Populace: slon v pokoji patokracie

John Feeney varuje před nekontrolovaným růstem populace, který ohrožuje pokusy zachránit planetu. Feeney v tomto vydání Green room vyzývá environmentální hnutí, aby se přestalo vyhýbat tomuto kontroverznímu tématu.

„Naše neschopnost žít nadále současným způsobem, v našem současném počtu, aniž bychom způsobili dalekosáhlou degradaci životního prostředí, je jasnou definicí překročení kapacity únosnosti.“

Velké tabu environmentalismu: velikost a růst lidské populace. Náš počet má velký vliv na veškerý život na Zemi, přesto bylo toto téma celá desetiletí viditelně mimo veřejnou debatu.

Většina přírodovědců souhlasí, že růst množství lidí, spolu s naším nekontrolovaným vlivem na životní prostředí, nás neúprosně sune směrem ke světovým katastrofám nemyslitelného rozsahu.

Shodují se, že nutnost se v dnešní době věnovat otázce populace je ohromná.

Přesto se jí mnozí ekologové vyhýbají, malá část z nich se staví i proti pouhé zmínce.

Někteří aktivisté trvají na tom, že snaha ovlivnit růst populace porušuje lidská práva a tvrdí, že je nejlepší nechat tento problém napokoji.

Osvoboďne se tady a teď od této zmatené představy.

Je pravda, že v minulosti došlo ve jménu „populační politiky” ke zneužíváním.

Ale ke zneužítí došlo i v oblastech zdravotnictví a vzdělání, přesto pomyšlení, že budeme reagovat zřeknutím se dalšího úsilí v těchto oblastech, je absurdní.

Z minulých zneužití se můžeme poučit a snížit tak možnost vzniku nových problémů.

Ve skutečnosti jedinci, kteří pracují na problémech týkající se populace, tak učinili. Dnes se shodují, že metody s prokazatelně nejlepším úspěchem snižování růstu populace jsou, ve své podstatě, uctivé a prosazují lidská práva.

Patří sem vzdělávání děvčat a žen v rozvojových zemích, vzdělání které jim pomůžou v jejich zplnomocnění.

Lze toho dosánout poskytováním více možností, použitím mediálních strategií, aby si uvědomili možnosti ohledně velikosti rodiny a rodinného plánování.

Ti, kteří se staví proti diskuzi o světové populaci, brzdí budoucí zajíštění podobných služeb a zdrojů.

Salon poslední šance

V podstatě je třeba se zeptat, co představuje větší hrozbu pro prosperitu lidstva: možnost že pokusy vyřešit růst populace mohou být zneužity, nebo naše trvající selhání konat a zabránit úmrtí stovek milionů, nebo dokonce i miliard lidí, kteří zemřou následkem globálního ekologického kolapsu?

„Mnozí si dnes uvědomují naléhavost, se kterou musíme zastavit lidmi způsobenou degradaci životního prostředí Země.“

V žádném případě se nejedná o přehnanou možnost. Environmentální vědci stále více naléhají, že jsme překročili kapacitu nosnosti Země.

Domnívám se že mají pravdu, důkazy jsou všude kolem nás. Naše neschopnost žit nadále stejným způsobem, v dnešním počtu lidí, aniž bychom způsobili hlubokou degradaci životního prostředí, je jasný příklad definice překročení kapacity únosnosti

Po překročení, jak víme, přijde pokles populace. Jak jsme zjistili u jiných druhů, tento proces se na začátku projeví jako zhroucení.

Pro lidstvo to značí možné kataklyzma, které přesahuje cokoli v naší historii.

Naše šance zabránit podobnému výsledku, závisí na naší schopnosti začít snižovat náš počet předtím, než to příroda učiní za nás.

Žádné jiné východisko neexistuje. Například pouhé snížení spotřeby na osobu není dostatečné.

Vždyť úroveň spotřeby na osobu se násobí velikostí populace, aby se mohla určit celková spotřeba zdrojů.

Stačí se podívat na data skupiny Global Footprint Network. Odhadují, že do doby než snížíme populaci budeme překračovat kapacitu.

Mlčení nepřinese řešení. Téma populace se musí stát hlavním tématem veřejné diskuze.

Je třeba prolomit tabu a povzbudit nejen několik málo hlasů, ale každého s odpovídající kvalifikací, aby se o tomto tématu mluvilo často a nahlas.

Nedávno jsem přemýšlel co by se stalo, pokud by všichni vědci, a každý kdo je považováni za autoritu v oblasti populace, promluvili najednou.

Pomohlo by to oslabit tabu, které v dnešní době poutá toto téma, dotlačilo by jej do středu pozornosti?

Přineslo by to dostatek pozornosti, aby se mohla začít rodit nová a rozsáhlejší řešení?

Mohlo by to popostrčit hlubší průzkum našeho ekologického boje?

Kampaň pojmenovaná Global Population Speak Out campaign dala dohromady 100 hlasů z 19 zemí a každý z nich slíbil během února 2009 veřejně vystupovat s tématem populace.

Mnozí si dnes uvědomují naléhavost, se kterou je třeba zastavit lidmi způsobenou degradaci životního prostředí.

Budeme schopni svrhnout tabu, které dlouhá léta stále v cestě tomuto cíli?


Dr. John Feeney píše o životním prostředí a sídlí v Boulder, Colorado, USA.

Green Room je série názorových článků, se zaměřením na téma životního prostředí, které vycházejí každý týden na stránkách BBC.


Komentář: Fotka s doprovodným textem je z původního článku. Všimněte si, že to co vypadá jako skupina žen, které se zoufale snaží získat něčí pozornost (možná pracovníka humanitární pomoci který rozdává potraviny?), je spojeno s textem „musíme zastavit lidmi způsobenou degradaci životního prostředí Země.“

Možná že má naznačit sdělení o bezcennosti tmavých žen (možná muslimky, ale koho to zajímá, že?), které přestavují příliš velkou zátěž pro zdroje planety a tudíž jsou to oni ,kdo je zodpovědný za degradaci našeho kdysi neposkvrněného hřiště?

Autor prosí, aby „tabu“ řízení populace/snížování bylo prolomeno. Soudě podle některých z 1500 komentářů, které se objevily na stránkách BBC pod tímto článkem, mnozí nečetli článek se znechucením, ale s naprostou úlevou. Možná že článek interpretovali jako pobídku ze strany moci, aby otevřeně vyjádřili svůj přirozený sklon k myšlenkám, které se týkají odstranění „zbytečných příživníků“ pro lebensraum.

Bez ohledu na celkový sanitární tzv. spin na téma snížení populace, tvrdá realita je taková že genocida prostřednictvím ekonomického, společenského a vojenského válčení je již v plném proudu.

  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.