Soumrak psychopatů

Dr. Kevin Barrett
The Canadian

 

„Naše společnost je řízena šílenými lidmi, aby dosáhli šílených cílů. Myslím, že jsme řízeni maniaky pro maniakální cíle a myslím si, že mě můžou zavřít jako šílence, že to vyjadřuji. To je to, co je na tom šílené.”

– John Lennon, předtím než byl zavražděn Markem Davidem Chapmanem, subjektem programu CIA na ovládání mysli.

 

Když se Gándhího zeptali na jeho názor na západní civilizaci, tak odpověděl, že by to byl dobrý nápad. Ale tento často citovaný citát je zavádějící, protože předpokládá, že civilizace je jakési dokonalé požehnání.

Říká se, že civilizovaní lidé spolupracují a žijí v míru s ostatními, že se dělí o práci, která je třeba, aby měli volný čas na to věnovat se umění a vědě. Ale zatímco výše popsané je dobrý nápad, nejde zrovna o přesný popis toho, co během posledních 8000 let probíhá v takzvaných rozvinutých společnostech.

Civilizace, tak jak ji známe, je převážně výtvorem psychopatů. Všechny civilizace, včetně té naší, byly založeny na otroctví a „válčení.” Ostatně, tento druhý výraz je jen eufemismem pro hromadné vraždění.

Obecný recept na civilizaci je jednoduchý:

1) Použijte lži a vymývaní mozků k vytvoření armády řízených a systematických masových vrahů,

2) Využijte tuto armádu pro zotročení velkého počtu lidí (tzn. zmocnit se a ovládnout jejich pracovní sílu a z ní plynoucí výnosy),

3) Využijte tuto otrockou pracovní sílu pro zdokonalení procesu vymývání mozků (ekonomický přebytek se využije pro zaměstnání písařů, kněží a lidí do oddělení pro styk s veřejností). Potom se vraťte k prvnímu kroku a celý proces opakujte.

Psychopaté hráli v rozvoji civilizace nepřiměřeně velkou roli. Je to tím, že jsou naprogramováni lhát, zabíjet, zraňovat a obecně způsobovat ostatním lidem značné utrpení, aniž by při tom pociťovali sebemenší záchvěv pocitu viny. Vynálezce civilizace – tedy první náčelník, který úspěšně zmanipuloval armádu řízených masových vrahů – byl téměř jistě genetický psychopat. Od dob tohoto důležitého objevu, se psychopati, v průběhu zápasu o moc v hierarchiích civilizace, v porovnání s nepsychopaty – obzvlášť ve vojenských hierarchiích – těší zásadní výhodě.

Uklidni se. Vždyť jsem jenom řekl, že jsme morálně zkorumpovaní.

Vojenské instituce jsou šité na míru psychopatickým zabijákům. Těch zhruba 5% lidských mužů, kteří při zabíjení jiných lidí necítí žádný soucit, patří mezi nejlepší vojáky. A těch 95%, kteří jen velmi neochotně zabíjejí, patří mezi velmi špatné vojáky, tedy pokud jim prostřednictvím velmi důmyslných moderních postupů, nejsou vymyty mozky, které je promění (doufá se, že jen na přechodnou dobu) ve funkční psychopaty. Podplukovník Dave Grossman ve své knize O zabíjení [On Killing], přepsal  vojenskou historii tím, že vyzdvihl to, co jiné historie skrývají: fakt, že vojenská věda není ani tak o strategii nebo technice, ale o tom, jak překonat lidský instinktivní odpor zabíjet příslušníky našeho vlastního druhu. Tou opravdovou „revolucí ve vojenských záležitostech”, nebyl přechod na špičkovou techniku v roce 2001 pod Donaldem Rumsfeldem, ale objev brigádního generála S.L.A. Marshala ve 40. letech minulého století, že ve druhé světové válce použilo pouhých 15-20% vojáků své zbraně v palebných pozicích. „Těch (80-85%) kteří nestříleli, neutekli ani se neskrývali (v mnoha případech byli ochotni se pro záchranu svých soudruhů vystavit velkému nebezpečí,  při obstarávání munice nebo předávání zpráv), ale jednoduše nevystřelili ze své zbraně na nepřítele, i když byli vystaveni opakovaným vlnám banzai útoků” (Grossman, str. 4).

Marshallův objev spolu s následným výzkumem prokázal, že v každé předchozí válce zabíjela – těch 5%, které se narodí jako psychopati a možná několik přechodně šílených imitátorů – pouze nepatrná menšina vojáků. Normální muži boj jenom předstírali a pokud to bylo jen trochu možné, odmítli vzít život nepřátelského vojáka a to i v případě, kdy to znamenalo vzdát se svého vlastního. Z toho vyplývá, že války jsou psychopatické ritualizované masové vraždy nepsychopatů. (Což nemůže být dobré pro genetickou výbavu lidstva!)

Marshallova práce přinesla do vojenské vědy koperníkovskou revoluci. V minulosti se každý domníval, že voják, který byl ochoten zabíjet pro svou zemi, byl (hrdinskou) normou, zatímco ten který odmítl bojovat, byl (zbabělou) odchylkou. Jak se ale nakonec ukázalo, pravda je taková, že normě odpovídající voják vycházel ze skupiny psychopatických pěti procent. Normální většina by raději zemřela než aby bojovala.

Závěr, který je příliš děsivý na to, aby mohl být plně zkousnut i takovými osobnostmi jako byl Marshall nebo Grossman, je takový, že zásady pro vojákovo chování v bitvě, byly stanoveny psychopaty. To znamená, že psychopati ovládají samotnou instituci armády. A co je horší, znamená to, že psychopati ovládají způsob, kterým společnost vnímá vojenské záležitosti. Je zřejmé, že psychopati uplatňovali velkou míru vlivu ve zdánlivě příčetné, normální společnosti.

 

blank
Věříme v chamtivost

Jak je to možné? V knize Political Ponerology [Na Severu: zde je odkaz přehledu obsahu knihy Political Ponerology: Ponerologie v politice] Andrzej Lobaczewski vysvětluje, že kliničtí psychopati mají výhodu při stoupání ve společenských hierarchiích i v případě nenásilného soutěžení. Protože jsou schopni lhát bez výčitek svědomí (a bez příznaků psychologického stresu, který je měřen v testech dektoru lži), mohou psychopaté říci cokoliv, co je potřeba k tomu, aby dosáhli toho co chtějí. Například, psychopaté u soudu mohou hodnověrným způsobem nestydatě lhát, zatímco jejich příčetní soupeři budou ochromeni emocionálním sklonem držet se blízko pravdy. Soudce nebo porota se většinou domnívají, že pravda musí být někde uprostřed a tudíž činí rozhodnutí, která jsou ve prospěch psychopata. To samé jako u soudců a porot se vztahuje na ty, kteří jsou pověřeni rozhodovat o tom, kdo bude nebo nebude v korporátních, vojenských nebo vládních hierarchiích povýšen. Výsledek je takový, že veškeré hierarchie jsou na vrcholu nevyhnutelně plné psychopatů.

Takzvaní teoretici spiknutí, i když mnozí z nich si zaslouží toto hanlivé označení, spojené s velmi často zneužívaným pojmem, si často představují, že tajné společnosti židů, Jezuitů, bankéřů, komunistů, bilderbergů, muslimských extrémistů, katolíků, atd. tajně řídí historii, konají podlé činy a/nebo se snaží ovládnout svět. Protože jsem podle Wikipedie jedním z předních „teoretiků spiknutí”, cítím se proto být kvalifikovaný nabídnout alternativní teorii spiknutí, která stejně jako alternativní teorie spiknutí o 11. září je jak jednodušší tak i mnohem přesnější než obecně převažující moudrost. Jediné spiknutí, na kterém záleží, je spiknutí psychopatů proti nám ostatním. 

blank


Za zjevným šílenstvím současné historie stojí skutečné šílenství psychopatů, kteří bojují o udržení své nepřiměřené moci. A čím
více je jejich moc ohrožována, tím jsou psychopaté stále více zoufalejší.

Jsme svědky apoteózy nadsvětí – zločinecké organizace, nebo řady překrývajících se zločineckých skupin, které se skrývají nad běžnou společností a zákonem, stejně jako se podsvětí skrývá pod ní. V případě 11. září a válek zahájených na jeho základě jsme svědky konečné, zoufalé uzurpace moci, nebo-li „konečné hry” brutálních, vychytralých gangů pod CIA pašujících drogy a prezidentskými zabijáky; mezinárodních bankéřů peroucích špinavé peníze a jejich najatých vrahounů, ať už ekonomických či jiných; zkorumpovaných externích armádních dodavatelů; příliš horlivých generálů; korporátních predátorů a jejich politických dohazovačů; vymývačů mozků a znásilňovačů eufemisticky známých jako experti na psychologické operace a PR specialisti – ve zkratce, celé té nechutné bandy ověřitelných psychopatů, kteří řídí naši takzvanou civilizaci. Mají strach, že budou přemoženi. Byla to jejich hrůza, že ztratí svou moc ovládat, kterou promítly na zbytek nás tím, že srovnali se zemí Dvojčata, čímž navodili dočasné psychopatické teroristické běsnění na straně americké veřejnosti.

Proč se patokracie obává ztráty kontroly? Protože je ohrožena šířením vědomostí. Největší obavou jakéhokoliv psychopata je strach z odhalení. Jak řekl George H. W. Bush novinářce Sarah McClendonové během rozhovoru v prosinci roku 1992, „Kdyby lidé věděli, co jsme udělali, štvali by nás ulicemi a zlynčovali by nás.” Vzhledem k tomu, že se měl Bush účastnil večírků, na kterých byly przněny a jinak zneužívány dětské prostitutky/ti, mimo mnoho jeho dalších  zločinů, by se jeho prohlášení během rozhovoru s McClendonovou mělo brát vážně.

Psychopati jdou životem s vědomím, že se zcela odlišují od ostatních lidí. Hluboko uvnitř vědí, že jim něco chybí. Velmi rychle se naučí skrýt absenci empatie, zatímco opatrně studují emoce druhých, aby mohli předstírat normálnost zatímco chladnokrevně manipulují normální lidi.

Dnes, díky novým informačním technologiím, stojíme na pokraji odhalení psychopatů a možnosti vybudovat civilizaci od a pro zdravé lidské bytosti – civilizaci bez válek, civilizaci založenou na pravdě, civilizaci, ve které bude světecká menšina, spíše než ďábeslká menšina, směřovat k moci. Máme potřebné vědomosti k tomu, abychom mohli diagnostikovat psychopatické osobnosti a udržet je daleko od moci. Máme potřebné vědomosti, které jsou zapotřebí k rozpuštění institucí, ve kterých se psychopatům obzvlášť daří – armáda, informační služby, velké korporace a tajné společnosti. Jednoduše musíme šířit tyto informace, spolu s vůlí je použít v co nejširší míře.

Především je třeba informovat veřejnost o tom, jak psychopaté korumpují a jak se jim daří získat na svou stranu normální lidské bytosti. Jeden způsob, který používají, je manipulace studu a popírání [např. určité reality, stavu nebo vztahu, pozn. překl.] – emoce, které jsou psychopatům cizí, ale běžné a lehce vyvolatelné u normálních lidí.

Zvažte způsob, jakým gangy a tajné společnosti (což jsou maskované cechy psychopatů) verbují nové členy. Některé zločinecké gangy a satanské pakty vyžadují, aby kandidát pro přijetí spáchal vraždu, aby se tak „stal jedním z nich.” Skull and Bones, což je tajná společnost na Yaleské univerzitě, která zásobuje CIA pašeráky drog, znásilňovači myslí, zneužívateli dětí a profesionálními zabijáky, vyžaduje po novicích, aby si nazí lehli do rakve a masturbovali před staršími členy, zatímco současně recitují svoji úplnou sexuální historii. Tím, že psychopatický cech donutí novice, aby se zapojil do rituálního chování, které by v normální společnosti bylo strašně ostudné, zničí tím kandidátovu normální osobnost za předpokladu, že nějakou vůbec měl, a promění jednotlivce ve zpracovaný, zkorumpovaný a degradovaný stín jeho předchozího já, jinými slovy ve vytvořeného psychopata nebo psychopatického učně.

Tato manipulace se studem má další výhodu v tom, že činí psychopatické organizace pro normální společnost v podstatě neviditelné. V roce 2004, navzdory lehce dostupným reportážím v médiích, američtí voliči jednoduše odmítli vidět, že dva prezidentští kandidáti dvou největších stran, leželi nazí v rakvi a masturbovali před zraky starších Bonesmanů, aby si zajistili vstup do Skull and Bones a stali se tak členy zločineckého podsvětí. Stejně tak mnoho Američanů dlouho odmítá vidět, že dravé části nadsvětí, které operují prostřednictvím CIA, jasně stojí za vraždami Johna F. Kennedyho, Martina Luthera Kinga, Roberta F. Kennedyho, Johna F. Kennedyho ml., Malcoma X, Chea, Allendeho, Wellstonea, Lumumba, Aguilera, Diema a bezpočtu dalších relativně nepsychopatických vůdců. Odmítají vidět pokračující celosvětové vraždění milionů lidí, které je v podstatě americký holokaust. Odmítají vidět důkaz o tom, že psychopatické cechy které řídí nejmocnější americké instituce, používají nejhrůznější formy sexuálního zneužívání které si jen lze představit, aby u dětských obětí způsobily poruchu disociativní osobnosti, aby tyto oběti byly následně využity v roli řízených otroků: nahraditelní pašeráci drog, prostitutky/ti, tzv. manchuriánští kandidáti a dokonce i jako diplomatičtí vyslanci. A samozřejmě odmítají vidět, že 11. září bylo jasnou zradou zevnitř Ameriky a že její vlastní, psychopaty ovládaný vojensko-zpravodajský aparát, stojí za téměř každým teroristickým útokem během posledních desetiletí.

Veškeré tyto psychopatické činy na vrcholu společenské hierarchie, jsou pro běžné lidi jednoduše příliš ohavné a proto odvracejí svůj pohled stejným způsobem, jakým jej odvracejí manželky mužů, kteří sexuálně zneužívají své děti a které někdy odmítají vidět to, co je zcela zřejmé. Kdyby bylo velmi rozsáhlé popírání skutečnosti egyptskou řekou, potom by vědomá nevidomost amerických občanů byla spíš Mariánským příkopem.

Ale díky síle internetu se lidé na mnoha místech probouzejí. Ron Paul, jako jediný zřejmý nepsychopat mezi americkými republikány, kteří kandidují na prezidenta, je shodou okolností jediným kandidátem v obou stranách, který má zásadní podporu prostých lidí.

To, že je do revoluce, kterou Ron Paul ohlašuje, zakomponovaná „láska”, je proto, že Dr. Paul – laskavý a uhlazený doktor, který přivedl na svět více než 4000 dětí – si je bezvýhradně vědom toho, že orgán státní moci je vynálezem a nástrojem psychopatů, jehož rozsah je nutné striktně omezit a podrobit jej důslednému systému kontrol, aby nástroje psychopatů – strach a nenávist – nenahradily lásku jako tmel, který drží společnost pohromadě.

Pokles militarismu v rozvinutých zemích po druhé světové válce, rozmach gramotnosti a komunikačních technologií a rostoucí požadavek lidí na lepší život, dohromady představují rostoucí sílu, která patokracii děsí (ty gangy psychopatů které spolu střídavě soutěží nebo spolupracují, kteří vládnou prostřednictvím lží, strachu a zastrašování od počátku takzvané civilizace).

Neboť jaderné zbraně omezily rozsah válek, patokracie je vyděšená, že její oblíbený nástroj na ovládání společností, tedy ritualizovaná hromadná jatka, je v rostoucí míře nepoužitelný. A jetliže je válka velkou tragédií lidstva, je ubohý pokus patokratů o náhražku války – prostřednictvím průhledně umělé „války proti teroru” – naprostou fraškou.

Jsme vskutku svědky soumraku psychopatů. Je otázkou, zda-li se jim v jejich smrtelné agónii, podaří zatáhnout oponu věčné noci nad každým z nás, nebo zda-li se jim postavíme a přežijeme, abychom zažili úsvit civilizace, která si zaslouží toto pojmenování; je to velké rozhodnutí, na kterém se my všichni, jakkoliv skromně, právě teď spoluúčastníme.

O autorovi:

Dr. Kevin Barrett je spoluzakladatelem muslimsko-křesťansko-židovské aliance pro odhalení pravdy o 11. září, vyučoval angličtinu, francouzštinu, arabštinu, americkou civilizaci, humanitní vědy, africkou literaturu, folklór a islám na vyšších odborných školách a univerzitách v oblasti San Francisca, v Paříži a v Madisonu, Wisconsinu. Barret se v roce 2004 stal aktivistou bojujícím za zveřejnění pravdy o 11. září poté, co si přečetl knihu The New Pearl Harbor od Davida Griffina a po následném výzkumu se přesvědčil, že Griffin správně shrnul důkazy o tom, že 11. září nebylo dílem teroristů.

 

Zdroj článku: Twilight of the Psychopaths

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank