Alex Jones: krysař extrémizmu díky němuž bude „hledání pravdy“ ocejchováno jako mentální nemoc

Niall Bradley
Sott.net


Dezinformační program existuje doslova pro každého. Nezáleží na tom, kdo jste, jaké jsou vaše zájmy, jaká je vaše víra, kterým směrem jste zaměřeni –
přímo pro vás někde existují stránky, které vás vtáhnou a nasměrují vaše myšlení a vaši pozornost, abyste mysleli tak, jak oni chtějí.

-Laura Knight-Jadczyk

 

©Psychology Today; Temné mysli: když se nedůvěřivost promění v paranoiu

Nedávný článek v Salonu je další v sérii článků, které upozorňují na tirády Alexe Jonese prostřednictvím jeho webového televizního programu a webových stránek Infowars a Prisonplanet. Zářijové vydání Psychology Today (nalevo), s nadpisem Temné mysli: kdy se nedůvěřivost promění v paranoiu, také rozdýmáchává plameny. S Alexem Jonesem jako vrcholným číslem se zde argumentuje, že ti kteří hledají pravdu, jsou v podstatě produkt duševní lability, díky povýšení Jonese na úroveň ’konspiračního krále’ a přičlenění jeho čtenářů jako duševně nemocných.

V podobném duchu článek Salonu popisuje obavy rodiče o syna, že byl vtažen do „černé díry internetové konspirační teorie, kterou vytvořil nějaký chlápek jménem Alex Jones.” Po žádosti o pomoc následovala tato rada:

Nechci skončit, aniž bych učinil jednoznačné prohlášení, že pokud má dyslexii nebo jiný druh poruchy pozornosti, je to něco co by mělo být diagnostikováno a ošetřeno samo o sobě. Jestliže držení se matky za sukni mu zabránilo postavit se těmto možným problémům, mohlo by to stupňovat jeho úzkost. Takže rozhodně bych, spolu s tábořením nebo výpravou do divočiny, udělal vše možné pro odhalení jakýchkoli biologických, diagnostikovatelných a léčitelných stavů, kterými může trpět.“

V každém článku se naznačuje že: alternativní názory, v porovnání s masovými médii, byly na internetu vytvořeny a v jejich čele stojí Alex Jones, a lidé kteří jsou přitahováni těmito názory, trpí specifickou formou poruchy učení nebo psychologickou poruchou.

Ve stejnou dobu bylo nedávno v tisku mnoho napsáno o Charlie Sheenovi a jeho nedávné spolupráci při zpochybňování oficiální verze 9/11. The Daily Telegraph a Daily Mail publikovaly téměř totožný článek.

Sheen, který hrál v úspěšném komediálním seriálu Dva a půl chlapa, učinil své prohlášení v přepisu fiktivního setkání s panem Obamou, nazvané Dvacet minut s prezidentem. Ten byl publikován na stránkách rozhlasového moderátora Alexe Jonese, dva dny předtím, než Sheen dnes vystoupil v Jonesově pořadu. Většina jeho postřehů obecně tvoří základ všech konspiračních teorií, týkajících se teroristických útoků. Zastánci těchto teorií jsou v USA známí jako Truthers.

Oboje noviny jsou považovány za pravicové, podporující konzervativní/republikánskou agendu. Normálně se vyhýbají publikování jakýchkoli zpráv, které zpochybňují oficiální konspiraci o spoluúčasti vlády.

Proč má Alex Jones v současné době tak velkou pozornost médií?
Proč je Alex Jones vyobrazován jako HLAVNÍ mluvčí pro alternativní názory?
Proč jsou čtenáři jeho materiálů spojování s poruchami duševního zdraví?

Můžet to být proto, že se z Jonese stal Krysař extrémistického hledání pravdy, které ocejchuje všechny další jako duševně choré?

blank
Policista v Pittsburghu varuje protestující s rukou na pojistce, čtvrtek 24. září 2009 během summitu G20, který začínal v Pittsburghu

Falešný bojovník za pravdu

Alex Jones je, podle názoru Sott.net, součástí ‚limited hang out‘ kampaně [Limited hangout je forma klamu, nepravdivých údajů nebo krytí, často spojované se zpravodajskými službami; zahrnuje publikaci nebo druh „mea culpa” přiznání, obsahující pouze část nebo řadu dříve skrytých citlivých informací, které vedou k vybudování hodnověrnosti toho, kdo informaci vypouští a který tímto přiznáním, podle všeho, „nalévá čistého vína” a jedná s mravní integritou, ale který ve skutečnosti zadržováním klíčových faktů chrání závažnější zločin spolu s těmi, kteří by mohli být odhaleni, kdyby došlo k odkrytí celé pravdy. V podstatě, pokud existuje podezření na spáchání řady trestných činů nebo přečinů, toto doznání přiznává menší přečin, zatímco zakrývá ty závažnější.], s jejíž pomocí je pozornost a energie osob, které mají kapacitu uvědomit si, že v našem světě je něco velmi pokažené, nasměrována směrem k záležitostem, které vedou buď slepé uličky, nebo, v případě že jsou sledovány, je dovedou do záhuby. Jonesův „dostaňme zpět vládu“ trik je právě takovým příkladem. Kdyby byl Jones hodný svého postavení vůdčí osobnosti v 9/11 atd. komunitě pravdy, směroval byl pozornost lidí ke čtení mezi řádky současných světových událostí. Nepovzbuzoval by survivalistické a revoluční postoje, které nakonec přímo nahrávají vyšší moci a podporují stupňování policejní brutality.

Jako čtenář tohoto článku si uvědomujete, že dnešní Amerika má veškeré rysy policejního státu, jak jasně dokazují nedávné útoky proti prostestujícím na summitu G20 v Pittsburghu. Mávat s protestní vlajkou před vojáky se slzným plynem (odpusťte slovní hříčku) pravděpodobně skončí v slzách, přesto podobné konfrontační chování je předpoklané řešení pro AJ.

Tajná podpora

Stránky jako SOTT.net se pravidelně setkávájí s diskrimanační cenzurou ze strany Googlu, jedničky na trhu vyhledávačů (Zmizely: SOTT.net a do očí bijící omise Googlu). Další stránky, které se snaží seč mohou, aby prezentovaly objektivní pohled na řízené světových událostí, také trpí. Více: Google cenzuruje propalestinské zpravodajské stránky a Cenzoři z Googlu: Pravda je venku: Uruknet.info. Jak řekl Orwell, lži z vynechání jsou nejzávažnější a v porovnání, Prisonplanet, stránky které se vyhýbají zmínit negativní vliv izraelské lobby a sionistické krutosti, se daří dostat své ‚zpravodajské‘ články do přehledu Google News. [Zkuste vyhledat jedno z jejich oblíbených témat ‚Bilderberg‘ a sami uvidíte]. Protože je pro Google velmi snadné rozhodnout, které informace dostanou nejvíce pozornosti, nevrtá vám hlavou proč nebyly cenzurní nástroje použity na Jonesovy názory? Místo toho je jeho přítomnost nafukována napříč celým alternativním spektrem. Jeho talent propagovat sám sebe je s tím do jisté míry spojen, ale propagandistický matrix proti kterému brojí, mu poskytuje pódium.

Mezi další varovné signály patří nenápadné zmínky o Infowars, které se objevují ve vysílání hlavních televizních stanic, podle všeho se zdají být podezřele namířené na získání pozornosti. Následující video je dobrým příkladem. Zhruba po jedné minutě se zpravodajství promění v nenápadnou informační reklamu – skoro jako kampaň guerrilla marketingu.

Skutečnost, že je Jonesovi dáván značný prostor a čas ve vysílání v hromadných médiích (obzvlášť v centrále dezinformací Fox News) podle všeho nevyvovala žádné otázky mezi jeho věrnými následovníky.

Fundamentalistická revoluce

blank
©Neznámý

Jones hlásá strach a revoluční reakci. ‚Revoltujte a dostaňte zpět vládu‘ je jeho mantra. Nicméně ‚vládu‘ nelze ‚dostat zpět‘. ‚Vláda‘ není to, co bylo Američanům řečeno na základní škole. Věci se změnily. Či spíš věci v minulosti ve skutečnosti nikdy takové nebyly. Americká historie je mýtus, spolu se všemi národními historiemi, mýty vytvořenými pro účel řízení lidí, prostřednictvím jejich center víry. Americký mýtus se točí okolo dvou dokumentů: americká ústava a Bible. Jonesova ústavní brigáda správně lidem připomíná, že zákony určené pro regulaci chování všech, jsou ignorovány menšinou, která sama sebe považuje za stojící nad zákonem. Ale Jonesův postoj jako „agresivní konstitucionalista“ je podobný oddanému uctívání, se kterým jeho fundamentalističtí křesťanští sousedé přistupují k Bibli. Přestože tyto dokumenty mají vzdělavácí hodnotu, která slouží pro pochopení historie, již dávno byly proměněny v nástroje propagandy. Indoktrinace, jež je obklopuje, je proměnila v idoly uctívání u lidí, jejichž morální exoskelet vyžaduje, aby vložili víru do řádu nebo hodnot, které se nacházejí mimo ně. Tak jako monoteistické náboženství nabízí pseudomorálnost těm, kteří vyžadují, aby jim společnost nařizovala dodržování cesty ctnosti, stejným způsobem vyrostl kolem americké ústavy, která je vydávaná za zdroj americké občanské moudrosti, kult ignoranství.

Mým úmyslem není snižovat hodnostu společenské listiny, kterou mohou všichni následovat, ale vyzdvihnout základní chybu shlukovat se kolem dokumentu, který pro psychopaty nic neznamená, protože jejich pohled na svět leží zcela mimo jeho hranice. Lidé se mohou shodnout, že existují minimální práva daná přírodou. Ale pokud nevezmou v potaz existenci intradruhového predátora a rychle si neuvědomí, jak jejich emocionální zainteresovatnost do morálního řádu, který není původem jejich, je zbavuje moci, budou jejich dobré záměry podle zákonu ponerogeneze přetvořeny do opaku – infekce a šíření zla.

Již bylo uvedeno, že Jones je nadšeným zastáncem zbraní a vydal mnoho energie na podporu zachování práva držet zbraň v USA. Přestože (zatím) to přímo neřekl, je celkem jasné, že jeho poselstvím je: američtí občané musí vzdorovat „Obamově socialistické diktatuře“ – a to silou zbraně.

Naznačuje se nebezpečná myšlenka, že dokud lidé zůstanou ozbrojeni, budou představovat strategickou překážku pro vyšší moc, která by je nemohla proti jejich vůli rozvrátit, dokud budou ozbrojeni. Je to paranoia druhu MAD, kterou v době studené války vypouštěl vojensko-průmyslový komplex do společnosti: dokud si udržíme zásobu jaderných zbraní, Sověti na nás nikdy nezaútočí, protože my bychom reagovali a každý by si mohl být jistý jedinou věcí: vzájemně zaručené zničení (MAD). Důležitý rozdíl mezi vzdorem vůči vládě pomocí síly zbraní a studenou válkou je to, že v jakékoliv přestřelce mezi ozbrojenými občany a americkou armádou občané vždy prohrají.

V Jonesově chování i slovech je všudypřítomná sugestivní hrozba násilí. S narážkami na krvavou revoluci na začátku jednoho z jeho trháků (vhodně nazvaný Endgame), s citátem od H.G. Wellse:

Nesčetní lidé budou nenávidět Nový světový řád a budou umírat při protestech proti němu.

A právě zde přicházejí na řadu paranoidní osoby. Stojíc před setkáním skupiny Bilderberg v Kanadě v r. 2006, Jones pronáší následující slova skrz jeho obvyklý tlampač:

Bůh je na naší straně. Stojím před stvořitelem a žádám stvořitele, tak jako naši otcové zakladatelé v r. 1776, aby nás vedl, řídil, směroval, a dal nám sílu a předvídavost a pochopení. A my se postavíme celé té vaší agendě, včetně vašeho konečného plánu zredukovat světovou populaci o 80%, který Henry Kissinger koncipoval v r. 1973. Proč dáváte rtuť do vakcín? Proč dáváte do vody fluorid sodný? Proč? Proč dáváte do vakcín viry rakoviny? Proč jste použili ochuzený uran, nyní ve čtyřech různých zemích? Jste arogantní. Máte nemoc, kterou elity měly vždy, napříč historií, ve svých metaforických a v některých případech doslovných věžích ze slonoviny. Věříte, že jste neporazitelní. Ale padnete a padáte nyní. Váš Nový světový řád padne. Lidstvo vás porazí. Odpověď na [Orwellovo] 1984 je [Deklarace nezávislosti] 1776.

1776. K čemu došlo v r. 1776? Došlo k násilné revoluci v pozdějších USA.

Jones má hluboké fundamentalistické spojení – nejen s Texem Marrsem, který v každé události vidí proroctví biblického Zjevení – on je po zuby ozbrojený „survivalista“. Opravdu si lidé myslí, že jeho tirády na přilákání následovníků budou lži? Samozřejmě že ne! Uhodí na každé emocionální tlačítko, na které bude schopen dosáhnout, a to u velké skupiny lidí zbavených občanských práv, nacházejících se v nižší sociální vrtstvě, než by měli, a sakra frustrovaní.

„Hnutí za pravdu o 11. září“ (fixované vlajkou, ústavou, zbraněmi a křesťanstvím), se spojuje s tzv. „Moral majority“ [politická organizace v USA, která měla agendu křesťansko-evangelického politického lobbingu, založena v r. 1979 a rozpuštěna na konci 80. let, dnes obecný název pro skupiny nebo osoby zaštítěné radikálním křesťanstvím], taktéž fixované vlajkou, zbraněmi a Sarah Palinovou, jejíž boží armáda, která před příchodem jejich mesiáše usiluje o založení totalitní teokracie – aby tak vytvořili předvoj připravených křižáků-mstitelů, bránících své přesvědčení před rozpadnutím, zatímco historie nás příbližuje k realitě. Samozřejmě jde o nemožnou výzvu, ale jejich odhodlanost udržet si své idoly je neoblomná a hrozí tím, že nažene své následovníky do pasti nastražené pro americký lid.

Alex Jones a Sarah Palin, prvotřídní spojení! Zajímavá poznámka k tomu je Jonesovo údajné členství ve fundamentalistické křesťanské církvi (již rozpuštěné) nazvané Remnant Saints Inter-Continental Congress. Jejich heslo bylo: směřovat k založení vlády boží na zemi. Jones popřel, že by kdy byl členem, i když sama církev to vyvrací.

Poneriazace

Jones, od svých nejrannějších řečnických dnů na veřejně přístupném televizním programu, chápal význam ratingu. Nezáleží na tom, co o vás lidé říkají, hlavně že je kamera namířená na vás.

Pozornost, které se Jonesovi hojně dostává, vytváří u osob, které jsou přístupní jeho materiálu, dojem, že on je tím Poslem, i když ve skutečnosti se stane krysařem extrémistického hledání pravdy, které ocejchuje každého, kdo se pokouší porozumět právě probíhajícímu společenskému přeskupení lidstva, jako mentálně nemocného.

Ve skutečnosti zde pracuje psychologická porucha. Kniha Politická ponerologie mluví následovně o mladých a naštvaných bílých mužích, kteří velebí Jonesovo patologické chování a nakupují jeho DVD, která jsou bliž jejich televizní kultuře, ve které čtení nikdy nestálo za tu námahu:

“Pokud dojde k souhře různých okolností, včetně nedostatečného psychologického rozhledu u dané společnosti, jsou jednotlivci donuceni zastávat funkci, která plně nevyužívá jeho nebo její talent. Když se tak stane, potom produktivita daného člověka není lepší, a často je dokonce horší, než u pracovníka s dostatečným talentem. Takový jednotlivec se poté cítí být podveden a je zahlcen úkoly, který brání dosažení seberealizace. Jeho myšlenky utíkají od jeho povinností do světa fantazie, nebo k záležitostem pro něho mnohem zajímavějším, kdy ve svém snovém světě je tím, kým má být a kým si zaslouží být. Takový člověk si vždy uvědomuje, kdy jeho společenské a profesionální přizpůsobení směřuje směrem dolů, nicméně ve stejnou dobu, pokud neuspěje a nevyvine zdravou schopnost sebekritiky, týkající se horních limitů jeho talentů, může se jeho snění „zafixovat“ na nespravedlivý svět, ve kterém „jediné, co je třeba, je moc“. Revoluční a radikální myšlenky nacházejí úrodnou půdu u takovýchto lidí v pozici nižší společenské adaptace. Je v nejlepším zájmu společnosti, aby podobné podmínky byly napraveny, nejenom z hlediska lepší produktivity, ale i vyhnutí se tragédiím. […]”

Vývoj nebo involuce ve všech oblastech kulturního, ekonomického a politického života závisejí na rozsahu, ve kterém je studnice talentu řádně využita. V konečné analýze také determinuje, zda nastane evoluce nebo revoluce.

Jonesovo „hnutí za pravdu“ nese mnohé symptomy toho, co Lobaczewski, a s ním spolupracující výzkumníci, přesně popsali jako ponerogenické spojení:

“Jeden fenomén, který mají veškeré ponerogenické skupiny a asociace společný, je skutečnost, že jejich členové ztratí (nebo již ztratili) kapacitu rozeznat pravou povahu patologických jednotlivců, kdy jejich chování interpretují fascinovaným, heroickým nebo melodramatickým způsobem. Názory, myšlenky a úsudky lidí, kteří jsou nositeli různých psychologických deficitů, jsou považovány s důležitostí alespoň rovnající se význačným jedincům mezi normálními lidmi. Atrofie přirozených kritických schopností vůči patologickým jedincům, se stane bodem průniku pro jejich činnost a, ve stejnou dobu, kritériem pro rozpoznání dané asociace jako ponerogenické. Budeme to nazývat první kritérium ponerogeneze.”

blank
©Neznámý

Americkému lidu hrozí, že bude ještě v mnohem větší míře pohlcen procesem ponerizace, než jak je tomu v současné době, a to v důsledku rozpadu ochranných struktur společnosti a institucí. Mizí důchody, roste míra nezaměstnanosti, finanční systém může zkolabovat, trh s nemovitostmi se rozpadá včetně měst, zatímco veřejné služby jsou rozprodávány a katastrofický kapitalismus pohlcuje zbytky veřejného sektoru.

Podmínky v USA jsou připravené, aby krysař nasměroval veškerý hněv, vytvořený psychopaty u moci způsobem, který nakonec ohrozí každého, kdo se snaží informovat své spoluobčany.

Dřívější fáze aktivity [ponerogenického] spojení, je většinou dominována charakteropatickými, obzvlášť paranoidními jedinci, kteří v ponerogenickém procesu často hrají inspirační, nebo okouzlující roli.

Jakákoliv skupina lidí, ovlivněná procesem [ponerizace], je charakterizována svojí rostoucí represí, týkající se přirozeného zdravého rozumu a schopnosti vnímat psychologickou realitu. Někdo, kdo by se tímto zabýval v rámci tradičních kategorií, by to mohl pokládat za případ „propadu do přihlouplosti“„ nebo jako rostoucí intelektuální nedostatky a morální neúspěchy.

Jakmile skupina vstřebala dostatečnou dávku patologického materiálu, aby mohla dát vzniknout přesvědčení, že tito ne zcela normální lidé jsou jedineční géniové, začne své normálnější členy vystavovat tlaku, který se vyznačuje se korespondujícími paralogickými a paramorálními prvky, jak se dalo očekávat.

Jinými slovy skupina se začne chovat stejně jako establishment, proti kterému brojí – v tomto případě vláda USA.

Paranoidní poruchy osobnosti

Pro paranoidní chování je charakteristické, že lidé jsou schopni relativně správného uvažování a diskuze do té doby, dokud konverzace obsahuje jen mírné rozdíly v názorech. To náhle končí v momentě, kdy partnerovy argumenty začnou podkopávat jejich přeceněné představy, drtit jejich dlouhodobé stereotypy uvažování nebo je donutí přijmout závěr, který předtím podvědomě zamítli.

Takovýto stimul rozpoutá proti partnerovi proud pseudologických, převážně paramoralistických, často urážlivých projevů, které vždy obsahují nějaký stupeň sugesce.

Podobné projevy inspirují averzi mezi kultivovanými a logickými lidmi, ale zotročují méně kritické mysli, např. osoby s dalšími druhy psychologických nedostatků, kteří dříve byli objekty egotistického vlivu jednotlivců s poruchami osobnosti – především se to týká části mladých lidí.

[Člověk z dělnické třídy] na to může pohlížet jako na druh vítězství nad lidmi vyšších tříd a tudíž se postaví na stranu paranoidní osoby. Nicméně, nejedná se o normální reakci mezi běžnými lidmi, u kterých se vnímání psychologické reality vyskytuje ve stejné míře jako u intelektuálů.

Stručně řečeno, reakce přijetí paranoidní argumentace je kvalitativně častější v opačném poměru k civilizační úrovni dané komunity, ačkoli se nikdy nepřiblíží k většině.

Nicméně, paranoidní jednotlivci si začnou uvědomovat svůj zotročující vliv na základě svých zkušeností a pokouší se využít tuto výhodu v patologicky egostistickém stylu.

Political Ponerology – Andrej Lobaczewski

Nepřipomíná vám to někoho?

Tajný tým a COINTELPRO

K tomu aby zabránili normálním lidem prohlédnout, jak jejich patoligický vliv vše přibarvil, vyšší kruhy moci vmanévrovali hlasy jako Jonesův na viditelná místa. Jonese tímto v podstatě stanovili „knězem pravdy“, který bude dohlížet na stádo „hledačů pravdy“, jejichž církví je „hnutí za pravdu o 11. září“. Tyto referenční názvy nevznikly jen tak z ničeho. Byly vybrány pro dvojí účel: nasměrovat do slepých uliček osoby, které skutečné hledají pravdu, kde přehnané vyvolávání strachu a paranoi neustále stresuje hledajícího, včetně lidí okolo, což usnadní úkol masoých médií ocejchovat ty, kteří pokládají závažné otázky ohledně pravdivé podstatě reality, jako šílené.

Shledávám zajímavým, že Jones nyní obviňuje své „útočníky“ za „placené Georgem Sorosem“. Není důvod se nedomnívat, že Jones moc dobře ví, že tato pomlouvací taktika, když ji nedávno využil pro svou obranu, byla již použita na očernění lidí, ale dále to naznačuje exitenci jakéhosi memu, který jisté patologické typy rychle absorbují a použijí ve svůj prospěch.

blank
©Raw Story

Způsob, kterým se Alex Jones prezentuje, je ve velké míře spojen s jeho nafouknutým egem. Nicméně není to jediný faktor. Pozornost médií, která ji Jonesovi dodávají, je v mnoha směrech značně zarážející, tedy do momentu, než se začneme dívat hlouběji pod povrch a pochopíme, že se tak neděje bezdůvodně. Stránky a jednotlivci, legitimně hledající pravdu, jsou ignorováni a potlačováni. Stránky a jednotlivci, které lze využít pro vlastní záměry, jsou podporovány a protěžovány.

Strategie, ve které se podporují strany, které na první pohled vypadají, že jsou v přímé opozici, je podobná způsobu, kterým „Tajný tým“ inscenuje události. L. Fletcher Prouty popsal ve velkém detailu, jak je tok informací úspěšně řízen několika málo páry rukou, aby byla vytvořena přesně taková reakce, kterou vyšší místa potřebují ze strany svých nic netušících cílů. Nejnadanější lidé, kteří řídí vládní rezorty a nejlepší novináři, kteří informující o událostech, mohou být zásobováni informacemi v podobě a stylu, který je jim navržen na míru, protože Tajný tým moc dobře ví, že u nich určité informace vybudí reakci. Oni znají každý možný způsob reakce, protože znají každý detail života veřejného člověka a tudíž disponují psychologickými profily, které jim přesně řeknou, na jaký způsob myšlení je daný člověk naprogramován. Nyní zvažte, že když jsou tito lidé schopni manévrovat prezidenty, generály a technokraty (muži a ženy, kteří stojí ve veřejné funkci na vrcholu svého oboru), aby fungovali přesně tak, jak oni chtějí, potom jak obtížné by bylo, aby mikrořídili někoho, kdo je neomalený tak, jako Alex Jones?

Nemůžeme dostatečně zdůraznit jak důležité je, aby si lidé přečetli Proutyho knihy, které jim umožní změřit míru sofistikace systému, který řídí informace a který je vždy alespoň o několik kroků napřed před samotnými hráči. Tajný tým v současnosti sedí na vrcholu ohromného reakčního stroje, vyvinutého po desetiletích kontrašpionážních programů [COINTELPRO]. Z naší zkušenosti vyplývá, že je nutné udržet si chladnou hlavu a to proto, aby bylo možné zvrátit některé negativní vlivy jejich manipulace. Reakční jedinci pouze pomáhají vylepšovat efektivitu stroje.

Během uplýnulých let jsme jasně řekli náš názor, tedy že existují dobré důvody se domnívat, že Alex Jones je součástí COINTELPRO operace. Lidé si nicméně neuvědomují, že velké COINTELPRO operace nejsou nikdy očividné COINTELPRO. Ze své definice kopírují velmi blízko to, co se snaží rozvrátit a zničit, protože pokud by nebyly, nedostaly by se v pronikání a rozvracení příliš daleko. Skutečnost, že Alex Jones je hlasitým kritikem vlády a že odhaluje všelijaké skryté vládní agendy, nemůže být brána jako důkaz toho, že není COINTELPRO. Ve skutečnosti, v šíleném světě vládních agentů a agentur, spolu s přihlédnutím k dalším důkazům, právě skutečnost, že Jones odhaluje vládní intriky (a k tomu dosti nahlas), se stává důkazem, že může být COINTELPRO. Prosím v poslední větě si všimněte důležité části „spolu s přihlédnutím k dalším důkazům“, kdy některé z nich byly uvedeny výše. Aby bylo možné dojít k závěru, zda se u Jonese, a jemu podobných, jedná o poctivé úmysly (nebo opačné), je třeba prozkoumat jemnější důkazy, kdy jedním z nejužitečnějších barometrů jsou výsledky jejich práce.

Biografie Alexe Jonese na inforwars.com mu uděluje titul „praotec hnutí za pravdu o 11. září“. Podívejte se na následující klipy a zeptejte se sami sebe, zda je Alex Jones mužem, který hledá pravdu, nebo agentem nenávisti:

Stále jste se nerozhodli? Zde je další:

Skutečnost je taková: současná ekonomická krize v USA a pokračující zavádění globálního policejního státu vedené silami amerického impéria jsou pouze dva z velmi závažných problémů, kterým lidstvo v současné době čelí, a Jones a mnozí další, kteří údajně hledají pravdu, se zdají býti spokojeni s pouhým zaměřováním se na povrchní stránku těchto problémů. Budeme muset vyčkat a sledovat osud těch, kteří následují melodii krysařů z alternativních médií. Mezitím, v případě Sott.net, které vždy hrálo a bude hrát svou vlastní melodii, budeme bádat hlouběji a odhalovat mnohé úrovně, které se skrývají pod povrchem. Vyzýváme ty, kteří mají uši… poslouchejte.


Komentář: Několik záchytných bodů: Ti z vás, kteří mají potíž pochopit, jak tyto záležitosti fungují, si nejdříve obstarejte kopii a přečtěte (co nejdříve)  Proutyho knihy „Tajný tým“ a „JFK“.

Dále zvažte skutečnost, že vědomosti jsou moc. Ti, kteří kontrolují tok informací, mohou řídit masy, je to tak jednoduché.

Během naše výzkumu o povaze médií (včetně alternativních médií a tzv. Hnutí za pravdu o 11. září), jsme narazili na Protokoly sionských mudrců. Opakovaně bylo mnoho lidmi uvedeno, že se jedná o zvrácený antisemitský podvod. S tím souhlasíme. Ani na chvíli si nemyslíme, že to představuje judaismus nebo běžné Židy. Nicméně toto dílo ve velkém detailu přesně odráží způsob, kterým uvažují psychopati. Nejedná se o Protokoly sionských mudrců, jsou to „Protokoly patokratů.“ Každý člověk, kterému nejsou lhostejné události na této planetě, by si měl přečíst tuto knihu a podělit se s těmi, na kterých mu záleží (včetně vhodného varování, samozřejmě). Potom si přečtěte Douglase Reeda a jeho „The Controversy of Zion.“

Pokud si Alex přečte Proutyho, Reeda a Protokoly… a opravdu pochopí způsob, kterým druhé straně pomáhá (když budeme předpokládat, že je uvnitř upřímný), myslím si, že okamžitě změní svůj přístup.

Pro poučení všech uvádíme text 12. protokolu, který se zabývá médii.

Protokol č. 12 Kontrola tisku

1. Slovo “svoboda”, které může být interpretováno různými způsoby, definujeme následovně:

2. Svoboda je právo dělat to, co zákony dovolují. Tento výklad slova nám ve správný čas poslouží, protože všechna svoboda bude tudíž v našich rukou, neboť zákony budou rušeny nebo vytvářeny pouze takové, které jsou pro nás žádoucí ve shodě s dříve uvedeným programem.

3. Budeme se zabývat tiskem následujícím způsobem: jakou roli hraje dnes tisk? Slouží k podněcování a zapalování těch vášní, jež potřebujeme pro naše účely, nebo úzkým a sobeckým stranickým zájmům. Často je mdlý, nespravedlivý, lživý a většina veřejnosti nemá nejmenší tušení, jakému účelu tisk vlastně slouží. Osedláme jej a budeme držet pevně na uzdě; to samé uděláme s celou produkcí veškerých dalších tiskovin, protože jaký by mělo smysl vyhnout se útokům tisku, kdybychom nechali prostor pro pamflety a knihy? Informování veřejnosti, které je dnes zdrojem těžkých výdajů, vzhledem k nutnosti cenzury, přeměníme na velmi lukrativní zdroj příjmů pro náš stát: na tisk stanovíme zvláštní daň a budeme požadovat složení kauce před povolením zřídit jakýkoli tiskový orgán nebo tiskovou kancelář; tyto pak budou muset zaručit zamezení jakéhokoliv útoku proti naší vládě ze strany tisku.

Za každý pokus zaútočit nás, pokud bude ještě vůbec možný, uložíme bez milosti pokutu. Taková opatření, jako daň, nutnost složení kauce a pokuty, zabezpečené těmito kaucemi, přinesou vládě obrovské příjmy. Je pravda, že stranické noviny by, v zájmu informování veřejnosti, mohly peníze oželet, ale tyto noviny při druhém útoku na nás zastavíme. Nikdo nesmí beztrestně položit prst na aureolu neomylnosti naší vlády. Záminkou pro zastavení jakékoli publikace bude výmluva, že bezdůvodně a neoprávněně pobuřuje veřejnost. Prosím vás, abyste vzali na vědomí, že mezi těmi, kteří na nás útočí, budou také orgány, které jsme sami založili, ale ty budou útočit výhradně na ty nedostatky, které budeme sami chtít odstranit. My ovládáme tisk.

4. Ani jediné oznámení se nedostane k veřejnosti bez naší kontroly. Dosáhli jsme toho již nyní, protože všechny zprávy jsou přijímány několika agenturami, v jejichž kancelářích se sbíhají zprávy ze všech částí světa. Tyto agentury budou potom zcela naše a dají publicitu pouze tomu, co jim nadiktujeme.

5. Jestliže již nyní jsme dokázali ovládnout mínění gojímských společenství do takové míry, že téměř všichni se dívají na světové události přes barevná skla brýlí, které jsme jim nasadili na nosy; jestliže již nyní není ani jediný stát, kde pro nás existují bariéry, jimž gojímové ve své hlouposti říkají státní tajemství: jaké bude naše postavení, až budeme uznáni nejvyššími pány světa v osobě našeho krále celého světa?…

6. Vraťme se opět k budoucnosti tisku. Každý, kdo dychtí po tom být vydavatelem, knihovníkem nebo tiskařem, bude povinen si obstarat diplom, který bude zaveden z toho důvodu, aby mu v případě chyby mohl být okamžitě odebrán. S takovými opatřeními se nástroje myšlení stanou výchovnými prostředky v rukou naší vlády, které nadále nedovolí masám národa být vedeny na scestí fantaziemi o štěstí pokroku. Je mezi námi někdo, kdo neví, že tyto přízraky štěstí jsou přímou cestou k falešným představám, z nichž se rodí anarchistické vztahy lidí mezi sebou a směrem k moci, protože pokrok nebo spíš idea pokroku dala vzniknout různým myšlenkám na emancipaci, ale chybělo jí určit její hranice… Všichni takzvaní liberálové jsou anarchisti, když ne doopravdy, tak alespoň v myšlenkách. Každý z nich se honí za přeludem svobody a upadá do anarchie protestů jenom proto, aby protestoval…

7. Přejděme k periodickému tisku. Uvalíme na něj, stejně jako na všechny ostatní tištěné materiály daň za list a peněžní ručení, a za knihy s méně než 30 listy se bude platit dvojnásobek. Budeme je považovat za pamflety na jedné straně, abychom snížili počet časopisů, které jsou nejhorší formou tištěného jedu, a na druhé straně abychom tímto opatřením spisovatele donutili psát delší knihy, které budou málo čteny, zvláště když budou dražší. Současně to, co budeme vydávat sami, abychom ovlivnili duševní vývoj směrem, který nám přinese zisk, bude levné a bude hojně čteno. Daň udrží chabé literární ambice v daných mezích a riziko trestu učiní literáty závislými na nás. A pokud se najde někdo, kdo zatouží psát proti nám, nenajde nikoho, kdo by mu chtěl jeho dílo vytisknout, nebo tiskař bude muset požádat autority o svolení. Tak budeme vědět předem o všech úkladech připravovaných proti nám a zneškodníme je tím, že s předstihem vysvětlíme předmět, jímž se dílo zabývá.

8. Literatura a žurnalistika jsou dvě nejdůležitější výchovné síly, a proto se naše vláda stane vlastníkem většiny časopisů. To neutralizuje škodlivý vliv soukromě vlastněného tisku a dá nám do vlastnictví obrovský prostředek na ovlivňování veřejného mínění… Jestliže povolíme deset časopisů, my jich založíme třicet, a tak dále ve stejném poměru. O tom však veřejnost nesmí mít ani tušení. Z toho důvodu všechny časopisy, které budeme vydávat, budou zastávat navenek protichůdné názory, čímž si získají důvěru nic netušících oponentů, kteří takto spadnou do naší pasti a budou zneškodněni.

9. V první řadě budou stát orgány oficiálního charakteru. Ty budou vždy chránit naše zájmy, a tudíž jejich vliv bude poměrně nevýznamný.

10. V druhé řadě budou polooficiální orgány, jejichž postoj bude vlažný a neutrální.

11. Do třetí řady postavíme jakoby naši opozici, která třeba jen v jednom ze svých orgánů bude představovat náš protipól. Naši skuteční protivníci přijmou tuto zdánlivou opozici jako svoji vlastní a odkryjí nám své karty.

12. Všechny naše noviny budou všech možných směrů – aristokratické, republikánské, revoluční a dokonce i anarchistické – jen tak dlouho, pokud bude existovat ústava… Budou mít, jako indický bůh Višnu, sto rukou a každá z nich bude držet prst na pulsu jednoho směru veřejného mínění. Když se puls zrychlí, tyto ruce odvedou veřejné mínění směrem, kterým potřebujeme, protože vzrušený člověk ztrácí všechen zdravý úsudek a snadno podléhá sugesci. Ti hlupáci, kteří si budou myslet, že opakují názory z novin jejich vlastního tábora, budou opakovat náš názor nebo názor, jenž je pro nás žádoucí. V marné víře, že následují orgány své strany, budou ve skutečnosti následovat vlajku, kterou jim rozvineme my.

13. Abychom naše novinové milice vedli tímto směrem, musíme zvláštní a neustálou péči věnovat organizování této věci. Pod názvem ústřední oddělení tisku založíme tiskové orgány, v nichž naši agenti budou nenápadně vydávat příkazy a hesla dne. Diskusemi a polemikami, ale vždy povrchními, aniž by se dotkly podstaty problému, budou naše orgány předstírat přestřelku s oficiálními novinami jenom pro ten účel, aby nám poskytly příležitost vyjádřit se úplněji, než se lze vyjádřit pomocí oficiálních oznámení vždy, když to bude v náš prospěch.

14. Tyto útoky na nás budou sloužit také dalšímu účelu, a to takovému, že naši poddaní budou přesvědčeni o plné svobodě slova, a tak našim agentům poskytnou příležitost potvrdit, že všechny orgány, které se staví proti nám, jsou prázdní žvanilové, protože nejsou schopni najít žádné podstatné námitky proti našim příkazům. Tištěny budou jen lži.

15. Takové metody organizace, nepostřehnutelné okem veřejnosti, ale naprosto spolehlivé, jsou vypočítány tak, aby získaly veřejné mínění na stranu naší vlády. Díky takovým metodám budeme v postavení, jaké budeme potřebovat, budeme vzrušovat nebo uklidňovat veřejné mínění ve vztahu k politickým otázkám, přesvědčovat nebo zamlžovat, tisknout jednou pravdu, podruhé lež, fakta nebo jejich protiklady podle toho, jak nám to bude vyhovovat, avšak velmi opatrně budeme zkoumat půdu, než na ni vstoupíme…

Budeme mít zajištěno vítězství nad našimi oponenty, protože nebudou mít k dispozici tiskové orgány, v nichž by mohli plně vyjádřit své názory v důsledku našich řečených metod práce s tiskem. Dokonce ani nebude nutné názory oponentů vyvracet, a když ano, tak velice povrchně.

16. Pokusné výstřely, vystřelené třetí úrovní našeho tisku, budou v případě potřeby energicky vyvráceny našimi polooficiálními orgány.

17. Dokonce již dnes, třeba ve francouzském tisku, existují formy, které odhalují zednářskou solidaritu v jednání podle hesla: všechny tiskové orgány jsou svázány dohromady profesním tajemstvím; jako věštci za starých časů, žádný z nich neprozradí své zdroje informací, jestliže není přinucen je zveřejnit. Žádný novinář se neodváží prozradit toto tajemství, protože žádnému z nich není dovoleno vstoupit do kruhu žurnalistů, pokud v jeho minulosti není nějaká temná skvrna… Toto temné místo by v případě jeho selhání bylo okamžitě odhaleno. Pokud toto tajemství znají jen nemnozí, aureola žurnalisty přitahuje mínění většiny národa – dav jej následuje s nadšením.

18. Naše kalkulace se týkají velkou měrou také provincií. Je nezbytné, abychom zde vznítili ty naděje a impulsy, pomocí nichž bychom je mohli kdykoli poštvat proti hlavnímu městu, a hlavnímu městu je budeme vydávat za nezávislé naděje a impulsy provincií. Přirozeně, jejich zdroj bude vždy jediný – my. Je třeba, dokud nebudeme mít v rukou všechnu moc, aby se hlavní města cítila být dušena provinciálním míněním národů, tj. většinou zpracovanou naší agenturou. Potřebujeme, aby v psychologický moment hlavní města nebyla v pozici, aby mohla diskutovat o uskutečněných věcech, když ne z jiného důvodu, tak proto, že byly přijaty veřejným míněním ve většině provincií.

19. Až se budeme nacházet v období přechodného stádia nového režimu k naší předpokládané úplné nadvládě, nesmíme připustit, aby tisk odhalil jakoukoli nepoctivost veřejnosti; je nutné, aby ve veřejnosti panoval názor, že nový režim má každého pod kontrolou do té míry, že dokonce zmizela zločinnost… Případy kriminálních činů, by měly zůstat známy pouze jejich obětem a náhodným svědkům – nikomu jinému.

Zdroj článku: Alex Jones: The Pied Piper of Extremism Who Brands “Truth-Seeking” as Mental Illness

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

3 thoughts on “Alex Jones: krysař extrémizmu díky němuž bude „hledání pravdy“ ocejchováno jako mentální nemoc

 • blank
  November 13, 2009 at 18:22
  Permalink

  Jsem žena VŠ, ale nejsem blondýna. Přiznám se, že tomu článku moc nerozumím (hodně zvláštních cizích pojmů). Přiznám se, že je mi také divné, že by A.J. mohl tímhle stylem stále fungovat.
  Prosím nešlo by článek sepsat nějak jednodušeji, polopatičtěji?
  Tím se nijak nechci dotknout autora, naopak je to možná výraz mé pologramotnosti v této oblasti a naprosté negramotnosti v politice a věcech okolo. Ale v jednoduchosti je krása. Navíc se přiznám, že ač ráda bych si všechny tyto knihy přečetla, opravdu na to nemám čas. Je už tolik zajímavé duchovní literatury a odkazů, že se v tom začínám ztrácet a není to v mých silách vše stíhat. Díky a doufám, že na Vaše stránky opět možná někdy zabrousím.

 • blank
  November 24, 2009 at 16:30
  Permalink

  A co když je SOTT součástí cointelpro? Zamyslel jste se nad touto možností? Nebo řečeno jinak – kdo je tady doopravdy paranoidní? Alex Jones, který cituje oficiální zprávy? Anebo SOTT jenž tvrdí že historie USA se vlastně vůbec nestala tak jak se vyučuje na školách?

  Řekl bych že přestože SOTT občas přijde se zajímavými postřehy, Jonesovi nesahá ani po kolena, protože zatímco AJ cituje skutečné zprávy, SOTT tvoří různé paranormální teorie.

 • blank
  February 18, 2010 at 10:16
  Permalink

  Alexe sleduju uz prez rok. nejdriv sem se tomu smal, ale s postupujcim casem a udalostma co se za posledni rok odehraly, musim konstatovat, ze to vypada, ze AJ je hodne close to truth… nez hlavni zpravodajske kanaly: cnn, bbc, reuters, abc, fox news atd…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank