Charlottesville, USA: předzvěst blížícího se teroru

Laura Knight-Jadczyk
Facebook
Charlottesville je předzvěst, a protože mou prací je tak nějak předpovídání budoucnosti – a mám v tom značný úspěch – myslím, že dnes právě zde učiním předpověď.
V USA dojde k rozsáhlé a násilné revoluci a levice bude u jejího zrodu. Ale jejím výsledkem však kuriózně nebude to, co lidé skutečně očekávají: levice je odsouzena k prohře a až přijde teror, stanou se hlasitě se projevující levičáci hlavními cíli. Proč to říkám? Zvažte
následující: levice je z vojenského hlediska poměrně slabá. Tradiční pravice je tvořena bohabojnými křesťany se zbraněmi. Ať už to jsou  jakékoliv síly, které toto představení skutečně řídí, jsou si velmi dobře vědomy těchto „drobných detailů“. Je to jako když si položíte otázku: „Hmm, jak to jen navléct? Potřebujeme 2 ozbrojené strany… Počkat, už vím! Každý pravičák má bunkr a 10 000 nábojů, takže jen musíme rozvášnit levici a vyzbrojit ji! HOTOVO!“ Každopádně něco na ten způsob. ALE nejsem si příliš jistá, že je v plánu vyzbrojit levici a to z tohoto důvodu.
Levice se většinou skládá z vysokoškolsky vzdělaných elit, které poporují Hillary a její partu. Jedná se ve skutečnosti o menšinu, i přesto, že jsou v současnosti schopni dát na protesty dohromady několik milionů a tak dále v důsledku programování, které proběhlo prostřednictvím vzdělávacího systému za posledních deset let nebo déle.
Dobře, takže levice může dát dohromady několik milionů rozzlobených BSS [bojovníků za sociální spravedlnost, originál Social Justice Warriors, pozn. překl.]… možná 13% populace, 1% psychopatů spolu s 12% patologických autoritářských stoupenců, kteří je obecně obklopují a aktivně podporují. Pokud zvážíte celkový počet obyvatel USA, je to asi 45 milionů lidí, z nichž VĚTŠINA zůstane doma.
Na druhé straně, drtivou většinu lidí ze středních a nižších tříd – z nichž někteří se přiklánějí k levici, ale také zůstanou doma – lze považovat za zdroj pro pravici. To je přes 80% obyvatelstva USA, tj. 280 milionů lidí, z nichž velká část, až dojde na lámání chleba, spojí síly proti radikální levici a vyhladí ji a všechny jejich příznivce včetně muslimů, černochů, hispánců a tak dále. Je to strašná věc, protože mnozí, kteří jsou nevinní a nebudou se účastnit toho chaosu, mohou přijít o život.
Protože nedělejte si o tom žádné iluze: začátek vyhlazování se blíží a zdá se mi, že je to tak naplánováno. Přitlačte masy normálních lidí ke zdi a některé prvky této populace se vzbouří jako džihádisté ​​proti svým utlačovatelům. A čirou náhodou je VÍCE lidí „napravo“ než „vlevo“, protože levice je podle své definice elitářským prostředím.
Představte si „francouzskou revoluci“ a gilotinu. Jak napsal R.G. Collingwood:

„Chceme-li se zbavit kapitalismu nebo války, a nejenom je zničit, ale vytvořit něco lepšího, musíme začít tím, že jim porozumíme: vidět, jaké jsou problémy, které je náš ekonomický nebo mezinárodní systém schopen úspěšně řešit a jak řešení těchto problémů souvisí s dalšími problémy, které není schopen řešit. Toto chápání systému, který jsme se rozhodli nahradit, je věc, kterou musíme zachovat v průběhu práce na jeho nahrazení, jako vědomost o minulosti podmiňující naše vytvoření budoucnosti. Možná to není možné; naše nenávist k věci kterou ničíme, nám může zabránit v jejím pochopení, a můžeme ji tak milovat, že ji nemůžeme zničit, pokud nás takováto nenávist neoslepí. Ale pokud tomu tak je, znovu nastane to, co tak často v minulosti – dojde  ke změně, ale ne k pokroku; ztratili bychom naše uchopení u jedné skupiny problémů v naší úzkosti, abychom vyřešili
další. A nyní bychom si již měli uvědomovat, že žádný laskavý zákon přírody nás nezachrání od plodů naší nevědomosti.“

Levice nerozumí ničemu, protože součást její indoktrinace zahrnuje zničení všech odvětví učení, včetně historie. Odstraňování konfederačních soch levicí a ničení křesťanských artefaktů ze strany ISIS je prováděno ze stejných důvodů. Vymažte historii, která uráží. Postmodernismus všechno rozložil.
Takže opakuji nedělejte si žádné iluze: čas chaosu je tu a pouze vědění a uvědomělost, a uvážlivé použití obou, nám pomůže to zvládnout. A je nepravděpodobné, že levice vůbec přežije; historicky řečeno, nikdy nepřežila. V této době musíte být VELMI opatrní, s kým se ztotožňujete, protože si můžete být jisti, že někdo někde si poznamenává jména. A jenom proto, že levice je nyní dominantní – a zdá se, že to tak bylo naplánováno, jak jsem popsala výše – nesmíte zapomenout: 13% proti více než 80% – a těch 80% je mnohem pevněji zasazeno v realitě a má daleko více důvodů se bránit proti hrozbě zničení, která hrozí ze strany levice. Levice bojuje pouze za ideologii… když se dostanete do skutečně nepohodlné situace, pouze patologické typy se drží ideologie. Pravice bojuje za své životy a můžete se vsadit, že vyhrají.
Dobře, to je moje předpověď. Můžete se dohadovat jak chcete, nic to nezmění; mé druhé jméno mělo být Cassandra.
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank