Vojenské tajemství: blížící se vesmírné kamení zůstane utajené

Komentář: Následující článek a SOTT komentář níže, byly původně publikovány v roce 2009.

Leonard David
SPACE.com

Vědci již 15 let využívají údaje získané americkými tajnými družicemi, o přírozeném výskytu jasných bolidů v zemské atmosféře – ale s tím je nyní konec. Nedávné rozhodnutí o novém postupu americké armády nyní výslovně uvádí, že pozorování  bolidů tajnou vládní vesmírnou technikou budou  klasifikována jako tajna a výsledky nebudou publikovány, SPACE.com zjistilo.

Mezi hlavní cíle družic patří detekce testů jaderných bomb a jimi zprostředkovaná charakterizace asteroidů a menších meteoroidů při narázu do atmosféry byla pro vědce neplánovaným zdrojem velkého množství dat.

Výsledek: Vesmírná tělesa, která vybuchnou v atmosféře, zůstanou od teď utajené.

„Je pro nás záhadou, proč nyní došlo k této náhlé změně,” řekl jeden vědec, který pracuje v této oblasti. „Je to nešťastné, protože tu byla velká míra synergie … velmi dobrá dohoda o spolupráci. Systémy byly využívány ve dvojím režimu, kde se dařilo dělat mnoho vědy, kterou by nebylo možné udělat jiným způsobem. Je to politováníhodná změna politiky.“

Vědci se domnívají, že bude ohrožen nejen výzkum hrozby z vesmíru, ale veřejné chápání někdy dramatických nebeských výbuchů bude sníženo, což pravděpodobně povede k přehánění a strachu z neznámého.

Blíží se!

Většina „padajících hvězd“ je způsobena přirozenými vesmírnými úlomky, které nejsou větší než hrách. Ale běžně narazí do atmosféry kameny, které jsou velké jako míče na košíkovou či jako malý automobil. Většina z nich se vypaří nebo vybuchnou po cestě, ale některé dopadnou na povrch, případně vybuchnou nad povrchem. Pochopitelně vědci chtějí vědět o těchto událostech, aby mohli lépe předpovědět riziko hrozící zde na Zemi.

Protože náš svět je ze dvou třetin oceán, většina z přilétajících těles není pro pozorovatele viditelná na souši. Mnoho dalšího přilétajícího vesmírného kamení není zaznamenáno kvůli dennímu světlu.

Během posledních zhruba deseti let, byly stovky těchto událostí zaznamenány tajnými satelity. Nesmírně cenné informace získané pozorováním z vesmírných zařízení byly rychle zpřístupněné, což vědcům poskytlo informace o čase, poloze, výšce nad povrchem a také o světelných křivkách, které pomohou vypočítat množství energie vyprodukované bolidy.

A v našem nejistém světě, ve kterém nyní žijeme, je dobré vědět, že výbuch vysoko nad zemí  je přirozený a není výbuchem jaderné zbraně.

Oblast, ve které z vesmíru prováděná pozorování slaví velký úspěch,  je nad odlehlými oblastmi oceánu – daleko od dohledu sběru dat z povrchu.

Ale to vše skončilo v posledních měsících, nechalo vědce nevidomé a zmatené změnou politiky. Doufá se, že toto rozhodnutí bude přehodnoceno a zrušeno.

Zásadní význam

„Údaje o bolidech z vojenských nebo sledovacích zařízení mají zásadní význam pro posouzení nebezpečí dopadu,“ uvedl David Morrison, vědec zabývající se oblastí Near Earth Objects (NEO) [objekty blízké Zemi – planetoidy, komety a meteoroidy] v Amesovově výzkumeném cetnru NASA. Poznamenal, že jeho názory jsou jeho vlastní, není mluvčím NASA.

Velikost průměrného největšího atmosférického zásahu malými asteroidy, je klíčovým kusem experimentálních dat k ukotvení nízkoenergetického konce distribuce nárazových prvků pomocí mocninového zákona, od asteroidů s průměrem větším než 10 kilometrů až do velikosti jednoho metru, řekl Morrison SPACE.com.

„Tato data o bolidech, společně s astronomickými pozorováními větších asteroidů blízko Země, definují povahu nárazového nebezpečí a umožňují racionální plánování, jak se s touto otázkou vypořádat,“ řekl Morrison.

Morrison dále zmínil, že údaje o bolidech dnes hrají další důležité role.

Například data o bolidech společně s infrazvukem umožnily vědcům ověřit přibližnou velikost a energii jedinečného dopadu v Carancasu v Altiplanu – na hranici mezi Peru a Bolívií – ze dne 15. září 2007.

Morrison dodal, že informace o bolidech také hrály důležitou roli v příběhu malého asteroidu 2008 TC3. To byl první případ astronomické detekce malého asteroidu před jeho zásahem v minulém roce. Údaje o bolidech byly klíčem k nalezení místa nárazu a následnému nalezení fragmentů z tohoto nárazu.

Součást informovanosti veřejnosti

Astronomové se blíží ke konci dlouholetého snažení najít většinu potenciálně ničivých velkých asteroidů v našem nejbližším vesmírném okolí, tedy ty, které by mohly způsobit rozsáhlou regionální nebo globální devastaci. Nyní hodlají hledat menší objekty.

Je tedy ironické, že dostupnost těchto údajů o bolidech by měla být omezena právě v době, kdy se program NEO zaměřuje na mapování malých nárazových těles, u kterých je největší pravděpodobnost, že budou zaznamenány v programu sledování bolidů, říká Morrision.

„Tato data byla k dispozici vědecké komunitě posledních deset let,“ řekl. „Je nešťastné, že tyto informace nebudou dostupné v bodě, kdy začínají být důležitější pro komunitu, která se zabývá charakterizováním asteroidů blízko Země a ochranou naší planety před dopady asteroidů.“

Nově vydaný politický výnos americké armády o hlášení pozorování bolidů ze satelitů také upoutal pozornost Clarka Chapmana, planetárního vědce a experta na dopady asteroidů v Southwest Research Institute v Boulderu, Coloradu.

„Myslím, že je velmi důležité tyto informace zveřejňovat,“ řekl Chapman pro SPACE.com.

„Myslím, že co je důležitější, než vědecká hodnota je to, že tyto vzácné, jasné bolidy poskytují vazbu veřejnosti na nebezpečí, týkající se nárazu asteroidů, které hrozí od ještě větších a méně častých asteroidů,“ vysvětluje Chapman.

Svědky těchto objektů jsou nic netušící lidé na vzdálených místech, říká Chapman, což často dává vzniknout nesprávným a přehnaným zprávám.

„Ukázalo se, že uzemnění dosažené spojením těchto zpráv od neodborných pozorovatelů se satelitními měřeními je velmi užitečné pro kalibraci zpráv pozorovatelů a uzavření procesu s lidmi, kteří si myslí, že viděli něco tajemného a mimořádného,“ řekl Chapman.

 

Komentář: Každý, kdo pozorně sleduje geopolitickou situaci během posledního desetiletí, nebude ani přinejmenším překvapen nebo zaskočen, proč jsou tyto informace zadržovány před veřejnosti. Objekty na nebesích budou v příštích několika letech hrát větší a větší roli v událostech zde na Zemi, tedy pokud jsou naše hypotézy zde na SOTTu blízko pravdě.

Vládci našeho světa chtějí více „humbuku a strachu z neznámého“. Světové události jsou řízeny právě pro tento efekt.

Škoda, že tito vědci nečtou SOTT!

 


Zdroj článku:
  Military Hush-Up: Incoming Space Rocks Now Classified

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank