Krátký přehled velkého bratra – postupně se přibližujeme k orwellovské noční můře

Rich Sawyer
SOTT.net

Jednotný národ před kamerovým systémem © Banksy

 

Samozřejmě, člověk si nikdy nebyl jist, zda ho v daném okamžiku sledují … Předpokládalo se, že sledují každého neustále.”George Orwell, 1984

Pod záminkou ‚války proti teroru‘ pokračuje postup, směřující k celkové kontrole nad každou stránkou života obyvatel světa. V Americe pod Obamou žádná změna, kromě rostoucího protěžování soukromých dodavatelů a pokračujících odposlechů. Sněmovna lordů se staví proti porušování občanských svobod, ale zdá se že díky roli Evropské unie, která významným způsobem ovlivňuje britskou legislativu, nemají žádnou moc. Díky novým špehovacím zákonům vztahujícím se na cestující, nelze velkému bratrovi z VB uniknout ani na dovolené. Google, se svou nejnovější službou Latitude určenou pro slídily, vyvolal rozruch. Technologie RFID [identifikace na rádiové frekvenci] se zdá být budoucím prostředkem, který umožní zavedení daně vycházející z uhlíkové stopy [carbon footprint], bez ohledu na defektní vědu globálního oteplování, ze které tato daň vychází.
Orwellovské království
Je povzbuzující vidět kritiku britské veřejnosti, která je proti rozšířování sledování a sběru informací v civilní oblasti. Na odpověď, zda nejnovější kritická zpráva ze Sněmovný lordů, na téma britská společnost velkého bratra, představuje nový posun v politice, si budeme muset počkat.
Noviny The Guardian informovaly o znepokojení Sněmovny lordů o rostoucímu ohrožení svobody, kterou představuje kamerový systém (CCTV):
„Díky ohromnému nárůstu sledování a shromažďování dat ze strany státu a dalších organizací hrozí, že bude podlomena dlouhá tradice soukromí a osobní svobody, které je klíčovou součástí demokracie,” řekl. „Pokud má veřejnost věřit, že se s informacema o nich nakládá správným způsobem, mělo by být více otevřenosti o tom, která data jsou shromažďována, kým a jakým způsobem jsou použity.”
Zpráva však mlčí o návrhu ministryně Jacqui Smith o vybudování superdatabáze”, která bude sledovat každý email, telefonát, sms a internetovou aktivitu, a ministra spravedlnosti Jacka Strawa, na uvolnění omezení ohledně hromadného sdílení osobních informací ve veřejném sektoru.
Sněmovna lordů je nevolená horní komora Parlamentu Spojeného království. Převážná většina nejdůležitější vládní legislativy vzniká v Dolní sněmovně. Lordové mají malou pravomoc v případě, kdy chtějí blokovat odhodlanou vládu. Tudíž pouze čas ukáže, zda jejich zpráva zbrzdí zrychlující se nárůst orwellovské noční můry. Sama ministryně vnitra přiznala, že britská veřejnost kategoricky odmítá CCTV, tudíž zpráva Sněmovny lordů by mohla představovat posun směrem od neoblíbeného viditelného velkého bratra, směrem k méně nápadnějšímu sběru dat britských občanů, nebo změnu směrem od využivání CCTV záběrů k dopadení třídních vtipálků, na dopadení novinářů a disidentů.
Skutečný dopad zprávy Sněmovny lordů dále zpochybňuje nepopíratelný vliv Evropské unie na britskou politiku. Evropský soudní dvůr (pdf) podpořil směrnici která:
nařizuje telekomunikačním poskytovatelům uchovávat data (veškeré hovory z pevných linek, emaily, faxy, hovory z mobilních telefonů – včetně místa – a internetu) po dobu až dvou let, které musí být na požádání poskytnuty policii.
Veřejnost by měla být znepokojena, ale zdá se že v záležitosti soukromí netuší která bije. Policie již uložila 100 000 nevinných dětí do DNA databáze. Ale zdá se, že mediální spin na téma „ochrana zranitelných dětí“ funguje v odvedení pozornosti od rizika, které shromažďování dat představuje, spolu s alarmující rychlostí, se kterou vláda ztrací osobní data britských občanů.
Obě opoziční strany napadly plány britské vlády, která chce vytvořit kontrolní centrum, ve kterém by byly po dobu 10 let uchovávány informace o každém člověku, který vstoupí nebo opustí území Británie. Zahrnuty jsou i šestileté děti, což je téma článku, který poskytuje důkazy o rozsahu vlivu Evropské unie na politiku VB:
Před dvěma měsíci začala britská Borders Agency snímat otistky prstů zahraničních dětí nad šest let, původem mimo Evropský hospodářský prostor, které žijí v Británii [pdf soubor, 64.4Kb]. Jacqui Smith v té době přijímala chválu za svůj tvrdý postoj v otázce vydávání identifikačních karet cizincům žijícím v Británii a nikdo, ani parlament, si nevšiml, že se biometrické požadavky vztahují i na šestileté děti. Parlament o ničem nevěděl proto, protože nebyl požádán o schválení postupu.
Spojené sledovací státy americké
Obama si rychle uvědomil význam kyberbezpečnosti a odkazu Bushových odposlechů. Obamova administrativa vydala příkaz na prošetření státních tajemství z Bushovy éry, zatimco pokrytecky pokračuje s využíváním těchto pravomocí.
Ministerstvo vnitra prezidenta Obamy v pondělí obhajovalo privilegium, které uplaťňovala Bushova administrativa, při pokusu zbavit se žaloby čtyř amerických věžňů, kteří tvrdí že byli uneseni, převezeni do jiné země a mučeni.
Jednalo se o pravomoci, které byly prosazeny pod rouškou vymyšlené války proti teroru, cíleně použity proti novinářům, včetně kohokoli kdo z jejich pohledu představoval možnou hrozbu pro národní bezpečnost.
Obama ve stejnou dobu nařídil 60 denní přezkoumání kyberbezpečnosti. Zdá se, že se jedná o rozšíření současné politiky, což znamená pokračovat s lukrativními smlouvami se společnostmi Northrop Grumman Corp, Lockheed Martin Corp a Boeing Co, které jsou největšimi dodavately pro Pentagon:
[Obamova administrativa] slíbila spolupracovat s průmyslem, výzkumníky a občany směrem k „vybudování důvěryhodné a zodpovědné kybernetické infrastruktury, která bude odolná, ochrání americkou konkurenční převahu a upevní naši národní a vnitřní bezpečnost.“
To je ta změna o které Obama mluvil.
Google vás sleduje
Zatímco vlády po celém světě zavádějí stále více omezující zákony, jejichž účelem je kontrola každé stránky našich životů, společnosti, např. Google a společenské webové systémy, pomáhají s připravou a zajišťují, aby se informační technologie používající obyvatelstvo stalo ochotným účastníkem v omezování soukromí a občanských svobod.
Protože jim nestačí sledovat každou stránku nášeho života, poslední výrobek od Googlu, Latitude, byl některými označen jako perfektní nástroj pro slídily a velkého bratra:
Jedná se o polohu-sdílející zařízení, které umožňuje v reálném čase zjistit relativní polohu vašich přátel. Ale není to založeno na specifické informaci, kterou sami vložíte, protože Google je schopný spočítat vaši polohu (s určitou mírou přesnosti) na základě způsobu, jakým se připojujete k internetu.
Ředitel Simon Davies z Privacy International řekl:
„Mnozí lidé boudou Google Latitude považovat za výborný produkt, ale skutečnost je taková, že Google opět selhal při zabezpečení soukromí a zabezpečení. Společnost musí ještě urazit dlouhou cestu předtím, než si zaslouží důvěru telefonních uživatelů.“
„Za současných podmínek by Latitude mohl být považován za dárek šmírákům, všetečným zaměstnavatelům, žárlivým partnerům a posedlým přátelům. Rozsah možného nebezpečí pro uživatelovo soukromí a bezpečnost je nekonečný, stejně jako přestavivost těch, kteří budou chtít tuto technologii zneužít.
Je třeba zmínit, že se Google snaží zviditelnit svoji starost v otázce soukromí. Nicméně co se stane, pokud Google změní vlastníka? Vzhledem k tomu, že Google v současné době nemá konkurenci, je snadné předpokládát, že bude i nadále pokračovat stejným směrem. Nicméně ač se to zdá velmi nepravděpodobné, tento článek vyzdvihuje oprávněné obavy o osudu zákaznických dat poté, kdy dojde ke sloučení společností:
vzhledem k současné krizové ekonomice, kterou doprovázejí sloučení a bankroty, je na obchodní pojem vlastnictví dat vyvijen velký tlak. Například CompUSA zavřel své prodejny, ale nyní se znovu vynořil na Floridě a to ve zcela jiné podobě. A nikdo neví kde petabyty (exabyty?) zákaznických informací, které jsou nyní kontrolované společností Circuit City, skončí.
Navíc Google a další společnosti by byly zcela bezmocné, pokud by prošly nové zákony, které by sloužily k vymezení dat v osobním vlastnictví jako nebezpečí pro národní bezpečnost. Ale jak nám stále dokola opakují politici, nemá cenu se strachovat: „pokud nic neskrýváte, nemáte se čeho bát“ …
Sbližování technologie a politiky globálního oteplování
blank
© RFID Journal
Zkouška prototypu systému RFID který určuje uhlíkovou stopu každého výrobku

Úžasný příběh podvodu globálního oteplování odhaluje finanční podpory, které byly uděleny badatelům pracujícím na technologii spojenou s CO2 a politikou spojenou s novou daní vycházející z uhlíkové stopy. Pokud by došlo k jejímu zavedení, RFID bude pravděpodobně hrát klíčovou roli. Badatelé pracují na způsobu, který bude využívat RFID pro vypočet uhlíkové stopy každé položky:Laboratoř Bits to Energy zkoumá způsob, jak využít data shromážděná prostřednictvvím RFID, na výpočet uhlíkové stopy každé položky, která bude poté zobrazena na mobilním telefonu komunikujícím s RFID.

Spojování mobilních zařízení komunikujících s dopravními prostředky, bezhotovostní společnost ve které mobily fungují jako elektronické peněženky, je relativně snadné hádat scénář nepříliš vzdálené budoucnosti:

U pokladny v supermarketu budou všechny položky ve vašem nákupním košíku obsahující RFID čipy okamžitě načteny, cena bude odečtena z vašeho bankovního účtu a vy ihned obdržíte konečný součet uhlíkové stopy, která bude vycházet ze specifické informace každé položky kterou jste vybrali. Vše bude propojeno s vaší přídělovou kartou uhlíkové stopy, díky které budete například donuceni vrátit zpět ty saúdsko arabské datle, jinak překročíte váš měsíční limit CO2. Protože jinak byste neměli dostatek kreditů na odvezení vašeho nákupu domů, protože vaše auto by bylo automaticky odstaveno, ledaže byste na místě provedli platbu, která vyrovná vaše překročení.

 

Obětování soukromí za zábavu a ‚bezpečnost‘

Povyk a rozruch vyvolaný novými technologiemi znamená, že se jen málokdo zastaví a zamyslí nad nebezpečím pro svobodu a občanské svobody, které lidé obětují při sdílení ‚zpráv‘ se světem. Je pravda že nové společenské webové systémy jako StumbleUpon a twitter mohou být užitečné při sdílení informací a komunikaci. Nicméně množství soukromých informací, které lidé dobrovolně prozrazují, aniž by se zamysleli, je alarmující. Facebook nedávno oznámil změnu servisních požadavků, které v podstatě stanovují, že si s vašimi údaji mohou navždy dělat co budou chtít! Nové nástroje pro výzkum jako Pipl a náborový nástroj Spokeo’s HR umožňují komukoli snadný přístup.

Vedle dobrovolného obětování soukromí ze strany naivní veřejnosti, stojí vynucená eroze občanských svobod, která probíhá pod rouškou ‚války proti teroru‘. Vládní zákony zásadním způsobem zvýšily sledování, sběr dat, centralizaci a bezpečnostní opatření ‚pro vaší bezpečnost‘.

Na koho by měla být svalována vina za postupný posun směrem k orwellovské noční můře?

blank
© neznámý
Lidé kteří jsou ochotni vyměnit svoji svobodu za dočasnou bezpečnost, si nezaslouží ani jedno a ztratí obojí. Benjamin Franklin
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank