Podvodníci klimatických změn a politická agenda

Laura Knight-Jadczyk
SOTT.net
Jaká je pravda ohledně změny klimatu?

Před nějakým časem jsem napsala, že změna klimatu je pravděpodobně nejnaléhavější problém, kterému lidstvo čelí. Je tak naléhavý, že jsem přesvědčena o tom, že možná 90% lidstva – přes 6 miliard lidí – může být v dohledné budoucnosti – do deseti let – v ohrožení jisté smrti, pokud se této záležitosti nezačne velmi, velmi brzo věnovat adekvátní a náležitá pozornost našimi „skvělými politiky“, kteří, krom toho jak rozstřílet nevinné lidi, mají podle všeho málo na práci.
Avšak to podněcování války má svou skrytou agendu: uchopit a udržet si zdroje.Ale buďte ujištěni, že záměrem není chopit se a udržet tyto zdroje pro mě a pro vás: jsou určeny pro „elitu“, těch 6% lidstva na vrcholu, kteří tam hodlají setrvat bez ohledu na to, že jejich geny be se neměly dále předávat. Každopádně vypadá to, že zmatek kolem činitele jménem změna klimatu se začíná stupňovat.Channel 4 nedávno odvysílal speciální pořad na téma „Climate Change Swindle“ [Podvod jménem změna klimatu], jehož účelem bylo „odhalit mýty o změně klimatu, které jsou šířeny za účelem oklamání světa proto, aby přijal teorii o lidstvem způsobeném globálním oteplování.“

Kolem a kolem nebyl tento pořad tak špatný. Nicméně v něm nebyl převyprávěn celý příběh, který je zhruba takový, že ano, změna klimatu je opravdová a vážná hrozba, ale ne tak jak je to odůvodňováno.

Shoudou okolností jeden z expertů, který byl zahrnut do této prezentace, nyní ohlásil že byl zcela chybně citován, nebo citován mimo kontext, a odvolává co řekl jako šílený.

Nezapomeňte, že to celé pouze slouží k odvrácení pozornosti, něco na zabavení mas, aby neviděly opravdovou agendu jejíž záměrem je, aby zůstaly „venku na mrazu“, protože neudělaly nic proto, aby se v čas zbavily zkorumpovaných politiků proto, aby se mohly připravit na to co se blíží.

Aby byla pointa jasná, podívejme se trochu blíž na tento malý debakl:

Expert na oceánografii citován v programu Channel 4 k odhalení globálního oteplování trvrdí že jeho vystoupení bylo „vážně překrouceno“

Byl to televizní program který se vydal směrem ukázat, že nás většina světových klimatologů klame tím když prohlašují, že lidstvo následkem vypouštění oxidu uhličitého ohřívá planetu. A pořad The Great Global Warming Swindle [Velký podvod jménem globální oteplování], který běžel ve čtvrtek večer na Channel 4, přesvědčil mnoho diváků, že není pravdivé svalovat vinu za globální oteplování na plyn.

Ale nyní temtp pořad – spolu s televizním kanálem – čelí vážným pochybnostem o jejich věrohodnosti, poté co jeden z nejvýznamějších vědců, kteří se objevili v pořadu, prohlásil, že jeho názory byly ve filmu „vážně překrouceny“ a vysvětlil, že on věří že lidské znečištění otepluje klima.

Komentář: Právě tato první věta je prvním „překroucením.“ Pokud čtenář zajde na stránky profesora Wunsche a přečte si jeho skutečný komentář potom zjistí, že on NEŘEKL že „lidské znečištění otepluje klima“ v tom smyslu kterým se tento spisovatel snaží sdělit – jako kdyby to bylo to jediné co vystihuje celou situaci.

To co Dr. Wunsch ve skutečnosti řekl bude probráno později.

Profesor Carl Wunsch, profesor fyzikální oceánografie na Massachusetts Institute of Technology prohlásil, že byl ve v pořadu „zcela nesprávně prezentován“ a „zcela uveden v omyl“ ohledně jeho obsahu. Dodal že zvažuje podání formální stížnosti.

Mluvčí Channel 4 řekl: „Film byl polemikou, která spojila dobře zdokumentované pohledy celé řady respektovaných vědců pro dosažení shodných závěrů. Jde o kontroverzní film ale domníváme se, že je důležité aby veškeré strany debatz byly vysílány. Pokud má jeden z účastníků obavy o svém příspěvku podíváme se na to.

Jakákoliv stížnost by v Channel 4 vyvolala krizi, neboť tato stanice se stále vzpamatovává z bouře jménem Jade Goody v programu Big Brother. Televize byla nucena učinit ojedinělou veřejnou omluvu poté, co Independent Television Commission shledala předchozí programy na téma životní prostředí, které pocházely od stejného producenta Martina Durkina, z podobných přestupků, a která čelí otázkám proč od něho přijala další program.

Komise zjistila, že střih rozhovorů se čtyřmi účastníky v seriálu pod názvem Against Nature [Proti přírodě] „překroutilo nebo nesprávně vylíčilo jejich známé názory“.

Profesor Wunsch řekl: „Jsem naštvaný protože mě prezentovali zcela nesprávně. Mé názory byly překrouceny kontextem do kterého je zasadily. Oklamali mě o tom o čem program bude. Před šesti měsíci mi bylo řečeno, že to má být program o tom jak je komplikované snažit se porozumět tomu co se děje. Kdyby mi řekli pouze název programu, zcela bych odmítl se v něm objevit. Já jsem ten kdo byl podveden.“

Komentář: Zde vidíme profesorovu pointu: že toto téma není tak jednoduché aby se dalo třeba prohlásit že VŠE je způsobeno lidmi, nebo že to vůbec nemá nic společného s lidmi. Jeho pointa byla to jak KOMPLIKOVANÉ toto téma je.

Poté co mu byl sdělen závěř komise, řekl na to: „To samé se stalo mně.“ Dále řekl že věří že to je „téměř jasný závér“ že když „člověk přidá do atmosféry nadbytečný CO2, dojde k oteplení klimatu“.

Komentář: Zde si všimněte, že prof. Wunsch netvrdí že lidmi vyprodukované CO2 je hlavním faktorem.

Wunsch pokračoval: „Ten film byl hrozná propaganda. Propaganda je charakteristická tím, že se vezme téma ve kterém existuje legitimní spor a začnete přímo tvrdit, že lidé kteří s vámi nesouhlasí jsou podvodníci. To se přesně děje v tomto filmu v každém případě, kdy dojde na oblastí ve kterých jsou některé věci předmětem sporu.“

Komentář: Všimněte si že prof. Wunsch zde říká že EXISTUJE legitimní spor ohledně příčiny globálního oteplování.

Pan Durkin včera večer řekl, že profesor Wunsch „rozhodně nebyl napálen aby vystoupil v programu.“ a že „žádným způsobem nezkreslil to co řekl“.

Předtím než byl program vysílán, se IoS zeptala proč Channel 4 pověřil pana Durkina natočením dalšího filmu, a dále zda-li se podrobněji nazaměřují na kontrolu správnosti obsahu.

Mluvčí řekl že program natočený panem Durkinem, za který se stanice musela omluvit, byl deset let starý, k čemuž dodal: „K panu Durkinovi se chováme jako k jakémukoliv producentovi.“

Komentář: A ted se dostáváme k propagandě a odstranění škod:

Jasná a tvrdá fakta o globálním oteplování

Co si většina vědců myslí že způsobilo globální oteplování?

Komentář: Všimněte si jak je otázka položena: pomocí slov „většina“ a „věří.“ Slovo „většina“ je dost zavádějící, i když „věří“ je zhruba správně: nemá nic společného s fakty a údaji.

Převážná většina je přesvědčena, že to je díky lidským emisím oxidu uhličitého.

Komentář: Ve skutečnosti to NENÍ pravda. Není to nic než lež.

Před 180 lety bylo vědecky stanoveno – a nikdy o tom nebylo vědecky pochybováno – že přírodní množství plynu,které jsou uvolňovány z oceánů a rozkládající se vegetace, pomáhá Zemi si udržet teplo: bez oxidu uhličitého a dalších přírodních skleníkových plynů, by planet byla chaldnější o zhruba 20C a vše by zmrzlo.

Komentář: Zatím vše v pořádku. Ale zde příchází překroucení:

Pokud se přidá i zatím jen relativně malé množství pocházející z lidské činnosti způsobí to oteplení.

Komentář: Zde narážíme na hlavní rozpor. Je jasné že množství emisí CO2 vyprodukovaných lidmi v naší době, se v žádném případě ani nepřibližují objemu emisím CO2, které byly vyprodukovány během jiných historických období, které NEVEDLY ke globálnímu oteplování. Z tohoto důvodu je lidský faktor značně nejistý.

Došlo již někdy k oteplení světa?

Ano, a velká oteplení během prehistorických časů nebyla odstartována rostoucí hladinou CO2, ale pravděpodobněji změnami v solární aktivitě.

Komentář. Další překroucení. Existují jasné důkazy o předchozích otepleních, které byly určitě spojené s rosoucí hladinou CO2, které byly urychlené solární aktivitou a DALŠÍMI příčinami. Je klamavé naznačovat, že předchozí oteplení nebylo spojeno s rostoucí úrovní CO2.

Úroveň tohoto plynu začala stoupat nějakých 800 let v době již probíhajícího oteplování, což oteplování pravděpodobné podpořilo a vedlo k vyšším teplotám a delšímu trvání. Teplota a CO2 jsou na sobě vzájemně závislé a pokud jeden z nich začne stoupat ten druhý následuje. Tentokrát je to ale jiné protože do atmosféry je lidmi vypouštěno ohromné množství plynu.

Komentář: Takže zde pro jistotu objasňují, aby měli krytá záda, přesto to ale neomlouvá předchozí pokroucení. Jen tak mimochodem současný případ „globálního oteplování“ následuje stejný vzor. Nic nového.

A co nedávná historie?

Během středověku panovalo v Evropě teplé období, které bylo opět pravděpodobně způsobené solární aktivitou, ale nevypadá to se že by se jednalo o celesvětový fenomén i když záznamy jsou omezené.

Komentář: Jaká kupa nesmyslů! Jak jednoduše lze prohlásit, že „to nevypadá že by šlo o celosvětý fenomén“ když není dostatek důkazů. A opět si všimněte, že cyklus byl spojen se Sluncem. Ale samozřejmě DNES bylo rozhodnuto zcela svalit vinu na lidskou aktivitu, ať se děje co se děje, a vypadá to že právě tomuto autorovi o to zrovna jde.

blank
Zastavte globální oteplování! “Musíme zapracovat na našem načasování”

Takže je za to teď zodpovědné Slunce?

Někteří skeptici to tvrdí a Slunce do nedávné doby pravděpodobně hrálo důležitou roli. Ale solární aktivita během posledních tří desetiletí stěží vzrostla, zatímco teploty rychle stoupaly – fakt který byl ve film skryt. Co ale šlo nahoru je CO2 a i hlavní skeptik Nigel Lawson přiznává, že je „velmi pravděpodobné“ že tento plyn během tohoto století „hrál důležitou roli“ v globálním oteplování.

Komentář: Všimněte si jak chytře autor píše „Někteří skeptici to tvrdí“ místo aby napsal „mnoho EXPERTŮ to tvrdí“ a „pravděpodobně do nedávné doby hrálo důležitou roli.“ Jaká hromada nesmyslů.

Docela velký počet expertů – a velké množství dat které to dokazuje – tvrdí, že solární aktivita STOUPLA. Jako důkaz je vyzdvihnuto, že téměř každá planeta v naší sluneční soustavě TAKÉ zažívá globální oteplování.

Takže kdo podvádí koho?

Teď se podívejme na skutečný komentář prof. Wunsche:Částečná reakce na film londýnského Channel 4 „The Great Global Warming Swindle“

Carl Wunsch 11 březen 2007

Domnívám se že změna klimatu je opravdové, závažné ohrožení a téměř jistě zahrnuje část která byla způsobena lidmi.

Komentář: Všimněte si, že prof. Wunsch říká, velmi opatrně, že změna klimatu (všimněte si že ani neopoužívá označení „globální oteplování.“) „téměř jistě“ – tedy, jinak řečeno, to není fakt který by byl stanovený tvrdými daty – „obsahuje část která je způsobená lidmi.“ Jinak řečeno změna klimatu je mnohem více než jen lidská aktivita, i když on SE DOMNÍVÁ že tato součást může být závažná – „téměř jistě.“ TÉMĚŘ.

 Ale snažil jsem se zůstat stranou „klimatického válčení“, protože veškeré nuance mají ten sklon se vytrácet a rozdíl mezi tím co víme jistě, jako vědci, a tím co tušíme že se děje, se udržuje velmi těžce v přítomnosti rétorických excesů.

Komentář: Zde prof. Wusch velmi opatrně podotýká, že to co vědci vědí pevně a to co tuší, jsou dvě rozdílné věci. A skutečně rétorika v médiích, která je řízena politickými agendami, je značně přehnaná obzvlášť co se týče lidského prvku v „globálním oteplování.“

Dlouhodobě naše vědecká důvěryhodnost závisí na naší velké opatrnosti, a ochraně, vůči naší autoritě a odborných znalostech.

Komentář: Zde vidíme že hlavní starostí prof. Wunsche je jeho pověst mezi vědci hlavního proudu. To by nám mělo sloužit jako určité varování ….

Věda o změně klimatu je nadále neúplná.

Komentář: No to rozhodně! Ale rétorika v médiích, včetně tohoto článku z britského Independentu, který odhaluje globální oteplování je tohoh dalším dobrým příkladem.

Některé prvky pevně vycházejí z velmi dobře chápaných principů, nebo z velmi jasných záznamů pozorování, že většina vědců by souhlasila, že jsou téměř jistě pravdivé (přidávání CO2 do atmosféry je nebezpečné, hladiny moří budou nadále stoupat,…).

Komentář: Všimněte si jeho kvalifikace: „většina“ vědců. Ne všichni vědci. A skutečně se velmi často stává, že pravdu mají ti vědci, kteří se staví proti „textus receptus“ přijaté teorie.

Další prvky jsou nadále mnohem nejistější, ale my jako vědci v našich rolích informovaných občanů věříme, že společnost by měla být hluboce znepokojena ohledně možnosti jejich výskytu: ohromné sucho ve středozápadu USA během 100 let, roztání větší části grónského ledového příkrovu, je jen několik příkladů z mnoha.

Komentář: Všimněte si že předeslal svou připomínku o možnostech ohromného sucha během 100 let a roztání grónského ledového příkrovu s „Další prvky jsou nadále mnohem nejistější…” Nyní se dostáváme k nejdůležitější části jeho postoje, tedy ten který zaujal aby si zachoval svou pověst mezi kolegy vědci a i u vědecké myšlenkové policie:

 

blank
©n/a 
Nárůst výskytu hurikánu je také součástí „globálního
oteplování.” Hurikány jsou ohromné stroje, které přeměňují teplo a
chlad v našem prostředí. Nárůst tepla může vést k náhlému ochlazení
prostřednictvím prudkých bouří, jak dokládají fosilní záznamy…

Na několika místech jsem zdokumentován jak si stěžují na předramatizování a přemrštěnou extrapolaci vědeckých faktů.

Komentář: Ale neprohlásil zrovna že existují možnosti které jsou nejisté, ale že se domnívá že, jako vědec, bychom jimi měli být znepokojeni? Nemyslí si že je možné, že extrapolovat „obrovské sucho ve středozápadu USA během 100 let, roztání větší částí grónského ledového příkrovu“ z podmínek globálního oteplování je možná neopodstatněné, obzvlášť vzhledem k faktu, že ZÁZNAMY ukazují že každé období globálního oteplování bylo následováno náhlým a rychlým globálním ochlazením? Dobou ledovou? Co je nesprávné na TĚCHTO faktech, tedy na specifických vědeckých údajích, jak ctihodný profesor zdůrazňuje, „pevně vycházejících z velmi dobře chápaných principů, nebo z velmi jasných záznamů pozorování“??

Tudíž představa že může dojít nebo že dojde k „vypnutí“ Golfského proudu, nebo že kvůli globálnímu oteplování Británie vstoupí do „nové doby ledové“, je buď vědecky nemožné nebo tak nepravděpodobné, že budeme-li to provolávat jako skutečnost, ohrozilo by to naši věrohodnost jako vědecký obor.

Komentář: A zde prof. Wunsch ukazuje, že buď není opravdovým vědcem, pokud jsou vzána v úvahu veškerá data, nebo je spíš hnán obavou o svou pověst mezi politicky řizenou vědeckou komunitou, než jeho starostí nad opravdovou hrozbou lidstva. Rozhodně existují důkazy o tom, že u Golfského proudu v minulosti došlo k zastavení a dále existují důkazy o náhlém postupu ledovců, které je s tímto spojené.

Slouží jako ohromné odvrácení pozornosti od mnohem bližších a realističtějších hrozeb.

Kometář: Jsou opravdu? Náhlý postup ledovců se mně a velkému počtu dalších expertů zdá být docela blízkým a realistickým ohrožením.

Zbytek stižnosti prof. Wunsche se hlavně zaměřuje na jeho úsilí dostat se ven z nepřízně a uniknout trestu vědecké komunity hlavního proudu. A zde se dostáváme k tomu, jak může být ctihodný profesor agentem politické agendy bez toho, aby to zamýšlel nebo aby si toho byl vědom.

Včera jsme publikovali zajímavý článek, How The Media and Establishment Brainwash The Public [Jak média a establishment vymývají mozky veřejnosti]. Tento článek jsme publikovali ne proto že „věříme“ v „kreacionismus“, ale protože příklad toho jak věci fungují, je velmi jednoduchý a důležitý.

V každém případě budu parafrázovat část tohoto článku pro současnou potřebu:

Existují dvě široké kategorie teorií o klimatických změnách: v první jsou ti kteří si myslí, že změna klimatu je zapříčiněna lidskou činností. V druhé jsou ti, kteří si myslí že změna klimatu je přirozená a cyklická a že cyklus lze rozpoznat zkoumáním historických dat. Ve skutečnosti existuje několik rozdílných stran (tzn. rozdílných teorií) v každé skupině a také existují hybridní skupiny (tzn. hybridní teorie), ale předpokládejme že existují pouze dvě jednoduché skupiny.

Pro vizualizaci těchto dvou rozdílných skupin si představte, že existuje velké pole a dále plot který pole protíná, a vy stojíte na jednom konci plotu a díváte se něj. Na pravé straně plotu jsou zastánci Lidmi způsobeného globálního oteplování (lidé kteří tvoří tzv. „establishment“ a kteří jsou řízeni současným politikařením, protože to je způsob kterým získávají financování) a na levé straně plotu stojí zastánci Přirozeného cyklu změny klimatu (lidé kteří nesouhlasí s pohledem „establishmentu“).

Máte možnost se přidat k těm na straně establishmentu nebo k odpadlíkům. V některých případech může toto rozhodnutí mít vliv na vaše zaměstnání. Například můžete přijít o svou práci, pokud učíte biologii na veřejné střední škole a budete ve třídě učit o přirozených cyklech.

Pokud vám jde pouze o výhody a kariérní postup, potom je jasné kterou z teorií budete učit. Strana s Lidmi způsobeným globálním oteplováním má téměř veškeré výhody.

Dejme tomu že chcete znát pravdu (jak nejlépe jste schopný/á to upřímně určit jako člověk s „otevřenou myslí“) – zda-li je na základě důkazů, které jsou v současné době k dispozici, pravdivé Lidmi způsobené globální oteplování (LZGO) nebo Přirozený cyklus změny klimatu (PCZK)?

Dejme tomu že se rozhodnete začít svoji cestu rozhodnutí tím, že si nejdříve promluvíte s lidmi ze skupiny LZGO, protože vše co jste slyšel/a ve škole je, že LZGO je prokazatelně pravdivé. Proto vyrazíte na pravou stranu plotu a začnete se bavit se zastáncem LZGO.

Dejme tomu že tento člověk vám řekne veškeré důvody, proč je globální oteplování způsobené lidskou činností. Možná zmíní „dobře chápané principy“, nebo proklamované „jasné pozorovací záznamy“ a bude trvrdit, že „většina vědců by souhlasila, že přidávání CO2 do atmosféry je nebezpečné, hladiny moří budou nadále stoupat, a tak dále.

Po skončení tohoto rozhovoru začnete odcházet, ale ten člověk vás zastaví. Následně vám tento samý zastánce LZGO začne vykládat veškeré věci, které jsou špatně u skupiny PCZK. Řekne vám jednu teorii za druhou pocházející od skupiny PCZK, jako například ty jejich nesmysly o Golfském proudu atd. a důvod proč každá teorie nemůže být pravdívá a vůbec že celá ta parta jsou troubové.

Po tomto rozhovoru jste nyní přesvědčen/a, že rozumíte každé teorii změny klimatu, tedy jak LZGO tak i PCZK. Rozhodnete se že není třeba přejít na levou stranu plotu a promluvit si s představitelem PCZK, protože si již myslíte že rozumíte jejich pohledu a důvodu proč jejich pohledy jsou špatné.

Jde o běžnou chybu

Pokud byste učinili podobné rozhodnutí doupustili byste se běžné chyby: slyšel/a jste obě strany této otázky, ale pouze od jednoho člověka na jedné straně plotu. Ve skutečnosti jste pouze slyšel/a o tom co lidé na jedné straně plotu cítí o těchto záležitostech. Ale neslyšel/a jste argumenty PCZK, od experta PCZK a také proč si zastánci PCZK myslí že zastánci LZGO se mýlí.

Ve skutečnosti existují čtyři kategorie těchto dvou stran (jde o čtyři strany které je třeba slyšet proto, aby bylo možné se informovaně rozhodnout):

1) pro LZGO (od strany LZGO),

2) proti PCZK (od strany LZGO,

3) pro PCZK (od strany PCZK),

4) proti LZGO (od strany PCZK),

Jinými slovy od pravé strany plotu jste slyšeli argumenty pro Lidmi způsobené globální oteplování a dále od pravé strany ploty jste slyšeli veškeré argumenty proti Přirozenému cyklu změny klimatu. Ale všimněte si že jste neslyšeli veškeré argumenty pro Přirozený cyklus změny klimatu od experta Přirozeného cyklu změny klimatu, a ani jste neslyšeli argumenty proti Lidmi způsobeném globálním oteplování od experta Přirozeného cyklu změny klimatu. Slyšeli jste pouze dvě ze čtyř kategorií, protože jste vyslechli pouze jednoho člověka, který stojí na jedné straně plotu.

Opravdu znáte obě strany této otázky?

Ne, neznáte!

Znáte pouze jednu stranu otázky a dvě ze čtyř kategorií. Dokud nepřejdete na levou stranu plotu a nevyslechnete si pohled pro Přirozený cyklus změny klimatu od experta PCZK, a dále pohled proti Lidmi způsobenému globálnímu oteplování od experta PCZK, nemáte základ pro učinění objektivního rozhodnutí.

Komentář: A co za tím vším stojí?

Média která jsou ovládaná politickými elementy za účelem definitivní a specifické agendy, čímž není myšlen váš nejlepší prospěch a nikdy tomu tak nebylo.

Na to můžete vzít jed.


Zdroj:
Seriál Komety a katastrofy: Climate Change Swindlers and the Political Agenda
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

One thought on “Podvodníci klimatických změn a politická agenda

  • blank
    June 9, 2009 at 11:33
    Permalink

    CO2 je ťažší ako vzduch, preto je vždy
    dole, a preto nemôže spôsobiť "skleníkový efekt".

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank