Aktualizováno: Video zobrazující objevy asteroidů v letech 1980 – 2015

Scott Manley

 

Pohled na sluneční soustavu s vyznačeným umístěním všech asteroidů se začátkem v roce 1980; jak jsou asteroidy objevovány, jsou přidány do mapy a zvýrazněny bíle, takže je možné vidět nové. Konečná barva asteroidu ukazuje, jak blízko se přiblíží k vnitřní sluneční soustavě. Ty, které křižují Zemi, jsou červené. Ty, které se přibližují k Zemi (perihélium méně než 1.3AU), jsou žluté. Všechny ostatní jsou zelené.

Všimněte si, jak vzor objevů kopíruje putování Země po své oběžné dráze; nejvíce objevů je učiněno v oblasti přímo naproti Slunci, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že k pozorování dochází v noční době. Rovněž si všimněte skupin objevů mezi Zemí a Jupiterem – ty jsou výsledkem průzkumů hledajících Jupiterovy měsíce. Podobné shluky objevů mohou být spojeny s dalšími planetami, ale ty nejsou vidět v tomto videu.

Jak se video posune do poloviny 90. let, vidíme mnohem větší počet objevů, kdy byly zprovozněny automatizované vyhledávací systémy. Většina průzkumů zobrazuje oblohu přímo naproti Slunci a proto uvidíte oblast s vysokou mírou objevů uspořádanou tímto způsobem.

Na začátku roku 2010 se stává zřejmým nový vzor objevů, kdy jsou objevené zóny v linii kolmo na vektor Slunce-Země. Tato nová pozorování jsou výsledkem WISE (Widefield Infrared Survey Explorer), vesmírná mise, která je pověřena zachytit celou oblohu v infračerveném spektru.

V současné době bylo pozorováno více než půl milionu planetek a podle rychlosti objevů nic nenaznačuje tomu, že nám docházejí neobjevené objekty.

Oběžné elementy byly převzaty z ‘Astorb.dat’, data vytvořená Ted Bowellem a spolupracovníky na NAIC.edu.

Komentář: (30.12.2018) Video je v tuto chvíli aktualizované pro období do roku 2015.

  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.