Ponerizované Spojené státy americké: jak byla americká republika ovládnuta politickými klikami šílených zločineckých psychopatů

  


Je vůbec možné změnit ponerologický stát ve státě
?

 
 
 
Ponerizace (od starořeckého poneros – zlo), je ponerologický termín, který vymyslel Dr. Andrzej M. Lobaczewski. Ponerizace je vliv patologických lidí na jednotlivce i skupiny, u kterých dojde k přijetí patologického uvažování a hodnot. [1]

Je nejvyšší čas, aby se americký lid postavil čelem proti tvrdé realitě.

Americký lid je pod ponerologickým vlivem nepřerušené řady politických klik, jejichž ústředním organizačním principem je nekonečná válečná ekonomika.

Protože Spojené státy americké byly nepozorovaně transformovány do vojenské odnožeNového světového řádu, která již více než sto let vede četné nevyprovokované agresivní války. Tyto vysoce destruktivní a smrt rozsévající války byly vedeny ve jménu amerického lidu a za jejich daňové dolary. Tudíž Američané jsou na základě jejich nečinnosti a lhostejnosti spoluviníky v těchto neštěstích.

Ve světle tohoto kritického pochopení si obyvatelstvo USA nese hlubokou karmickou odpovědnost za tak velké množství bezohledné smrti a ničení po celé planetě. Přesto není nikdy pozdě zvrátit průběh „psychopatokracie“, díky které se americká federální vláda stala nástrojem státu ve státě.

Tudíž otázka za $64.000 pro rok 2017 zní: zastaví prezident Trump války? Ukončí nekonečnou válečnou ekonomiku tak, jak slíbil během své předvolební kampaně?

Trumpův nejdůležitější volební slib

Během volebního cyklu 2016 učinil kandidát Trump mnoho významných slibů, ale jedním z nejdůležitějších byl jeho závazek vůči světovému míru a mezinárodní spolupráci. Uzavření míru s Ruskem bylo základním stavebním kamenem Trumpovské zahraniční politiky.

Avšak skutečnou překážkou k provedení tohoto populárního a ušlechtilého záměru je míra, do které byla samotná politická jednotka – na obou stranách politického kolbiště –  nenávratně ponerizována. Nicméně mnohem důležitější je fakt, že drtivá většina agentů státu ve státě byla záměrně ponerizována.

To, že bylo něco nebo někdo „ponerizováno“, znamená v užším slova smyslu, že osoba nebo skupina již nejsou schopni rozlišovat mezi zdravými a patologickými myšlenkovými procesy a logikou. Jednotlivec již není schopen rozlišovat mezi správným myšlením a deviantním myšlením.[1]

Nejvíce do očí bijícím příkladem ponerizace je kompletní ovládnutí levice neslavně proslulým a nevykořenitelným psychopatem Georgem Sorosem. Ale není to jen Sorosova mašina, která tu pracuje. Ve skutečnosti existuje obrovská síť šílených zločineckých psychopatů, kteří jsou propojeni s mnoha Sorosovými organizacemi, z nichž všechny jsou přímo nebo nepřímo propojeny se státem ve státě.

Samozřejmě, stačí se podívat na politickou kampaň 2016, která odhaluje úplnou ponerizaci Demokratické strany. Kandidátka Hillary R. Clintonová a její manžel Bill, předseda kampaně John Podesta, prezident Barack Obama s manželkou Michelle, viceprezident Joe Biden, kandidát Tim Kaine, Nancy Pelosiová, Charles Schumer, Harry Reid a další se představili jako herci ďábelských postav ve skutečném „film noir“, inspirovaným Edgarem Allanem Poeem a Franzem Kafkou.Opravdu už není možné, aby to bylo ještě zlomyslnější a ošklivější, hanebnější a odpornější než to, čeho byl celý svět svědkem během prezidentské kampaně 2016. Celý volební cyklus a období do inauguračního dne, bylo zdaleka nejnezdvořilejším a nejvíce pobuřujícím v celé historii USA.

Ale proč? Proč věci v USA degradovaly v takové míře napříč celou občanskou společností? 

Ponerizace 

Zdánlivě nezadržitelná ponerizace americké společnosti politickou třídou a médii hlavního proudu, spolu s mezinárodními bankstery a korporátními lobisty, dosáhla nového minima v roce 2016. Veřejná diskuze je v takovém rozkladu, a základní společenské normy byly tak narušeny, že během roku 2017 budeme nevyhnutelně svědky další degenerace.|

Politický status quo, kterému prezident Trump nyní čelí, se zdál být nepředstavitelný před tím, než v červenci 2015 kandidoval na prezidenta. Toto neustále se zhoršující dilema bylo metodicky vyrobeno agenty státu ve státě, prostřednictvím úmyslného procesu ponerizace. Ve skutečnosti se jedná o různé ponerologické strategie a taktiky, které používajuí různé „politické kliky šílených zločineckých psychopatů“, kteří jsou zodpovědní za tento rychle se zhoršující stav.

blank
„Psychopatii bylo, v porovnání
s dalšími významnými klinickými poruchami, věnováno velmi málo
systematického výzkumu, přestože je zodpovědná za mnohem více společenského
utrpení a rozkladu, než veškeré ostatní psychiatrické poruchy dohromady.“ Dr.
Robert Hare
 
Funguje to následovně:

Ústřední zpravodajská služba (CIA) tvoří samotnou páteř státu ve státě. Pouze poté, když pochopíme, odkud CIA skutečně pochází, a jak byla původně vytvořena, bude možné správně pochopit všudypřítomnost postmoderní ponerizace. Dle následujícího:

„Úřad strategických služeb (OSS) byl válečnou zpravodajskou službou Spojených států během druhésvětové války, a předchůdce moderní Ústřední zpravodajské služby (CIA). OSS byla vytvořena jako agentura Náčelníků štábů ( JCS) [4] s cílem koordinovat špionážní činnost v týlu nepřítele všech větví Ozbrojenýchsil Spojených států. Další funkce OSS zahrnovaly používání propagandy, podvratnou činnost a poválečné plánování.“[3]

Vzhledem k této historická skutečnosti, kdy se OSS, a poté CIA, zabývaly koordinací špionáže, šíření propagandy, podvratné činnosti atd., je potom snadné pochopit typ člověka, který bude přitahován k podobně pochybné práci. „Pochybné“ proto, že tyto nekalé aktivity jsou prakticky vždy zaměřeny na svržení demokraticky zvolených vlád po celém světě, které nespolupracovaly s agendou Nového světového řádu.

Ještě více znepokojující bylo, když se CIA na konci druhé světové války prostřednictvím realizace operace Paperclip stala konečným domovem mnoha nacistických agentů. Jedním z těch nacistů byl Reinhard Gehlen, který je na internetových stránkách CIA popisován následovně:

„Generál Reinhard Gehlen, bývalý šéf nacistických protisovětských zpravodajských operací, byl zaměstnán americkou armádou a později CIA, aby řídil 600 bývalých nacistických agentů v sovětské zóně okupovaného Německa. V roce 1948 ředitel CIA Roscoe Hillenkoetter převzal kontrolu nad takzvanou Gehlenovou organizací.“[4] (Zdroj: www.cia.gov)

Co tato stránka na internetových stránkách CIA opomíjí je, že operace Paperclip (OP) dovezla mnohem více vysoce postavených nacistů, než již veřejně známých vědců, inženýrů a techniků. Gen. Gehlen je dokonalým příkladem těchto vysoce postavených zpravodajců, kteří nejenže se dostali do Spojených států bez potíží, ale navíc si vybudovali velmi specifický prostor uvnitř americké zpravodajské komunity.

Skutečná celková historie OP je nad rámec tohoto článku; nicméně postačí říci, že rekruti jako Gehlen obsadili některé z nejvlivnějších pozic v rámci CIA, stejně jako v jiných supertajných zpravodajských službách s tajným rozpočtem. Tyto bezejmenné agentury prováděly svou tajnou činnost bez jakéhokoliv dohledu. Příběh o „Reinhardu Gehlenovi“ je příkladem toho, jak jeden muž důkladně zkorumpoval celou CIA s jeho nacistickou filozofií, výzvědnými strategiemi a náborovou politikou. 

 
blank
 
 
„Nacistická náborová politika“
 
Zde se ponerizace americké vlády zrychlila nevídaným tempem. Protože hrozba Sovětským Svazem, použitá po druhé světové válce ke strašení těmi, kteří řídili CIA, byla efektivně využita k tomu, aby si [CIA] nad všemi udržela kontrolu. Nacistický režim v Německu měl skutečně strach z komunistického vedení SSSR. Někteří historici dokonce uvažovali, že Adolf Hitler napadl Rusko jako důsledek jeho trvalého strachu a nenávisti vůči všemu, co má něco do činění s marxismem a komunismem. Bylo to neúnavné rozdmýchávání stejného strach nahánějícího postoje na americké straně, který byl zodpovědný za vznik filozofického základu pro studenou válku, obzvlášť tak, jako to bylo agresivně prosazovánou Firmou [The Company, pozn. překl.] (jak je CIA známa ve zpravodajských kruzích).

Jaká je pointa?

Kritickou pointou je, že náborové politiky CIA (a NSA, DIA, DHS a všech dalších 13 amerických zpravodajských agentur) vyrostly z tohoto prostředí strachu a úzkosti, paranoii a podezírání. Kdykoliv tomu tak je, tak se ti, kteří jsou u moci, vždy přikloní k náboru a najímání jednotlivců, kteří jsou stejní jako oni. Vzhledem k tomu, že představitelé CIA byli v takové  míře ovlivněni nacisty rekrutovanými během OP, přijali jejich lustrovací proces pro všechny budoucí agenty a manažery.

Tímto způsobem byli běžně najímáni agenti CIA, kteří nekriticky vykonávali veškeré rozkazy. Celkově vzato musela každá další  následná generace agentů dokázat, že udělají vše, co je nutné, aby uskutečnili své mise rozvědkové činnosti a/nebo tajné operace. Tyto četné psychologické operace vedené CIA si zejména vyžadovaly, aby se agenti zcela zbavili jejich svědomí během provádění mnohých z těchto psychologických operací.

V celé zpravodajské komunitě po celém světě je dobře známo, že „nejlepší“ špioni jsou ti, kteří jsou ochotni udělat vše, co je třeba, aby splnili svou misi, bez ohledu na to, jak moc je odporná nebo nemorální. To je náplň jejich práce. Jsou zcela odtrženi od důsledků svých činů, protože byli zmocněni zcela ponerizovanou institucí (CIA), protože jim bylo že řečeno že ona nemůže udělat nic špatného. CIA je jako orgán americké federální vlády, plně chráněna před trestním stíháním. Stejně tak zahraničí agenti v poli, pokud neporuší zákony zahraničních národů, což dělají neustále. Jenom je nikdy nechytí. Nebo pokud dojde k jejich chycení, je jim dovoleno pokračovat v porušování zákona, protože země-oběť nechce skončit jako Afghánistán… nebo Irák… nebo Libye… nebo Sýrie… nebo Ukrajina.

Proč musí být CIA rozpuštěna

Hlavním faktem je, že vrána k vráně sedá. Psychopat se téměř vždy přikloní k náboru podobně smýšlejících psychopatů. Sociopat udělá totéž. Pro nacisty je mnohem pohodlnější najímat  nacisty, stejně jako komunisti najímají komunisty. Proto má CIA za sebou mnohá desetiletí, kdy nabírala lidi, kteří odpovídají profilu špiona, který má malé nebo žádné svědomí a který obvykle vykazuje následující vlastnosti:

 • nenucený a povrchní půvab.
 • grandiózní (přehnaně vysoký)
  odhad sebe sama.
 • potřeba stimulace.
 • patologické lhaní.
 • mazaný a manipulativní.
 • žádná lítost či pocit viny.
 • emoční oploštělost (povrchní
  emocionální reakce)
 • necitelnost a nedostatek
  empatie.
 • parazitický životní styl
 • špatná kontrola chování
 • sexuální promiskuita
 • problémy s chováním od
  raného věku
 • nedostatek realistických
  dlouhodobých cílů
 • impulzivnost
 • nezodpovědnost
 • neschopnost přijmout
  zodpovědnost za vlastní činy
 • mnoho krátkodobých manželských vztahů
 • mladistvá kriminalita
 • zrušení podmíněného propuštění
 • kriminální všestranost[5]
Všechny tyto osobnostní rysy dohromady v podstatě definují psychopata. Proto když C.I.A od poloviny 40. let 20. století, přijímá a zaměstává pouze psychopaty (a sociopaty), což lze očekávat od  takové zpravodajské služby. Přesně tak, nakonec se stane pitomou agenturou, což je přesně to, co se stalo pod pomýleným vedením bývalého ředitele CIA Johna Brennana. Je to bývalý  špion, který ve skutečnosti dohlížel na únik utajovaných informací, aby mohly být strategicky použity proti úřadujícímu americkému prezidentovi – prezidentu Trumpovi!

Protože současná organizace CIA byla úzkostlivě obsazena tímto způsobem, stala se nejponerizovanější institucí v novodobé historii. Z tohoto důvodu byla CIA použita jako hlavní orgán ponerizace pro celé Spojené státy a ve zbytku světa. Jediné,co CIA musí udělat aby ospravedlnila jakýkoliv postup, který chce realizovatkdekoliv a kdykoliv, je odvolat se na „národní bezpečnost“. Tímto způsobem se ze CIA stala nenapravitelně nevyzpytatelná agentura, která je oprávněná ničit ademolovat, rozvracet a podkopávat, sabotovat a narušovat dle libosti.

„Existuje jen jeden způsob, jak se efektivně vypořádat se zločinně šíleným psychopatem – nesnažte se o to!“ [6]
 
 Zvláštní poznámka:
Trumpova administrativa se podle všeho liší od všech předchozích administrativ, až na to, že stále existují četní agenti státu ve státě, kteříjsou roztroušení napříč celým exekutivním aparátem. Toto dilema představuje největšípřekážku proti prezidentově cíli, aby „Amerika byla opět velká“. V oblastipsychologie a psychiatrie je dobře známo, že nejúčinnější způsob jak sevypořádat s psychopatem je se s ním NEVYPOŘÁDÁVAT. Dokud jsou v pozici, kde mohou mají svůj zlovolný vliv, budou zcela přirozeně rozbíjet a ničit vše, čeho se dotknou. Vzhledem k tomuto neporušitelnému zákonu psychopatie by bylo záhodno, aby americký prezident odstranil všechny sionisty, neocony,jezuity, válečné štváče, globalisty, agenty nového světového pořádku, tzv.republikány jen ve jménu, atd. a to rychle. Stačí pouze jeden špatně umístěný psychopat, aby rozložil celou administrativu. Což je důvod, proč extrémně nebezpeční neokonzervativní váleční štváči jako je John Bolton, nemají absolutně žádné místo v americkém ministerstvu vnitra. (Slyšíš, Stevene Bannone?!)
 
blank
Na pozicích vrcholně postavených
ředitelů je třiapůlkrát více PSYCHOPATŮ než v běžné populaci. – Hare a Babiak
  
Závěr

V případě, že jste si toho nevšimli, vše bylo systematicky zponerizováno.

Protože C.I.A. vlastní a provozuje všechny mainstreamová média (MSM), i ta jsou do značné míry zponerizována. Stačí se podívat na hlasatele CNN, MSNBC, ABC, CBS, FOX, stejně tak na autory s Pulitzerovým oceněním ve Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, USA Today, atd.

Vzhledem k tomu, že C.I.A. (a NSA a DIA) ovládají americký kongres, i ten byl nevratně zponerizován. Stejně tak Nejvyšší soud a v ještě větší míře vedení Federálního rezervního systému. Podobně mnozí vlajkoví důstojníci, kteří byli povýšeni během uplynulých desetiletí, aby vedli ozbrojené síly USA, dokonale zapadají do ponerizovaného profilu. To je přesně ten důvod, proč USA od druhé světové války funguje jako vojenská složka Nového světového řádu.

A protože C.I.A. (spolu s FBI a NSA) sleduje vše, co se děje uvnitř exekutivního aparátu vlády USA, mnozí z klíčových zaměstnanců byli také regulérně zponerizováni. Samozřejmě, že se to mění s příchodem každé nové vlády, tak jako se stalo pod vládou prezidenta Trumpa. Nicméně ohromné množství pracovníků vládních služeb, kteří působí na určité úrovni vedení i výše, jsou beznadějně ponerizováni.

Totéž lze říci o mnoha firemních výkonných ředitelích, provozních ředitelích a finančních ředitelích, zejména v rámci vojensko-průmyslového komplexu. Když je drtivá většina společností ve Fortune 1000 vedena lidmi, kteří zapadají do stejného profilu, co jiného lze očekávat, než opět to samé – ponerizaci. Když se podíváme nad rámec tohoto seskupení, je tu neúprosná ponerizace mnohem většího vládního korporátního komplexu.. 

Dokonce ani univerzitní prezidenti a kancléři, ředitelé think tanků, manažeři skupin odborných poradců, šéfové výzkumných institucí nejsou nijak imunní vůči zhoubným účinkům nenapravitelné ponerizace. 

Mějte na paměti, že stačí jeden PSYCHOPAT, který je strategicky umístěný, jež má rozhodovací pravomoce na vrcholku každé pyramidové organizace, aby kompletně narušil celou zatracenou instituci. Stačí se podívat na ty, kteří byli vybráni C.I.A., aby vedli mnohé technologické korporace (např. Microsoft, Apple, Intel, Google) a obry sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit). 

Teď když si je čtenář vážně vědom systematické ponerizace americké společnosti, její neustálé odhalování může pomoci s procesem deponerizace. Nicméně k takové rozsáhlé rehabilitaci může dojít pouze tehdy, když budou američtí občané pevně odhodláni hnát k zodpovědnosti ty, kteří stojí za celým ponerologickým schématem. Jinými slovy, až budou mít ponerizovaní agenti státu ve státě větší strach z ‘My lidé’, než z jejich skrytých pánů PONERIZACE, až tehdy se věci mohou skutečně začít měnit k lepšímu

Možná je na čase chopit se těch pochodní a vidlí! 

State of the Nation
2. březen 2017

Poznámka redakce

Mnoho gaučových analytiků se domnívá, že C.I.A. není možné rozpustit, že média hlavního proudu by se měla reformovat a ne odstranit. Tento článek objasňuje, proč obě instituce, společně s Federálním rezervním systémem, musí být zavřeny – NAVŽDY. Každý z těchto subjektů je zcela zkažený a nemůže být v nějaké významné míře zachráněn. Pouze tím, že začneme s něčím zcela novým, zbaveni veškeré toxické zátěže, která je uložena v jejich hlubokých skříních, potom bude moci národ začít nanovo. Většina z těchto komentátorů si neuvědomuje, co nevědí. Kdyby to věděli, tak by pravděpodobně vedli zteč na kopec v Langley, Virginii. Protože neúprosná ponerizace od samotné C.I.A. je to, co nakonec rozloží vše, čeho se dotkne.
3 pilíře státu ve státě musí být zbořeny co nejrychlejí

 

Prameny

Komentář:
SOTT.net již mnoho let šíří tyto vědomosti o tom, jak věci fungují v politice (i jinde), takže jsme potěšeni když vidíme, že další pozorovatelé dění ve světě skutečně používají tuto „vědu o povaze zla upravenou pro politické účely“ – a všímají si, jak přesná je Ponerologie v politice ve svých popisech.

Viz také:

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank