Existuje skrytá ruka za ,střetem civilizacíʻ v Evropě?

Pierre Lescaudron
Sott.net

V mém posledním článku nazvaném „Imigrace, zločiny a propaganda“ jsem navrhl, že v Evropě je záměrně vytvářen ,střet civilizacíʻ.

Tento konflikt je tvořen radikalizací dvou protichůdných skupin obyvatel: bílí evropští domorodci, kteří jsou povzbuzováni k tomu, aby odmítli jakoukoliv formu přistěhovalectví, a migrující obyvatelstvo, které je povzbuzováno, aby odmítlo jakoukoliv podobu bílé evropské civilizace.

K dosažení tohoto cíle probíhá pět doplňujících se operací:

 • Války vedené Západem proti převážně muslimským zemím
 • Hrozba ISIS a teroristické útoky pod falešnou vlajkou které jsou ji připisovány
 • Politika otevřených hranic, která převládá v EU
 • Radikalizace migrantských populací prostřednictvím fundamentalistických forem islámu
 • Radikalizace původních obyvatel prostřednictvím ultranacionalistických ideologií.

Je střet civilizací opravdu vykonstruovaný, nebo je to jen výsledek spontánních lidských tendencí k nenávisti, násilí a rasismu?

Jedním z faktorů, který je silným argumentem pro první možnost, je zdokumentované zapojení několika příbuzných skupin, v každé z výše uvedených pěti doplňujících se operací.

Navíc, jak uvidíme níže, tato malá skupina by měla přímý prospěch ze ,střetu civilizacíʻ v Evropě.

 

Války proti muslimským zemím

Většinu válek na Blízkém východě vedly USA. Politické období, které nejlépe ilustruje tuto doktrínu, bylo během vlády George W. Bushe (2001-2009) a válek v Iráku a Afghánistánu, spojené s velmi silnou politickou a finanční podporou státu Izrael.

Sionisté jako Dick Cheney, Richard Perle, Paul Wolfowitz a Donald Rumsfeld přijali elitářskou vizi světa, kde ,nadřazení  lidéʻ v USA a Izraeli uzavřeli pakt mezi izraelskými sionisty a americkými sionisty.

Neokonzervativní ideologie je shrnuta v Projektu nového amerického století, která je založena na memorandu z roku 1996, zadaném Benjaminem Netanjahuem o rozvoji strategie pro Střední východ, která poslouží izraelským zájmům.

BHL a jemu podobní hrají falešný chaos, aby mohli vytvořit chaos skutečný

Izrael je v současnosti stále přímo zapojen do útoků proti syrským orgánům na Golanských výšinách, Izrael nadále rozšiřuje své osady na Západním břehu a na okupovaných územích, Izrael stále zabíjí Palestince, Izrael je zapojen do války v Jemenu a, samozřejmě, Izrael neustále tlačí pro válku USA proti Íránu .

Nicméně USA a Izrael nemají monopol na sionistické válečné štváče. Válka proti Libyi je dobrý příklad.

V Libyi jsme byli svědky sehrání role významným člověkem, který je možná nejzatvrzelejším evropským sionistou: Bernard Henri Levy (BHL). Není prezidentem, ministrem zahraničních věcí, nebo alespoň kongresmanem. Není Američan a není Izraelec.

Je členem parazitické třídy známé jako „veřejní intelektuálové“, ale důležitější je, že BHL je sionistickým lobbistou, kterému se navzdory  chybějícímu oficiálnímu mandátu podařilo zatáhnout Francii a pak celé NATO do odvetné války proti Libyi.

Zničení Libye rukou NATO nebylo prvním úspěšným pokusem BHL vyvolat válku. Před několika lety hrál ústřední roli při zahájení války se Srbskem (1992-1995) pomocí očerňování Srbů a šířením falešných zpráv o pronásledování Bosňanů, neexistujících masových hrobech a používání chemických zbraní.

blank
Vymyšlený tábor smrti v Bosně – obálka časopisu Time

Stejně tak bývalý francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner (také zaťatý sionista a dlouhodobý zastánce války proti Íránu) byl přímo zapojen do války v Dárfúru. Také on neúnavně podporoval války v Iráku, Afghánistánu a Sýrii.

Kromě toho byl Kouchner přímo zapojen do smyšleného tábora smrti v Bosně, který v roce 1992 ovlivnil veřejné mínění vést válku proti Srbsku.

V letech 1999 až 2001 byl Kouchner vysokým představitelem OSN v Kosovu a hrál důležitou roli při odtržení Kosova od zbytku Jugoslávie. Během jeho mandátu došlo k neslavnému případu krádeže orgánů v Bosně pro pacienty v Izraeli.

Kvůli lžím Kouchnera a Levyho, došlo poprvé v moderní Evropě k rozdělení země na základě náboženství. Národní jednota Jugoslávie byla obětována na oltář umělých náboženských předělů. Dnes je Kosovo z více než 90% muslimské, zatímco Srbsko je asi z 95% křesťanské.

Příklady Levy a Kouchnera dokonale ilustrují, jak někteří evropští sionističtí představitelé veřejného mínění připravují „střet civilizací“, buď radikalizací a / nebo zničením zemí muslimského Středního východu a rozdělováním náboženských skupin jako v případě Jugoslávie.

Sionističtí agenti jsou hluboce zapleteni do konfliktů, které ničí Blízký východ a Afriku. Tyto svévolné války napájejí tok migrantů směřujících do Evropy a také posilují radikální islám jako reakci na zvěrstva, jichž se dopustil Západ v těchto převážně muslimských zemích.

Sionističtí agenti připravili zkoušku střetu civilizací v Evropě s válkou v Jugoslávii a rozdělením na křesťanské a muslimské země.

 

ISIS a teroristické útoky s falešnými vlajkami

ISIS je stvoření CIA. Pochází z mudžáhedínského hnutí, financovaného CIA v Afghánistánu během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, za účelem boje proti Rusku. Podle vlastních slov Brzezinského, byli USA sponozorovaní Mudžáhedíni „příležitostí dát SSSR jeho vietnamskou válku“.

blank
Efraim Halevy, ředitel Mossadu od roku 1998 do roku 2002

Mudžáhedíni se postupně proměnili v al-Kajdu (kterou v té době vedl saúdský Usáma Bin Ládin), ze které se po zničení Iráku nakonec stal ISIS. Mudžáhedíni, al-Kajda a ISIS byly pod dohledem a podporovány CIA. Dodnes je to stále stejné.

Pravděpodobně nejlepším důkazem, že USA a Izrael podporují ISIS, je vytrvalé zásobování žoldnéřů a materiál poskytnutý silám ISIS v Sýrii, a přímé útoky na syrské, íránské a dokonce ruské síly, které jsou třemi hlavními protivníky ISIS.

Izrael hraje významnou roli v podpoře ISIS. Stovky článků dokumentují objevy izraelských zbraní, informací od zpravodajských služeb, léků, potravin a komunikačních zařízení ve skrýších ISIS. Efraim Halevy, bývalý šéf Mossadu, v roce 2017 potvrdil to, co důkazy v terénu již několik let ukazují: Izrael podporuje ISIS.

Zajímavé je, že zatímco členové ISIS velmi ochotně zabíjejí své náboženské bratry v Sýrii, Iráku, Jemenu nebo Libyi, jsou – logicky, s ohledem na jejich mecenáše – přátelští vůči Izraeli.

Jedna ze vzácných příležitostí, kdy došlo k ozbrojenému střetu mezi izraelskými silami a ISIS, byla v listopadu 2016 na Golanských výšinách. Během incidentu nedošlo k žádným ztrátám na životech, ale představitelé ISIS se rychle omluvili Izraeli za jejich chybu. Čtete správně: teroristé z ISIS – v podstatě banda stínačů hlav, znásilňovačů a mučitelů – vydali omluvu za to, že stříleli na IDF.

blank
Izraelské drony sledovaly Haririho pohyb a místo zločinu.

V Evropě by destabilizační síla ISIS byla omezená, pokud by jejím záměrem bylo pouze založení kalifátu na Středním východě. Ale většina teroristických útoků, k nimž došlo v Evropě v posledních letech, se přitom připisuje ISIS. Tyto útoky mají velký vliv na názor Evropanů, zejména na negativní nálady lidí vůči nebezpečnosti a přistěhovalectví.

Je ISIS skutečným vinníkem těchto krvavých teroristických útoků? Velké množství teroristických útoků nese charakteristické znaky operací pod falešnou vlajkou, které vykazují úroveň komplexnosti a plánování, které může poskytnout pouze státní terorismus, a jejichž pachatelé mají téměř vždy důvěrné vztahy se zpravodajskými službami, zdánlivě jako ,informátořiʻ. Izraelská zahraniční zpravodajská služba, Mossad, je specialistou na tento druh operací. Je tu řada notoricky známých případů, které tuto skutečnost ilustrují.

Atentát na Rafíka Haririho, bývalého prezidenta Libanonu, byl médii hlavního proudu jednoznačně připisován Hizballáhu, a v důsledku toho Bašáru al-Asadovi a Íránu. Důkazy však odhalily, že to byl vlastně výsledek operace Mossadu, jak dokázal novinář Jurgen Cain Kulbel:

[…] statické vyzařovače konvoje pana Haririho, které jsou obvykle schopné zabránit aktivaci bomby na dálku, „zcela selhaly“. Novinář potvrzuje, s odkazem na švýcarského experta, že systém může být neutralizován pouze jeho výrobcem, kterým není nikdo jiný, než izraelská společnost založená bývalými agenty Mossadu.

Snad nejlepší důkazy o zapojení Izraele do operací pod falešnou vlajkou připisované ISIS, se objevily po teroristickém útoku v Bataclanu, ke kterému došlo 13. listopadu 2015 v Paříži, při kterém zemřeo 89 lidí. Hicham Hamza, vynikající investigativní novinář, zakladatel webu Panamza, shromáždil několik důkazů, které silně naznačují zapojení sionistických jedinců:

 • Prodej Bataklanu se uskutečnil dva měsíce před útokem 11. září 2015. Do té doby byl Bataclan vlastněn Pascalem Touitou, bratrem radikálního rabína Davida Touitou, který kromě jiných protimuslimských prohlášení řekl: ,Islám je koště Izraeleʻ. Tato věta dokonale shrnuje zaměření tohoto článku. Oba bratři Touitou nyní žijí v izraelském Ašdodu.
 • Článek, který vydaly Times of Israel dva dny po útoku, uvedl, že vůdcové židovské komunity ve Francii, byli varováni před blížícím se teroristickým útokem den předtím, než k němu došlo. Autor tohoto článku je Jonathan Simon-Sellem, extrémně pravicový izraelský aktivista, šéf internetové stránky JSSNews a bývalý zaměstnanec izraelského ministerstva zahraničních věcí.
 • Společnost, která měla za úkol organizovat turné Eagles of Death Metal, se jmenuje William Morris Endeavour. Jejím zakladatelem je Ariel Emanuel, syn Benjamina Emanuela, bývalého člena sionistické teroristické skupiny ,Irgunʻ.
 • Tvrzení o odpovědnosti ISIS bylo rozšířeno médii hlavního proudu, které jako zdroj uváděly SITE Intelligence Group. SITE zveřejnila toto tvrzení pouze 50 minut po útoku. Zakladatelkou a ředitelkou SITE je sionistka Rita Katz. Její otec byl popraven v Iráku, protože prováděl špionáž pro Izrael. Je autorkou knihy Terrorist Hunter [Lovec teroristů], ve které píše o tom, jak pronikla do islamistických skupin. Většina nepravých videí přisuzovaných Usámovi bin Ládinovi, byla ,objevenaʻ a ,dánaʻ médiím hlavního proudu organizací SITE.
 • Izrael uspořádal oslavu v Bataclanu za přítomnosti generála IOS Dany Matta, blízkého spolupracovníka bývalého izraelského premiéra Ariela Sharona. Tato oslava byla benefiční akcí pro Tzahal (izraelská armáda). V Bataclanu se také konala noc ,Haim Israelʻ. Haim Israel je ultraortodoxní sionistická skupina. V roce 2008 uspořádal Bataclan koncert organizovaný Křesťanskými přáteli Izraele.

Avšak nejpozoruhodnějším důkazem je následující fotografie. Je to jediná ,unikláʻ fotografie bataklanského krveprolití:

blank
Údajná fotografie Bataclanu hned po útoku

Na výše uvedeném obrázku (fialová šipka) je vidět mixážní pult, který údajně použil zvukař skupiny Eagles of Death Metal . Zde je detail:

blank
Detail mixážního pultu

Problém je v tom, že tato sestava vůbec neodpovídá mixážnímu pultu a příslušenství, které byly během koncertu použity, jak ukazuje video pořízené přítelkyní zpěváka během koncertu.

Mixážní pult, který použila skupina Eagles of Death Metal, je Midas Verona 48. Je mnohem větší, než mixážní pult na fotce krveprolití. Navíc další příslušenství kolem mixážního pultu zmizelo.

blank
Mixážní sestava která je velmi podobná té která byla použita během koncertu

Tyto nesrovnalosti naznačují, že fotografie krveprolití může být podvrh. Ať už je to podvrh nebo ne, nejdůležitější otázkou je: odkud se vzala tato fotka?

Jakmile se fotografie začala šířit po internetu (během rána neděle 15. listopadu, zhruba 30 hodin po útoku), francouzské úřady ji cenzurovaly a požadovaly její odstranění ze všech internetových stránek. Francouzské úřady se však nikdy nezabývaly zdrojem citlivého fotografického materiálu.

První, kdo znovuzveřejnil tuto fotografii, byl holandský odpůrce hromadné migrace, blogger Bart Nijman. Když se jej několik novinářů zeptalo na původ fotografie, jednoduše uvedl, že ji našel na internetu. Nakonec se přiznal novináři Boschovi van Rosenthalovi, že jeho zdrojem byl Israel News Feed @ IsraelHatzolah .

Přesně v 9:51, asi 40 minut před holandským bloggerem, to byl skutečně Israel News Feed, který jako první zveřejněnil fotografii na internetu. Zajímavé je, že společnost Israel News Feed nepřipojila své jméno k této exkluzivní fotografii.

blank
Mark Gerson, bývalý ředitel PNAC [Projekt pro nové americké století, pozn. překl.] a šéf United Hatzalah

Na své domovské Twitter stránce Israel News Feed uvádí, že je „přidružena k United Hatzalah“, izraelskoé nevládní organizací, která úzce spolupracuje s IOS a mezi své pracovníky uvádí generálmajora Meir Dagana, bývalého šéfa Mossadu.

Šéf United Hatzalah není nikdo jiný než Mark Gerson, bývalý výkonný ředitel PNAC (Projekt nového amerického století), proizraelský think-tank, který formoval doktrínu Neoconů, jež upřednostňuje Izrael na Blízkém východě.

Je zajímavé, že izraelský svědek, který poskytl světu první video teroristického útoku na bruselském letišti v březnu 2016, patřil k té samé United Hatzalah.

United Hatzalah byla dvakrát, během několika měsíců, na správném místě a ve správnou chvíli, když byla Evropa napadena islámskými teroristy. Ti z vás, kteří sledovali důkazy o izraelské angažovanosti při útocích 11. září, si vzpomenou na ,izraelské studenty uměníʻ, kteří byli zatčeni (poté propuštěni) kvůli natáčení pádu Dvojčat. Tito studenti později řekli izraelským médiím, že tam byli proto, aby „zdokumentovali tuto událost.

Vraťte se k Bataklanu; zůstává jedna otázka: proč sionistická organizace vypustila fotografii tohoto krveprolití?

Zmanipulovaný ,střet civilizacíʻ vyžaduje, aby lidé přestali myslet a místo toho přijali extrémistickou ideologii. Zastavení kritického myšlení je dosaženo hysterizací populace.  Šokující fotografie krveprolití v Bataclanu je dokonalou pákou, která vyvolá hněv evropských domorodců a nasměruje je proti ,zlým muslimůmʻ.

Jinými slovy, poté co byli Evropané vystaveni takovému masakru, ke kterému došlo  v Bataklanu, který údajně provedli – a naplánovali a zaplatili – radikální muslimové, je mnohem méně pravděpodobné, že podpoří boj Palestinců proti Izraeli.

ISIS je podporována Izraelem a jeho spojenci. ISIS a teroristické útoky pod falešnou vlajkou, které jí byly přisouzeny, jsou perfektní zastrašující taktikou pro zvýšení protimuslimského sentimentu v Evropě a nasměrování více občanů směrem k bílému radikalismu.

 

Politika otevřených hranic

Tok migrantů je napájen dvěma výše uvedenými faktory: vzestupem ISIS a válkami vedenými Západem v muslimských zemích. Tyto pohromy vedly miliony lidí k tomu, aby opustily své země. Je zajímavé, že migranti nejdou do muslimských zemí jako je Saúdská Arábie, Katar, nebo bohatý soused Izrael. Většina migrantů šla do západní Evropy.

Politika otevřených hranic, kterou Evropská unie a humanitární nevládní organizace uvalily na evropské národy, umožnily nekontrolovaný a masivní příliv migrantů.

Vezměte si například Lékaře bez hranic (MSF), které založil výše uvedený Bernard Kouchner. Lékaři bez hranic jsou jedním z hlavních provozovatelů  ,obchoduʻ s migranty; provozují loď Aquarius, která pašuje nelegální migranty do Evropy. Ten samý Kouchner, který se nejdříve podílí na ničení muslimských zemí (viz výše), poté ,vítáʻ z toho vzniklou migrační vlnu do Evropy – dokonalý příklad příslovného pyromanského hasiče.

Ale nejlepší ilustrace toho, že masová migrace do Evropy je organizována externími činiteli, k nám přichází díky Georgi Sorosovi. Po více než čtyřech desetiletích, během kterých vynaložil odhadovaných 32 miliard dolarů na proměňování společností do postmoderních nočních můr, Soros vytvořil souhvězdí silných neziskových organizací, které ovlivňují všechny aspekty migračního procesu.

Jedna italská organizace dokázala identifikovat Sorosovu propracovanou síť:

blank

Mnoho silných organizací řízených Sorosem se přímo podílí na:

 • určování slovníku v oficiální diskusi o migrantech, například zákaz používání termínu ,tajnáʻ (listina Římské nevládní organizace)
 • pašování migrantů (nevládní organizace COSPE, ONLUS)
 • nabízení právní podpory, pracovních míst, práva volit, víz migrantům (nevládní organizace ASGI)
 • obhajoba migrace (nevládní organizace Buon Diritto)
 • proimigrantská žurnalistika (nevládní organizace ANSI)
 • proimigrantské zákony (nevládní organizace Antigone)
 • proimigrantské populární hnutí (nevládní organizace ARCI)

Sorosovy miliardy dolarů byly dobře investovány. Jeho vliv na evropskou politickou legislativu je ohromující. Jen v roce 2016 se Sorosovy nadace setkaly s členy Evropské komise při 44 různých příležitostech.

Sorosova nadace Open Societ v interním dokumentu uvádí  seznam 226 spolehlivých ,přátelʻ, kteří působí v Evropském parlamentu.

blank
George Soros a prezident EU Jean Claude Juncker

Tento vliv je tak významný, že evropský plán pro uprchlíky – známý jako plán Merkelové – byl výsledkem vlivu nadací George Sorose .

Soros díky svým formálně multikulturním projektům nemůže otevřeně podporovat Izrael a jde tak daleko, že se polohuje do role antisionisty.

Nicméně jeho investice do společnosti SodaStream a TEVA (izraelské společnosti se sídlem v okupovaných palestinských územích, které pravidelně porušují lidská práva) a jeho podpora  ve výši 10 milionů dolarů pro Hillary Clintonovou naznačují, že tento antisionismus může být pouze politicky korektní fasádou, aby se zalíbil svému globalizačnímu/celosvětovému publiku.

Aby mohlo dojít ke ,střetu civilizacíʻ, musí kritické množství muslimských migrantů dorazit do Evropy, aby společensky a ekonomicky destabilizovali hostitelské národy. Migranti navíc musí být zvýhoďňováni, aby se zvýšil pocit nespravedlnosti mezi domorodými obyvateli.

 

Šíření fundamentalistického islámu v Evropě

Země, které jsou spojenci USA a Izraele na Blízkém východě, nejsou těmi, které praktikují mírnou formu islámu, jako Írán nebo Sýrie, naopak Katar a Saúdská Arábie jsou příznivci a vývozci dvou nejpopulárnějších fundamentalistických forem islámu, resp. Muslimské bratrstvo a wahhábský salafismus.

Salafismus víceméně neexistoval v Evropě ve 20. století, ale pak zažil dramatický vývoj. Není překvapením, že neexistují oficiální údaje o počtu salafistických mešit v EU. Ale podle údajů zveřejněných některými evropskými zeměmi – Francie (157 ), Španělsko (98), Německo (53), Belgie (30) a Spojené království (110) – lze odhadnout, že v EU je více než 800 salafistických mešit.

blank
Velká mešita v Lyonu byla financována Saúdskou Arábií

Tento růst se podle všeho zrychluje. Německo je ukázkový příklad. V roce 2011 bylo v Německu podle odhadu na 3800 salafistů. V září 2017 tento počet vzrostl na 10 300. Počet salafistů v Německu se za šest let téměř ztrojnásobil (2011-2017).

Nejenže jsou Katar a Saúdská Arábie hlavními původci a zastánci salafistické ideologie a Muslimského bratrstva, ale také financují velké množství mešit a imámů v Evropě.

Cílem salafistů jsou migranti. Mocní nechtějí v Evropě umírněné muslimy. Migranti ze zemí Středního východu, jako je Sýrie, kteří praktikují umírněný islám, jsou šokováni fundamentalistickými formami islámu kázanými v Evropě.

Tajná domluva mezi americkou a izraelskou osou a extrémistickým islámem, je také velmi očividná v nedávných konfliktech. Saúdská Arábie a Izrael bojují vedle sebe proti Jemenu. Izrael, Saúdská Arábie a USA bojují společně proti Sýrii, kde navdory svému tvrzení podporují ISIS a bojují proti svým nepřátelům: Sýrii, Íránu/Hizballáhu a Rusku. Shodou okolností jsou v těchto třech zemích kázány a praktikovány mírné formy islámu.

Stejně tak Arabské jaro není ničím jiným, než destabilizující operací řízenou Západem, obzvlášť USA a Izraelem, aby posílila radikální islám. Výsledek arabského jara byl stejný v několika zemích: v Libyi převzal ISIS kontrolu nad touto zemí; v Jemenu převzal ISIS kontrolu nad polovinou země; v Egyptě se Muslimské bratrstvo ujalo moci předtím, než ho zbavila vlády armáda; v Tunisku poskytuje radikální islám 15% teroristů v Sýrii.

Fundamentalistický islám byl vytvořen americko-izraelskou osou, za pomoci svých klientských diktatur: Saúdská Arábie a Katar. Arabské jaro, vytvořené těmi stejnými viníky, posílilo radikální islám na Středním východě a severní Africe. Dnes ty samé síly šíří radikální islám v Evropě a tlačí umírněné muslimské migranty, aby konvertovali na extrémní politické formy islámu.

 

Šíření islamofobního a prosionistického ultranacionalismu

Tlak masové migrace a rostoucí síla EU vedly ke vzniku populistických hnutí, která brání národní svrchovanost a chtějí hraniční kontroly. Jedná se o legitimní opatření, která úzce odráží očekávání mnoha, a možná i většiny, evropských občanů.

Současně jsme svědky vzestupu jiné formy nacionalismu – ultranacionalismu – jehož zaměření necílí na národní stát, nýbrž na etnicko-náboženskou skupinu uvnitř národa.

Někdy jsou ultranacionalistické ideologie od samého začátku základem extremistické strany, někdy se ultranacionalistická ideologie šíří v rámci stávajících populistických stran.

Druhý případ platí pro Francii, kde Front National, který byl po celá desetiletí zuřivě antisionistický, nyní obhajuje záměr Izraele. Předsedkyně strany Marine Le Penová v květnu 2018  obhajovala Izrael poté, co jeho armáda během demonstrací zabila téměř 60 Palestinců, a uvedla, že „Izrael má právo bránit své hranice“. Le Penová vyčítala Palestincům, že umožnili svým dětem účastnit se demonstrací.

V Rakousku je předseda krajní pravice (Svobodná strana Rakouska) Heinz-Christian Strache horlivým zastáncem Izraele a dokonce napsal předsedovi vlády Benjaminu Netanjahuovi dopis se slibem, že přesune rakouské velvyslanectví z předměstí Tel Avivu do Jeruzaléma a podpoří právo Izraele vybudovat osady na palestinském území.

blank
Shromáždění EDL proti islámu a na podporu Izraele, před izraelským velvyslanectvím v Londýně

V Nizozemsku předseda islámofobské strany Geert Wilders uvedl, že Izrael je „první obrannou linií Západu“ proti islámu. Podle vlastního vyjádření  navštívil Izrael více než 40krát.

Ve Velké Británii se předseda extrémní pravicové strany ,Britain Firstʻ, Paul Besser, zapojil do destabilizační operace proti Palestinskému Expu, při které se mávalo izraelskými vlajkami. Stejně tak předseda anglické English Defense League, Tommy Robinson, ve svém prvním veřejném projevu  vystavoval na odiv Davidovu hvězdu. Na protiimigračních shromážděních stálo na transparentech jeho strany: „V Anglii není místo pro fašistické islámské nepřátele židů.“

V Dánsku krajní pravicová Dánská lidová strana, druhá největší politická strana v zemi, vyzvala Dánsko, aby opustilo Radu OSN pro lidská práva (UNHRC), protože se podílí na „slovním napadání Izraele“.

V Norsku je Siv Jensen, vůdce norské Progress strany, silnou zastánkyní Izraele. Podle vlastních slov „se nebojí obhajovat právo Izraele bránit se“. I ona obhajuje přesun norského velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. V lednu 2009, během války v Gaze, vyzývala na demonstraci „Nechte Izrael žít“.

blank
Členové izraelem financovaného neonacistického praporu Azov

Ale možná nejlepším příkladem spojenectví mezi Izraelem a extrémními pravicovými hnutími je Ukrajina, kde se Izrael rozhodl vyzbrojit neonacistickou polovojenskou organizaci prapor Azov.

V izraelském protimuslimském praporu Azov bojují islámští extremisté vedle neonacistů. Sionistická extrémní pravice a radikální islám jsou skutečně dvě strany téže mince, jež mají za cíl radikalizovat obyvatelstvo a zničit Evropu.

Zdá se, že se historie opakuje, protože tajná dohoda mezi nacisty a sionisty není nic nového. Existují podrobné důkazy, že někteří sionisté během 2. světové války spolupracovali s nacisty, sabotovali protinacistické bojkoty a zasahovali do snažení zachránit obětí nacistického útlaku.

Ve své knize Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě  zla, Hannah Arendtová výmluvně shrnula situaci:

 „Pro žida je tato role židovských vůdců při ničení jejich vlastních lidí nepochybně tou nejtemnější kapitolou tohoto celého temného příběhu.“

Jenomže tentokrát nejsou cílem nacisticko-sionistické dohody židé, ale muslimové.

Inženýři střetu civilizace nahrazují legitimní populistická hnutí, jejichž cílem je bránit své národy, s ultranacionalistickými hnutími. Ultranacionalistická ideologie je jednoduchá: zastavit migraci, podporovat Izrael a očerňovat muslimy. Takže pokud se jako evropský občan postavíte proti masové migraci – legitimní postoj – budete také muset obecně podporovat Izrael a očerňovat muslimy.

 

Kdo je za střetem civilizací?

V tomto článku jsem jmenoval některé z jednotlivců, kteří se pokoušejí vyrobit ,střet civilizacíʻ v Evropě. Střídavě jsem zmínil sionisty, Izraelce, agenty Mossadu, agenty CIA a neokonzervativce.

Ale podle všeho ve skutečnosti tito jednotlivci a subjekty nejsou omezeni hranicemi svých příslušných skupin, protože se nacházejí poněkud nad tradičními skupinami. Mohli by se nazývat frakce tvz. deep state, státu ve státě, která se snaží vytvořit v Evropě konflikt civilizací. Dalším důvodem, proč je tu vetší množství skupin, které jsou zapojené do tohoto spiknutí, je dáno existencí různých motivů.

Motiv Izraele/sionistů je docela přímočarý. Pokud by domorodí Evropané nakonec přijali protimuslimskou ideologii, budou očerňovat jakéhokoliv muslima, včetně Palestinců, a na druhou stranu budou sympatizovat s „utlačovaným“ Izraelem.

Dalším motivem je zabránit tomu, aby Rusko shromáždilo silné spojence. Z historického, kulturního a geopolitického hlediska je znovuzrození osy Moskva-Berlín-Paříž nevyhnutelné. Taková aliance by urychlila konec americké hegemonie a oslabila její primární spojence na Blízkém východě: Izrael a Saúdskou Arábii. Proto není divu, že jsme svědky účasti amerických, izraelských a saúdských agentů na destabilizaci Evropy.

Posledním motivem je odvedení pozornosti. Zatímco jsou migranti a domorodci hysterizováni, aby se navzájem nenáviděli, je méně pravděpodobné, že budou věnovat pozornost skutečnému viníkovi: patologické frakci elit, která je zodpovědná za jejich utrpení.

 

Závěr

Ultranacionalismus, sionismus a islamismus jsou si velmi podobni: jsou to ideologie, které předstírají, že brání národ nebo náboženství, když ve skutečnosti usilují o vytvoření patosu rasové nebo náboženské nadřazenosti a nevyhnutelně zničí představitele ,méněcennýchʻ ras nebo náboženství.

Většina muslimů však doposud odsuzuje radikální islám, většina evropských domorodců odmítla bílou nadřazenost a většina židů odmítla sionismus.

Proto můžeme očekávat úsilí na odklonění jednotlivce od umírněných pozic prostřednictvím záplavy lží, šoků, propagandy a sociálního tlaku jehož intenzita bude narůstat. Pro domorodce půjde o zaměření na posunutí od zdravého nacionalismu, který vychází ze zájmu národa, směrem k ,xenofobnímuʻ ultranacionalismu založenému na rase a náboženstvích. Pro migranty bude kladen důraz na přechod od umírněného náboženského vyznání a sociální integrace k radikálním formám islámu a nenávisti vůči hostitelským zemím.

Sionismus je loutkovodičem, který skrze podvod a lži tahá za nitky bílé nadřazenosti a radikálního islámu. Sionismus usiluje o dosažení svých megalomanských cílů prostřednictvím pečlivě vytvořené evropské etnické náboženské války.

Ale v lidské a kosmické pyramidě ničivých sil platí, že nad tím, jenž tahá za nitky, je většinou někdo jiný, který tahá za jeho. Vždy je v hierarchii někdo  výš. A ten výše postavený  považuje své loutky jako věc na jedno použití. Bude sionismus nakonec zlikvidován stejným způsobem, kterým plánuje zbavit se svých výtvorů: bílé nadřazenosti a radikálního islámu?

Pouze čas ukáže. Do té doby, a navzdory četným provokacím, ke kterým dojde, si udržujte vyvážený a objektivní pohled na to, co se děje v našem bláznivém světě.


Zdroj článku
: Is There a Hidden Hand Behind The ‘Clash of Civilizations’ in Europe?

 

Komentář Na Severu:  související články na stránkách

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank