Recenze knihy: Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu [The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction]

Richard M. Dolan
SOTT.net

Je to sice smutné, ale za to pravdivé, že většina lidí nemá ráda nepohodlné skutečnosti, které narušují jejich příjemné iluze a předsudky. Každý den, v průběhu každodenního jednání s lidmi, jsem toho svědkem Jakmile jedinec v životě dosáhne určitého bodu, kdy začne pociťovat že světu dostatečně „rozumí” – většinou k tomu dochází kolem třicátého roku – stráví zbytek svého života tím, že bude vyplňovat prázdná místa toho svého, již obecně známého pohledu na svět. Jde o tendenci, která se postupem času stupňuje. Představy a názory na svět, jak se zdá, tvrdnou společně s cévami.Přátelé kterými se obklopujeme, televizní pořady které sledujeme, internetové stránky které navštěvujeme – tedy doslova svět, který si pro sebe vybudujeme – to vše většinou podporuje náš ohraničený pohled na svět jež jsme přijali.Samozřejmě že to samé platí o knihách. Musí to být opravdu ojedinělá kniha, která je skutečně schopna změnit náš způsob nazírání na svět. Nejvzácnější ze všech jsou skvosty, která mají schopnost změnit život jedince.

Kniha Laury Knight-Jadczyk Krajní podivnost dimenzí, hustot a procesu mimozemského únosu  [The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction] se řadí mezi takové knihy.

Z toho vyplývá, že podobná kniha může být napsána pouze jedinečným myslitelem, někým, kdo disponuje pronikavým vhledem, je osvobozen od konvencí a disponuje naprostou neohrožeností, která je potřeba pro stržení iluzí a k nahlédnutí do nicoty. Laura Knight-Jadczyk je takovým člověkem.

Domnívám se, že Laura rozumí zřejmě lépe než kdokoliv, koho budete kdykoliv znát, v jak moc nebezpečné a obtížné situaci se naše civilizace, náš druh, nachází. Dále chápe, že k tomu, abychom mohli změnit náš život je třeba, aby byl jedinec odhodlán bojovat.

Někdo položí otázku: „bojovat s čím?” Odpověď, v kontextu našeho post-post-post moderního 21. století, se může zdát podivná, ale jedná se … o boj se zlem.

Šílené? Ne. V žádném případě.

The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction je kniha, která provokativně a vášnivě vystavuje skryté otroctví lidské rasy. Problematické je, že zmiňovaná situace je nahony vzdálena tomu, co většina lidí, s postupujícím časem, přijala za platné v jejich světě, tudíž analýza a informace od Knight-Jadczyk se setkají s ohromným odporem. Nazývat tuto knihu „novým paradigmatem” by bylo hrubým podhodnocením. K jejímu pochopení bude třeba, aby většina čtenářů odhodila téměř veškerá svá přesvědčení o tom, jak si myslí že svět funguje. Uvědomuji si, že se z mojí strany jedná závažné tvrzení a nečíním jej lehce.

Nelehký úkol napsat recenzi této knihy je umocněn způsobem, kterým byla část informací v knize získána a právě zde je původ kontroverze, která Lauru Knight-Jadczyk obklopuje. Jde o to, že již déle než jedno desetiletí získává informace – velmi mnoho informací – od skupiny lidí, které nazývá „C´s”: zkratka pro Cassiopaeans [zde je odkaz na článek na blogu na toto téma]. Jinými slovy jde o informace, které byly opakovaně, rok za rokem, shromážděny během sezení prostřednictvím tzv. Ouija board (desky s písmeny a dalšími symboly).

To pro mě není jednoduchá záležitost na okomentování. V případě, kdy moje vlastní práce do značné míry vychází z dokumentace otevřených zdrojů, „osvědčených” dat z pevně daných zdrojů, které nepřipustí žádný protiargument, kdy jsem mojí veřejnou kariéru strávil jako puntičkářsky opatrný historik, který se snaží učinit opatrný a odůvodněný argument o zatajování fenoménu UFO, potom ponořit se do světa „channelingových” informací pro mě může být rozhodně nepříjemné.

Zde jsou mé důvody proč se domnívám, že Cs jsou skuteční. Za prvé bylo dlouhou dobu mým potěšením znát Lauru, trávit s ní čas v hluboké konverzaci, spolu s mnoha lidmi, kteří patří do jejího světového salónu Signs of the Times (SOTT). Jinými slovy, není to jenom o tom, že si myslím že Laura je upřímná: já to vím. Vím, že je běžnou matkou pěti dětí, která je shodou okolností naprosto brilantní a neúnavná. Během svého života jsem měl to štěstí, že jsem potkal mnoho mimořádných lidí, ale i v porovnání s těmito lidmi je Laura jedinečná.

Takže, ano, existuje tu osobní propojení ve smyslu přátelství a proto si čtenář s odstupem může klást otázku, zda-li není v této recenzi můj úsudek zakalený.

Ale skutečná otázka při hodnocení obsahu knihy, o kterou tu podle mě jde, je dvojitá. Zaprvé, jak si můžeme být jisti, že zprávy od „Cassiopaeans” jsou skutečné, a za druhé, mají tyto zprávy samy o sobě hodnotu?

K zodpovězení první otázky můžu řici jedině to, že její channelingové informace nejsou ani mezi prvními a ani mezi posledními. Můj přístup k většině informací, které údajně pocházejí z channelingu, sahá od extrémní opatrnosti, k pochybnostem, až k celkovému odmítnutí. Ale nemůžu prohlásit, že veškeré podobné informace jsou nesmysl, nebo že by se měly ihned zamítnout. Můj vlastní výzkum v oblasti remote viewing (mimosmyslového vnímání na dálku) mě přesvědčil mimo jakékoliv pochybnosti, že součástí našeho života je i další rozměr, nejenom přímočarý materialismus. Je tu něco víc. Nesejde na tom, zda to budeme nazývat něčím mimo nás, nebo duchovní sférou. Existuje důležitý aspekt naší existence, který není uznáván konvenčním myšlením a „obecnou kulturou”.

Když jsem s tímto na paměti četl neuvěřitelně bohatá, podrobná – a logická – sdělení, která přicházela od „C’s”, jednoduše mi po tom všem přijde nepravděpodobné, že by je Laura (nebo kdokoliv jiný) mohla přesvědčivě zfalšovat. Za prvé je tu proces, kterým se informace pomocí tzv. Ouija board získávají: několik lidí se dotýká planžety a další má na starost zaznamenávání vyvolávaných písmen, která přicházejí setsakra rychle. O procesu používání Ouija desky jsem se mnoho naučil, dále jsem poznal dostatečně velký počet lidí, kteří mi tuto zkušenost velmi detailně vysvětlili, abych mohl uspokojivě prohlásit, že během zmiňovaného procesu dochází k něčemu opravdovému. Mimoto „dialog” mezi Laurou a C´s často zahrnuje další přítomné členy channelingového sezení. V přepisech je velmi často zaznamenána aktivní diskuze, která zahrnuje komentáře a otázky dalších přítomných lidí.

Proto se přikláním k tvrzení, že C´s jsou opravdoví. Přesto si každý z nás musí uvědomit, že jejich existence neprojde testem vědeckého dokazování. Jejich existenci proto můžeme považovat za, dejme tomu, zajímavou pracovní hypotézu.

Ale nakonec opravdu záleží na samotném poselství Cassiopaeans. Sdělují nám, že náš svět ve kterém žijeme je iluze, ne nepodobná filmu Matrix. Lidská rasa, jak na úrovni tělesné tak i duchovní, je manipulována rasou bytostí, které známe pod označením ještěři a o kterých Laura mluví jako o „ještírcích” (její jednoduchý způsob jak je zbavit jejich hrůzostrašnosti a zasadit je tam kam patří). Mohou snadno manipulovat čas, ovládají „šediváky” a žijí v tzv. čtvrté hustotě [pozn. Na Severu: zde je článek na toto téma na našich stránkách].

Co že je hustota? Přiznám se, že fyzice moc nerozumím, a ani si v tomto případě nejsem moc jistý, zda je fyzika ten správný směr. Ale zvířata žijí v druhé hustotě a my lidé žijeme ve třetí hustotě. Proto se spíš jedná o stav vědomí, než třeba „rozměr” existence. Ještěři mají schopnost nás manipulovat a ovládat stejně tak, jako my můžeme ovládat dobytek. Ale jenom proto, že ještěři žijí na úrovni vědomí, která je výš než ta naše, to však neznamená, že jsou morální. Ve skutečnosti jsou to, co bysme popsali jako dost zlí. Jejich způsob existence se nazývá „služba sobě” (SS) [poznámka Na Severu: zde je odkaz na článek na toto téma na blogu]. Lidstvo je taktéž orientováno na SS. Ale existují další bytosti, jako například C´s, které žijí v orientaci bytí nazývané „služba druhým” (SD) (a mimochodem žjí v šesté hustotě).

Ale díky tomu, že pocházejí ze čtvrté hustoty, mohou ještěři dělat mnohé věcí. Za prvé se mohou dle libosti „objevovat” v naší realitě a to v podstatě v libovolném přestrojení nebo podobě. „Potřebují” nás jako jídlo a to jak po stránce psychické/duchovní tak i tělesné. Naše existence je pro ně druhem obživy. Měli vliv na naše náboženské a politické systémy. Ve skutečnosti nás v mnoha zásadních směrech „vytvořili” ku obrazu svému. Aby vůbec někdy mohlo lidstvo dosáhnout opravdového osobního a duchovního vysvobození, je vysvobození se z jejich útiskující nadvlády tím nejhlavnějším úkolem.

Ostatně v tomto bodě přichází do hry proces únosů, který tvoří jeden z několika mechanizmů, kterými nás „ještírci” ovládají. K tomu dochází s pomocí jejich výtvorů, šediváků, kteří většinu únosů uskutečňují, nicméně k těmto událostem málokdy dochází v realitě třetí hustoty. Dochází k nim ve čtvrté hustotě, což vlastně znamená, že probíhají v bezčasové a duchovní sféře. Ale pobyt ve čtvrté hustotě vypadá stejně hmotný, jako v případě našeho běžného stavu a návrat do třetí hustoty je podobný procesu, kdy v počítači zkopírujete a uložíte soubor na váš pevný disk. To znamená, že změny (implantáty) ke kterým došlo v realitě čtvrté hustoty, jsou přeneseny do našeho těla třetí hustoty.

Chápu, že je toho až příliš, nicméně jde jen o začátek. Přečíst tuto knihu je jediný způsob, jak to vše pochopit.

Měl bych také upozornit, že celá kniha se nezabývá jen Cassiopaeans, kteří nicméně tvoří její základ. Napříč knihou je velké množství pronikavých analýz Knight-Jadczyk, což je něco, co si její čtenáři během let zvykli očekávat.

Celkové poselství knihy je neveselé. Ale situace není beznadějná. Velmi mě oslovuje motto C´s, které je v knize několikrát opakováno: „neznalost je nebezpečná, vědění ochraňuje.”

Ať už je nakonec pravda ohledně existence C´s, ještěrů, nebo jiných bytostí jakákoliv, myslím, že každý z nás by toto motto mohl využít. Žijeme ve velmi nebezpečném světě, který je mnohem nebezpečnější a mnohem horší, než si většina lidí uvědomuje. Ano, existuje cesta do bezpečí, která se nachází v porozumění povahy reality v níž žijeme. Je to těžká práce, ale každopádně stojí za to úsilí.

Jsem vděčný Lauře Knight-Jadczyk za její odvahu a to, že se postavila některým z nejtěžších otázek, kterým lidstvo čelí. Je skutečně zářícím světlem ve světě tmy.

Richard M. Dolan je autorem knihy UFOs a národní bezpečnostní stát: časový přehled utajení  [UFOs and the National Security State: Chronology of a Coverup] (Hampton Roads, 2002). [pozn. překl.: tato kniha je první zevrubnou studií dokumentující již přes 50. let trvající proniknutí fenoménu UFO do Ameriky a odpověd americké vlády na tento fenomén. Tato kniha je výsledek Dolanovy doktorandské práce. Sebrané informace, které vycházejí z vládních dokumentů naznačují, že skupina specialistů pracujících za oponou, naplánovala a uskutečnila největší zametání stop v historii vlád.] Dolan je řečníkem na konferencích po celém světě a byl hostem v mnoha televizních a rádiových pořadech. Navštivte jeho stránky na adrese keyholepublishing.com

Poznámka vydavatele: Recenze pochází z revidované edice Hight Strangeness od autorky Laury Knight-Jadczyk. Vydání obsahuje nový materiál, nový úvod a kniha by měla být k dispozici na stránkách Red Pill Press během několika měsíců!

Komentář Na Severu: A nakonec také krátká ochutnávka ze stránek Redpillpress:

Každý, kdo chce porozumět hyperdimenzionální realitě, kterou „obývají” údajní mimozemšťané, by si měl obstarat poslední knihu od Laury Knight-Jadczyk The High Strangeness of Dimensions, Densities and the Process of Alien Abduction. Vycházejíc z pečlivého výzkumu, spolu s neúprosným honem za fakty, Laura odhrnuje oponu která zahaluje mimozemské únosy, které se skrývají za maskou ovládání mysli, a naopak ovládání mysli, které se vydává za mimozemské únosy. Laura dále ukazuje, jak Elitní vládci na nejvyšších úrovních splynuli s Absolutními vládci řídícího systému Matrixu, který tvoří základní strukturu naší reality.

V současné době po 11. září, je fúze těchto dvou světů téměř dokončena. Zbývá nám málo času, což Dozorci velmi dobře vědí a jsou na to připraveni…

Ti z vás, kteří preferují stravu pravdy před jedem mýtů New Age, ti z vás kteří chtějí skutečný náhled na to, co se skrývá za Konspirací hvězdné brány, by si měli tuto knihu pořídit. Dnes. Čtěte a plačte.


Zdroj: Book Review: The High Strangeness of Dimensions, Densities, and the Process of Alien Abduction

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank