Hyperdimenzionální realita

Před dalším pokračováním ezoterického slovníku, jsem chtěl zmínit další velké téma, kterým se chci do budoucna hlouběji zabývat (tedy až za nějaký ten měsíc, dva dopíšu diplomovou práci a budu mít mnohem více času). Historické studie prostřednictvím různých vědeckých metod dokazují, že relativně dlouhá období „evoluce“ bývají ukončena náhlými a rapidními změnami. Pro tyto období máme onačení kataklyzmata. Velký počet vědců si všiml periodicity u těchto předělových období. Otázkou je, jaký mechanizmus stojí za těmito katastrofami. Dojde tedy na prozkoumání přijatého pohledu na vesmír, na který se obecně nahlíží jako na ne moc divoký, kde naše Země bezpečně proplouvá. Při nejhorším jednou za pár desítek milionů let hrozí např. srážka s větším tělesem, které způsobí globální katastrofu, jako v případě vyhynutí dinosarů. V současné době probíhá mnoho vědeckých výzkumů na podobné téma, zajímavý je hlavně výzkum možnosti, zda v blízké budoucnosti nehrozí globální nebezpečí v podobě komet a asteroidů. Takže zatímco je naše pozornost upřena na dění „tady dole“, na války, „globální oteplování“, „teroristy“ a tak podobně, daleko závažnější nebezpečí může číhat „tam nahoře“.

Hyperdimenzionální realita

Tento název je používán v kontextu materiálu Cassiopaea a studií QFS, tedy studií které pojednávají o širším pohledu na realitu. Jedná se o větší realitu, uvnitř které je usazena realita třech dimenzí prostoru a lineárního času. Tuto hyperdimenzionální realitu nelze přímo pozorovat uvnitř jí samotné. Nicméně je možné sledovat stíny hyperdimenzionálního obsahu a principů prostřednictvím jejich účinků, podobné případu diváků z Platónova podobenství o jeskyni.

Úplný popis není možný, ale na základě materiálu, který QFS shromáždila z ezoterické tradice, přímé zkušenosti a různých vědních disciplín, je možné shrnout pravděpodobné atributy teté širší reality: 

Mnohonásobné úrovně – Jak se zdá, realita je složena ze světů uvnitř světů, kde každý svět zahrnuje mnohem obsáhlejší pohled na jevy a bytosti než ten předchozí. Tato myšleka odpovídá paprsku stvoření v učení 4. Cesty a stupnici hustot v materiálech Cassiopaea/Ra. Lidská úroveň vnímání je pouhým průřezem v mnohem složitějším světě. Dá se mluvit o archetypických formách, které mají konkrétní existenci v hyperdimenzionálním kontextu, ze kterého jsou promítnuty na úroveň lidské zkušenosti. 

Cyklický čas – Z hyperdimenzionálního pohledu je čas pravděpodně vnímán jako nelineární a skládající se z cyklů uvnitř cyklů. Kauzalita není přísně daným jednosměným vztahem mezi minulostmi a budoucnosmi, ale spíše jde o interaktivní pravděpodobnostní spojení možných minulostí a budoucností do rozšířené přítomnosti. To však neznamená že čas neexistuje, spíš že není omezen do jednoho rozměru.

Vědomí a Energie jako nerostné bohatství– Vědomí se zdá být stavebním materiálem, stejně jako druhem potravy nebo surovinou pro jisté bytosti. Z hyperdimenzionálního pohledu obsahují emoce, myšlení a zkušenosti jistou pevnou podstatu, stejně tak je tomu u vědění. Jedná se o předměty, které jsou buď hromaděny nabo sdíleny, záleží zda je zeměření na SD nebo SS.

Proměnlivá Fyzikalita a Nefyzická Existence – Například legendy a fenomén UFO se vyznačují velkou škálou různorodě éterických a fyzických bytostí. Projev vědomí není omezen jen skrz hmotné fyzické tělo. 

Název hyperdimenzionální realita je velmi obecný. Pro další podrobnosti o tom, jakým způsobem může být postavena, podívejte se na Hustoty a Světy.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank