Gaza a psychopaté

Les Visible
Smoking Mirrors

Je třeba, aby to někdo řekl a já to řeknu, jak nejjednodušeji a nejjasněji bude možné. Nebudu zde uvádět mnoho odkazů. Pokud budete chtít informace, odkážu vás na levou lištu a můžete kliknout na odkaz informačních webů. Dále je dostatek informací na alternativních informačních stránkách… hlavně během posledních několika dní na www.whatreallyhappened.com.

To, co řeknu bude řečeno proto, protože to musí být řečeno a já to musím říct. To, co chci říct je pravda. To, co čtete ve sdělovacích prostředcích, jsou lži. Každý složitý argument použit pro maskování a ospravedlnění utrpení a genocidy, které se Izrael dopouští na Palestincích, slouží k matení. Doufám, že se mi dnes povede rozptýlit část zmatku. Několik věcí vysvětlím, ale převážně budu jen prohlašovat. Je na vás se informovat a přesvědčit se, zdali to, co tvrdím, je pravda.

První věc, na kterou se musíte podívat, je zmenšující se mapa Palestiny. Podívejte se pořádně. Je to důvod pro vše, co se tam děje. Neexistují žádné jiné argumenty, které by nebyly lži vyprodukované tyrany, sloužící k opodstatnění jejich nadvlády. Je to důkaz, který nelze vyvrátit. Jasně usvědčující důkaz. Je to to, co to je.

Je vám řečeno, že Hamás je teroristická organizace. V nejhorším případě jsou to bojovníci za svobodu. Dále jsou zákonnými představiteli palestinského lidu, kteří byli krátce po svém zvolení sebráni … a zavřeni do izraelských věznic, kde mnozí z nich setrvávají dodnes: političtí vůdci, akademici, odborníci z různých oblastí. Proč došlo k jejich uvěznění? No právě.

Je vám řečeno, že Izrael musí provádět represivní opatření. Je to proto, že Izrael pravidelně napadá Palestinu, zabije určitý počet lidí, které označí za teroristy a kteří jen náhodou sestávají z velkého počtu žen a dětí. Potom začnou na prázdných místech dopadat modely raket. Někdy vybuchnou a někdy ne, nicméně následuje zabítí dalšíchPalestinců. Existuje mnoho důkazů, které nasvědčují, že za útoky těchto modelových raket stojí Izrael. Historie ukazuje, že žádný jiný stát na světě si nemůže nárokovat větší počet tvz. false flag útoků [kdy domácí vlády napadají své vlastní občany, viz. 11. září, Londýn 7.7.2005 atd.] než Izrael. I kdyby skuteční Palestinci odpalovali tyto rakety, MAJÍ NA TO VEŠKERÉ PRÁVO. Jsou okupováni, vyhazováni z jejich země, mačkáni v ghetech, mořeni hladem, bez zdravotní péče a dalších věcí.

Bylo vám řečeno, že Hizballáh je teroristická organizace. Hizballáh vznikl … před několika desetiletími v důsledku izraelské okupace Libanonu. Vyplatí se prozkoumat, čeho se Izrael v té době v Libanonu dopustil. Nedávno Izrael tvrdil, že několik izraelských vojáků bylo uneseno z Izraele. Byli chyceni, jak se plíží v libanonském území. Dále by stálo za to zamyslet se nad prozřetelností izraelských jednotek, které byly seskupeny na hranici a připraveny na útok PŘEDTÍM, než došlo k údajnému únosu. Izrael se chce dostat k vodě z libanonské řeky Litani. To je důvod proč Izrael napadl Libanon a zabil tolik žen a dětí, a přitom ani nezapomněl na továrnu na výrobu jogurtu, která ohrožovala jogurtové zájmy Izraele, a nezapomněl rozsypat po krajině milion kazetových bomb POTÉ, co byl vyhlášen mír.

Izrael v utajené operaci zabil Haririho… ne Syřané.

Bylo vám řečno, že Izrael bojoval ve dvou závažných válkách, protože byl napaden svými sousedy. Pravda je zcela opačná. Izrael války vyprovokoval, aby z nich těžil. V první válce Izrael napadl americkou zpravodajskou loď a obvinil někoho jiného. Odkaz na článek by měl být poučný. Argumentuje se, že Izrael byl založen jako bezpečné útočistě pro historicky největší oběti. Okolnosti ukazují, že Izrael je v současné době v čele světově největšího průmyslu obětí. Největší ironií kterou svět kdy zažil je, že čarodějové pro vztahy s veřejností, kterým se povedlo přesvědčit svět o jedné z největších lží, které se kdy objevily, se nyní angažují v postupném vyhlazování celého národa, před zraky celého světa, zatímco jedna část světa se v amoku dožaduje fiktivního Ježíše a jeho disneyovského nanebevzetí a druhá část masturbuje nad obrázky digitálně upravených panen, zatímco obě skupiny polykají množství lží, kterými by se zadávila i velryba.

Ježíš Kristus kterého znám, by nechtěl mít nic společného s velkou části těch, kteří údajně následují jeho učení, a co se mě týče, stále mi uniká sexuální přitažlivost výjevů na fotkách, které vypadají jakoby je někdo nafoukl pumpičkou na kolo. Vypadá to jako by jejich bradavky měly dvojí účel. Jako hladové svině se svět povaluje v krajině plastikových fantazií, zatímco vesele pokračuje mučení a vraždění. Za každou pravě probíhající válku může Izrael, včetně gruzínského útoku na Jižní Osetii, Afghánistán, Írák a možná i ‚blížící se’ Írán. Každá z těchto zemí hoří, protože vše naplánoval Izrael. Právě tak. Tak to je.

Lze prohlásit, že toto je národ psychopatů, kteří pracují ruku v ruce s psychopaty jiných zemí, skrývající se za různé víry a barvu pleti. Myslím si, že jde o kliku černokněžníků: satanisti, kteří dělají to co dělají nejen kvůli kořisti, ale i pro zábavu. Dělají to, protože můžou a dělají to přímo před vámi, protože je to uspokojuje. Přikláním se k myšlence, že takzvaným Izraelem může procházet jakási ďábelská rovnoběžka. Možná se v podzemí nacházejí tajné kobky, kde se praktikují tajemné rituály, které odebírají sílu z něčeho, co přišlo přímo z hororu. Existuje opodstatnění pro toto místo, ale s Biblí to nemá nic společného.

Jednoduše řečeno, Izrael je akciová společnost vražd a zabíjení pro zisk a zábavu. Ve které další ‚civilizované’ zemi světa policie a armáda nečinně stojí, přihlíží a chrání šílené osadníky, jak mlátí lidi k smrti a házejí je ze střechy? Ve které další ‚civilizované’ zemi světa se může skupina lidí vyzbrojit a překročit hranici, aby zranila obyvatele jiné země? Ve které další ‚civilizované’ zemi světa střílejí vojáci malé děti pro pobavení, aby následně do jejich těl vystříleli celý zásobník?

Ve které další ‚civilizované’ zemi světa střílejí ostřelovači malá děvčátka, která na střeše sbírají prádlo? Ve které další ‚civilizované’ zemi světa řidiči buldozerů záměřně drtí lidi, kteří jim stojí v cestě, smějí se tomu a doufají v další příležitost? Které další teroristické zemi je dovoleno betrestně konat: bez přestání pravidelně zabíjet a mučit? Za oponou se něco děje: v podzemí, ve skrytých laboratořích nebo červenočerných kobkách, které okem nelze vidět. Nějaká černá magie je mezi námi a zotročila celý svět. Někteří z nás jsou immuní, ale netroufám si tvrdit proč. Možná jde o jakousi kombinaci sobeckosti, zbabělosti, násilí a sebeklamu, která má za následek, že svět je lhostejný a nese spoluvinu z utrpení jiných. Může také jít o zlou magii. Něco, co připouští nepřipustitelné.

Bez ohledu na příčinu a způsob, který umožňuje, aby vše pokračovalo, chci říci toto: za sebe, za další duše svědomí a lid Palestiny… obviňuji Izrael z masové vraždy, systematického mučení, genocidy, krádeže půdy, peněz a statků, vraždy dětí, vraždy sportu, bezpočetných lží, zla a pokrouceného jednání, ničení národů za účelem osobního zisku, manipulace světových ekonomik a pokračující kriminální činnost všeho druhu, útoku na Světové obchodní centrum a americké pamětihodnosti, nepředstavitelnou zradu a chladnokrevného záměru ovládout svět výhrůžkami a klamem. To vše jednoho dne skončí. …

Komentář Na Severu:

Aby bylo zcela jasno, nejsou to Židé jako takoví, ale psychopati ve vládách Izraele a USA, kteří jsou zdrojem současné genocidy v Palestině. Jak jsme již psali v recenzi knihy Douglase Reeda.

Je třeba zmínit, že tu nejde o „židovské” spiknutí, ale spíš o to, že židovské náboženství bylo vytvořeno psychopaty a dále po celá staletí tříbeno k tomu, aby sloužilo jako vhodná ideologie k uskutečnění „světové revoluce”, ve které globální patokracie zamýšlí dostat „normální lidí” pevně pod svou moc. Psychopati chtějí vytvořit „jiný svět”, ve kterém lze otevřeně realizovat jejich deviantní mentalitu bez toho, aby to vzbudilo jakoukoliv reakci nebo postih (jako například hněv „normálních” lidí, kteří se spojí pro PRAVOU revoluci).

Samozřejmě nejen židovské náboženství slouží jako vhodná ideologie – např. křesťanské evangelické hnutí v USA je dalším příkladem podobně ponerizované struktury. Nebo pokud se podíváme mimo sféru náboženství, jsou tu samozřejmě politické ideologie, které jsou stejným způsobem ovládnuty (pokud nebyly od samého začátku formulovány deviantními jedinci) a využity pro účely psychologicky deviantních jedinců. Jakékoliv hnutí, které se snaží docílit kladných změn ve společnosti, nemá bez adekvátních psychologických informací žádnou šanci se ubránit podobnému přepadu. Potom bude v konečném důsledku sloužit pouze jako prostředek, který umožní patokratům využít životní síly normálních lidí k uskutečnění své patokratické agendy. Praví spiklenci, kteří stojí ve stínu, kromě moci, neuctívají žádné náboženství. A konečně, psychopatie se vyskytuje u všech národností, ras a pohlaví……

Co se týče ideologie sionismu:

Otázka, kterou je třeba si položit je: Jak je možné, že sionisti mají společný záměr s britskými aristokraty a americkými politiky?

Odpověd se nalézá, nevyhnutelně, v penězích a moci, které jsou hnací silou stojící za talmudickým judaismem: světová nadvláda. To znamená, že „temná strana” judaismu – jak je tomu u každého naboženství – slouží jako pouhý nástroj v rukou lidí, kteří pouze usilují dosáhnout moci nad druhými, což zahrnuje i stoupence daného náboženství. Dalo by se dokonce navrhnout, že to, co mají všichni tito lidé společné, je psychologická úchylka, která je popsána psychology Robertem Harem a Paulem Babiakem v jejich knize Snakes In Suits [Hadi v oblecích]. Procesy, které lze vypozorovat během kooptování judaismu k tomuto účelu, jsou dobře popsány psychologem Andrzejem Lobaczewskim v jeho knize Political Ponerology [Ponerologie v politice, odkaz v češtině].

Vztah k současnému dění

Hlavní věc patrná z Reedovy knihy je, že bankéři a jejich korporační spiklenci – jak Židé tak i nežidé – upevňují celosvětový systém privilegií a útisku s využitím talmudického judaismu. Začali tím, že využili ateistických Židů, výsledku primitivně prázdné levitské tradice, které nalákali k revoluci díky slibům rovnostářského „krásného nového světa” nebo „národního domova,” se slibem peněz, půdy a zvláštních výhod je nalákali je do Izraele, zatímco po celou dobu vytvářeli záměrné anti-semitské situace, které je měli vystrašit, aby si mysleli, že ve své rodné zemi nejsou v bezpečí. Reed poskytuje velké množství důkazů z novin, historií, deníků a biografií o tom, že mezinárodní bankéři a jejich spojenci využili komunisty a sionisty (jak Židy tak i nežidy) k ovládnutí britské, americké a světové politiky od první světové války, a i sporadicky předtím. Reedova kniha poskytuje monumentální důkaz toho, že sionismus se systematicky vyvinul v dominantní sílu, která diktuje politiku, smlouvy, názory a místní a mezinárodní právo. Dále je jasné, na základě důkazů, že sionismus ovládá hlavní zdroje pro šíření informací, což zahrnuje hlavní mediální zdroje a mnohé alternativní mediální zdroje, aby zatajili svojí agendu. Potlačení Reedovy knihy je toho příkladem.

Veškerá tato aktivita je namířena na vytvoření Světové revoluce, která skončí ovládnutím celého světa talmudickými sionisty a jejich poskoky, kteří jsou všichni psychopati.

Z tohoto pohledu podobné hrůzy, jako invaze Palestiny Británií, která sloužila k vytvoření novodobého státu Izrael, a dokonce k útokům na Spojené státy 11. září 2001, dávají smysl v rámci dosažení tohoto určeného cíle: světové revoluce.


Zdroj: Gaza and the Psychopaths.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

2 thoughts on “Gaza a psychopaté

 • blank
  November 26, 2008 at 18:07
  Permalink

  Nejak ses rozzuril, nacisto. Jestli si myslis, ze vam zidi dovoli dokoncit Hitlerovo dilo, tak se sakra mylis.

 • blank
  November 26, 2008 at 20:36
  Permalink

  na kazdou svini se voda vari zidacku 🙂

  GEGEN NWO
  GEGEN ZIONISM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank