Tajná historie

Další pokračování ezoterického přehledu:

Tajná Historie

Tato kniha od Laury Knight-Jadczyk, je obsáhlým přehledem jejího výzkumu v oblasti mytologie, archeologie, tradic a historie. Tato kniha dále pojednává o astronomií a důkazech o strarodávných kataklizmatech. Účelem knihy je poskládat dohromady víceoborový pohled na lidskou historii a její překroucení, ke kterému došlo za účelem dosažení kontroly.

Hlavní témata v Tajné Historii:

Realita, tak jak je vnímána člověkem, je pouze průřez v širší, hyperdimenzionální realitě, jejíž ozvěny se nacházejí v mytololgii, fenoménu UFO, dlouhodobých směrech vývoje historie, náboženství a politice. Tato širší realita, která je obydlena různorodými, častečně hmotnými bytostmi, ve skutečnosti tvoří systém kontroly [control system], který se lidstvu zjevuje prostřednictvím náboženství a jiných podobných vlivů. Historie se skládá z cyklů. Tyto cykly jsou odděleny celosvětovými katastrofami, ke kterým dochází víceméně pravidelně. Také civilizace jsou podřízené cyklům růstu a úpadku. Na lidskou zkušenost lze nahlížet ve srovnání se smyčkami uvnitř smyček, v podstatě stále se opakujících témat. Mýtus Grálu, legendy řecké antiky a další přetrvávající mýtická témata, jsou pravděpodobně ozvěny dřívějších, původních zapomenutých událostí a osob. Tyto mýty jsou výsledkem opakované hystorizace mýtu a mytizace historie, přesto mohou obsahovat stopy ke skutečné starodávné vědě a znalostem přírody, které existovaly v paradigmatu, které se zásadně lišilo od toho dnešního, známého v podobě institucionalizované vědy. Zbytky tohoto vědění lze vidět na místech evropských megalitů, v pyramidách na různých místech světa a dalších artefaktech. Toto vědění se týká, mimojiné, propojení mezi tímto a hyperdimenzionálním světem a způsob jakým vědomí pracuje v sousvislosti s tímto propojení. Legendy o tzv. velkém dílu alchemie, transformaci a vzestupu pravděpodobně pocházejí z tohoto vědění.

V období okolo začátku naší současné zaznamenané historie, zhruba před 4000 a 6000 lety a dříve, došlo k náhlé kulturní změně. V této změně bylo archaické šamanství nahrazeno formalizovaným uctíváním monoteistického boha. To vedlo k další ztrátě znalosti starodávné vědy. Ozvěny této přeměny lze pozorovat v dnešní době, například v podobě uplnaťnění nároku na stát Izrael na základě Starého zákona.

Různá znamení signalizují, že se blíží konec přírodního cyklu. Znovuobjevení původní duchovní vědy, spojení člověka s hyperdimenzionální realitou obklopující Zemi, se může stát v budoucnosti nezbytným, pro odchod z opakujících se cyklů historie pro ty, kteří by pokračovali k jiným lekcím. Vesmírné okno příležitosti pro uskutečnění nové volby může být na cestě. Tajná historie spojuje širokou škálu nepřímých důkazů, z mnoha různých oborů, a představuje přesvědčivý argument o falešnosti většiny obecně přijaté historie a nábožentví. Kniha obsahuje rozsáhlé odkazy.
Související témata: Vlna, Monoteismus
Zdroj: Cassiopaea glossary

Příště obsáhlejší recenze této důležité knihy.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

One thought on “Tajná historie

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank