Chřipková pandemie 11. září rybích hlav

Les Visible
Vysílání psího básníka……….

11. září bylo zorganizováno „zevnitř“

Při tom všem pozdvižení okolo chřipky H1N1, je opomíjena mnohem rozsáhlejší epidemie a to epidemie 9/11 chřipky. Počet úmrtí, během posledních osmi let, v důsledku 9/11 chřipky, přesáhl milion lidí, zatímco H1N1 je v porovnání jen malá ryba.

Virus 9/11 je mutací sio-chřipkového viru, který v bývalých sovětských republikách zabil desítky milionů lidí a který je navíc v nedávné minulosti zodpovědný za více než milion mrtvých v Iráku a Afghánistánu. Další miliony lidí jsou bez domova a žijí v táborech. 9/11 chřipka napadá mozková centra západních politiků a nutí je k hrůznému masovému vraždění nevinných bytostí, které se jim v důsledku nakažení, díky falešným buněčným ukazatelům, jeví jako nebezpečné, radikální buňky. Zaprvé tato chřipka u západních politiků napadá centra uvažování, navíc symbiotický společník chřipky se dále zaměřuje na jejich centra řeči. Ten pohltí médium řeči a nahradí jej svým vlastním tělesem.

Když se původní 9/11 chřipka objevila, bylo to shodou okolností 11. září 2001, doprovázela ji podivná anomálie. Z ničeho nic, téměř přes noc, byla většina západních politiků nahrazena tvory podobající se rybám, ti vypadají jako lidé, ale chovají se přesně jako ryby. Začaly plavat ve školách. Projevuje se u nich sklon pohybovat se s otevřenými ústy, včetně polykání háčků. Jazykový replikant se objevil z ničeho nic poté, co byli západní politici nahrazeni rybami.

Následkem tohoto fenoménu kdykoli vládní činovník otevře pusu, parazit mluví za něj. V minulosti byli i ostatníviry doprovázeny nebezpečnými společníky, zejména virus HIV, ale 9/11 chřipka se zatím zdá být komplexnější a mnohem nebezpečnější.

V ránné fázi infekce virem 9/11 je napadeno centrum uvažování, následkem čehož se ty nejabsurdnější okolnosti a události zdají být normálními. Velké budovy se najednou mohou úhledně zhroutit rychlostí volného pádu a nic na tom není podivné. Stejně jako komunikační parazit nahradil původní orgány řeči, je realita nahrazena nemožnou fantazií, kdy tento přechod není v organizmu hosta odhalen. V jednom případě šlo o novináře, kteří hlásili kolaps mrakodrapu 20 minut předtím, než se tak skutečně stalo. Mrakodrap spadl i přesto, že nebyl ničím zasažen, což mu nezabránilo, aby se zřítil stejně jako budova, která je řízeně demolovaná. Podívejte se na toto video, kde jsou dokonce vidět okna, která jsou vyrážena zevnitř, k tomu si všimněte hladkého a nevysvětlitelného pádu. Osoby pod vlivem viru 9/11 vehementně tvrdí, že tato budova spadla následkem požárů které byly uhašeny.

Každá racionální nebo soudná mysl musí dojít k jedinému závěru: proběhla řízená demolice. Mnozí světoví vůdci to zajisté zaznamenali, ale když otevřeli ústa, parazit promluvil místo nich. Nemůžeme vědět, co se ve skutečnosti odehrávalo v myslích dvounohých ryb v době, kdy byly svědky této události a ke které se nevyjádřily. Je třeba mít na paměti, že ryby nejsou příliš chytré, a ledaže by budova byla červ visící na háčku, ani by si ničeho nevšimli. Mnozí je pozorovali jak stojí s otevřenou pusou.

Další nezvyklý vedlejší účinek je povlak, který pomalu zakryje rybí oči postižených. Vlastnosti povlaku nejsou v současné době známy, protože výzkum příčiny a symptomů 9/11 chřipky byl zastaven vládním příkazem.

Stejně jako u jiných nemocí, které napadají určitou část obyvatelstva, tak i 9/11 chřipka si podle všeho vybírá určité skupiny a jednotlivce. Politici, bankéři a korporátní šéfové se nacházejí v hlavní skupině s vysokým rizikem, včetně novinářů, moderátorů a akademiků. Dále byl objeven sklon infekce u zaměstnanců ozbrojených sil, vědců a techniků včetně představitelů policie. Kdekoli se virus 9/11 setká s virem Ježíš, tam vzniká obzvlášť hnusná mutace, která způsobuje různé formy blouznění a autoerotického sexuálního chování, kdy u infikovaných dochází k vizím jiného světa a bolestivým otokům, které mizí pouze prostřednictvím agresivního otírání těla o těla ostatních, za účelem docílení sexuálního uspokojení v místech uctívání.

Velká část veřejnosti, jejíž IQ je pod úrovní 100 bodů, se zdá být obzvlášť náchylná.

S postupem času a díky neúnavnému úsilí určitých badatelů, u kterých byla prokázána imunita proti viru, existují nezvratné důkazy, že 9/11 chřipka je spojena se sio-chřipkou, což je nyní považováno za nesporné. Jelikož je spojení mezi sio-chřipkou a 9/11 chřipkou nevyvratitelné, byly schváleny nové zákony, které jakékoli přezkoumávání této záležitosti proměnily ve zločin.

Ve vládních kancelářích a budovách médií po celé zemi se stalo rutinní procedurou, při které ozbrojené hlídky kontrolují ústní otvory zaměstnanců, aby zjistili zda je přítomen jazykový parazit. Jedincům bez parazita není dovoleno vkročit za kontrolní stanoviště.

Podzemní hnutí znepokojených občanů, kteří se neproměnili v ryby, se rozrůstá ve skutečných i virtuálních komunitách po celém světě a jejich výzkum odhalil nové a alarmující trendy. Studie odhalily, že to co je nazýváno 9/11 chřipka, zanedlouho zmutuje do nové a mnohem nakažlivější linie v hustě obydlených centrech, které prozatím nebyly odhaleny. Výzkumníci hledají známky náhlé migrace organizmů nakažených sio-chřipkou, sloužící jako ukazatel infekce v dané oblasti.

Oblasti ze kterých je hlášena přítomnost Bin Ládína a/nebo zatýkání Muslimů trpících laboratorně přivozenou schizofrenií, jsou další vysoko na seznamu možných problémových míst výskytu.

Nebojácní badatelé v poslední době objevili spojení mezi fiat měnovou chřipkou, sio-chřipkou a 9/11 chřipkou. Jak se vyjádřil jeden šprýmař, „Nechtěl bych být okolo až si to ty tři začnou rozdávat.“ Jeden vědec uvedl, že měnová chřipka je podle všeho genetický ovládací agent, který spouští popírací fázi ve skladbě komplexu 9/11. Měnová chřipka postupuje a ustupuje vysokou rychlostí a u nakažených 9/11 chřipkou způsobuje návaly paniky, které ovlivňují reakční soustavu ‚bojuj nebo uteč ‘.

Obtíž ve snaze vyléčit tuto pandemii je nejlépe ilustrována faktem, že sio-chřipka ohrozila veškeré důležité systémy v operačních centrech napadených. To u nakažených 9/11 chřipkou navozuje sebepoškozování, stejně jako nepředvídatelné výpady vůči jejich společníkům. Postižení začnou projevovat úplnou ztrátu sebeúcty a angažují se v projevech spontánního veřejného ponižování, aniž by si toho byli vědomi.

Zatím to vypadá, že neexistuje léčba proti těmto virům a tím že jsou přímo propojené znamená neradostnou prognózu do budoucna. Těm kteří jsou napadeni je doporučeno, aby se vyvarovali televize, rádia a novin a za žádných okolnosti nesledovali žádné filmy o holocaustu, neboť takto vycházejí vstříc hostiteli sio-chřipky, který okamžitě připraví organizmus na 9/11 chřipku.

Autor upřímně doufá, že bude brzy nalezen lék pro každý z těchto stavů, přesto jediná zatím úspěšná léčba sestává ze stálého vystavení alternativním zpravodajským stránkám a pravidelných návštěv blogů jako ten který nyní čtete. Ten největší problém může být nejjasněji vyjádřen v analogii. Během jednoho z volebních období prezident Reagan prohlásil, že většina osob umístěných v psychiatrických léčebnách v nich nemusí být a je pouze třeba, aby užívali své léky k tomu, aby mohli fungovat v normální společnosti. Bohužel lidé kteří jsou mentálně nemocní, nejsou naklonění užívat léky, takže to vůbec nefungovalo. To byl zrod současného bezdomovectví.

Zítra je 11. září. Pro ty z nás, kteří jsou bílými krvinkami v nebezpečně nemocném organizmu, dovolte mi abych vám popřál dostatek vůle a odvahy bojovat dobrý boj. Nejde o to, zda vyhrajeme nebo prohrajeme, to není to nejdůležitější (i když to je skutečně důležité). Nejdůležitější je, že jsme vůbec bojovali, i pro ty ryby.

Konec vysílání……..

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank