Nebezpečí pro civilizaci hrozící od meteorů a komet

Laura Knight-Jadczyk
 
© SVM Clube

Poté, co jsem nedávno napsala recenzi knihy Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení, jejímž autorem je dendrochronolog Mike Baillie z Queen´s University v Belfastu, Irsko [Poznámka Na Severu: překlad tohoto článku, který je součástí Seriálu o kometách a katastrofách, je k dispozici zde], jsem se rozhodla ponořit hlouběji do tohoto tématu. Během posledních několika týdnů mi bylo postupně doručováno velké množství knih, které jsem objednala a které se hromadí na mém stole po rychlém prolistování … tolik práce, tak málo času.

Mezitím mě můj známý (který je klimatickým vědcem ve významném americkém výzkumném centru) nasměroval k zajímavému objevu, přednášce, jež byla adresována Evropské kanceláři leteckého a kosmického výzkumu a vývoje, ze dne 4. června 1996 s názvem: „Nebezpečí pro civilizaci hrozící od meteorů a komet“ od S.V.M. Clubea. (Pro nezasvěcené, Clube je astrofyzik na Oxfordské univerzitě).

Clube píše v tomto krátkém (4 strany) dopise a souhrnném prohlášení (zvýraznění v originále, je na vás jak si to vyložíte):

Asteroidy, které prolétávají blízko Země, byly plně přijmuty lidstvem jen během asi posledních 20. let. Dříve byla myšlenka, že by se podstatné nepozorované objekty mohly dostat dostatečně blízko na to, aby představovaly potenciální nebezpečí pro Zemi, předmětem stejného druhu výsměchu jako nepozorovaný éter. Vědci se samozřejmě zabývají stanovováním všeobecných principů (např. relativita) a zemské, údajně klidné, uniformitariánské prostředí, bylo již dlouhodobě ustanoveno. Výsledkem bylo, že vědci, kteří dávali více než jen slovní podporu objektům dostatečně blízko na to, aby se střetli se Zemí, tak činili v atmosféře sotva skrývaného opovržení. Dokonce i dnes je pro laiky obtížné docenit obludnost intelektuálního zásahu, který nedávno utrpěla věda a ze kterého se nyní snaží vzpamatovat.

Tady jsem přestala číst a položila si otázku: Hmmm… o jakém intelektuálním duševním zásahu tu mluví? Po chvilce přemýšlení mě napadlo, že musí mít na mysli dopady na Jupiter úlomků komety Shoemaker-Levy, což v té době vyvolalo velké množství vzrušení a ke kterým došlo jen dva roky před datem tohoto dopisu. Abychom se vrátili ke zprávě Clubea, ten pokračuje:

Zpráva se tedy zabývá těmito ostatními nebeskými tělesy, jež lidstvo zaznamenává od úsvitu civilizace, která buď minou nebo dopadají na Zemi a kterými bylo rovněž pohrdáno. Nyní jsou známy v tomto pořadí jako komety ( velikost >1 kilometr) a meteoroidy (< 10 metrů)

To, že okamžitě přešel od asteroidů ke kometám, podle všeho potvrzuje mé spekulace, že mluvil o kometě Shoemaker-Levy. Ale dále je to mnohem zajímavější:

Konfrontováni v minulosti při mnoha příležitostech s vyhlídkou konce světa, národní elity se často ocitli v pozici, kdy museli potlačovat veřejnou paniku – jen aby zjistili, příliš pozdě, že obvyklé prostředky kontroly obyčejně selžou. Tudíž od institucionalizované vědy se očekává, že bude zadržovat vědomosti o této hrozbě; od samoregulovaného tisku se očekává, že zlehčí jakékoliv katastrofy; zatímco od institucionalizovaného náboženství se očekává, že bude vzdorovat předurčení a zajistí, jak je jen možné, obecnou víru ve v zásadě benevolentní božstvo […](B) Tato zpráva, která vychází z výše uvedeného grantu, řeší řadu problémů v širším kontextu ohrožení civilizace  meteory a kometami. Skládá se ze:

Stručného přehledu závěrů vyplývajících z výpravné zprávy (3 kopie);

Výpravné zprávy (s dodatkem), která spojuje výsledky tří vědeckých studií, které jsou popsány v dokumentech předložených časopisům hlavního proudu (3 kopie);

Příslušných dokumentů popisujících výsledky, které vznikly díky poskytnutým grantovým prostředkům od (a) Clube; (b) Clubei a Napier; a (c) Clube, Holye, Napier a Wickramasinghe (3 kopie);

a Společně napsané základní práce Ashera & Clubea popisující výsledky, z nichž vycházely body 3 a 2.

Je zde zdůrazněno, že tato zpráva vyjadřuje názor, který je v rozporu s tradičním vědeckým postojem, který je v současnosti upevňován prostřednictvím různých amerických agentur v důsledku nedávných zásadních zjištění pod americkým vedením… Navzdory významu tohoto tématu hlavního proudu,  uznáváme zde, že kometární signatury v pozemské historii jsou obvykle silnější, než asteroidní signatury, a to jak v případě dlouhodobých, tak i krátkodobých účinků, tedy těch, které ovlivňují biologický a geologický vývoj na jedné straně, a lidstvo a civilizaci na straně druhé […]

Existují zásadní paradoxy, které je třeba integrovat v důsledku této neočekávané situace. Tudíž zjevná kultura podnikání a osvícení, která tvoří základ dvou století, jež kulminovala s vesmírným věkem a která vedla lidstvo k pohrdání kometami a meteory, může nyní být viděna jako předehra k hluboké změně paradigmatu: obnovení pohledu na životní prostředí, které je více v souladu s tím, který předcházel americkou nezávislost, a věnoval vážnou pozornost kometám a meteorům.

Clube poté děkuje Letectvu Spojených států amerických za jeho „velkorysou a včasnou investici finančních prostředků“, a dále si všímáme, že dopis byl odeslán v kopii, mimo jiné, Edwardu Tellerovi z Hooverova institutu, S. Fredu Singerovi z Fairfaxu, Virginie, a Jacku A. Goldstoneovi z Davisu, Californie.Shrnutí závěrů, které doprovázejí tento dopis, je rovněž zajímavé, ale to bude muset počkat do zítra. Pokud nechcete čekat, můžete si přečíst pdf dokument zde: Nebezpečí pro civilizaci od meteorů a komet.

Měla bych dodat, že jsem získala celou zprávu a studie, na které se odvolává (a další věcí). Zpráva obsahuje jednu překvapující poznámku, kterou zde uvedu pro povzbuzení vašeho apetitu:

…křesťanské, islámské a židovské kultury se od evropské renesance přiklonily k přijmutí iracionálního protiapokalyptického postoje, očividně bez vědomí vzestupu vědy o katastrofách. Historie se, jak se zdá, opět opakuje: bylo třeba dosáhnout vesmírného věku, aby mohl být oživen platónistický hlas rozumu, který se ale tentokrát objevil v rámci moderní protifundamentalistické, protiapokalyptické tradice, nad kterou mohou vlády, stejně jako dříve, uplaťňovat svou moc. … cynici (nebo moderní sofisté), jinými slovy, by řekli, že nepotřebujeme nebeskou hrozbu, aby maskovala záměry studené války; spíše potřebujeme studenou válku, aby zamaskovala nebeské záměry! (zvýraznění v originále)

Zamyslete se nad tím, co by to mohlo znamenat, když zvážíme dobu, ve které to bylo napsáno a vše, co se od té doby událo. Člověk by si mohl myslet, že válka proti terorismu byla ve skutečnosti naplánovaným zastíracím manévrem…S touto veselou myšlenkou na paměti se podívejte na tento článek: Majesterium a bod zlomu. Což mě nutí položit si otázku, odkud pochází SKUTEČNÉ nebezpečí pro civilizaci…


Komentář Na Severu:
Předchozí články, kterou jsou součástí Seriálu o Kometách a Katastrofách:

 

Zdroj článku: The Hazard to Civilization from Fireballs and Comets

image_pdfimage_print
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank