Krátký přehled velkého bratra – začíná boj o svobodu…. je již příliš pozdě?

Rich Sawyer
SOTT.net

Obyvatélé Velké Británie s jistým zpožděním zjišťují, že jsou neustále sledováni, nemají žádné soukromí, žádné občanské svobody a proto se nyní začínají bouřit. 1.1 milion dětí se nachází v britské DNA databázi a školy se starají o to, aby příští generace přijaly biometrickou identitu a neexistující soukromí.

Jak v USA tak i ve VB se začínají využívat bezpilotní letadla, která monitorují civilní obyvatelstvo. V USA, včetně Austrálie, se s pomocí vyzkoušeného ‚teroristického‘ memu pokoušejí dohnat dystopii jménem Velká Británie. Vaše hovory přes Skype mohou být zanedlouho odposlouchávány a pro změnu často kritizováné společenské internetové systémy naznačují možnost pozitivního využití.

Tudíž, je příliš pozdě na to, aby se dala zařadit spátečka společnosti Velkého bratra, společnost ve které se v současné době nacházíme?

Orwellovo království se bouří

Tisk ve Velké Británii psal v hojné míře o propadu podpory veřejnosti, aby byl na kameře sledován každý jejich pohyb. The Guardian příchází se silným argumentem o absurdnosti britské data-mining (český link) operace, využívané při odhalování podezřelých teroristů. Špehování 60 milionů lidí znamená vysoké riziko falešných podezřelých a s tím se nedá pracovat.. The Independent naléhá na své čtenáře, aby bojovali za své svobody, které jim byly neprávem odňaty:

Je očividným fakterm, že v průběhu posledního desetiletí došlo ve Velké Británii k závažnému podlomení občanských svobod. V současné době máme vládu, která velmi dlouho a bez soudu zadržuje své občany, využívá sledovacích technik ke špehovaní každého od zločinců organizovaného zločinu, až po hulváty odhazující odpadky, a která se pokouší zaznamenat každou elektronickou zprávu kterou pošleme, což nás nakonec donutí přijmout průkazy totožnosti.

[…] Samozřejmě že ministři počítají s tím, že veřejnosti nijak nezáleží na svobodě a proto jednali tak jak jednali. Tato mylná představa musí být napravena. Je třeba, aby jednotlivci bojovali za svá práva, a setkání první setkání Convention on Modern Liberty na konci tohoto měsíce má pomoci. Je čas obnovit svobody, které nikdy neměly být odebrány.

Více než 1500 vládních úředníků, novinářů, autorů a expertů v oblasti soukromí osob se sešlo, aby vyzvali britské občany k protestestům proti vládnímu sledování. Británie s financemi ministerstva vnitra ve výši 1.25 milionů, je pyšná na své podzemní centrum, které je hlavním městem světa ve sledování a domnívá se, že se jedná o „nejlepší praktický příklad“, ze kterého by měl vycházet budoucí sledovací systém v Británii. Což je zcela v rozporu s neúčinností kamer, která je popisována v tomto článku:

Společná zpráva ministerstva vnitra a policie nadávno zjistila, že 80% záběrů z kamerového systému má tak nízkou kvalitu, že je nelze použít pro odhalování kriminality a policejní expert na sledování minulý rok odhadoval, že pouze 3% zločinů byla vyřešena s pomocí kamerových systémů.

Na co Británie již není tak pyšná, je ohromné množství ztrát dat a závažných bezpečnostních úniků, které ohrožují osobní data občanů.

Budeme o tobě vědět naprosto vše

V prvním článku krátkého přehledu velkého bratra byla zmiňována zničující analýza ze Sněmovny lordů, týkající se sledovacího státu. Reakci vlády bylo pokračovat s dnes již únavnou propagandou, která svaluje nutnost, aby občané přijali postupné odebírání svého soukroumí, na ‚teroristickou hrozbu‘. Architekt vládní strategie národní bezpečnosti, Sir David Oman, jasně popsal ambice policejního státu: vědět o vás naprosto vše. Jeho varování: „Odhalování tajemství lidí bude vyžadovat porušování běžných morálních pravidel.“:

„Mluvíme o osobních informacích lidí, které jsou uchovány v databázích, např. předletové informace o cestujících, rezervace u aerolinek spolu s dalšími cestovními informacemi, pasová a biometrická data, přistěhovalectví, totožnost a hraniční záznamy, trestní rejstřík a další informace z veřejného a soukromého sektoru, včetně finančních a telefonních a jiných záznamů.

„Podobné informace mohou být drženy v národních archivech, na které se bude vztahovat zákon na ochranu dat, ale může se stát, že se informace budou nacházet v jiných zemích nebo u mezinárodních společností, která můžou a nemusí být předmětem mezinárodních dohod. Přístup k těmto informacím, a v některých případech možnosti použití programů na vytěžování dat a rozpoznávání vzorců chování, se může stát klíčem k efektivní předvídání budoucích teroristických případů.“

Příprava příští generace na příjem biometrické totožnosti

Údaje 1.1 milionu dětí jsou uložené v DNA databázi, která, podle britského komisaře zodpovědněho za přístup k informacím, činí každého z nás podezřelým. Navzdory jednomyslnému verdiktu Evropského soudu pro lidská práva před třemi měsíci, který byl proti britskému hromadnému sběru DNA nevinných lidí, není stále možné být vymazán z této databáze. K tomu přidejme usílí ‚otce‘ ID karet Davida Blunketta, který chce urychlené dostat každého britského občana do databáze a to pomocí změny směru od neoblíbených průkazů totožnosti k povinným pasům.

Vláda vydala pokyn, aby IT oddělení vysokých škol aktivovala protiteroristickou síť, se kterou, jak jim bylo řečeno, mají sledovat návštěvy internetových stránek islamistických extrémistů a hlásit studenty policii. Školy sňaly 1 milionu dětí otisky prstů a to za účelem běžných úkonů, např. půjčování knih a výdej školních obědů, a začínají zavádět systémy, které rozpoznávají obličeje a používají biometrický zápis. Rodiče jsou oprávněně znepokojeni:

Otec David Clouter z nátlakové skupiny Leave Them Kids Alone, považuje užívání biometriky ve školách za „nepřiměřenou reakci proti neexistujícímu problému“ a domnívá se, že se jedná o „rozsáhlou akci, která má připravit příští generaci na přijetí biometrické totožnosti v nějaké podobě“. Děti si zvyknout vydávat otisky prstů, nebo se dívat do objektivu, nebudou proti když to po nich stát bude chtít: „Každý dopravní strážník, každý nevýznamný úředník, bude snímat otisky u každého. A lidé to nebudou považovat za něco mimořádného, i když to samozřejmě je.“

Sledujeme každý tvůj pohyb

©The Daily Mail Google umožňuje policistům vidět to co dálkově řízený bezpilotní letoun

Podle nedávno schváleného zákona, je trestné fotit policisty (pokud však zrovna nemyjí nádobí). Nový zákon nařizuje VŠEM obchodům, které prodávaí alkohol, naistalovat kamery. Britské obchody začínají využívat programy na rozpoznávání obličejů, aby donutily své zaměstnance se usmívat. A jako by to nebylo málo, průzkumná letadla Velkého bratra, které sledují Taliban, se možná budou brzy vznášet nad britskými domovy, protože ministři se domnívají, že se letouny v budoucnu pravděpodobně stanou ‚mnohem užitečnějšími‘ pro práci policie.

Bezpilotní letouny, osazené infrakamerami, by létaly ve výšce několika set metrů, kde by shromaždovaly informace a sledovaly podezřelé.

Tzv. microdron byl otestován policií v Merseyside. Bílý vršek obsahuje technologii GPS, která policistům umožňuje stroj navigovat. Dále obsahuje paměťovou kartu, na které se ukládají záznamy z několika letů.

Ohromný nárůst kamer je znepokojující a docela zarážející, vzhledem k tomu jak jsou kamery neefektivní při snižování kriminality, a závratným obnosům, které byly do této technologie investovány. Jedná se proto jednoduše o process přivykání veřejnosti být sledován? Jemný, přesto rozsáhlý psychologický efekt, přivyknout veřejnost na sledování? Výsledný jemný nicméně široký psychologický efekt spočívá ve „snižování“ svobodné vůle veřejnosti, včetně způsobu jejího vyjadřování. Rychlostní kamery mohou mít stejný dopad – uvádí se, že mají velmi malý vliv na snižování počtu mrtých na silnicích. Udělováním větších zakázek firmám vzroste míra investic a inovace, které nakonec povedou k technologii která funguje. To že současná technologie není efektivní si v budoucnu vyžádá mnohem větší investice.

Známý Spy Blog doporučuje dokument, který „vychází z řádného výzkumu a nutí se zamyslet“. Zde je ukázka z filmu „Every Step You Take“ (Každý tvůj krok):


Opisující sledovací státy

Jak bylo jejich záměrem po celou dobu, tvůrci ‚války proti teroru‘ nyní využívají velkého množství zákonů, aby ochránili veřejný zájem proti samotným občanům. Svoboda projevu končí, když jsou ochránci zvířat zatýkání jako ‚teroristé‘:

Ze stejné edice jako nechvalně proslulý Patriot Act, se s každým dalším dnem díky práci amerických úřadů přibližujeme policejnímu státu. Tento posun byl obzvlášť viditelný poté, kdy v pátek vyšla zpráva od Joint Terrorism Task Force (spojená protiteroristická jednotka) z FBI, popisující skupinu čtyř ochránců zvířat, označených jako „teroristé“, která byla zatčena v okresech Santa Cruz a Alameda. V Americe skutečně přišel den, kdy je prostestování proti něčemu, co je nemorální, stalo zločinem proti lidu a státu.

Nejnovější zbraň australské policie, tajné prohledávání bytu, je podobný příklad toho, jak jsou zákony s udajným posláním bojovat proti ‚terorismu‘, ve skutečnosti využívány k posílení policejní moci namířené proti občanům. Australská vláda si též pochvalovaluje nový odposlouchávací zákon, který posiluje policejní pravomoce. 

Jednotlivci v Americe, kteří veřejně mluví na téma soukromí hlásí, poukazují na protizákonný růst využívání osobních prověrek a DNA databází. Electronic Frontier Foundation (nadace Elektronická hranice) a American Civil Liberties Union (americký svaz občanských svobod) naléhaly na americký soud, aby zablokoval sledování pomocí GPS bez soudního oprávnění. Nicméně kritika vlády je omezena na málo známé novináře, skupiny zabývající se soukromím a blogery. V hromadných médiích se objevuje málá část témat, které se týkají soukromí, ale jejich komentáře většinou podporují roustoucí využívání vládních sledovacích postupů. Například NY Times, přestože publikovaly studii která zpochybňuje zda kamery snižují kriminalitu, nadále vyzdvihují ojedinělé případy a opakují statistiky policie.

Dva republikánští zákonodárci přišli s novým zákonem, který by donutil internetové poskytovatele uchovávat data po dobu dvou let. Tento zákon je Kongresu a veřejnosti ospravedlňován jako způsob, který policii pomůže bojovat s dětskou prostitucí, i když ve skutečnosti je zaměřen na každého občana, protože uzákoňuje uchovávání dat užívání internetu.

I když ne takovou rychlostí jako ve VB, přesto USA navyšují využívání kamerových systémů. Dobrým příikladem je chicagský starosta, který chce mít kamery na každém rohu poté, kdy již byly propojeny kamery na ulicích s pohotovostní sítí.

Podobně jako byly ve VB do pasů a průkazů totožnosti zavedeny RFID čipy, bude v USA brzo zaveden nový rádiový čip, který bude součástí řidičského průkazu:

Může to vést k poskytování elektronické identifikace každého dospělého a dítěte v USA, což agentům umožní sestavit seznam lidí přítomných na protivládní demonstraci a to jednoduše pouhým průchodem shromážděním.

Návrh, který je podporován Janet Napolitano, nová šéfka ministerstva pro vnitřní bezpečnost, by zavedl rádiové čipy v řidičských průkazech, nebo-li „rozšířených řidičskách průkazech.“

Zatímco VB testuje bezpilotní letadla, tyto stroje jsou již využívána v USA na americké hranci:

Americká celní a pohraniční správa (Customs and Border Protection) v pondělí vypustila podél americké hranice s Manitobou první bezpilotní letoun Predator B. Letadalo využívá infračervená čidla, teplelná čidla a video kamery, aby sledovalo pohyb na zemi, vše jako součást amerického plánu zabezpečit severní hranici před vniknutím teroristů a ilegálních emigrantů.

A opět je ‚teroristická‘ hrozba využívána jako nástroj, který bude pravděpodobně využit na sledování emigrace. Naštěstí zmiňovaná letadla nejsou ozbrojena jako ta, která jsou v současné době nad Pákistánem. Nicméně otázkou je, na základě sdělení o zavedení automatických technologií, jako např. plán Pentagonu rozmístit soběstačné roboty ve válečných zónách, jak dlouho bude trvat, než roboti podobní Terminátorovi začnou nahrazovat americké policisty?

Plány odposlouchávat cvrkot na internetu

Oznámení týkající se neschopnosti vyhovět policejním žádostem na odposlechy telefonních rozhovorů prostřednictvím VOIP, např. Skype, vyvolalo minulý rok znepokojení. Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci, Eurojust, začala prošetřovat možnost odposlouchávat telefonní rozhovory přes internet. Tentokrát politický spin zaměřuje ‚zločince‘, ale opět budou postiženy miliony občanů, kteří by mohli jednoho dne zjistit, že jejich internetový rozhovor je odposloucháván.:

V pátek bylo oznámeno, že Itálie vede studii ohledně realizovatelnosti na úrovni celé Evropy. Italská vláda se odvolávala na nebezpečí, že organizovaný zločin a překupníci drog a zbraní budou využívat služby VoIP, např. Skype, aby se vyhnuli tradičním telefonním sítím, které lze snadněji odposlouchávat.

„Schopnost odposlouchávat internetové telefonáty bude nezbytný nástroj v boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu uvnitř Evropy i jinde,“ uvedla ve svém prohlášení Carmen Manfredda, úřadující italská členka Eurojustu. „Našim cílem není zastavit uživatele ve využívání internetové telefonie, ale zabránit zločincům využívat Skypu a dalších systémů, k plánování a organizování nezákonných činností. Eurojust udělá vše co je jen možné, aby koordinoval a asistoval při spolupráci členských států.“

Na sociálních sítích se začíná protestovat

Na stránkách sociálních sítí (ze strany spotřebitelů), zatím nedošlo k žádnému podstatném rozruchu ohledně blížícího se úředního nahrávání a ukládání jejich hovorů prosřednictvím Skypu. Dva nedávné příklady však nicméně ukazují, že když se uživatelé spojí a začnou protestovat, mohou dosáhnout pozitivních výsledků:

Poté, co novozélandská vláda nedávno ohlásila svůj návrh na regulaci internetu, se na Twitteru a dalších sociálních sítích, jako součást protestu proti regulacím, objevily místo barevných ikon černé čtverce. Výsledek? Novozélandská vláda zrušila své plány, noviny Guardian píší:

Novozélandský premiér prohlásil během novinářské konference, že plány na zavedení nového zákona, který by částečně nutil internetové poskytovatele odstřihnout „ty kteří opakovaně porušují autorská práva“, budou přerušeny do 27. března, a pokud by se držitelé autorských práv a poskytovatelé nebyli schopni dohodnout, tato část zákona by byla odložena na neurčito.

Ale z pohledu internetových aktivistů byl důvod přerušení mnohem jednodušší: důvodem byla kampaň, která vyzývala uživatele aby začernili své avatary na Facebooku, Bebo, Twitteru a dalších sociálních sítích.

Druhý úspěšný prostest byl proti novým servisním požadavkům na Facebooku, které by umožnily „si s vašimi údaji navždy dělat co Facebook bude chtít.“ Facebook kvůli stížnostem změnil servisní požadavky:

Facebook odstranil pasáže obsažené v servisních požadavcích, které by společnosti udělovaly rozsáhlou a trvalou kontrolu nad každým údajem, který se objevi na tomto společesnkém systému. […]Uživatelé Facebooku se okamžitě vzbouřili a následně bylo založeno několik nových skupin, které bojovaly proti změnám.

Epilog

Zatčení britského občana, za rozesílání DVD s konspirační teorií o Londýnském bombovém útoku, vedlo k velké sledovanosti jeho filmu. Video je přesvědčivé a zhruba v poslední minutě poslední části videa moderátor poskytuje zajímavý pohled na způsob, jak byl Velký bratr (televizni pořad) navržen, tedy aby navykl veřenost přijmout myšlenku žít pod neustálým dohledem:

Je již příliš pozdě bojovat za obnovení našich ztracených svobod?

Rozhodnutí je na vás…

Následuje seznam dalších videí, která vám mohou být nápomocná ve vašem rozhodování, zde jsou doporučené filmy od producentů již zmiňovaného dokumentu:

· “The Power of Nightmares” – dokument BBC který rozebírá mýtickou “válkou proti teroru” – · 1. díl (přepis průvodního komentáře, přeložený do češtiny) na Britských listech
· 2. díl
· 3. díl
· “Big Brother City” – Německý document o sledování v Británii [by ARTE]
· “Widerstand.com” – Německý dokument o rostoucímu odporu proti sledování veřejnosti [by ARTE]
· “Taking Liberties” – Nový britský dokument o ztrátě občanských svobod pod vedením Blairovy vlády – v britských kinech od 8. června
· “Is our privacy threatened?” (Je naše soukromí ohroženo?)– debata s informačním komisařem Richardem Thomasem – BBC Radio 4, “Call You and Yours”, 29/05/07
· Komentář o nedávném programu BBC “CCTV – You Are Being Watched”
· PBS Frontline – Sledování na domácí půdě
· Národ podezřelých (Channel 4 Documentary)
· ORF Weltjournal – Leben mit Big Brother (Austrian TV report – vysíláno 21/02/2007)
· Look – film (natočeno jakoby z kamerového systému)
· Alltag Überwachung (Německý Document)
· Faceless (film natočený ze skutečných záběrů CCTV) by Manu Luksch
· “Stop the Big Brother State” (Zastavte stát velkého bratra) animace od Davida Scharfa
· V jako Vendeta (česky)


Zdroj:
Big Brother Digest – The Fight for Liberty begins… is it too late?

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank