Recenze: „Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení“

Aetherforce
SOTT.net
Překlad: NaSeveru.org
8.července 2015

 

© SOTT.net /Red Pill Press
 

Pokud jste někdy chtěli číst pojednání o tom, jak je důležité vidět realitu místo iluze, hledat pravdu místo lží, pak si musíte přečíst tuto knihu.

Klikatící se tryskové proudění, zpomalení Golfského proudu, hurikány, zemětřesení, sopečné výbuchy, bolidy, tornáda, potopy, noční svítící oblaka, to vše se od začátku tohoto století děje ve stále větší míře. Znamená to, že zastánci lidmi způsobeného globálního oteplování měli pravdu, nebo se na naší planetě děje něco jiného, ​​něco mnohem většího? Zatímco věda hlavního proudu popisuje tyto proměny Země jako vzájemně nesouvisející, Pierre Lescaudron používá poznatky z paradigmatu elektrického vesmíru a fyziky plazmatu pro podporu tvrzení, že tyto jevy by mohly být ve skutečnosti úzce příbuzné a vycházející z jediné společné příčiny: blízké přiblížení ,dvojčeteʻ našeho Slunce a doprovodného kometárního roje. Autor s odkazováním na historické záznamy odhaluje silnou souvztažnost mezi dobami autoritářského útlaku a katastrofickými a kosmicky vyvolanými přírodními katastrofami.

S odkazem na metafyzický výzkum a teorii informace, Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení je průlomový pokus znovu propojit moderní vědu se starodávným pochopením, že lidská mysl a stavy kolektivní lidské zkušenosti mohou ovlivnit kosmické a pozemské jevy. Kniha Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení zahrnuje širokou škálu vědeckých oborů a je bohatě ilustrována s více než 250 ilustracemi a čerpá z 1000 pramenů, a je prezentována v přístupném formátu pro každého, kdo se snaží porozumět znamením naší doby.

Ocenil jsem systematický způsob, jakým Pierrem Lescaudron propoje jednotlivé body. Kniha začíná, mimo jiné, velmi srozumitelným (tj. prostým jazykem) vysvětlením vědeckých poznatků o teorii elektrické povahy vesmíru a o tom, jakým způsobem se vztahuje na klima, následováno tím, co nás může historie naučit, včetně důležitých úvah o teorii informace a vědomí, a kdy po celou dobu odhaluje mnoho nedorozumění, mylných představ a úplných výmyslů v hlavním proudu, které se týkají všech těchto věcí.

Nakonec lze krok za krokem dospět k rozumnému závěru, že čím více lidí věří ať už ve lži či naopak pravdu (ve smyslu objektivní skutečnosti, pozn.překl.], může to mít potenciálně velký vliv na to, co se stane s naší Zemí a s námi jako druhem.

Po jejím přečtení uvidíte, že myšlenka lidsko-vesmírného spojení není pouze výplodem fantazie nějakého člověka, ale vážným předmětem hodným posouzení, který je podporovaný pozorovatelnými jevy a fakty dnešního a minulého světa.

Ve skutečnosti byl tento pojem pravděpodobně něco, čemu starověké lidstvo pravděpodobně rozumělo, ale co společnost jako celek, spolu s vládci společnosti, byla motivována potlačit a zapomenout, obzvlášť v obdobích, která se vyznačovala relativní  bezkatastrofičností. Toto tvrzení je v knize také zkoumáno.

Po veškeré jeho nezaujatosti a přiměřenosti ve způsobu, s jakým se s tímto předmětem v knize nakládá, autor pokorně nabízí tuto důležitou radu pro opatrnost:

Pokud existuje takové lidsko-vesmírné spojení, potom musí být veškerá data nejdříve pečlivě přezkoumána, než je budeme považovat za pravdivá nebo nepravdivá. To platí pro každý díl informace, včetně obsahu této knihy. Ta určitě nabízí objektivnější posouzení reality, než mechanistické uniformitariánské paradigma, které do nás vtloukají elity a jejich přisluhovači. Nicméně to neznamená, že všechno je pravda. Takže, podívejte se  do pramenů, přečtěte si jiné podklady, přemýšlejte, srovnávejte, rozlišujte, sdílejte informace s kolineárními lidmi a nakonec si sestavte vlastní hodnocení reality, jak je jen nejobjektivněji možné.

Tato kniha doplňuje podmanivé přelomové dílo Laury Knight-Jadczyk nazvané Komety a Mojžíšovy rohy (Tajná historie světa) [II. část]. Tato kniha je plná historických faktů a výsledků práce současných vědců, a podobně jako Pierrova kniha, nabízí důležité spojování jednotlivých záchytných bodů, takže tyto dvě knihy dohromady nabízejí zásadní klíč, který pomáhá porozumět tomu, kde je lidstvo dnes a jak jsme se sem dostali a co je asi nejlepším dalším krokem.

Pokud zjistíte, že jsou tyto knihy užitečné pro pochopení našeho světa, doporučuji také přečíst od Knight-Jadczyk Tajná historie světa a jak se dostat ven živý, první knihu v sérii Tajná historie světa publikovanou kolem roku 2008.

blank
 
Samozřejmě, odkazy v knize uvádějí prameny, které jsou samy o sobě užitečné čtení.

Některé otázky, které jsou položeny a zodpovězeny v této knize.

Může násilí a lži, šířené mocnými elitami, určitým způsobem vyvolat vesmírnou odezvu? Má lidské vědomí nějaký vliv na hmotu, tak jak to bylo naznačeno některými fyziky, na mikrokosmické úrovni? Jak ovlivňuje pozorovatel pozorovanou událost na makrokosmické úrovni? Má skupina osob (např. světová populace) větší vliv na pozorovanou událost, pokud všichni ,rezonujíʻ na stejné frekvenci přesvědčení? Co se stane, když jsou tato přesvědčení lži, jež jsou ortogonální vůči realitě? A nakonec, pokud je vše výše uvedené pravdivé, co můžeme udělat, abychom změnili tu bezútěšnou budoucnost, kterou taková myšlenka naznačuje?

V 1. části knihy získáme vynikající shrnutí modelu teorie elektrického vesmíru, základní pojmy teorie elektrického vesmíru a plazmové kosmologie: primární role elektricky nabité plazmy, ukázání sil které pracují v naší sluneční soustavě i mimo ní, včetně dynamiky plazmatu, elektrický výboj, dvouvrstvé plazmové pláště a způsob jakým se tyto jevy týkají planetárních, slunečnečně soustavných a galaktických úrovni.
Část 2. se soustředí na teorii Nemesis a na způsob, jakým zapadá do modelu elektrického vesmíru, která ji spojuje s nárůstem kometární aktivity během posledních let a poklesem sluneční aktivity. Je také představeno téma cyklických vyhynutí, která jsou způsobena setkáním s kometami v průběhu různých cyklů.

„Po prozkoumání těchto jevů mi bylo jasné, že hypotetický společník našeho Slunce a jej doprovázející roj komet blížící se ke sluneční soustavě, by mohly vysvětlit tyto údajně lidmi vytvořené a nesouvisející anomálie, které se nyní podle všeho zdají být spolu navzájem úzce související a je nepravděpodobné, že souvisejí s lidskou činností.“

Část 3. se zaměřuje na teorii elektrického vesmírnu a teorii nemesis a spojuje je pro vysvětlení způsobu, jakým nemesis a s ním spojený kometární roj ovlivňují Zemi, včetně zpomalení rotace Země, nárůstu výskytuzemětřesení, bolidů a meteorů v naší atmosféře, dopadů meteoritů na zem, vulkanické výbuchy a závrty, globální ochlazení, narušení Golfského proudu a tryskového proudění, častější hurikány, blesky a tornáda, povodně, sucha, podivné a nové typy mraků a anomální zvuky, neúrody a posuny pólů.

V části 4. autor opětovně představuje ‘zapomenutý koncept Nebeského mandátu’. “Popisuji, jak byl tento koncept postupně vymazáván z lidského porozumění a historie, se zaměřením na středověké doby temna, kdy došlo k obrovskému zametání důkazů s pomocí náboženství. Poté popisuji možné vědecké vysvětlení tohoto jevu, s čerpáním údajů z kvantové teorie, teorie informace a výzkumu parapsychologie, kdy nakonec vše shrnuji a naznačím, co můžeme očekávat od naší budoucnosti a co s tím můžeme udělat.“

Je to kniha, kterou si musíte přečíst, znovu přečíst a sdílet se všemi, kteří mají zájem pochopit naší realitu.

 

Komentář: Odkaz na Amazon.com kde je možné knihu zakoupit Proměny Země a lidsko-vesmírné spojení

 

 

SOTT archiv: Review: “Earth Changes and the Human-Cosmic Connection”

 
 
  
 
Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank