Perspektiva kvantové filozofie na zánik říší

Youssef A. Khaddour

Katehon

 

Historie hovoří o vzniku mnoha velkých říší. Některé z nich trvaly celá staletí a některé z nich méně. Trvání těchto říší se odvíjelo od mnoha faktorů, ale jedním z nejdůležitějších  byl vztah mezi lidmi a vládci těchto říší.

V arabském regionu, zejména od počátku islámské éry, vznikaly velké arabské říše, které překlenovaly dlouhé časové úseky (více než osm set let). Také si pamatujeme Osmanskou říši, která vládla arabskému světu více než čtyři sta let a způsobila zaostalost a nevzdělanost v arabské aréně.

V moderní době, zejména po druhé světové válce, byl říšský vzor sledován v ruské a americké říši. Ruská říše se od roku 1917 přiklonila ke komunismu a soutěžila s americkou říší, která byla charakterizována klamem a vychytralostí, neboť mluvila o svobodě a demokratických hodnotách, ale ve skutečnosti byla charakterizována chamtivostí a snahou ovládat zdroje celého světa, za ůčelem udržení si světového prvenství a zachování si pozice na nejvyšších příčkách říšského žebříčku.

Tento historický, zjednodušený úvod může být třeba k připomenutí si některých z těchto říší a pro analýzu některých příčin jejich selhání a konečného zániku, ale dnes budeme mluvit ze zcela nové perspektivy, z pohledu kvantové filozofie. Možná se nám v naší studii podaří najít nějaké nové nápady, které budou schopny vysvětlit nové faktory zániku mnohých říší a přežití ostatních, a také nejdůležitější důvod této studie, tedy jak předvídat zánik současných říší a vzestup nových.

V předchozím článku, kde jsme se bavili o hodnotách a zájmech, jsme vysvětlili jak je dnešní svět rozdělen převážně na dva týmy: první spoléhá na hodnoty slova a činu, veden Ruskou federací a dalšími zeměmi. Írán, Sýrie a Hizballáh patří k této ose. Ta druhá osa se hlásí k zachovávání hodnot svobody a demokracie a chová se zcela opačně, prostřednictvím utlačování národů a zastávání se diktátorů pro dosažení některých svých zájmů, opomíjí veškeré hodnoty a formy lidských práv, včetně mezinárodního práva, bez ohledu na rozsah lidské újmy a destrukce kterou to obnáší. Nyní se ale vraťme ke kvantové filozofii a tomu co tato nová filozofie říká, která byla formována prostřednictvím vzniku kvantové fyziky a skrze zákony, které se značně liší od toho, co jsme znali v klasické fyzice – fyzice Isaaca Newtona. Tato kvantová filosofie nepřijímá ryzí materialistické pojetí vesmíru, na kterém je založena materialistická, klasická fyzika, a to včetně našeho každodenního života, ve smyslu našeho těla a našeho zdraví. V dnešní době například stále převládá materialistický koncept v medicíně a léčbě onemocnění z hlediska příznaků, a nezabývá se jejími skutečnými příčinami, navzdory pokroku medicíny a jejímu přístupu na velmi pokročilé úrovni. Analgetika se používají k odstranění bolesti a chirurgie se používá k odstranění zhoubného onemocnění, často se ale zapomíná na hlavní důvody, které v první řadě způsobily tuto bolest nebo toto zhoubné onemocnění. Je třeba zde poznamenat, že vědci uznávají, že v medicíně jsou fyzikální jevy, jako např. placebo efekt, který je založen na myšlence a přesvědčení pacienta, že pilulka, kterou užívá, je užitečná a léčebná i přesto, že pilulka neobsahuje účinné látky.

Možná, že převážná většina lidí neví, že naše myšlenky a naše pocity jsou dvě základní a velmi aktivní síly, které určují podobu našeho života a naší budoucnosti. Věci si uvědomujeme skrze naše smysly a naše každodenní zkušenosti se integrují, čímž vytvářejí naše vědomí. Asi 60 000 myšlenek denně bloudí naší myslí a některé z nich rozpohybují a podnítí naše  pocity, spojené se vzpomínkami, které jsme prožili a veškeré tyto myšlenky a pocity jsou elektromagnetické vlny, které vysíláme do vesmíru. Vesmír přijímá, zpracovává a ukládá všechny tyto zprávy, a pošle nám své odpovědi na ně. Rychlost odezvy vesmíru na naše dopisy závisí na intenzitě elektromagnetické vlny, která bude silnější s nárůstem emocionálního náboje a intenzita efektivity bude větší a větší, když stejnou zprávu pošle skupina lidí. To povede k rychlé reakci vesmíru a realizaci požadavku. Víra v dosažení požadavku a existence vůle, jsou důležitými faktory pro dosažení toho, co chceme a co si přejeme.

Nyní zpět k říším a podívejme se na to, co se historicky v těchto říších před jejich rozpadem a zánikem stalo, abychom viděli jaká magická síla v našich myšlenkách je ve hře, obzvlášť když jsou naše myšlenky spojené s našimi pocity. Vezmeme příklady říší, které vznikly v moderní době, jako výsledek našich podrobných vědomostí. Když se rozmáhá bující korupce a nespravedlnost, a když diktatura a násilí zbavují lidi jejich nejzákladnějších práv, pak tento stav křivdy a ubližování nutí lidi neustále a hromadně myslet na tuto nespravedlnost a ubližování. Proto do vesmíru nedobrovolně neustále posílají zprávy o tom, čemu čelí. Tyto zprávy budou vesmírem nahromaděny a zpracovány a lidé náhle pocítí, že úkazy úpadku a rozpadu se začaly objevovat v této či oné říši. Je to síla našich tvůrčích nápadů, které byly spojeny s pocity lidí a kolektivně odeslány do vesmíru. Vesmír najde příležitost pro zánik takové říše, bez ohledu na její sílu, nebo jakou ničivou schopnost mají její zbraně.

Možná že nedávný zánik Sovětského svazu je toho opravdovým příkladem. Nespravedlnost zde vládla mnoho let a lidé posílali do vesmíru své dopisy nesoucí tyto myšlenky s hlubokými emocemi. Nikdo naštěstí nemohl sledovat a trestat majitele těchto myšlenek. Odpověď vesmíru byla jasná a zřejmá tím, jak Sovětský svaz v mžiku zmizel z mezinárodní scény. Možná že způsob zániku Sovětského svazu je důkazem přesnosti vesmíru při zpracování zpráv které obdržel, protože nenávist většiny ruského lidu byla soustředěna na sovětský systém a na nespravedlnost, která v důsledku lidem bránila v ekonomické a intelektuální iniciativě. Ale ruský lid, s dlouhou historií velkých a tolerantních křesťanských hodnot, věří v tuto zemi jako v „Rusko“, jako velkou světovou velmoc, která si zaslouží být na vedoucí pozici. Nicméně stejně tak se jim nelíbila komunistická tyranie, což vedlo k zániku komunistického režimu a přežití základů ruské říše. Přesně tak jak ruský lid myslel a věřil, tak se Sovětský svaz zhroutil a opět začala vznikat Ruská říše.

Současná americká říše si pro sebe nalinkovala cestu, která je založena na brutální světové ekonomické nadvládě prostřednictvím neoliberalismu a využíváním tradičních i měkkých válek pro docílení svých zájmů. Zabíjí lidi na západě i na východě, zatímco prohlašuje, jak brání svobodu, spravedlnost a hodnoty demokracie.

Ale zároveň americká říše vtahuje své spojence ze západních zemí do četných válek v mnoha zemích, jako válka v Afghánistánu a válka v Iráku. USA dále zapojují své spojence do tvůrčího chaosu skrz měkké války a barevné revoluce. Výsledkem je smrt milionů lidí a odsunutí mnoha dalších milionů lidí a to stupňuje sténání mučedníků, kteří po vesmíru žádají odplatu a vykoupení od této příšery, která bezcitně zapříčinila všechny tyto války a utrpení.

Možná že je syrská válka jasným příkladem měkkých válek v zastoupení, které Spojené státy a západní země vyvolávají, za podpory jejich regionálních spojenců, a výsledek je jasný: miliony lidí posílají své dopisy plné bolesti a utrpení, způsobené Spojenými státy, do vesmíru. Jsem přesvědčen, že odpověď vesmíru ukončí tuto říši, která vychvaluje své hodnoty až do nebe, zatímco zabijí miliony nevinných lidí, jen aby se mohla těšit z prosperity pro sebe. A to navzdory skutečnosti, že všechny velké monoteistické náboženství zdůrazňují hodnotu člověka na této zemi a že celý vesmír je založen k tomu, aby sloužil lidské bytosti, ne ji zabíjel nebo mučil. Tudíž zůstáváme v očekávání, jako odpověď tohoto vesmíru, zániku americké říše. Toto zdůvodnění kvantové filozofie se opírá o historii, která ukázala, že všechny říše, které vraždí nevinné, jsou odsouzeny k zániku.

Odkaz na původní článek: Quantum Philosophy and the Demise of Empires

 

image_pdfimage_print

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank