V první řadě je třeba …


[…]

Předtím než se udělá cokoliv jiného, je v první řadě třeba dostat zpět média. Média jsou bariérou mezi elitními patokraty a veřejností. Jedná se o nástroj, který slouží k ovládání a manipulaci.

To je skutečnost, kterou se neustále zabývám.

V nacistickém Německu, komunistickém Rusku a dalších totalitních státech bylo/je řízení informací prostředkem jak řídit lid. Konec konců masy lidu, které jsou třeba na podporu jakéhokoliv hnutí, se nacházejí v té úrovni paraboly, která naznačuje že jsou pouze „průměrní“ a „následovníci“ a že „chtějí být necháni na pokoji“, a se kterými je možné hnout jen jako „s celkem.“ To jsou ti ke kterým je třeba se dostat. A to se může stát jedině prostřednictvím médií.

My nevlastníme sdělovací prostředky. Myslím že méně než polovina lidí v USA, a ještě menší procento na jiných místech, získává zprávy z internetu. A každý víme kolik dezinformací je na internetu.

Poodstupme nyní a podívejme se na věc v širších souvislostech.

Je třeba aby se lidé opravdu zamysleli nad tím, kdo že řídí USA (a další země na světě) a pevně si zafixovat myšlenku, že se jedná o velké podniky a vojenský průmysl.

Teď se na chvíli zamyslete nad tímto slovem: „BEZCITNÍ MUŽI“.

Dlouze a důkladně o tom uvažujte.

Někteří lidé jsou pro peníze a pro ochranu svých zájmů/bohatství schopni udělat cokoliv.

A skutečnost je taková, že BEZCITNÍ MUŽI řídí Ameriku. Buď přímo řídí nebo dosadí americkou vládu, a činí tak již velmi dlouhou dobu. Nezáleží na tom zda se jedná o Židy nebo Křesťany nebo Hotentoty. Jsou to psychopati nebo jim podobní devianti.

Ropné společnosti a vojenský průmysl řídí vlády a politiku, armádu a všechny politické strany, Republikány A Demokraty. Vlastní téměř každého. Mají moc dostat své lidi do vysokých pozic nebo je z nich svrhnout.

Je důležíté si zapamatovat, že za úřadem prezidenta stojí bezcitní muži, kteří jsou schopni udělat cokoliv, aby si udrželi a rozšířili svoji moc a dosáhnout svých cílů. Historie Bílého domu je historií loutek, které dělají to co se jim řekne.

Ropné společnosti a vojenský průmysl chtějí válku. Je nutné řídit masu lidu, aby mohly dostat to co chtějí.

Dělat „cokoliv proti tomuto stavu” znamená, že lidé kteří se postaví do cesty budou zabiti, a vytváření situací, které jim dovolí hnát obyvatelstva potřebným směrem.

Nikdo disponující takovou mocí se jí nevzdá lehce. Například Johna Kennedyho zabili, protože ohrožoval tuto moc.

Lidé se občas ptají, jak je možné, aby konspirace rozměru atentát na JFK a 11. září mohly „být ututlány bez toho, že by někdo uvnitř promluvil.“ Jak zdůraznil Harrison Livingston, jde o naivní otázku. Pokud je někdo svědkem profesionálně provedené vraždy, opravdu si myslíte že bude každému na potkání vyprávět co se stalo? A pokud je obětí prezident, nebo lidé v budové Světového obchodního centra a čtyř dopravních letadel, je jasné, že za tím stojí lidé disponující ohromnou mocí. Kdokoli kdo má dva funkční neurony si domyslí, že pachatelé jsou natolik mocní, že protestování či vyprávění vystavuje udavače velkému nebezpečí – obzlášť pokud má obecenstvo. (Proto se vyvíjí velké úsilí, aby se zajistilo aby ti kteří mluví pravdu, neměli publikum.)
 

Dále je nepravděpodobné, že samotné odhalení zločinu vůbec povede ke spravedlnosti. (Když budeme předpokládat že nějaká spravedlnost existuje). Na koho by se obrátili? Kdo by je ochránil?

Jít za médii je to samé jako skočit ze skály a se vším skoncovat. Protože je jasné, že médii navozovaný dojem o „hledání pravdy“ je jenom na oko. Tu a tam odhalí pravdu v nějaké záležitosti, která není příliš důležitá, ale která má pouze posloužit k udržení iluze o demokracii a svobodném tisku, udržet státo spokojené.

Média jsou ve skutečnosti pod stejnou kontrolou jako politici a politika. Jednoduše řečeno média jsou pod dohledem pachatelů zločinu.

Pokud tedy neexistují média která by vytvořila opoziční mocenskou základnu, komu to povíte? Kdo vám uvěří?

Dále co se týče státních zločinnů, čímž atentát na JFK a 11. září rozhodně bylo, dostatečné je zabito dostatečné množství lidí na to, aby bylo zajištěno mlčení každého, kdo je do konspirace zapleten. Dodatečná úmrtí (nebo zničení charakteru) jsou pro ty kteří něco vědí, jasným signálem aby byli ztichat!

A proto musíme dostat zpět média. Veškerá média by měla být ve veřejném vlastnictví a dohlížena veřejnými komisemi, která nejsou žádným způsobem napojená na politiku, které nebudou voleny nebo dosazovány, ale voleny náhodnou loterií ze skupiny kvalifikovaných občanů.

To je první krok.

Jinak musíme najít způsob jak média obejít: musíme si založit vlastní média a získat si důvěru „průměrných lidí“ prostřednictvím příkladu a obětavosti.

To je úkol před kterým stojíme. 


Zdroj: SOTT fórum
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.