Sionismus pro nechápavé

Les Visible
Smoking Mirrors
10.prosince 2007

 

„Sionisté jsou pro Židy to samé, co nacisté byli pro Němce. … Sionismus se stal světovým problémem, protože sionisté využívají Židy jako lidské štíty.“

Jisté charakteristické rysy sionismu jsou jen zřídkakdy probírány. Když už dojde na jejich přetřásání děje se tak často jazykem, který je zbytečně spletitý a komplikovaný. Což je pochopitelné, protože lidé kteří chtějí aby byl jejich argument pochopen, stráví hodně času na detailech. Zatím čekám na to až se bude o nejdůležitějších stránkách sionismu mluvit jednoduchým polopatickým způsobem.

Pro každého dostatečně zvídavého jedince je snadné si najít a prostudovat to co hlásal zakladatel sionismu Theodor Herzl. Můžete si přečíst Ben Guriona, nebo o postoji sionistických vůdců během druhé světové války, v době mnoha pokusů dostat Židy z Německa a okupovaných území. Nejde o žádné tajné dokumenty. Dávájí nám velmi jasný celkový obraz.

Pro sionisty byla druhá světová válka hotovým dobrodiním. Sami sionisti tuto skutečnost často opakují a důkazy o jejich aktivitách během druhé světové války lze jednoduše dohledat… často na titulní stránce novin. Incidenty jako například jejich rychlé vyhlášení války Hitlerovi, které se 24. března 1933 objevilo v novinách London Daily Express. A následné chování sionistů není také žádným tajemstvím.

Existuje nepřeberné množství literatury, která popisuje kterak sionisti zařídili, aby bylo během druhé světové války a po jejím skončení velmi obtížné zachránit Židy. Zatímco se různí jednotlivci a organizace snažili zajistit odjezd Židů do západních zemí, sionisti pracovali přesčas aby tomu zabránili. Vyjadřovali názor že zvyšování počtu židovských obyvatel v Palestině je důležitější než umožnit, aby Židé mohli odejít do jiných zemí a na západní mocnosti naléhali, aby Židé nebyli kromě Palestiny nikde přijati. Vždyť slavný sionista Yitzchak Greenbaum prohlásil, že „jedna kráva v Palestině má větší cenu než všichni Židi v Polsku.“ Nechvalně proslulý David Ben-Gurion v roce 1938 řekl:

„Kdybych věděl že je možné zachránit všechny děti v Německu tím, že budou odvezeny do Anglie, a kdyby bylo možné zachránit pouze polovinu těchto dětí v případě, že by byly odvezeny do Eretz Izraele, zvolil bych druhé řešení. Je třeba vzít v potaz nejen životy těchto dětí, ale také historii izraelského lidu.“

A jsou tu mnohem horší věci, například jejich blokáda podpory Červeného kříže do táborů, ve kterých byla jejich správa zcela ochotna podporu přijmout. Jediným záměrem proč sionisté zabránili aby se tato pomoc dostala k těmto lidem, bylo zhoršit jejich utrpení. Ví se o tom a je to zdokumentováno … skutečný fakt. Vše je ve veřejných záznamech, ale tento článek se tím nechce zabývat.

Theodor Herzl přišel s nápadem využít antisemitismu jako nástroje k dosažení určitých cílů. Prohlásil že by měl být dokonce uměle vytvořen, když se naskytne možnost, a využit kde je jen možné, ať je obvinění pravdivé nebo ne. Udělat cokoliv aby dosáhl svého bylo podle něho v pořádku.

Sionismus, když odstraníme veškerý balast, je docela jednoduchá věc. Jde v něm o exluzivní vlastnictví Svaté země pro Židy a o rozšíření jejich hranic které mají zahrnovat to, co je podle nich, na základě nějaké jimi držené biblické mapy a která naznačuje, že jim patří vskutku rozsáhlý pozemek. Zmíňovaná oblast je mnohem větší než současné ‚rozšířené‘ hranice. Jediná další charakteristika sionismu kterou je třeba pochopit je využívání antisemitismu, který je použit proti každému kdo se postaví proti hegemonickým záměrům sionismu. A nezáleží zda člověk který se stáví proti je skutečně antisemita nebo ne. Antisemitou se stanou automaticky na základě jejich opozice. K podopoření záměrů sionismu je dovoleno udělat ‚cokoliv‘, Mossad vystihuje svoji podstatu heslem „boj veď lstí a klamem.“

Nebudeme se pouštět do téma Aškenázů nebo práva kohokoliv žít. Vyhněme se veškerému rozptylování a falešným stopám a pojdˇme přímo k jádru věci. Sionisté jsou pro Židy to samé, co nacisti byli pro Němce. Poté co bylo Německo poraženo byli všichni Němci označení jako nacisti což nebyla pravda. Stejně tak nejsou všichni Židi sionisti.

Chování sionistů vyvolává reakci proto, protože se jedná o hnousnou věc kterou, co se týče jejich chování a rétoriky, není žádný člověk schopen podporovat. Nicméně při oprávněné kritice sionismu budete osočeni že kritizujete Židy. Díky tomu bylo možné aby se sionismus stal světovým problémem, protože sionisti využívají Židy jako lidské štíty. Vypadá to jakoby vámi vržený komentář zasáhl nevinné okolo stojící přihlížející. Takový je záměr.

Každému kdo se zajímá o pravdu v této záležitosti, by prospělo přečíst si o skutečných Židech Tóry a podívat se na práci rabína Weissmandla a rabína Teitelbauma, tedy pokud máte zájem. Pokud nemáte je to vaše volba.

Světové židovstvo a sionismus nejsou jedno a to samé a komentář namířený na jednu stranu nemá vliv na tu druhou. Pomožme si přirovnáním. Republikánští konzervativci a američtí neokonzervativci nejsou jedno a to samé. Ti druzí si sice říkají Republikáni, ale ve skutečnosti jsou skupinou se svou vlastní realitou. Přestože operují v širším spektru konzervativních Republikánů jejich směr a záměry se neshodují s první skupinou a oni nijak nepomáhají zájmům a záměrům konzervativních Republikánů, stejně tak jako politicky motivovaní náboženští fanatici nepomáhají zájmům a záměrům křesťanů.

Je to jako virus který se snaží vypadat jako skutečná buňka, i když virus není buňkou za kterou se vydává. Je to zástěrka. Lidé kteří za činy sionistů zaplatí nejvíc nebudou sionisti. Budou to Židé a ostatní, oni zaplatí a je naléhavě nutné aby se Židé hromadně pokusili, což se zatím moc neděje, distancovat od sionismu.

Mnoho Židů je přesvědčeno že činy sionistů jsou klíčové pro přežití Izraele. Je to lež. Sionisté jsou největší hrozbou pro přežití Izraele. Pokud by nebylo sionismu, Izrael by již dávno žil v míru se svými sousedy, stejně tak jako Židé, kteří zde žili před příchodem sionistů. Záměrem sionismu je ukrást území jiných lidí, to staví lidi proti nim. Je to pozorovatelný fakt.

Existuje důvod proč sionisti nemilosrdně potlačují kohokoliv kdo je kritizuje. Existuje důvod proč využívají antisemitismu proti každému kdo je kritizuje. Existuje důvod proč spustí svůj křik proti výzkumu a publikování pravdy o nich. Důvodem jsou jejich nekalé úmysly. Jaký jiný důvod by to mohl být? Když vám nezáleží na tom co lidé vidí není třeba nic tajit. Je rozdíl když se milujete se svoji manželkou za zavřenými dveřmi a znásilňováním dítě za stejnými dveřmi. Existuji limity na obranu soukromí, stejně tak jako existuje přirozené opovržení proti komukoliv, kdo si upravuje historii ve svůj prospěch.

Sionisté jsou neobyčejně mocní. Nacisti byli kdysi také neobyčejně mocní. Dnes již nejsou a to samé je třeba aby se stalo sionistickému hnutí.

Je třeba aby skončilo pomlouvání každého, kdo kritizuje sionistické činy. Je třeba aby byla odhalena pravá tvář sionismu. Mělo by vám něco říct, když je v každé zemi, kde je učiněn pokus hrát hru o Rachel Corrie [pozn. aktivistka zabita obrněným buldozerem v Gaze] hra zakazována. Mělo by vám něco říct, když jsou Walt a Mearsheimer [pozn. John Mearsheimer je profesor politologie na University of Chicago, Stephen Walt je profesor mezinárodních vztahů na Kennedy School of Government při Harvardské univerzitě, oba jsou autory odborné práce Izraelská lobby (The Israel Loby)] pronásledování a pomlouváni všude kde se objeví. Mělo by vám něco říct, když bylo dokázáno že za většinou nedávných antisemitických útoků ve Francii stojí sionisti. Mělo by vám něco říct, když vyšlo najevo že členové AIPACu byli chyceni, jak do Izraele posílají tajné materiály. Mělo by vám něco říct, když sionisti pod lživou záminkou naplánují válku… kde američtí vojáci spolu s obyvateli těchto zemí umírají a pověst Ameriky je poskvrněna. Mělo by vám něco říct, když ti samí lidé kteří volali po válce v Iráku znovu volají po válce v Íránu. Dáváte však pozor? Posloucháte?

Nemyslím že bych byl tolik znepokojený, kdyby skuteční lidé umírají kvůli lžím; lži které byly vytvořeny lidmi kteří tyto konflikty plánují a manipulují. Nebyl bych tolik znepokojený kdyby celý národ nebyl již celá desetiletí denně týrán a využíván jako střelnice. Je mi jasné že dokud se to nestane vám, že na tom ve skutečnosti příliš nesejde. Ale já si podobný luxus nemůžu dovolit, moje svědomí mi to nedovolí.

Je třeba oddělit sionistické hnutí od běžných životů a cílů Židů po celém světě, umět rozpoznat rozdíl mezi těmito skupinami, stejně jako jsme schopni vidět rozdíl mezi Rudými Khmery a kambodžským lidem, komunistickou vládou a ruským lidem, čínskou vládou a čínským lidem, americkými neokonzervativci a americkým lidem, nacistickým Německem a německým lidem.

Pomlouvání těch co mluví pravdu včetně vydírání států musí skončit. Spojování antisemitismu s opravdovou kritikou musí skončit. Dříve nebo později zajdou věci tak daleko, že vina bude jako vždy svalena na nesprávné lidi a skuteční viníci nebudou potrestáni. Je na Židech samotných aby si mezi sebou udělali pořádek. Oni mají tu největší moc to učinit. A svět vám za to poděkuje.

„Židovské vesnice byly stavěny na místě starých arabských vesnic. Vždyť ani neznáte jména těchto arabských vesnic a já vás neviním, protože knihy s geografií již neexistují, nejenže již neexistují tyto knihy, ani arabské vesnice již nestojí. Nahlal byl vybudován místo Mahlulu, Kibbutz Gvat místo Jibty, Kibbutz Sarid místo Huneifis a Kefar Yehushu´a místo Tal al-Shumanu. V této zemi neexistuje jediné místo, na kterém předtím nežilo arabské obyvatelstvo.“ (Moishe Dayan) …Genocida…

 

Komentář: Stejně jako psychopati napodobují normální lidi, tak sionisté napodobují Židy. Psychopaty, malé procento lidí bez svědomí, nalezneme po celém světě, v každém národě, s každou barvou pleti. Psychopati vytvářejí nebo infiltrují skupiny, ve kterých se vyšvihnou do pozic moci, skryti pod rouškou ideologie – demokracie, fašismus, komunismus, sionismus atd. – nebo náboženství a využívají své znalosti psychologie normálních lidí proti nim. Znovu a znovu posílájí normální lidi, aby se pobili pod vedením svých psychopatických vůdců a jejich pokrouceným pohledem na svět. Skuteční vinicí zůstávají v pozadí. A tak stále dokola. Dokud se nepoučíme.

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank