Co bude dál?

Richard Sauder
Event Horizon Chronicle

© Neznámý

Jedním slovem: změna. Značně velká změna.

Jediné, co je třeba určit, je povaha změny a její přesné načasování.

Samozřejmě, že hrozba zásadního válečného konfliktu, možná dokonce i jaderného, je v dnešní době mnohem pravděpodobnější, a to zejména na Korejském poloostrově. Spojené státy a jejich spojenci právě teď budují velkou vojenskou sílu a vyhlašují své plány, jak okamžitě „vyřeší“ severokorejský „problém“ vojenskými prostředky, i když objektivní pozorovatel se marně snaží nalézt i jeden případ, kdy by údajně válkychtiví Severokorejci napadli jiný stát, zatímco USSA destabilizuje, napadá a ničí jeden národ za druhým již více než dvě století, buď přímo nebo v zastoupení a s žoldáky, počínaje původními obyvateli Severní Ameriky a pokračujíc k ohrožování celé planety: Filipíny, Haiti, Nikaragua, Guatemala, Mexiko, Salvador, Chile, Kambodža, Irák, Vietnam, Laos, Korea, Libye, Sýrie, Afghánistánu, Ukrajina, (bývalá) Jugoslávie, Jemen ….. Nemá to žádného konce a nyní jsou USSA na pokraji rozpoutání další rozsáhlé války ve východní Asii.

Takže která země tedy ve skutečnosti nejvíce ohrožuje mezinárodní právo a pořádek?

Je zřejmé, že to jsou USSA, které jsou zdaleka největším nebezpečím tím, jak běsní po celém světě, což trvá již více než sto let, zabíjejíc, zraňujíc a ožebračujíc bezpočetné miliony lidí, zatímco uvalují „mírový“ a „demokratický“ sarkasmus s pomocí namířené zbraně a opakovaným kobercovým bombardováním.


Kontext je všechno

Jako u všeho, existuje realita situace a metarealita situace. Když se podíváte po světě, uvidíte v aktuálních událostech znatelný nárůst v intenzitě. USSA jsou v posledních dnech a týdnech očividně na válečné stezce, a v celosvětovém měřítku, kdy zaprvé provedly raketový útok proti Sýrii, který následovalo svržení ohromné termobarické bomby MOAB na východní Afghánistán, proti údajnému podzemnímu komplexu talibanských tunelů, krátce na to následoval v Nevadě velmi veřejný test armády USSA shození atomové bomby B-61, což se celé událo na pozadí nijak netajeného nárůstu vojenské síly na západních hranicích Ruska a v oblasti korejského poloostrova a západního Tichého oceánu.


Tak proč teď?

Souvisí to se zákonem umocňování a překotným zrychlením tempa u jiných událostí, které tvoří základ, nebo bych měl spíše říci „překryv“, viditelných událostí, které přitahují tolik senzační pozornosti.

Většina z toho, co se děje ve zprávách, nepřímo souvisí s odhaleními Edwarda Snowdena o prakticky všezahrnujícím NSA sledování všech a všeho na této planetě, a také s nedávnými odhaleními Wikileaks „Vault 7“ o prakticky všezahrnujícím CIA sledování všech a všeho na této planetě

Na Severu komentář: Podrobnosti o Wikileaks a jejich odhalení související s tzv. Vault 7, si můžete přečíst v našem článku Náměsíčně kráčíme směrem ke katastrofě: 5 možných hororových scénářů souvisejících s Wikileaks odhalením z Vault7

Funguje to následovně: kromě nezanedbatelného aspektu společenské kontroly pomocí digitálního totalitarismu, je tu rovnoceně alarmující globální sběr, stylem vysát vše, astronomického množství záznamů dat všemožného druhu, na nejvyšší možné úrovni jemnosti – všeho a všech, od A do Z – velikost populace, míra chudoby, míra veřejných a občanských nepokojů, míra kriminality, projevy občanské neposlušnosti, míra bankrotu, míra zadlužení, míra zavírání obchodů, docházka a členství v církvi, míra aktivity na sociálních sítích, užívání mobilních telefonů, připojení k internetu, spotřeba elektřiny, plocha využívaná k produkci plodin, spotřeba bílkovin na obyvatele, délka železnic a silnic, tonáž námořních a říčních nákladních lodí, produkce uhlí a uhlovodíků, míra gramotnosti, míra autismu, úmrtnost a porodnost, počet manželství, míra rozvodů, míra osobního a rodinného bohatství, míra zemědělské produkce, míra nezaměstnanosti, míra robotizace průmyslu, míra nahrazování lidí v zaměstnání programy a algoritmy umělé inteligence, míra růstu sofistikovanosti samoučících programů a algoritmů umělé inteligence, tempo růstu nanotechnologie, tempo růstu užívání samoučících nanobotů a dalších inteligentních strojových rojů, míra násilí na pracovišti, počet duševních chorob, míra drogových závislostí, vojenské výdaje a zbrojení, množství radioaktivity v ekologii, rychlost odlesňování, míra úbytku mořských ryb, rychlosti tání polárních ledových čepic, míra poklesu atmosférického kyslíku, rychlost nárůstu atmosférického metanu, nárůst množství sopečné aktivity, procentuální ztráta světového vegetativního pokrytí, nárůst počtu zemětřesení, nárůst výrazných událostí v počasí jako sucha, povodně, tornáda, tropické bouře, vysoké teploty a vánice, míra úhynu volně žijících živočichů a rostlin, míra změny v úrovni hladiny moře a mnohem, mnohem víc – to vše se převede do nekonečných řad superpočítačů, aby to bylo následně vyhodnoceno přes složité, multivariační algoritmy pro nalezení nejlepších odpovědi na otázky jako:

1) Kdy dojde ke zhroucení biosféry do bodu, kdy lidský život na této planetě již nebude možný?

2) Kdy se stane radioaktivní otrava Tichého oceánu, a mimo něj, díky zničeným jaderným reaktorům ve Fukušimě, okamžitým veřejným zájmem, který již nelze dále potlačovat oficiální propagandou?

3) Kdy a jak ztratí petro dolar dostatečné procento celosvětového podílu na trhu, kdy již USSA nebudou moci nadále dominovat vojensky a ekonomicky globálnímu řádu?

4) Jak brzy dojde u nesčetných gigatun zmrzlého metanu v permafrostu a na oceánských dnech v polárních oblastech země k sublimaci a vybublání do atmosféry, což způsobí překotné změny meteorologie a chemického složení atmosféry v takové míře, že lidský život již nebude možný?

5) Jak a jak brzy vyústí globální propojení internetu v mezinárodní vědomostní sítě, které vážně ohrozí mocenský monopol mocných?

6) Jak brzy a jak přesně se rozpadne mezinárodní ekonomický řád založený na zadlužování?

7) Tím jak další státy získávají jaderné zbraně, jak brzy a jaká je pravděpodobnost, že armáda USSA bude konfrontována s řadou faktorů, které ji budou ohrožovat náhlou vojenskou porážkou?

8) Jak brzy povede robotizace a rostoucí využívání umělé inteligence k tomu, že se živé lidské bytosti stanou v globální ekonomice zbytečnými, tj. v kterém roce v tomto století se biologičtí lidé stanou zastaralými a stroje převezmou moc?

9) Kdy a jak přemůže narůstající užívání nanotechnologie lidskou rasu a zbytek biosféry na této planetě?

A tak dále.


Co to všechno znamená

Zřejmý závěr, a to i bez přístupu k archivům dat a superpočítačovým, algoritmickým možnostem zpracovávání dat v podání všemožných abecedních agentur tajných služeb, je takový, že se nyní velmi rychle přibližujeme horizontu událostí – odkud je název mého blogu, Event Horizon Chronicle.

Události všeho druhu se odehrávají čím dál rychleji, zatímco ledové čepice se zmenšují, zamrzlá polární metanová ložiska sublimují, množství divoké zvěře ubývá, velké tropické a severské jehličnaté lesy jsou postupně vykáceny, oceány umírají, nezaměstnanost stoupá, miliardy lidí žijí v hluboké chudobě, zničené jaderné reaktory ve Fukušimě nadále vypouštějí tuny radioaktivních jedů do vzduchu a moře, úroveň globální zadluženosti dosahuje neslýchané úrovně atd.

Někteří odborníci dávají světu deset let, nebo méně, než globální úpadek a chaos na všech frontách bude tak závažný, že si i ti svévolně pitomí a záměrně nevědomí uvědomí, že okolo nich planeta rychle umírá. Považuji se za poměrně dobře informovaného a řekl bych, že do roku 2035, maximálně, se všechno neodvratně rozpadne, pokud lidstvo bude pokračovat ve své současné, nepředstavitelně hloupé dráze. Bude to jen za 18 let. Ale nehádal bych se s těmi, kteří říkají že nám zbývá jen deset let, možná méně. Situace je extrémní.Donald Trump o tom nic neříká. Hillary Clintonová o tom nic neříká. Angela Merkelová o tom nic neříká. John McCain o tom nic neříká. Bushové o tom nic neříkají. A nikdo z nich nenabízí žádné řešení, kromě toho, že jejich mentální obzory nedosahují ani z deseti procent tak daleko, jako ten můj. A přesto to jsou tzv. „vůdci“.Jejich jediným řešením je další válka, možná velká válka, možná dokonce i jaderná válka, která by mohla začít dokonce i dnes nebo zítra, a pokud ne, tak příští týden, příští měsíc nebo příští rok.Starý řád viditelně a rychle selhává na všech frontách, ale jediná hra, kterou mocní znají, jsou smrt, zkáza, vykořisťování a válka, přestože to jsou ta nejhorší rozhodnutí, která mohou učinit.

A tak, jak je tomu u všech rozpadajících se říší, které kdy cítí a vidí, že se jim vše rozpadá mezi prsty, protože jejich poradci přes čísla k nim přichází a našeptávají: „je to teď nebo nikdy! Je třeba rázně použít sílu, kterou máte, nebo nenávratně ztratíte vše!“ – což vede k tendenci mlátit kolem sebe, v zoufalém pokusu udržet si globální dominanci a kontrolu pomocí vojenských prostředků.

Předkládám vám, že to je přesně to, co se nyní děje. Mocní si vše spočítali, podívali se na obecné politické a globální otázky, které jsem vykreslil výše a správně dospěli k závěru, že v každém případě je před námi krize.

Ale jejich rozhodnutí je využít hrubou sílu, velké násilí, aby se pokusili zvládnout tento velký historický bod změny, který je nyní tu.

Všechno se změnilo, s výjimkou mentality a chování takzvané „vládnoucí elity“, což jsou právě ty důvody, proč se nacházíme v této globální zapeklité situaci. Oni jsou, ze všech lidí, nejméně kvalifikovaní, aby vyřešili obrovské problémy, které oni sami vytvořili s pomocí nepředstavitelného násilí a útlaku trvající již tisíce let.

A přesto vybudovali mocenskou strukturu, která téměř znemožňuje, aby jiné vedení, to se zdravým, humánním, inteligentním, s myšlením a politikou přátelskou vůči lidem a zemi, dosáhlo smysluplných vedoucích pozic.

A tak, alespoň v nejbližším období, sklouzáváme ke katastrofě.


Co je potřeba pro záchranu lidstva a Země?

Minimálně by se mělo urychleně udělat následující, a na globální úrovni. Nezáleží na tom, kdo se ujme vedení, ale pouze na tom, aby byla tato opatření provedena co nejdříve.

1) Rozsáhlý, globální projekt zalesňování s upřednostněním původních druhů.

2) Rozsáhlá, globální, operace vyčištění moří.

3) Rozsáhlá, globální, iniciativa zbavení se jádra – zbraně, jaderné elektrárny, těžba uranu, vše musí jít pryč.

4) Rozsáhlé, globální, zemědělské hnutí podporující geneticky nemodifikované, nechemické, neprůmyslové zemědělství.

5) Rozsáhlé, globální zavedení technologie tzv. „volné energie“, kterou různé části tajné vlády využívají.

6) Globální odmítnutí nanotechnologie a umělé inteligence.

7) Zrušení soukromého centrálního bankovnictví. Zrušení Federální rezervní banky a amerického daňového úřadu IRS a jejich nahrazení bezúročným měnovým systémem.

8) Vytvoření komisí na zjištění pravdy ohledně útoků 11. září, atentátů na Johna F. Kennedyho, Roberta F. Kennedyho a Martina Luthera Kinga a další podobné události pod falešnými vlajkami. Kriminálně odsoudit a uvěznit pachatele těchto zločinů.

Toto je minimální „seznam úkolů“, pokud lidstvo bude chtít mít na této planetě nějakou smysluplnou budoucnost.

Pokud se nebudeme těmito otázkami zabývat, potom budeme pokračovat v rychlém sešupu do hrozné katastrofy a velmi možnému zániku lidstva a zničení většiny zbývající biosféry a možná i samotné planety. Pokud lidstvo neobnoví vědomé pouto s živou Zemí, potom ani lidstvo ani Země dlouho nepřežijí. Této současné „civilizaci“ může ještě zbývat 20 let, než katastrofálně skončí. A možná ani tolik času nezbývá. Nadcházející roky globální změny klimatu, zhroucení ekosystémů, nárůst radiace, ekonomický kolaps apod., budou o tolik rychlejší a prudčejší.

Buď člověk pozvedne své vědomí a zachrání sebe a planetu, nebo vykročí do propasti. Dnešní roky právě teď, v dekádě od r. 2010, jsou konečné. Hrajeme o všechno, zatímco naši takzvaní „vůdci“ jsou pateticky, patologicky, psychopaticky „zcela mimo“.

 

Zdroj článku: What Comes Next?

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank