Říká to na rovinu: Putin kritizuje vlády za imperialismus, pedofilii a „víru v Satana“

 
  


Během projevu který se jen zřídka vidí, Putin mluvil o existenci morální krize na západě, té která je záměrně vytvářena vládami.

Stručně řečeno, morální základy toho, co je objektivně dobré a špatné, které jsou často spojované s křesťanstvím, byly oslabeny.

Imperiální oligarchové místo nich postavili systém, který rozvrátí to, co je dobré a nahradí jej propagandou, která vede ke kulturnímu úpadku a smazání této identity.

Putin poukazuje na skutečnost, že tradiční víra v boha byla nahrazena satanismem. Zní to dost šíleně, ale na druhou stranu se tu,  mezi jistými politicky propojenými osobami, zdá být alespoň jistý stupeň spřízněnosti s okultními náboženskými praktikami. Ať už jde o „satanismus“, nebo něco úplně jiného, ​​to je otázka, kterou necháme zodpovědět jinými.

Říká, že na strany, které „podporují propagandu pedofilie“, se vážně nahlíží  jako na legitimní v důsledku excesů politické korektnosti.

Jeho projev si získal nový zájem v souvislosti se současným vyšetřováním amerických politiků, kteří jsou zapojeni do obchodování s lidmi, a pedofilních kruhů (to, co mnozí nazývají #pedogate).

A Putin nejenže o tom mluví, ale také přijímá opatření. 

Poměrně nedávno zavedl zákaz adoptování ruských dětí všemi americkými pěstouny.

Takový zákaz se zdá být extrémní, ale je třeba přiznat, že je pravda, že v průmyslu pěstounské péče v USA je běžné obchodování s lidmi a dětská prostituce, která v mnoha případech využívá „adopci“ jako zástěrku.

Putin pak dodává, že i když se tato morální krize odehrává na národní úrovni, existují mezinárodní snahy odstranit suverénní národy a nahradit je systémem globalizované hegemonie. 

Říkají nám, že bychom měli naslouchat korporátním médiím a myslet si, že Putin je svojí podstatou ďábelský.Ale přinejmenším v tomto bodě má Putin technicky pravdu. Skutečně existuje mezinárodní západní mocenská struktura, usilující o vytvoření globální státnosti nebo unipolárního geopolitického pořádku. Rockefellerova nedávná smrt nám připomíná, že on sám se přiznal, že byl součástí této struktury.

To je možná důvod, proč se perspektivy národní autonomie, ať už v Africe, nebo Latinské Americe, nebo na Středním východě, vždy tito globální transnacionalisti lekali.

Národy, které nespolupracují s postupem do světového hegemonického pořádku, jsou démonizovány a vyobrazovány jako strašáci. Krátké historické zamyšlení nabídne mnoho příkladů.

Stálá, nevolená forma vlády, nebo-li to, co je známé jako stát ve státě, si obvykle vytvoří záminku jak přemoci takové národy silou, čímž zničí jejich
šanci na sebeurčení.

Vzhledem k Putinovým ​​názorům je snad přirozené se ptát, zda stát ve státě, a jeho spojenci v NATO, nevyužívá Rusko jako nejnovějšího strašáka.

Jak v minulosti poukázal politický filozof Noam Chomsky, stát ve státě má několik způsobů jak odstranit ty, kteří vzdorují jeho snaze nastolit globalizovaný ekonomický řád.

Může do vzdorujícího národa vyslat agenty CIA, aby se vydávali za „novináře“ nebo „hudebníky.“ Tito agenti začnou šířit propagandu za účelem podněcování násilné barevné revoluce a k dosazení Americe spřátelené loutky.

Vy, jako vzdorující národ, máte relativně úzkou škálu možností. Necháte-li agenty, aby šířili propagandu, riskujete násilné svržení, nebo že se z vás stane zkrachovalý stát. Pokud agenty uvězníte nebo zabijete, stát ve státě následně použije svá mediální vysílací centra na západě, aby vás vykreslily jako krvežíznivého diktátora, který zabíjí novináře a hudebníky.

Další postup využívaný státem ve státě,  je zaútočit na své vlastní politické instituce a infrastrukturu a obvinit vás. Toho lze dosáhnout nejen fyzicky, ale i digitálně s pomocí nástrojů, které jsou schopné zanechat „otisk prstu“, který nepravdivě dokazuje, že vy jste tím útočníkem. Následně se začne tvrdit, že ohrožujete demokracii a musíte být odstraněn.

V každém případě stát ve státě využije situaci ve své snaze zahájit vojenský konflikt a ovládnout vzdorující zemi.

Podívejte se na video a dejte nám vědět, co si myslíte. 

 
 
 Komentář:
 
 

Zdroj článku: Telling it like it is: Putin slams governments for imperialism, pedophilia, and “faith in Satan”

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank