Psychopati, psychopatie, ponerologie


PSYCHOPATI: TÉMĚŘ ČLOVĚKEM


ÚVOD

„Zkušenost autora naučila, že zlo je ve své povaze podobné nemoci, třebaže o něco komplexnější a hůře postižitelnější pro naše chápání. Jeho geneze odhaluje mnoho faktorů, povahy patologické, obzvlášť psychopatické, jejichž podstatu medicína a psychologie již studovaly. [P]ochopení podstaty a geneze zla obecně vychází z dat [biologie, medicíny a psychologie]. Filozofická reflexe je sama o sobě nedostačující.“ (Lobaczewski, 98)

Stejně jako barvoslepý člověk, který není schopen rozeznat červenou od zelené, není malá část lidské populace schopna prožít, nebo plně pochopit, normální rozsah lidských emocí. A stejně jako barvoslepí, kteří mohou skrývat svůj stav užitím správných slov, jejichž význam nechápou (např. vrchní světlo semaforu je „červené“, spodní je „zelené“), stejným způsobem skrývá tato menšína svůj stav předstíráním povrchních znaků emoce (obličejové výrazy, výkřiky, řeč těla). Nicméně ve skutečnosti danou emoci neprožívají. Jejich klamání je odhaleno v laboratoři, kde jsou jejich reakce na slova jako SMRT, RAKOVINA, NEMOC stejné, jako kdyby se jednalo o slova DEN, SMETANA nebo PAPÍR. Postrádají schopnost chápat emocionální „úder“, který jistá slova vytvářejí. Jako nápovědu využívájí emocionální reakce u druhých a upravují své chování tak, aby napodobovalo správné ‚emocionální‘ chování. (Hare, 129-30)

Tyto jedince známe jako psychopaty. Nejen že nejsou schopni cítit bolest druhých, ale často ji záměrně způsobují druhým. Lobaczewski označuje tuto poruchu jako „vrozenou psychopatii“, aby je odlišil od ostatních, kteří mají deficit ve svém genetickém/instinktivním vybavení, vrozená psychopatie je považována na nejvážnější a nejznepokojující.

Mnozí tzv. „asociální jedinci“ si během svého života osvojí podobné chování, ať už v důsledku poškození určitých oblastí mozku, nebo funkčně v důsledku blízkého kontaktu a vlivu ze strany podobných osob. Lobaczewski používá pro podobné osoby označení charakteropat. Převážná většina jedinců z obou skupin se nemůže změnit. Skutky které nazýváme zlo (obzvlášť na makrospolečenské úrovni), mohou být vysledovány zpět k této deviantní menšině lidských bytostí a vlivu jejich jednaní na jejich rodinu, přátele nebo společnost.

Úvod ze stránek Ponerology.com.
Obsah těchto stránek:


PSYCHOPATI: TÉMĚŘ ČLOVĚKEM

Úvod

Přenesené Deviace

Vrozené Deviace

Případové Studie


PONEROLOGIE: ZLO JE NEMOC

Úvod

Psychopatie: Příčina zla

Ponerologie: Nová věda


Diagnóza

Náchylnost: Přirozený pohled na svět

Geneze Zla

Znaky a Symptomy Zla

Příčiny Zla

Šíření nákazy neboli Ponerizace


Imunizace


Pokračování příště.

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank