Co přitahuje psychopata? Zranitelnost

Newswise
Jakým způsobem najdou psychopati své oběti? Nová studie od badatelů z kanadské univerzity Dalhousie naznačuje, že psychopati jsou velmi citlivě naladěni na zranitelné lidi.

„Je to podobné tomu co vidíte na Animal Planet – lev se zaměří na nejzranitelnější kus, u kterého má největší šanci chycení,“ řekl Kevin Wilson, vědecký student čtvrtého ročníku, který vedl výzkum na oborné práci pojmenované „A pawn by any other name? Social information processing as a function of psychopathic traits,“ [Pěšák pod jiným jménem? Zpracovávání společenských informací jako funkce psychopatických vlastností] publikované v Journal of Research in Personality.

„Na tento druh agresivity se odkazuje jako na predátorskou … je to vjemový systém zaměřený na získání nejsnažší kořisti.“

Výzkumníci, ve spolupráci s psychologickou laboratoří profesora Stephena Portera na Dalhousie, pro potvrzení hypotézy ukazovali skupině mladých mužů diapozitivy různých obličejů. Obličeje byly buď veselé nebo smutné, mužů nebo žen, s vysokým nebo nízkým platem.

U mužů, kteří měli vysoké skóre na dotazníku psychopatické osobnosti (soubor 187 otázek zkoumajících emoční reakce a vznětlivost) pan Wilson zjistil, že měli neobvyklou schopnost si zapamatovat ženy s nízkým platem. Ve stejnou dobu byli nezvykle neschopní zapamatovat si ženy, které byly šťastné nebo měly vysoký plat, a také nebyli dobří v přiřazování jmen k obličejům.

„Došli jsme k závěru, že psychopatie je spojena s jistou „pamětí predátora,“ řekl pan Wilson, 22, který pochází z Monctonu, Nový Brunšvik. „Jsou schopni tímto způsobem aktivně vybrat svoji oběť.“

Pan Wilson plánuje další výzkum s pomocí diagnostikovaných delikventů v komunitě odsouzených.

Zájem o psychopaty u p. Wilsona vzbudily v druhém ročníku přednášky Dr. Portera nazvané Abnormální psychologie. Živě si vybavuje jak v učebnici četl odstavec o psychopatii a to jej zaujalo.

„Není to jako úzkost nebo deprese, což jsou stavy kterým rozumíme,“ řekl. „Ale divat se na svět bez emocí je tak vzdálené … proto je to tak zajímavé.“

Zdroj: What Attracts the Psychopath? Vulnerability

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank