Hráčská komunita stvořila NPC mem utahující si z bojovníků za sociální spravedlnost. A je opravdu vtipný.

Brandon Morse
RedState


Jestli jste si někdy zahráli počítačovou hru, ve které se objevují další postavy, jež jsou řízené počítačem, tak jste narazili na takzvaného NPC (non-playable character; postava, kterou hráč ve hře neovládá – pozn.překl).

NPC slouží různým účelům v závislosti na tom, jak potřebuje hra, kterou právě paříte. Jsou to třeba vesničané ve hře Skyrim, může to být Toad v Super Mario Brothers nebo duchové ve hře PacMan. NPCéčka mohou s hráčem komunikovat, vykazovat určitý charakter a osobnost, ale v podstatě jsou to jen programy s přednastaveným vzorcem chování, který stvořili vývojáři.

A teď si představte, že si to celé sjedeme ještě jednou…

Jestli jste někdy vkročili na akademickou půdu nebo se připletli k demonstraci, ve které se vyskytují lidé s neónově zbarvenými vlasy, kteří ječí z plných plic o identitářské politice nebo nějakém společenském problému, tak jste narazili na bojovníka za sociální spravedlnost (BSS).

BSS slouží různým účelům v závislosti na tom, k čemu je aktivisté, politici a média potřebují. Jsou to pobláznění lidé dovolávající se Nejvyššího soudu, členové Antify útočící na řidiče nebo třeba mužští feministé obkličující dům nějaké ženy, která vyjádřila normální zdravý názor na životní role muže a ženy ve společnosti. BSS mohou komunikovat, vykazovat určitý charakter a osobnost, ale v podstatě jsou to jen programy s přednastaveným vzorcem chování, který stvořili profesoři, skupiny aktivistů nebo média.

Srovnání NPCéček a bojovníků za sociální spravedlnost je do očí bijící a současně k popukání.

BSS se neproslavili svým individualismem. Všechna jejich přesvědčení působí tak uniformně bez ohledu na to, na které univerzitě nebo demonstraci se právě nacházíte. Dokonce i když jim předložíte fakta, která poukazují na omyly v jejich přesvědčení, nedokážou prohlédnout nebo ustoupit od ‘své pravdy’. Myslí přesně tak, jak jim bylo vštípeno, bez známek schopnosti pro kritickou analýzu a jakmile jsou jejich naprogramované komunikační dovednosti v rámci tématu vyčerpány, tak zmlknou nebo začnou křičet fráze typu ‘Konec bílé nadvlády!’, “Uprchlíci vítejte!’, ‘TádyDády (dosaďte si libovolně) musí pryč!’, ‘Bez spravedlnosti není mír!’.


SOTT komentář:

Co chceme? To, co nám řekli v televizi. A kdy to chceme? Až nám v televizi řeknou, kdy to máme chtít.


Už asi tušíte.

Takové chování až zoufale připomíná způsob, jakým NPCéčka komunikují s hráči ve virtuálním prostředí. Mimo naprogramované hranice, které jim vývojáři dali, nejsou NPCéčka schopny dělat nic moc jiného. Dostatečně si s jedním promluvte a jim nakonec dojdou slova, takže začnou opakovat tu samou frázi znovu a znovu. Ve filmu ‘Jumanji: Vítejte v džungli’ si z toho dokonce vystřelili:

 


A protože hráčská komunita ví o chování bojovníků za sociální spravedlnost své díky hnutí GamerGate (internetové hnutí bojující za etické praktiky ve videoherním žurnalismu sdružující se pod #GamerGate na sociálních sítích – Wikipedia, pozn.překl.), bylo nejspíš jen otázkou času, kdy si někdo všimne podobnosti mezi předprogramovaným NPCéčkem a indoktrinovaným BSS.

Tak se zrodil NPC mem a hráči začali o BSS mluvit jako o NPCéčkách s nehorázně komickým efektem.

Co je zajímavé, že ti samí BSS, kteří ještě nedávno označovali příznivce počítačových her jako ‘maňásky’, aby je odlidštili a znevážili za to, že si dovolili mluvit proti identitářské politice ve virtuálním hráčském světě, tak tito stejní bojovníci za sociální spravedlnost se teď cítí dotčeni, že hráči si z nich utahují tím, že je nazývají NPCéčka.

Autoři Kotaku, webu a blogu o počítačových hrách, který patří mezi ty nejvíce sociálně orientované, měli vlastně nedostatek sebeuvědomění, když otiskli článek nazvaný ‘Jak se NPC mem snaží dehumanizovat BSS’, v němž se autor oproti předpokladu nezastavil po napsání následujícího odstavce, aby se po chvilce sebereflexe zeptal “…jsme my ti zlí?”:

Jedna věc je tvrdit, že silné přesvědčení oponenta nemá žádné reálné opodstatnění, ale něco úplně jiného je vyvozovat, že někdo je zcela v režimu autopilota. To je dehumanizace, uvažování o vašich nepřátelích jako o objektech, pěšácích, slaměných panácích a nástrojích. Když smáznete velkou skupinu oponentů takovým způsobem, jedná se přinejmenším o nedostatek empatie vůči lidem, kteří mají jiné zkušenosti narozdíl od vašich, a o neochotu zvážit, že může být dobré zamyslet se, proč si tolik lidí myslí něco jiného; přinejmenším je to skvělý nástroj k šíření nesmyslných konspiračních teorií.

Zatímco plně věřím, že i bojovníci za sociální spravedlnost mají schopnost rozumně a kriticky myslet, tak za to, že se rozhodli ji nepoužívat, dokonce tváří v tvář strohým faktům, jim právem patří označení NPCéčko. Když je celá vaše identita založena na povrchnosti a váš názorový systém vychází z instrukcí od jinud, potom nejste o nic lepší než počítačový program. Pokud se nedokážete účastnit občanské debaty místo pokřikování únavných frází ve chvíli, kdy vám dojdou slova, tak potom ve vašem těle nikdo není a je to jen škeble, skrze kterou mluví někdo jiný.
NPCéčko


SOTT komentář:
Pár další kousků pro vaše pobavení:

blank

blank

blank


NS komentář:
Nevíme, jaký výraz se uchytí pro termín NPC v našem jazyce. Možná NePřesvědčivýČlověk? NePochopitelnýChuchel? NePřirozenýCharakter? Vlastně na tom nezáleží. Od této chvíle už víte, s kým máte tu čest, když se s jedním/jednou potkáte. NPCéčko.

Více o bojovnících za sociální spravedlnost (BSS) najdete v našem článku Pierra Lescaudrona Postnihilismus – šablona toho, kam směřujeme.


Zdroj se SOTT komentáři: Gaming community creates NPC meme to troll SJWs

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank