Byl příčinou pádu letu Air France 447 meteorit?

John Conway
 

V r. 1996, po ze začátku velmi záhadném výbuchu a pádu letu 800 na cestě z New Yorku do Říma, řada očitých svědků hlásila, že přímo před nehodou letadla viděli „záblesk na nebi”. Takto vznikla „teorie o řízené střele“, která zapříčinila havárii, nicméně NTSB [National Transportation Safety Board] nakonec příčinu nehody připsala výbuchu prostřední palivové nádrže. Ale tehdy bylo také navrženo, že do letadla mohl narazit dostatečně objemný meteorit, který tak způsobil pád.

Je možné, aby let Air France 447 spadl díky nárazu meteoritu? Začínají se objevovat zprávy, podle kterých skutečně mohlo jít o meteor:

Nicméně letacká společnost sdělila CNN, že dva piloti společnosti Air Comet po letu z Limy do Lisabonu napsali zprávu, ve které popisují jasný záblesk, který viděli, a kterou poslali společnosti Air France, Airbusu a Španělské organizaci pro civilní letectví.

Kapitán napsal: „najednou jsme v dálce viděli silný a intenzivní záblesk bílého světla, který se pohyboval po sestupující dráze a po šesti sekundách se rozpadl“.

Samozřejmě pro jakýkoliv let platí, že šance, že by dopravní letadlo spadlo kvůli meteoritu, je velmi velmi malá, ale jak upozorňují Hailey a Helfand v dopise pro New York Times z r. 1996, správně bychom se měli ptát takto: „Pro všechny lety v historii, jaká je pravděpodobnost, že jeden nebo více mohl spadnout díky meteoru?“ Vědci došli k závěru, že existuje pravděpodobnost 1 ku 10…. proto zkusme použít logiku, kterou aktualizujeme pro r. 2009 a let 447.

Astronom Helfand je předpokládám ten, kdo odhadl že „během jednoho dne dopadne na Zemi zhruba 3 000 meteorů s vyžadovanou hmotností.“ Získat podobné číslo je složité. Jaká hmotnost? Jak rychle se musí pohybovat? Ale předpokládejme, že číslo je správné, což potom znamená, že výskyt meteorů je 125 za hodinu.Dále potřebujeme znát počet nalétaných hodin všech dopravních letadel. V roce 2000 jich bylo zhruba 18 milionů za rok. Samozřejmě, že během posledních 20 let (období které použijeme pro srovnání, neboť 1989 – 2009 zahrnuje let 800 i 447) tomu tak nebylo pokaždé … ale budeme odhadovat, že údaj 18 milionů zhruba odpovídá našemu období 20 let. Z toho nám vychází 360 milionů letů dopravních letadel mezi 1989-2009. Hailey a Helfand předpokládali, že každý let trval dvě hodiny. Opět se jedná o údaj, který se těžko ověřuje, ale když budeme vycházet z tohoto čísla, výjde nám 720 milionů nalétaných hodin v našem období.

Dále tvrdí, že pokud bylo ve stejnou dobu ve vzduchu 3500 letadel, odpovídá to pokrytí dvou miliardtin zemského povrchu. Rozloha povrchu země je 5×1014 m2. S pomocí mého HP-15c mi vychází, že průměrná plocha cíle pro dopravní letadlo je 291 m2, což je rozumné. Každé letadlo zabírá 5.7×10-13 zemského povrchu. Pokud meteorit doletí k zemi, taková je pak pravděpodobnost, že se srazí s letadlem.

Takže v našem období 20 let máme 720 milionů nalétaných hodin, krát 125 meteorů za hodinu, krát 5.7×10-13 = 0.051, což můžeme považovat za průměrný počet dopravních letadel, která byla v období 1989-2009 zasažena meteory. To znamená, že pravděpodobnost pádu letadla z tohoto důvodu během 20 let, je jedna ku dvaceti. Odhadnout pravděpodobnost pro všechny kdy uskutečněné lety, by vyžadovalo lepší odhad celkového počtu nalétaných hodin, ale zajísté to není dvacetinásobek čísla během posledních 20 let, … .

Samozřejmě v tomto odhadu je mnoho neznámých; možná faktor dvou z počtu metorů s dostatečnou hmotností za den, délka průměrného letu a počet letů?

Nicméně teorie o meteoritu není šílená, i když je nepravděpodobná. Je pravděpodobnější, že příčinou tragédie bylo počasí … ale možná se to nikdy nedozvíme. Jedna věc je však jasná: pokud budeme nadále létat s velkými letadly ve velké výšce, nakonec bude jedno z nich zasaženo meteorem.


Komentář: Podívejme se na to, co profesoři fyziky a astronomie ve svém dopise pro NYT z r. 1996  přesně napsali:

U nehody T.W.A. 800 neopomíjejte meteor

Vydáno: 19. září 1996

Pro vydavatele:

V článku ze 17. září o konspiračních teoriích o havárii letu 800 společnosti Trans World Airlines uvádíte, že „vyšetřovatelé nehody se snažili zastavit spekulace tím, že přirovnali pravděpodobnost, že došlo k palbě do vlastních řad, na stejnou úroveň jako úvahu, že letadlo zničil meteorit.“ Ve skutečnosti se domníváme, že toto přirovnání musí být založeno na špatném výpočtu pravděpodobnosti, kdy je příčinou nehody meteor.

Pravděpodobnost nárazu meteoru do T.W.A. letu 800, nebo jihého letu dopravního letadla, je malá. Nicméně příslušný výpočet se netýká pravděpodobnosti zasažení jednoho určitého letadla, ale pravděpodobnosti, že jedno civilní letadlo během posledních 30 let, v době velkého počtu letů, bude zasaženo letícím meteoritem, který bude mít dostatek energie, aby letadlo ochromil nebo způsobil výbuch.

Během jednoho dne dopadne na zem zhruba 3 000 meteoritů s požadovanou hmotností. Celosvětově vzlétne každý den 50 000 dopravních letadel. Když budeme počítat s průměrnou dvouhodinovou dobu letu, znamená to více než 3 500 letadel ve vzduchu, která pokryjí zhruba dvě miliardtiny zemského povrchu.

Když toto vynásobíme počtem meteorů za den a délkou letu v moderní letecké dopravě, dostaneme se k pravděpodobnosti 1 ku 10, že bylo meteorickým nárazem sestřeleno dopravní letadlo.

Žádný podobný výpočet pravděpodobnosti ojedinělé události nemůže být brán jako důkaz příčiny. Ale je nezbytné prezentovat problém správně, aby bylo možné se dobrat odhadu, který lze využít při určování, zda stojí za to zvážit tuto hypotézu. Domníváme se, že teorie nárazu meteoru si zaslouží více promyšlené pozornosti.

CHARLES HAILEY

DAVID HELFAND

New York, 17. září 1996

Autoři jsou profesory fyziky a astronomie na Columbia University.


Doplnění:
Nemuselo nutně dojít k přímému zásahu. Když vezmeme v potaz podivné události posledních několika let, stále rostoucí počet bolidů a meteorů, je možné že rozhodně mohlo dojít k události podobné té v Tunguzsce. [výbuch meteoru nad zemí]. To by vysvětlovalo 1) elektrickou anomálii 2) fakt, že pilot nenavázal rádiové spojení. Samozřejmě je to jen jedna z možností.


Zdroj:
Did a meteor bring down Air France 447?

 

image_pdfimage_print
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.