu společenské organizace, SS přirozeně inklinuje k hierarchii s vnitřní soutěží o zdroje a moc. SD inklinuje ke sdílení a dávat do oběhu to co je přijato. Více ‘Síť , ‘Hierarchie SS

Dávání proti Braní – Cass: SS nejí podle protokolu. Pokud má tu schopnost pak bere. SD dává vše těm, kteří se zeptají. Více Vše pro ty co se zeptají

Objektivita / subjektivita – Plané naděje jsou charakteristickým znakem SS. Vídí pouze to, co chce vidět. [Cass] Více Objektivita a Subjektivita

Dobro / zlo – Z hlediska lidské etiky, to co je obecně považováno za zlo, odpovídá velmi často SS. Tyto pojmy jsou ale zatížené subjektivitou a to co může být dobré pro jednoho, může být špatné pro druhého, tudíž tyto pojmy jsou snadno matoucí. Tuto polarizaci k SD/SS nelze zredukovat na pouhý vnější kodex etiky.

Z vesmírného pohledu jsou obě polarity potřebné. To ale neznamená, že je lze účinně smířit na lidské úrovni. Tudíž člověk je vesmírem vyzván, aby si vybral mezi jedním nebo druhý.

[…]

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

2 thoughts on “Služba druhým a Služba sobě

 • Avatar
  August 9, 2012 at 11:41
  Permalink

  Pokračování-
  Jejich vlastní disharmonické principy prezentují jako ty pravé, správné.
  Předpokládám, že výše publikované pojetí pochází ze zdrojů jako je Matrix(pod kontrolou Annunaki padlých klektivů), či jiných podobných zdrojů. Není snad nikomu nápadné, jak moc se všem vnucuje všude a ve všem princip duality, boje, práva "schopnějšího(všehoschpného)"ap?
  Vesmírné přirozené zdravé evoluční procesy jsou těchto excesů prosty.
  Probíhají v absolutní láskyplné harmonii se zdrojem prvního stvoření věčného života a jeho milovanými dětmi – ostatními bytostmi. Ty bytosti, které tuo harmonii odmítnou, jsou také milovány, ale jejich cesta není podporovaná pro jejich úkorný přístup k jiným milovaným dětem zdroje. Je potřeba pochopit, že bytost, jež si svou disharmonickou tvorbou způsobí deformace, jež omezí její přístup k neomezené energii zdroje a která není ochotna přijmou důsledky svých činů a směřovat zpět k uzdravení nedokáže vidět vše čistě a nezkresleně a vydává se cestou pádu. Ten končí zánikem formy a očištěné(jakoby zformátované) vědomí pak dostane příležitost zažít jakýsi restart a vyvíjet se opět od začátku zdravě.
  Bytosti, jež se rozhodly vytvořit si vlastní vesmír aby se takovým důsledkům své tvorby vyhly, stvořily onen vlastní matrix s vlastními úkornými pravidly tvorby. Jejich čas je omezen, protoe není nikde místo, kde by bylo možnos e navždy ukrýt před důsledky takového konání. Tyto bytosti, jež se vědomě rozhodly odpojit se od struktur věčného žvota a jen vysávat, brát život jiným krystovským světům, aby jejich temný metatronický matrix přežil nakonec zažijí úplný zánik vědomí. Je to jejich volba, nicméně s sebou strhnou ty bytosti, jež byly nakaženy jedem metatronu a nejsou schopny se osvobodit od této otravy do té míry, že jejich přirozené krystovské struktury udrží přicházející drtivý nátup metatronických sil. Jako když pavouk napustí motýla svým jedem a pak ho už jen vysaje. Lidskou přirozeností je láska, vědění a věčné bytí, ne boj, dualita smrt…
  Dezinformační agenda zde však vykonala své a tak je tu v tuto klíčovou dobu k dispozici velké množství zmanipulovaných zdroů informací a jen velmi velmi obtížně se lze dostat k těm čistým, nepokrouceným, nevylhaným.
  Za jeden z mála spolehlivých a čiwstých zdrojů vědění považuji tzv. Svobodné učení MCEO. Pochází od evolučních strážců coby záchranné lano těm kteří v sobě to světlo věčného života cítí a následují jej.
  Přeji všem hezký den

 • Avatar
  August 9, 2012 at 11:42
  Permalink

  Zdravím,
  pojem služba druhým vs. služba sobě se mi v tomto případě jeví jako poněkud zmanipulovaný.
  Text obsahuje tvrzení, že veškerá tvorba a potažmo evoluční proces vychází z duality. I vysvětlení pojmu dobra a zla je velmi tendenční. Jde tu o aplikovnání principu victim-victimizer coby principu vývoje. Ten odkazuje na matematický model fibbonaciho posloupnosti, ev. tzv. zlatého řezu. Jsou to modely konečného života, vyžadující pro svou existenci přísun externího energetického kvanta, jestliže jej nemá, zhroutí se. Tento princip-princip duality je typický pro argumentaci padlých vesmírných predátorských ras.
  Evoluční strážci na to mají takovou milou humornou prpovídku. Nazývjí tento princip "fib of no chi" neboli malý podvod bez energie. Zmíněné proncipy odpovídají nepřirozené, disharmonické tvorbě-metatronické formě existence, založené na úkorných principech. Přirozenou formou tvorby je posloupnost krystovské krystalové spirály. Ta představuje dokonalý a čistý princip tvorby zdroje.
  Už při prostém porovnání matematických modelů je jasné, co je čím. Krystovské bytosti, tedy organicky zdravé transharmonické bytosti žijí a tvoří v absolutní harmonii s tvorbou zdroje prvního stvoření věčného života, se zákony jednoty. Jsou součástí vesmírných organických struktur věčného života. Smrt, zánik, nic takového, žádný boj. Zato přirozená tvorba v harmonii se zdrojem prvního stvoření věčného života, láska a vědění. Princip služba druhým není ovšem ani zdaleka přesný. Mělo by to být "služba všem".Harmonická tvorba v dchu zákonů jednoty totiž není jen dáváním, ale v harmonii se zdrojem funguje na principu" čím víc dáš, tím víc dostaneš.
  Padlé vesmírné kolektivy, aby se vyhly důsledkům své disharmonické tvorby si vytvořily svůj vlastní vesmír(peklo, hádes) s metatronickými strukturami, s vlastními "pravidly hry".
  Služba sobě je jim vlastní.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank