Muslimáci přicházejí! Adoptujte uprchlíka!

Joe Quinn
Sott.net
4.května 2017

 

Ze skromných počátků, které zahájily válku proti muslimskému terorismu, na základě sloganu „nenávidí nás kvůli našim svobodám“ a proto musíme „proti nim bojovat u nich, abychom s nimi nemuseli bojovat u nás“, teď západní národy čelí existenciální hrozbě a musí zvolit jednu ,stranuʻ, nebo budou zatraceni do sedmé úrovně pekla, která je vyhrazena pro ty, kteří zůstávají neutrální v době krize. Možnosti, z nichž si musíme všichni vybrat, jsou poměrně jednoduché: obecně řečeno, můžete být „vlevo“ nebo „vpravo“ – nebo-li libdebil nebo fašista, pokud chcete.

Pravičáci (implicitně nebo explicitně) argumentují, že:

a) Islám jako náboženství a sociální a právní zákon je zcela neslučitelný se západními hodnotami (s výjimkou misogynie a homofobie). Nebo když použijeme slova zákonodárce státu Oklahoma Johna Bennetta, „Islám není ani náboženství, je to společenský, politický systém, který používá božstvo k prosazování své agendy světové nadvlády.“

b) Migrace z muslimských zemí je proto pro Evropu špatná.

c) Bílá rasa a kultura jsou ohroženy masovou migrací tmavých lidí z muslimských zemí (a džihádisty kteří jsou údajně mezi nimi). Migranti musí být zastaveni a bílá rasa a kultura musí být aktivně bráněny, aby nedošlo k tomu, že se obě utopí pod vlnami nařízeného multikulturního džihádistického marxismu.

Takže otázka zní: kdo z nás, na Západě, odpoví na tuto naléhavou výzvu do zbraně a zastaví muslimskou lavinu a bude bránit hodnoty bledé tváře tím, že stráví další půlhodinu denně navíc tím, že bude bojovat na sociálních sítích?

V naprostém protikladu vůči tomuto ,pravicovémuʻ pohledu, najdeme (šokujícně) ,levičákyʻ, kteří (implicitně nebo explicitně) tvrdí, že příliv muslimů (a kohokoliv jiného, kdo není zatížený vinou pramenící z jejich bělošství a západního původu) do západních národů je dobrý, protože to je:

a) Příležitost pro každého z nás, abychom se zbavili viny, a možnost reparace za západní imperiální prohřešky proti muslimským a jiným nebílým národům během posledních 300 let.

b) Příležitost zvýšit náš pocit nadřazenosti tím, že budeme mít přímý kontakt s lidmi, kteří jsou vůči nám po všech stránkách podřadní (kromě zdravého rozumu).

c) Příležitost obohatit západní společnost a rozšířit náš světový názor, a tím zabránit válkám tak, že začleníme aspekty jiných kultur do naší vlastní (s výjimkou misogynie a homofobie).

Otázka se tak nabízí: kdo z nás, na Západě, odpoví na tuto naléhavou výzvu do zbraně, aby obhajoval a přivítal migranty a odčinil svou bílou vinu tím, že stráví další hodinu denně navíc tím, že bude bojovat na sociálních sítích?

Začněme tedy s pravičáky.

a) Po celém světě existuje asi 73 sekt, a tedy praktik, islámu. Takže každá řeč o islámu jako o jednom systému, který je všude praktikován stejným způsobem, je nesmysl. Extrémní verze islámu, která je známá a milovaná (některými) dnesními obyvateli západu, je praktikována v několika zemích na Blízkém východě (a Africe). Extrémistický, nebo wahhábistický islám, se skutečně zrodil během 20. století, především v Saúdské Arábii, což je čerpací stanice, která se tváří být zemí, která byla a je během posledních 100 let příjemcem politické, vojenské a ekonomické podpory z USA a dalších západních mocností.

Během posledních padesáti let saudští královští kolaborantští stínači hlav utratili desítky miliard dolarů na propagaci své extrémistické verze islámu, prostřednictvím knih, médií, škol, stipendií pro studenty (od základních škol až po postgraduální), akademických stipendií a dotací zaplatili novináře, akademiky a islámské učence, budování stovek islámských center a univerzit a tisíců škol a mešit.* Dále přispěli obrovskými částkami západním politickým stranám a lobbistickým skupinám.

Asi 80% skutečných muslimů, o kterých jste nikdy neslyšeli, žijí na východ od Blízkého východu  a nemají zjevný zájem o světovou nadvládu. Většina z nich praktikuje běžné sunnitské a šíitské verze islámu, a obecně považují saudskou wahhábistickou frakci za „hanebnou sektu.

 

 [Neodevzdávejte své zbraně! Muslimové přicházejí!]  To je myšlenka, jejíž čas nazrál!

 

Je zajímavé, že mnoho muslimů se po celém světě hlásí ke „konspirační teorii“, že zakladatel extrémistického islámu byl loutkou britské tajné služby a wahhábismus byl vytvořen britskými imperialisty jako prostředek k rozdělení a oslabení muslimů z Blízkého východu a států, které byly nakonec vytvořeny kolem nich Brity a Francouzi.

b) Migrace z muslimských zemí pro západní země není nutně špatná, protože většina muslimů nemusí nutně chtít dobývat svět a zotročit všechny bledé tváře. Ve skutečnosti, během 20. století, ekonomiky Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska měly přímý prospěch z přistěhovalecké pracovní síly z muslimských zemí (z nichž mnohé byly bývalými koloniemi těchto zemí). Nicméně myšlenka, že otevřeme evropské státní hranice velkému počtu přistěhovalců, kteří prchají před nedávnými válkami, které začaly nebo podporovaly západní mocnosti, se zdá být špatným nápadem. Lepším nápadem by bylo, aby západní mocnosti tyto země přestaly bombardovat, nebo v nich přestaly podněcovat válku.

c) Bílé rase a západním kulturním hodnotám nehrozí vymření, protože v případě, že muslimští migranti a džihádisté ​​ovládnou Evropu, stačí chvíli počkat, a když to budou naši muslimáčtí páni nejméně očekávat, znovuzavedeme evropské hodnoty z Dubaje. Mohli bychom odtamtud také dovést spoustu bílých Evropanů. Pokud se to nepodaří, v Asii jich je víc než dost. Ale vážněji, souhlasím s tím, že džihádističtí žoldáci, kteří přicházejí do Evropy s válečnými uprchlíky, je vážná záležitost, je ale také snadno řešitelná. Jednoduše napište svému bílému západnímu politikovi a požádejte ho/jí/to, aby loboval/a/o západní vlády pro zastavení západních zpravodajských agentur, které financují, vyzbrojují a cvičí džihádistické žoldáky a které je i případně přivádějí do Evropy. Můžete také vyzdvihnout problém úzké podpory ze strany západních vlád vůči Saúdské Arábii a jejího celosvětového vývozu extremistických petro-islámských a džihádistických žoldáků.

Nyní se podívejme na levičáckou perspektivu.

a) Západní politické elity skutečně nesou vinu za zločiny proti nebílým národům, ale myšlenka, že obyčejní obyvatelé západních zemí se dnes podílejí na této vině a měli by se pokusit provést jejich odškodnění, je zjevně absurdní. V žádném případě nepomůžete chudým ani přehlíženým tím, že budete jako oni a snížíte se na jejich úroveň na základě pomýlené a naprosto domýšlivé touhy pro pokání, které je více o vás než o nich.

b) Ano, mnoho kavárenských prouprchlických intelektuálů, skutečně rádo „pomáhá chudým“, protože se tak díky tomu oni cítí lépe. Jejich čas by byl daleko lépe vynaložen, kdyby se snažili zjitit příčiny uprchlické krize a postavili se proti pokrytectví a válečným choutkám jejich vlády.

c) Západní společnost nemůže být obohacena tím, že bude přijímat uprchlíky do západních zemí, kdy jediným důvodem, proč jsou uprchlíci v západních zemích je, že západní vlády podněcují válčení v domovských zemích uprchlíků. Pokud by dostali alespoň poloviční šanci (jako kdyby západní vlády přestaly podněcovat válku v cizích zemích), většina uprchlíků by velmi ráda, kdyby vzali svou kulturu zpět tam kam patří. Za současných podmínek rostoucího protimuslimského sentimentu v západních zemích, který je důsledkem desetiletí protimuslimské propagandy a zmanipulovaných teroristických útoků, je to naprosté ignorantství a extrémně nebezpečné, aby západní občané povzbuzovali příliv muslimských uprchlíků do západních zemí.

Jsem jediný, kdo vidí, že přístup jak levice tak pravice, vede ke stejnému výsledku? Jedna strana zvyšuje teplotu protimuslimského-uprchlického sentimentu v evropských národech, zatímco druhá strana je stále hlasitější ve svých požadavcích, aby evropské státy otevřely své dveře muslimským uprchlíkům.

Takže mě omluvte, pokud nemám tendenci podřídit se falešné vynucené volbě tím, že budu projevovat nějakou rasovou nebo kulturní ,loajalituʻ a hodím všechny muslimy do stejného teroristického pytle, nebo se přihlásím adoptovat muslimského uprchlíka. Důležitým bodem zde je, že můžete vždy říci, že se na vás šije bouda, když jediná možnost jakou zdánlivě máte, je si vybrat jednu stranu ve sporu, dřepnout si a čekat, než se začne střílet.

Zatímco obě strany debaty jsou přesvědčeny, že mají pravdu, to co skutečně mají,jsou pouhé perspektivy. I když většina z toho, co je dnes pokládáno za pravdu vdnešní době, nejprve existuje jako perspektiva. Když se perspektivy velkého počtu lidí spojí do ideologie, obzvláště v reakcionářskou ideologii, může se tato perspektiva stát ,pravdouʻ, když mnoho lidí ideologii ztvární nebo se jí zúčastní, čímž vytvoří ,fakta na zemiʻ, která se pak stanou součástí nové reality. A realita je ,pravdaʻ, že ano?

Tyto druhy posunů reality se obvykle vyskytují v kontextu vybičovaných emocí, strachu, nejistoty a hněvu mezi běžným obyvatelstvem. V tomto stavu lidé neuvažují, ale pouze jednají  na základě emocí, které jsou reakcí na podmínky, které mohly být uměle vytvořeny (do jisté míry) za účelem vyvolání konkrétní reakce. Když se lidé ocitnou v nové, nepříjemné realitě, mají ve zvyku se divit, ,jak se to mohlo státʻ? Čeho si ale obecně nevšimnou, je dlouhý proces formování, jemuž byli vystaveni, a také, že se věci mohou, a je to pravděpodobné, ještě mnohem zhoršit, pokud budou i nadále reagovat, aniž by přemýšleli o vytvořených podmínkách, s nimiž jsou konfrontováni.

Zvažte současnou situaci v Evropě. Máte několik velkých evropských zemí, které mají významná procenta muslimských občanů (6 milionů ve Francii). Navíc je tu stále se zvyšující počet muslimských uprchlíků, kteří nejsou občany (tzv. ,přistěhovalciʻ). Patnáct let války proti muslimskému terorismu, v němž byli milióny muslimů v zemích Blízkého východu, zabiti západními armádami, a mnoho brutálních teroristických útoků na evropské půdě, připsaných ,al-Káiděʻ nebo ,ISISʻ, úspěšně vytvořilo určitou protimuslimskou předpojatost mezi bílými evropskými občany. Podmínky jsou tedy zralé pro širokou podporu pogromů nějakého druhu proti muslimům v Evropě, a to nejen proti ,podezřelým džihádistůmʻ, ale proti VŠEM muslimům. Zřejmě se někteří bílí Evropané domnívají, že by to byl dobrý nápad a aktivně lobují za taková opatření tím, že bezmyšlenkovitě opakují hesla jako ,islám není kompatibilní se západní kulturouʻ nebo ,s islámem není něco v pořádkuʻ, atd. 

 
blank
Teď mám strach jak z islámského … tak i protiislámského radikalizmu.
 

 Možná je problém v tom, že ti, kteří prožili poslední vážný konflikt na evropské půdě, jsou nyní mrtví a nikdo nám nedokáže připomenout, že válka není ,srandaʻ. Že nejsou žádní vítězové. Že největší ztráty v jakékoliv válce jsou na straně civilistů a válka nerozlišuje mezi náboženskými přesvědčeními nebo barvou pleti; všichni trpí. Pointa je, že evropští buřiči, kteří vyhlašují, že  islám ohrožuje evropské hodnoty, by měli zvážit, že jejich ,pohledʻ by v evropských zemích mohl snadno vést k scénáři ,občanské válkyʻ mezi muslimy a nemuslimy. To znamená, občanská válka na VAŠEM  prahu mezi muslimy a VÁMI.

Příčinou většiny utrpení lidstva, na individuálním a kolektivním základu, je nedostatek pravdy. Ale existuje pravda, která platí pro všechny? Jordan Peterson se domnívá že existuje. Pravdou je to, co je dobré pro společnost, jejíž součástí je každá osoba. Co je dobré pro každou společnost? Odpověď na to může být složitější, avšak vyhýbat se válce nebo zničení společnosti, se zdá být nepochybně dobrá věc. Vyhýbat se, tj. nepodporovat v žádném případě, konflikty mezi lidmi, je tedy základní odpovědností každého člověka na této planetě a tento proces začíná s pečlivým zvážením vašeho ,pohleduʻ, odkud pochází a zda-li je nebo není dobrý pro vás A vaše spoluobčany A vaši společnost jako celek.

 

Poznámky:

* David Commins (2009), The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, IBTauris, str. 174

 


Komentář
: Články o Dr. Jordanu Petersonovi:

 

Více o tradicích, hodnotách a společenském vývoji posledních dekád najdete v článcích Pierre Lescaudrona a Zoyi Klebanové.

 
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank