Je to jasné – je načase upustit od nebezpečných směrnic nízkého obsahu tuku

Gabriela Segura, MD
Sott.net

 

Historie celenárodního přesvědčení, že tuk ve stravě je smrtelný, a jeho vývoj od hypotézy až po dogma, je taková,  že v ní politici, byrokraté, média a veřejnost sehráli stejně velkou roli, jako vědci a věda.    ~ Gary Taubes

 

Konečně někdo z konvenčního světa výživy vystoupil z řady, aby řekl co je zřejmé: Švédský výbor odborníků: strava s nízkým obsahem sacharidů je nejúčinnější pro hubnutí. Běžná stravovací doporučení již nemohou ignorovat to, co léta říkají alternativní média: živočišné tuky jsou našemu zdraví prospěšné. Každý jedinec na světě by měl využít této příležitosti a vrátit se ke stravě našich předků, se kterou jsme prospívali jako inteligentní lidské bytosti. Je načase skoncovat s touto stravovací úchylkou, která v současnosti zachvátila náš svět, s průmyslově zpracovávanými potravinami a vysokým obsahem sacharidů, které nás udržují v nejhorším stavu nezdraví, který kdy lidská historie zaznamenala.

Nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace a potravinářský průmysl vládnou obyvatelstvu, které je zmrzačené demencí, cukrovkou, obezitou, rakovinou, kardiovaskulárními chorobami, autoimunitními chorobami, alergiemi, respiračními problémy, problémy se zažíváním a poruchami nálady, které běžná stravovací doporučení nejsou schopna uspokojivě léčit nebo vyléčit. Pokud je něčeho dosaženo, pak je to v nejlepším případě velmi špatná kvalita života, která pro své udržení vyžaduje něco mezi 4 a 12 pilulkami denně a pomalu ničí i ty nejodolnější jedince.

Zdravotní sestry po celém světě školí diabetiky stravovacími doporučeními, která pouze pokračují a zhoršují jejich nemoc. Možná znáte následující argument: „Při výpočtu množství inzulinu ignorujte tuky, protože nezvyšují hladinu inzulinu.“ Právě zde máte velkou nápovědu k léčbě! Přesto jsou míra vymývání mozků a nedostatek kritického myšlení takové, že poskytovatelé zdravotní péče nemohou rozpoznat řešení, které se jim přímo nabízí, i když to oni sami jasně popisují. Poté je doporučován nesmyslný postup, kdy lidé musí jíst až 5krát denně, včetně jídla, které vždy obsahuje sacharidy, aby předepsaný inzulín nesnížil hladinu cukru v krvi na nebezpečně nízkou hladinu. Většina brožur a pokynů pro diabetiky je napsána a publikována farmaceutickými společnostmi, které pak prodávají ten samý předepsaný inzulín. Představte si, kdyby lidé věděli, že jen potřebují snížit množství sacharidů, aby snížili potřebu inzulínu. Bože chraň, aby se jim někdy podařilo vyléčit cukrovku stravou s nízkým obsahem sacharidů!

Neztrácejte hlavu

Vegetariáni a členové zemědělských společenství mají menší mozky, a jak se věci mají, po celém světě – jak u vegetariánů, tak i u lidi stravující se ,vyváženouʻ stravou – jsme svědky toho, jak se kognitivní funkce zhoršují, jako nikdy předtím v lidských dějinách.

60% suché hmotnosti našeho mozku tvoří tuk. Cholesterol hraje tak důležitou roli v našich duševních procesech, že 25% volného cholesterolu v našem těle se nachází v nervovém systému. Na rozdíl od populární a dogmatické víry, bez tuku je s námi ámen – jak obrazně, tak doslovně. Ve skutečnosti více potíží je způsobeno nižší a ne vyšší hladinou cholesterolu. Celá řada zdravotních problémů, včetně známých neduhů způsobených „stárnutím“, jsou důsledky nedostatku  dobrých tuků v naší stravě. Dávno pryč jsou časy, kdy staří lidé umírali klidně ve svých postelích, po dlouhém životě plném zážitků a s plně funkčními kognitivními schopnostmi. V dnešní době je senilní demence považována za normální způsob, jak ukončit váš kognitivní život.

V současnostých USA onemocní Američan Alzheimerovu chorobou každých 68 sekund. Američan v roce 2050 onemocní touto nemocí každých 33 sekund. Odhaduje se, že v roce 2013 bude trpět Alzheimerovou chorobou 5.2 milionů Američanů všech věkových skupin. Celosvětově se v současné době počet lidí žijících s demencí odhaduje na 35.6 milionů. Toto číslo se do roku 2030 zdvojnásobí a do roku 2050 více než ztrojnásobí. Nemluvě o depresi, úzkosti a dalších psychiatrických problémech. Deprese celosvětově postihuje 121 milionů lidí a to se jedná o statistiky hlavního proudu pro rok 2011. Pro většinu lidí se situace od té doby zhoršila.

V průběhu let se počet zveřejněných studií, které zbavují živočišné tuky viny a připisují ji skutečné příčině – cukru, je ohromující. Dosáhli jsme bodu, odkud není návratu. Je načase, abychom skoncovali se zavedenou praxí podporující stravovací doporučení, u kterých bylo dokázáno, že jsou nezdravá od samého začátku.

Drákula řídí krevní banku

blank
Ředitelé potravinářských firem v představenstvech dalších korporací

Je těžké si představit, jaké to bylo před zemědělskou revolucí, ale aniž bychom se vraceli tak daleko, zvažme, jak zásadně jsme se odklonili od způsobu, jakým jsme se stravovali ještě před několika sty lety. Podle neurobiologa Stephana Guyeneta, narostla spotřeba cukru v USA do takové míry, že když ji porovnáme s rokem 1822, tak tehdy Američané snědli během pěti dní množství přidaného cukru, který je dnes v jedné 340 mililitrové plechovce limonády, zatímco v roce 2005 Američané jedli stejné množství cukru každých sedm hodin. Nejhorší na tom je, že jeho počty nezahrnují ani množství cukru obsaženého v ovoci a „bezpečných“ škrobech, což naše vlády v zásadě doporučují: rýže, těstoviny, chléb, obiloviny, brambory atd.
Podle Guyenetových údajů je nárůst tak stálý, že pokud budeme nadále pokračovat stejným směrem, tak do roku 2606 bude americká strava ze 100% cukr a to už opravdu budeme žít v Idiokracii!

Naše fyziologie v podstatě nemá žádnou obranu proti takovému náporu. Zátěž cukru v naší stravě narostla nepřirozeně, exponenciálně a groteskně v porovnání s tím, jak žili naši paleolitičtí předkové. U jídla, které není vůbec nutné konzumovat, je spotřeba cukru, jen v USA samotných, naprosto nepřijatelná a šokující, a to zásluhou industrializace a komercializace amerického potravinového systému. Zapomeňte na velké zisky, tady jde o gigantické zisky, které jdou na úkor vašeho zdraví.

Jak uvádí profesor Simon Capewell z univerzity v Liverpoolu, dát potravinářskému průmyslu moc rozhodovat o pravidlech, je jako dát Drákulovi funkci starat se o krevní banku. Střet zájmů je zcela nehorázný. Namísto toho abychom přiznali, že potravinový průmysl je součástí problému, je od něj požadováno řešení! Potravinářský průmysl nemá o naše zdraví sebemenší zájem, ale má velký zájem o krátkodobý zisk a proto využívá epidemii obezity a vaše utrpení k výrobě průmyslově zpracovaných potravin, které jsou na trhu pochybně propagovány jako „zdravější“.

Je tu obrovský finanční a osobní zájem vyvolávat pocit viny, na základě obviňovací „je to vaše chyba“  propagandy, kterou tlačí farmaceutické společnosti, centra hubnutí, akademici, státní a potravinářský průmysl. Využívají a zneužívají výzkum a skutečnou vědu pro vztahy s veřejností, kdy zakrývají zjevné konflikty zájmů. Spoléhají na váš strach z rizik plynoucích z obezity a vašich obav o tom, že je to vaše chyba. Se standardními stravovacími pokyny je to vždy stejné: účastníci shodí nějakou váhu, a pak ji většina zase nabere a k tomu ještě něco navíc.

Bod odkud není návratu

Evoluce je nejlepší návod, jak určit naši optimální stravu. Naše paleolitická strava lovců a sběračů, ve které se množství konzumovaného tuku měnilo podle ročních období, zeměpisných šířek a dob ledových, definuje lidskou historii. Trvá to určitou dobu, než se daná populace přizpůsobí novým faktorům v jejím prostředí. Čím déle jsme jako druh jedli určité jídlo, a čím blíž  je toto jídlo své přirozené podobě, tím je pravděpodobnější, že napáchá méně škody. Po celou dobu naší lidské historie jsme jedli jako jeskynní lidé. Díky tomu jsme dnes tím, kým jsme. Jak uvedl Gary Taubes v knize „Dobré kalorie, špatné kalorie“ [Good calories, Bad Calories]:

Právě to myslel britský epidemiolog Geoffrey Rose, když v roce 1985 napsal svou první zásadní práci, Nemocní jedinci a nemocné populace [Sick individuals and Sick Populations] a popsal přijatelná preventivní opatření, která by mohla být veřejnosti doporučována jako taková, která odstraňují „nepřirozené faktory“ a obnovují „biologickou normálnost“ – tedy … podmínky, na které jsme pravděpodobně geneticky adaptováni. „U takových normalizačních opatření,“ říká Rose, „lze předpokládat, že jsou bezpečná a proto bychom měli být ochotni je zastávat, na základě důvodného předpokladu o jejich prospěchu.“

Čím jsme nemocnější a tlustší, tím větší je potřeba jíst fyziologickou stravu, která odpovídá stavbě našeho těla, to znamená nízkosacharidovou dietu. Jaký je důvod předpokládat, že vyloučení nebo omezení živočišných tuků, nás vrátí k „biologické normě“? Právě to nás dovedlo do současné svízelné situace a zdravotní katastrofy. Jak nám můžou „bezpečné“ škroby – zelenina, ovoce, hlízy, luštěniny a obilí – obnovit zdraví, když sacharidy jsou právě tou skupinou potravin, která není nutná k provozu lidského stroje?

Guruové zdraví doporučují minimálně 120 až 130 gramů sacharidů denně, aby naše mozky měly potřebný cukr. Ale mozek jej nepotřebuje, když ve stravě nejsou žádné sacharidy a je konzumováno dostatečné množství tuku. Naše mozky se uzdravují a fungují nejlépe na palivu z tuků – ketonech. Zdá se, že se celá vědecká obec obrátila proti nám. Psychopati řídí blázinec, kterým je náš svět, zatímco lidstvo trpí tak, jako nikdy předtím. Jak vysvětluje Gary Taubes:

„Jednoduchá odpověď koneckonců znamená, že to mělo být jasné po celou dobu; znamená to, že někde po cestě nás naše instituce veřejného zdraví svedly špatným směrem. Komplexní odpověď umožňuje značnou volnost při přiřazování odpovědnosti; také dovoluje neomezené odložení jakéhokoliv jednání nebo přiznání omylu.“

Není to jen naše zdraví; je to prakticky celá naše civilizace, tak jak ji teď známe. Již dlouho jsme nepoznali jiný způsob života a co nám to přineslo? Zhoršené zdraví, války, hladomory, otroctví a nekonečné utrpení. Podle Grega Wadleyho a Anguse Martina z Melbournské univerzity:

Během několika tisíc let od přijetí zemědělství obilovin se začal vytrácet starý způsob společenské organizace lovce-sběrače. Objevily se velké, hierarchicky uspořádané společnosti, které se soustředily kolem vesnic a poté měst. Spolu se vzestupem civilizace a státu vznikly socioekonomické třídy, specializace práce, vlády a armády.

Velikost populací, které žily jako koordinované jednotky, dramaticky vzrostla oproti před-zemědělskému normálu. Zatímco lovci-sběrači žili v egalitárních, autonomních skupinách, tvořené asi 20 úzce příbuznými osobami, maximálně s kmenovou úrovní organizace nad tím, ranné zemědělské vesnice měly 50 až 200 obyvatel a první města 10 000 a více. Lidé se ,museli naučit potlačit hluboce zakořeněné síly, což podněcovalo zvyšování konfliktů a násilí ve velkých skupináchʻ (Pfeiffer 1977: 438).

Zemědělství a civilizace znamenaly konec hledání potravy – způsob obživy s krátkodobými cíli a odměnami – a začátek (pro většinu) pravidelné těžké práce, zaměřené na budoucí výnosy a požadavky nadřízených.

,Po  příchodu velkých komunit rodiny již nadále neobdělávaly půdu samy pro sebe a své bezprostřední potřeby, ale pro cizince a pro budoucnost. Místo několika hodin denně, jak tomu bylo u lovců-sběračů, pracovali celý den. Došlo na rozvrhy, kvóty, dohled a tresty pro ty, kteří nepracovali naplnoʻ (Pfeiffer 1977: 21).

Po stovky tisíc let naši předkové praktikovali lov a udržovali stáda, žili se stravou s nízkým obsahem sacharidů. Faktem je, že naše tělo je navrženo a vyvinulo se tak, aby žilo a prospívalo bez konzumace jakýchkoli sacharidů, pokud je k dispozici dostatek výživných bílkovin a tuků, a voda k pití. Živočišný tuk byl naším primárním zdrojem energie, protože byl – a stále je – nejúčinnějším, nejvýživnějším a pomalu spalovaným palivem. Stali jsme se chytrými – Homo sapiens sapiens – protože jsme jedli živočišný tuk a maso.

blank

Je na nás, abychom vzali záležitost našeho zdraví do vlastních rukou. Šiřte tuto informaci a vyžadujte od institucí odpovědnost a informujte je o oficiákní zprávě Švédského výboru odborníků. Je čas upustit od nebezpečných směrnic doporučujících nízký obsah tuku.

Další informace:


SOTT archiv:
It’s official – Time to drop hazardous low fat guidelines

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank