Západní média se očividně nestarají o ruské ženy

Paul Kaiser
Russia Insider

 

Přestaňte využívat ženy k tomu, abyste sbírali laciné politické body
 
Nechceme se tímto tématem zabývat příliš dlouho, protože upřímně, pomalu dosahujeme takové úrovně absurdity, která by se dala nazvat „psaní proti zdi”.
 
Rusko nedávno přehodnotilo trest za týrání partnerek a dětí pro dříve netrestané z trestného činu na přestupek. To znamená, že v případech, kdy dojde k ublížení bez ohrožení života, byl trest změněn na pokutu. Když to býval trestný čin, násilník mohl jít do vězení.
 
Ruští zákonodárci pochopili, že lidé neradi vidí členy svých rodin uvězněné a že policie, která v mnoha částech Ruska není příliš zdvořilá a vstřícná, neměla motivaci vyšetřovat, jestli Vladimír uhodil svého syna nebo ne, pokud to vůbec bylo oznámeno, čímž se vracíme k prvnímu bodu. [Nově stanovená] Pokuta vytváří pobídku pro policii, aby zareagovala, a navíc vybízí k většímu počtu ohlášek. Vznikla oboustranně výhodná sitace.
Je to opravdu tak těžké pochopit? Zákon si klade za cíl povzbudit míru uplatňování zákonů o domácím násilí ve snaze – podržte se – omezit domácí násilí. To je neobvyklý koncept, že?
 
A hádejte co? Tento zákon funguje! Více žen oznamuje útoky či menší případy ublížení a policie na tato oznámení reaguje. To je DOBRÁ VĚC.
 
Ne, není, alespoň podle západních médií:

Hlášení případů domácího násilí v ruském městě jsou na vzestupu poté, co došlo k částečné dekriminalizaci.

Ve čtvrtém největším ruském městě došlo k více než dvojnásobnému nárůstu ohlášek domácího násilí od té doby, co vláda snížila tresty pro dříve netrestané z trestného činu na občanský přestupek.

Podle informace od starosty Jekatěrinburgu, reagovala policie na 350 oznámení případů domácího násilí denně od té doby, kdy došlo k dekriminalizaci trestných činů pro dříve netrestané pachatele, ve srovnání se 150 případy denně v předchozí době.

 Ukrutný podvod.
 
Takto vysvětlil zmíněnou, snadno pochopitelnou legislativní úpravu John Helmer, který přináší zprávy o Rusku déle, než si kdokoliv jiný vzpomene:

Moskevský analytik sociální problematiky uvedl: „Velká podpora veřejnosti pro pokutování prvopřípadů místo trestního stíhání, nemá nic do činění s církví ani s Jelenou Mizulinovou [ultrakonzervativní senátorka, která se zasadila o přijetí nového zákona, pozn. překl.]. Zahraniční kritici vůbec nic nepochopili. Rusové znají svou policii velice dobře. Vědí, že pokud nebude existovat finanční pobídka, nebude zákon uplatňován a oznámení se nebudou řešit. Proto se ohlášky případů prvopachatelů domácího násilí dosud neřešily, zatímco dopravní přestupky ano. Pokud místní policie uvidí možnost [podle nového zákona] vybírat pokuty při řešení ohlášek případů domácího násilí, udělají to velice ochotně. Každý Rus tohle chápe. Cizinci nikoliv.
 
Je nutné tohle ještě více vysvětlovat?
 
Západní média (a všechny ty nabubřelé plačky krokodýlích slz na Twitteru) se nestarají ani v nejmenším o ruské ženy a jejich problémy. Kdyby se starala, nepoužívala by řešení společenských problémů jako zbraň k démonizování Ruska a místo toho by podpořila zákony na potlačení domácího násilí, které jsou ve skutečnosti funkční a efektivní.
 
Ostuda.

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank