„Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem

 

Na stránkách www.sott.net, které od nedávna pravidelně navštěvuji a které jsou bohatým zdrojem informací o světovém dění z různých úhlů pohledu, se objevil článek o filmu They Live (Oni žijí) z roku 1988.

Z dřívějška jsem znal alegorii zobrazující společnost jako proces vedoucí k nastolení vlády skryté elity z rovněž sci-fi filmu „V“. V tomto filmu přiletěla na Zem flotila mimozemšťanů, kteří vypadali zcela jako lidé. Postupem času se odhalí, že jsou to přestrojení ještěři, jiná rasa, která pomalu odstraňuje lidské elity a nahrazuje je kopiemi – svými agenty. Po přečtení článku o filmu Oni žijí mi bylo zřejmé, že existují alegorie s touto tématikou přinejmenším dvě – a film Oni žijí je druhou z nich. Rozhodl jsem se proto článek přeložit, protože alegorie společenského uspořádání dotažená do extrému dovoluje porozumět krajním psychologickým motivům, které se u osob, jež se ocitnou na pozici mocných a celospolečenským důsledkům z toho plynoucím, mohou objevit.

Článek byl sepsán autorem vystupujícím pod pseudonymem Vigilant Citizen a je původně zaměřen na srovnání filmu s obecnými znalostmi o společnosti Illuminátů, ačkoliv jej lze vnímat i v rovině zcela obecné, nepojmenované, nenamířené na tu, či onu tajnou skupinu. Text jsem zachoval v původní podobě, překlad se vám možná bude zdát kostrbatý, je to proto, že jsem nepřekládal volným překladem, naopak chtěl jsem zachovat původní formulace autora, a ke změně skladby věty jsem přistoupil pouze výjimečně.

——————————————————————-

„Oni žijí“ je sci-fi film z osmdesátých let o vetřelcích, wrestlerovi a kupě slunečních brýlí. Něco se vám nezdá? Zatímco na první pohled film vypadá jako snůška nesmyslů, „Oni žijí“ ve skutečnosti sděluje silnou zprávu o elitách a jejich používání masmédií ke kontrole mas. Zobrazuje film ty, které nazýváme Illumináty? Článek byl sepsán k hlubšímu nahlédnutí zvláštního, ale fascinujícího filmu Johna Carpentera „Oni žijí.“ – v Anglickém originále „They Live.“

 

TheyLive1

 

Upozornění: Následuje zásadní prozrazení zápletky filmu (kašlete na to, film je starý 24 let).

Shlédnutí „Oni žijí“ je rozporuplná zkušenost. Je podivnou kombinací „oči otevírající zprávy“, chabých hereckých výkonů, silné společenské reflexe doprovázené speciálními efekty béčkových filmů z padesátých let a napínavé satiry s podivnou pointou. Divák při sledování neustále osciluje mezi „Tak tohle bylo Geniální!“ a „Otřepanost.“, proto může být obtížné z pohledu znalce film správně zařadit. Ať tak, či onak z pohledu zprávy, kterou film obsahuje, je „Oni žijí“ zlatým pokladem. Ačkoliv je film natočen „jen“ dle krátké povídky Raye Nelsona – „Osm hodin ráno.“ (Eight O´Clock in the Morning), je jedním ze vzácných „podvratných“ snímků, které nutí diváky ke kladení si otázek o světě a o tom, co je obklopuje. Je to proto, že bez ohledu na fakt, že je snímek o démonických vetřelcích, komunikuje pravdivá sdělení divákům, kteří obvykle sledují a probírají pouze mainstreamové snímky. Skutečnost je taková, že nahlédnete-li hlouběji do dějové linky filmu „Oni žijí“, zjistíte, že ve filmu je pravděpodobně mnohem více „Sci“ – vědy, než „Fi“ – fikce, a to obzvláště tehdy, máte-li nasazené „Pravdu zjevující sluneční brýle.“

Hrdina příběhu, kterého hraje wrestler Světové Wrestlingové Federace Rowdy Roddy Pipper, je flákač, který zřejmě ani nemá žádné jméno. V krátkém úvodu k filmu je na něj odkazováno jako na Nada, což ve španělštině znamená „Nic“. Ačkoliv je toto bezejmenné nic jen zkrachovalým bezdomovcem, podaří se mu nakonec odhalit ostatním tajnou světovládu vetřelců. Jak se mu to mohlo podařit? Pomocí jediné věci, kterou kdy potřeboval – Pravdy. Jo, a taky zbraní. Ve filmu totiž použije mnoho různých zbraní. Co je však nejdůležitější, bez ohledu na to, že je “Nada” mnohokrát pokoušen k tomu, aby za patřičnou odměnu zmlkl, zachová si svou integritu a nikdy nekývne na to, že by se vetřelcům zaprodal. Takový je tedy charakter hlavní postavy filmu. A aby toho nebylo málo, navíc pouští ty nejlepší možné hlášky.

Theylive2
„Jsem tu, abych nakopával prdel a žvejkal žvejkačky … a žvejkačky mi úplně došly.“

Jsou vetřelci ve filmu obrazotvorným způsobem, kterým vyportrétovat světové elity, ty, které tajně řídí svět, ty, které nazýváme Illumináty? Pojďme spolu znovu navštívit tuto kultovní klasiku a nahlédnout jak popisuje skrytou vládu elit.

Úvod

Ihned od začátku, jakmile uvidíme Nada kráčejícího po okolí Los Angeles se svým batůžkem, film nastaví jistý druh atmosféry, že – „Něco není tak úplně v pořádku.“ Zatímco Nada se zdá být jen tak v klidu a pohodě se procházející chlapík, město tak klidné a pohodové není, a především není příliš přátelské ke klidným a pohodovým chlápkům, kteří se jím jen tak prochází. Přímo naopak, ve vzduchu visí všudypřítomný úpadek a zhouba. Bída kam se podíváš, helikoptéry létají kolem města a pouliční kazatelé hovoří o bytostech bez duše, které vládnou světu.

TheyLive3
„Jed hadů je za jejich rty. Jejich ústa jsou plná hořkosti a klateb. Jejich cesty jsou nic než ruiny a mizérie. Nemají strach před Bohem. Ukradli srdce a mysli našich vůdců. Naverbovali bohaté a mocné a oslepili nás, abychom neviděli pravdu. A náš lidský duch je zkažený. Proč oslavujeme závist? Protože za hranicí našeho vidění, krmící se námi, sedící na nás od narození do smrti jsou naši vlastníci. Naši vlastníci – oni nás vlastní. Oni nás kontrolují. Oni jsou našimi pány. Vzbuďte se. Jsou ve všem, co znáte, jsou všude kolem vás!“

Je tento kazatelův popis „pánů“ použitelný na Illumináty? Věřím, že ano. Tak jak následujeme Nadovo bezcílné bloumání městem, kamera se často zaměří na lidi prázdně zírající na televizní obrazovky, bezmyšlenkovitě absorbující bezobsažné zprávy, které vysílají. Tito pravidelně se vyskytující osoby vypadají, že si své televizní pořady skutečně užívají … dokud, tajemná organizace nehackne éterové vlny, aby odvysílala podvratný vzkaz o tajných vládcích světa.

TheyLive4
„Naše vjemy jsou přesměrovávány. Žijeme ve státě uměle vytvořeného vědomí, které se podobá spánku. (…) Chudých a spodních vrstev přibývá. Rasová spravedlnost a lidská práva neexistují. Vytvořili represivní společnost, a my jsme jejími nevědomými komplici. Jejich záměru vládnout ostatním anihilací vědomí. Byli jsme ukolébáni do tranzu. Učinili nás netečnými k sobě samým, k ostatním. Jsme zaměření pouze na náš vlastní prospěch. Prosím rozumějte. Oni jsou bezpeční, dokud nejsou objeveni. To je jejich hlavní metoda přežití. Udržet nás spící, udržet nás sobecké, udržet nás utlumené.”

Může být shora uvedené aplikováno na Illumináty? Věřím, že může. Běžného občana, který sleduje toto pirátské televizní vysílání, zachvátí okamžitě úporná bolest hlavy – surová pravda, realita, je pro většinu lidí příliš těžká, na to, aby ji dokázali příjmout. Jeden z nich vypne televizi se slovy „Nacpi si to do prdele.“ Právě jako dnes, kdy mnoho lidí nechce slyšet o těchto věcech … chtějí jen zpět k jejich bezmyšlenkovitému sledování televize.

Nada zjistí, že pouliční kazatel a muž z televize mají spojení s místním kostelem. Po tom, co se vplíží do kostela, objeví, že je ve skutečnosti velením “podzemní” organizace.

Theylive5
Na zdi uvnitř kostela je napsáno „Oni žijí My spíme“, fráze, která popisuje základní rozdíl mezi elitami a masami. Ti u moci znají pravdu o světě a disponují prostředky a silou, aby skutečně „žili“. Zbytek společnosti je utlumen, ohlupen a zmanipulován do stavu podobnému zombie, s cílem usnadnit Pánům jejich řízení, jak jen to je možné. Netečnost mas je tak rovna státu nekonečné nevědomé dřímoty.

Nada shledá, že organizace rebelů se pokouší rekrutovat lidi, aby svrhli tyto vládce. Ovšem, brzy rovněž zjistí, co se stane těm, kteří se spiknou proti těm u moci.
Theylive6
Helikoptéry, buldozery a policejní těžkooděnci napadnou to místo a násilně pozatýkají všechny členy této odbojové organizace. To je způsob, kterým elity reagují na rozdílné pohledy a názory.

Poté, co porozumí probíhající násilné policejní reorganizaci, je Nadovi zřejmé, že je něco „prohnilého ve Státě Americkém.“ Ten pohodový chlápek, který věřil v tvrdou práci a respektování pravidel, začíná být přesvědčený, že je tu něco špatně. Odhodlaný zjistit více se Nada vrátí znovu do kostela a objeví pár zajímavých věcí.
Theylive7
Policie přemalovala „Oni žijí – My spíme“. Zjevně nechtějí, aby byl ten nápis známý.

Co je však důležitější, Nada v kostele objeví krabici plnou slunečních brýlí, které umožňují vidět svět takový, jaký ve skutečnosti je. A bonus: ty brýle navíc vypadají fakt dobře.Vidění PravdyAčkoliv na povrchu, vypadají brýle bezcenné, ve skutečnosti Nadu obdarují tím nejcennějším darem ze všech – Pravdou. Když si Nada poprvé brýle nasadí, je to pro něj šokující zkušenost.
TheyLive8
Když má nasazeny své brýle, Nada vidí skrz dým a zdcadlový svět promítaný reklamními panely a distribuovaný masmédiemi. Vidí pouze jádro jejich zpráv a pouze čistý, prostý důvod proč existují.

(pozn. překl.: Work 8 hours, sleep 8 hours, play 8 hours – pracuj 8 hodin, spi 8 hodin, hraj si 8 hodin! Obey – Uposlechni! Watch TV – Dívej se na televizi! Submit – Podvol se!No thought – Nemysli! Stay asleep – zůstaň spící! Buy – Kupuj!)
TheyLive9
Nezáleží na tom který časopis Nada otevře, vidí stále stejné prosté vzkazy, které mu říkají mnoho o skutečné funkci časopisů o celebritách a módě. Ačkoliv jsou každý jiný, všechny dohromady bez rozdílu slouží stejnému
účelu: znovu posilovat vzkazy elit pro masy.
(pozn. překl.: Buy – Kupuj! Do not question authority – Nezpochybňuj autority!

Nada rovněž rychle porozumí pravdě o penězích.

TheyLive10
„V Boha věříme.“?
(pozn. překl.: “In God We Trust” – V boha věříme, nápis na americké bankovce;
This is your God – Toto je tvůj Bůh!)

Odhalení, které však Nadu šokuje nejvíc se týká lidí kolem něj.
TheyLive11
Někteří lidé nejsou lidmi. Jsou zástupci jiné rasy, která infiltrovala společnost.
TheyLive12
Nada zjišťuje, že jsou všude a ovládají pozice mocných, jako například politik, který má typický politický projev v televizi. Je to způsob, jakým vykreslit Illumináty?

Po tom, co Nada odhalí tuto pravdu, se rozzlobí. SKUTEČNĚ rozzlobí. Jak zareaguje na situaci? Nejde domů a nenapíše o tom básničku. Ne, popadne brokovnici a začne vetřelce střílet.Když vetřelci zjistí, že Nada může vidět skrze jejich maskování, okamžitě uvědomí své nadřízené slovy „Mám tu jednoho, který vidí.“ Schopnost „vidět“ vetřelcům zjevně okamžitě působí vrásky na čele – nemají rádi, když jsou odhalováni. Nada se rychle stane vyvrhelem společnosti a vetřelci kolem něj začínají pomalu utahovat kruh. Konfrontován s touto novou situací, pronese Nada věčná slova: „Tohle se mi nelíbí aaaaaaaaaaaani trošilinku.“
TheyLive12
Mnoho vetřelců je členy policejních složek poněvadž to je základní způsob jak zajistit, aby vláda vetřelců nebyla narušena. Přesto, většina policistů jsou obyčejní lidé, kteří pouze poslouchají rozkazy, protože to je jejich práce … tak trochu jako dnešní policisté, kteří dělají práci pro Illumináty.

Nada a každý ve městě jsou neustále monitorováni dozorovými kamerami, které jsou až nápadně podobné novým bezpilotním dronům, které se v současné době začínají objevovat ve světě.
TheyLive13
Létající dohledové kamery byly v roce 1988 považovány za čiré Science-Fiction. Dnes jsou realitou.
TheyLive14
Aktuální, moderní automatický dron osazený videokamerou.


Koncept slunečních brýlí, které ukazují pravdu, je zajímavým způsobem, jakým ilustrovat důležitost našich vědomostí pro způsob vnímání světa. Dva lidé mohou hledět na zcela totožnou věc, a přesto mohou vnímat dvě zcela rozdílné reality, a to v závislosti na míře informací, a obeznámení se souvislostmi, kterými každá z osob disponuje. Nadovy brýle tímto způsobem reprezentují znalost pravdy, která dovoluje čisté vidění reality.

Hledání dalších, kteří znají pravdu.

Po tom, co se dozví šokující pravdu o světě, pocítí Nada akutní potřebu podělit se o tuto zásadní informaci se svým přítelem jménem Frank Armitage. Nada však náhle zjistí, že někteří lidé o tom vůbec nechtějí slyšet. Ba co víc, mnozí se rozzuří a cítí se být uraženi při pouhé zmínce, která to připomíná. Když Nada požádá Franka, aby si nasadil jeho brýle, aby mohl vidět vše, o čem hovořil, Frank okamžitě odmítne a nazve jej „šíleným zkurv….“. Nada mu na to odpoví další klasickou hláškou filmu „Nasaď si ty brejle, nebo sežereš tu popelnici.“

Poté následuje jedna z nejdelších filmových rvaček jeden na jednoho, kterou jsem kdy předtím viděl (osm minut ran pěstí a kopaček), scéna je tak dlouhá, že se stane nanejvýš absurdní, až komickou. Jakkoliv se scéna může jevit jako nesmyslná, říká nám něco o obtížnosti probudit běžného, průměrného člověka z jeho blažené netečnosti.

Frank nakonec spatří pravdu. Vše, co k tomu bylo třeba, bylo, že z něj Nada nejdřív téměř vymlátil duši, narazil mu brýle na oči a přinutil jej se proti své vůli rozhlédnout kolem. Ano, přesvědčovat ostatní lidi o pravdě může být nesnadný úkol.

TheyLive15
Nadu to stálo velké úsilí, přesto Frank konečně vidí, že vetřelci ovládají svět.

Oba kámoši jsou poté pozváni k tajné schůzce podzemní organizace, která se pokouší zbavit zemi vetřelců. Během setkání dostanou Nada a Frank pravdu-vidící kontaktní čočky. (pozn. překladatele – vynález českého vynálezce a vědce Otto Wichterleho)
TheyLive16
Pravdu-vidící sluneční brýle způsobují příšernou bolest hlavy, zejména když jsou odkládány. Po tom, co poprvé spatříte pravdu, adaptace na novou realitu dokáže být obtížná, a dokonce bolestivá. Přesto, po chvíli se to stane nedílnou součástí osoby. Právě tak trochu jako nošení kontaktních čoček.

Nada a Frank se dále během setkání dozví, že lidé jsou rekrutování vetřelci pomocí bohatství a moci. Jak říká vůdce podzemní organizace:
„Většina z nás se zaprodá na lusknutí prstů.“

Je snadné najít spojitost mezi filmem a současnými politiky a celebritami, které vídáme v různých článcích o Illuminátech, a kteří bez váhání zaprodají sami sebe výměnou za bohatství, moc a popularitu.

Schůzka netrvá dlouho, protože policie brzy vtrhne do místa, kde se schůzka odehrává a začne okamžitě po všech střílet. Jsou elitou označení za teroristickou organizaci. Nadovi a Frankovi se podaří utéct a náhodou se ocitnou za nepřátelskými liniemi, v podzemní základně vetřelců.

Za nepřátelskou linií

Při průzkumu základny vetřelců narazí Nada a Frank na párty pořádanou vetřelci pro lidské kolaboranty jako projev díků za jejich „partnerství“. Ačkoliv, lidé nebudou nikdy považováni za rovné vetřelcům, ti kteří prodají sami sebe, budou odměněni okamžitými výhodami … právě jako ti, kteří nejsou členy dnešních elit a přesto prodají sami sebe k prosazování agendy Nového Světového Řádu.

TheyLive17
„Naše odhady ukazují, že kolem roku 2025, nejenom Amerika, ale celá planeta, bude pod ochranou vládou této mocné aliance. Zisky byly značné, jak pro nás, tak pro vás, lidskou elitu moci.“

Frank a Nada poté odhalí zdroj signálů, kterými vetřelci vymývají mozky: televizní studio. Vetřelci používají tuto síť k vysílání hypnotických a podprahových signálů lidem, oslepujíc je před pravdou o jejich vůdcích a světě. Vzkaz, který je zde sdělován: Masová média jsou nejlepším nástrojem elit k indoktrinaci mas a k udržení mas v poslušnosti.
TheyLive18
Televizní stanice „Kabel 54“ je používána vetřelci k hypnotizování lidí. Je toto science-fiction? Těžko.

Nada zjišťuje, že jediným způsobem, jak zachránit lidskost ze sevření vetřelců, je dostat se na střechu budovy televizní stanice a vyřadit z provozu vysílač podprahových zpráv, maskovaný jako satelitní anténa. Bez masmédií kontrolovaných elitami bude indoktrinace mas pochopitelně mnohem složitější. Takže se Nada s Frankem vypraví prostřílet si cestu vzhůru na střechu… nesnadný úkol.Dezinformační agentNada potkal Holly Thompsonovou, výrobního manažera Kabelu 54, už na počátku jeho řádění. Nada vypadá, že se do ní zamiloval, ona je však zdrojem neustálých potíží. Ačkoliv se tato dáma zdála být na začátku přátelská, pokusila se Nadu během jeho cesty odvést, svést z cesty a dokonce ho zabít.
TheyLive19
Nakonec střelí kámoše Franka do hlavy.

Během schůzky „teroristické organizace“, infiltruje Holly tuto skupinu s tím, že Kabel 54 „je čistý“, a nebyl zdrojem signálů vetřelců, což byla lež a odvedení pozornosti. Dnes jsou dezinformace široce používané elitou, aby zmátly a odvedly pozornost těch, kteří se pokouší objevit pravdu o světě.Během Nadova spěchu směrem na střechu vysílací budovy se Holly opět tváří, že chce Nadovi pomáhat. Ve skutečnosti se jej jednoduše pokouší zastavit dříve, než se tam dostane. Je tak dalším zaprodaným člověkem, kterého vetřelci používají k rozvrácení nezkorumpovaných, nekolaborujících lidí, kteří se pokouší osvobodit sebe i ostatní.Konec vetřelců
Následuje prozrazení nejdůležitější části zápletky: Nadovi se podaří zničit vysílač vetřelců a zachrání lidstvo. Přesto však při tomto hrdinském činu Nada umírá, postřelen policistou v helikoptéře. Nada se tím stává kvintesencí hrdiny, obětující svůj život pro dobro lidstva – mučedníkem pro lidskou svobodu od vládců bez duše.
TheyLive20
I když ho to stojí život, Nada viditelně nelituje, že odhalil vetřelce světu. S posledními zbytky sil ještě Nada stihne ukázat vetřelcovi unikátní výraz lidskosti: prostředníček.

Jakmile je satelit vetřelců zničen, masy jsou schopné vidět svět, takový, jaký je: škaredé tváře vetřelců jsou ukázány světu.

TheyLive21
Televizní diváci na celém světě náhle pochopí, že ti, kteří jim přinášeli denní zpravodajství, byli rovněž těmi, kteří je ovládali.

Na závěr

Ačkoliv film „Oni žijí“ je obvykle popisován jako „science-fiction film, který kritizuje “spotřební kulturu“, záběr, rozsah jeho vzkazu jde daleko za pouhou frázi „konzum je špatný“. Film Oni žijí může být interpretován jako pojednání o systematickém podmiňování lidského vnímání ve prospěch uspořádání řízeného skrytými elitami, k všezahrnující kontrole, manipulaci a využívání mas. V tomto filmu jsou špičky společnosti vykreslené jako zcela jiná rasa, která vnímá lidi coby rasu podřadnou – což lze snadno uvést do spojitosti s přístupy pokrevní linie Illuminátů. Přítomnost těchto silných vzkazů ve filmu je jedním z důvodů, proč se Oni žijí stal tak nějak kultovní klasikou, a to bez ohledu na fakt, že byl filmovou kritikou rozcupován. Jak roky plynou, zpráva, kterou film obsahuje neustále získává na relevanci, sílí … a stává se zatraceně realistickou.

Mnoho z těch, kteří hledají pravdu o světě, zjišťují, že jeho nitky jsou v držení nevolenou elitou, takovou, která je v zásadě zcela ukrytá před zraky veřejnosti. Jak reklamní plakát filmu říká: „Vidíte je na ulicích. Vitíte je v televizi. Dokonce je můžete i tento podzim volit. Myslíte si, že jsou lidmi, právě jako vy. Mýlíte se. Smrtelně se mýlíte.“ Pracujíc za oponou, tyto tajné elity bez přerušení pracují na vytvoření globálního systému vlády, který by sloužil jejich zájmům: Nového Světového Řádu, ovládaného jednou světovou vládou. Jak říká lidský kolaborant ve filmu, aby ospravedlnil svoje zaprodání se: „Už nejsou žádné země. Žádný dobrý chlapi. Oni řídí celou tuhle show. Všechno vlastní. Celou zatracenou planetu!“ K ulehčení práce vládců jsou masy drženy v temnotě a jsou neustále rozptylovány falešnými loutkohrami – politikou a programovým potlačováním nezávislého myšlení pomocí masmédií. Apatie, ignorace a netečnost jsou nejlepšími přáteli elity.

Přes nikterak impresivní speciální efekty a podivné dialogy, Oni žijí zvládá popsat motivy světových elit a jejich strategii způsobem srozumitelným pro každého. A to není jednoduchá věc. Ovšem i tak – abychom plně porozuměli vzkazu tohoto filmu, je třeba nosit pravdu-vidící sluneční brýle. Máte ty svoje nasazené?

 

Komentář: celý film je k dispozici na YouTube: Oni žijí – 1988 – celý film v češtině

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

3 thoughts on “„Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem

 • Avatar
  December 28, 2013 at 09:29
  Permalink

  Geniální a velmi zábavný, ultrabéčkově se tvářící film, na který se ovšem dá dívat pořád dokola (což je případ jen mála filmů, podobně je na tom např. Armáda temnot). Hlášky jako "mamka nemá ráda kecálky!" jsou nesmrtelné. A nesmíme také zapomenout na vynikající Carpenterovu minimalistickou hudbu! Díky za článek. Jinak na youTube film stále je: http://www.youtube.com/watch?v=Y4vdTqNWcr8

 • Avatar
  March 26, 2017 at 12:32
  Permalink

  film nadčasově otevírající oči,párkrát jsem viděl a obsahová myšlenka mě nutí neustále přemýšlet v souvislostech.Mimochodem fotka předchůdce dnešních dronů,jakýsi mini létající talíř,mi vyprávěl otec před lety,že jako kluk ze slovenského městyse,při osvobozování ruskou armádou 1945,zahlédl něco podobného,jako předvoj vojsk.Dalo by se říct nesmysl,ale co my víme o tajných vojenských technologiích té doby nepřítele,spojenců,případně mimozemských entit.A doba jde vpřed.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank