Ruský vědec: ,začala nová malá doba ledováʻ

Marc Morano
 

© repealtheact.com
 
 
Představeno v nové knize, která je skeptická vůči globálnímu oteplování: Nová kniha: Věda o klimatu založená na důkazech: ,Údaje oponující tvrzení, že emise CO2 jsou primárním zdrojem globálního oteplováníʻ

Kapitola 17:Astrofyzik Dr. Habibullo Abdussamatov, vedoucí Vesmírné výzkumné laboratoře v Pulkovské hvězdárně Ruské akademie věd, v Petrohradu, v nové knize:

Slunce je od roku 1990 v sestupné fázi kvazi-dvousetleté variace pro celkové sluneční ozáření (TSI) [total solar irradiance, pozn. překl.]. Pokles části TSI absorbovaného Zemí od roku 1990 zůstalo nevykompenzováno zemskou dlouhovlnnou radiací do vesmíru na předchozí vysoké úrovni, z důvodu tepelné setrvačnosti světových oceánů. V důsledku toho má Země, a bude mít i nadále, negativní průměrnou roční energetickou bilanci a dlouhodobé nepříznivé tepelné podmínky.

Kvazi-stoletá epocha nové malé doby ledové začala na konci roku 2015, po maximální fázi slunečního cyklu 24. Začátek slunečního velkého minima se očekává v slunečním cyklu 27 ± 1 v roce 2043 ± 11 a začátek fáze hlubokého ochlazení v nové malé době ledové v roce 2060 ± 11.

Postupné oslabování Golfského proudu povede k silnějšímu ochlazování v zóně jeho působení v západní Evropě a východních částech Spojených států a Kanady. Kvazi-dvousetleté cyklické variace v TSI, spolu s po sobě jdoucími velmi důležitými vlivy kauzální zpětné vazby, jsou hlavními základními příčinami odpovídajícího střídání klimatických odchylek od oteplení k malé době ledové.


Pohled zpět do r. 2014 –
Vědci a studie předpovídají že ,bezprostředně hrozí globální OCHLAZOVÁNÍʻ – pokles světových teplot je ,téměř jistýʻ

Vědci a studie předpovídají že ,bezprostředně hrozí globální OCHLAZOVÁNÍʻ – pokles světových teplot je ,téměř jistýʻ

Rostoucí počet vědců předpovídá globální ochlazování: Pulkovská hvězdárna v Rusku: ,Můžeme očekávat období ochlazení, které bude trvat 200-250 letʻ

Dánský sluneční vědec Svensmark prohlásil, že ,globální oteplování se zastavilo a začíná ochlazení… užijte si globální oteplování dokud trváʻ

Nová práce ruského slunečního fyzika Habibullo Abdussamatova předpovídá další malou dobu ledovou během příštích 30 let

Meteorolog Joe Bastardi na téma klesajících globálních teplot: ,Došlo vůbec k tomu, aby se Obamova administrativa, Agentura pro ochranu životního prostředí, nebo kdokoliv kdo umí přečíst graf, vlastně podíval na to, co se nyní děje se světovými teplotami?ʻ

Klimatolog prof. Anastasios Tsonis z Wisconsinské univerzity – Milwaukee, předpovídá: ,Předpokládal bych něco jako dalších 15 let ustálení nebo ochlazeníʻ Přední geolog Dr. Don Easterbrook varuje ,globální OCHLAZOVÁNÍ je téměř jistéʻ během příštích 30 let nebo déle

Australská astronomická společnost varuje před světovým ochlazováním s tím, jak se sluneční aktivita ,významně zmenšujeʻ

 
Na Severu: viz také

Zdroj článku: Russian scientist: ‘The new Little Ice Age has started’

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank