Připomenutí: Tajná zpráva Pentagonu z roku 2004 – změna klimatu nás zničí (a jak to souvisí s migrací)

Komentář:

Od vydání tohoto článku nabraly proměny Země na intenzitě a co kdysi bývalo něčím výjimečným, je dnes téměř na denním pořádku: silná a početná zemětřesení, měsíční dešťové srážky během několika hodin a následné bleskové povodně, nárůst intenzity vulkanismu jak na pevnině, tak v oceánech, super hurikány, tornáda v zeměpisných šířkách kde se dříve nevyskytovala, teplotní výkyvy, divoké požáry, rozsáhlé závrty, dramatický nárůst meteorů a různých atmosférických anomálií – to vše patřilo v dřívějších dobách mezi události, které byly označovány jako něco, k čemu dochází jednou za tisíc, sto, deset atd. let – dnes to jsou běžné, opakující se jevy.

V mainstreamu je vše připisováno na vrub globálnímu oteplování, popř. změně klimatu, proces, který je údajně důsledkem lidské činnosti. Jedná se o největší lež, která kdy byla podstrčena světové populaci. Z této premisy pak totiž vyplývá, že se s tím dá něco dělat, můžeme to zastavit nebo zpomalit. Pro vládnoucí třídu je nejhorší, když si lidé uvědomí, že něco ve svém prostředí nemají pod kontrolou – mají potom tendenci ignorovat své vůdce, jejichž existence je převážně závislá na tom, aby populace žila v iluzi, že je jejich vládci dokážou ochránit.

Propaganda globálního oteplování umožnila vznik všemožných „ekologických odvětví“, která samozřejmě nemají na celou věc žádný vliv a slouží pouze k odvedení obrovských objemů veřejných finančních prostředků do kapes elit, které je využívají k upevnění své pozice. Z uniklých studíí podobných té zmiňované v tomto článku je jasné, že elity vědí, co se blíží – tedy že proměny Země probíhají nezávisle na lidské činnosti a jistě mají mnohem více informací z tajných studií, které jasně ukazují, co nás čeká v dohledné budoucnosti. Blíží se civilizační změny v rozsahu, že je otázkou, zda to jako druh vůbec přežijeme.

Jedním z hlavních témat našich stránek jsou proměny biosféry země, které jsou přirozenou součástí historického cyklu a který lidstvo nemůže ovlivnit, viz. náš seriál o Kometách a katastrofách. Řídící systém ví, že to, co se blíží, nelze zastavit. Jeho hlavním záměrem je zachovat si své privilegované postavení po všech budoucích zvratech. Používá k tomu velkou škálu opatření, např. uměle vyvolané války, které mají sloužit jako záminka pro roztažení armád po celém světě a zajistit si tak kontrolu nad nerostnými zdroji v těchto oblastech. Do tohoto scénáře zapadá i současná situace kolem tzv. migrační krize.

Jak souvisí proměny Země se současnou tzv. migrační krizí v západních zemích? Proč jsou neustále tlačeny migrace a multikulturalismus, potlačování národního cítění a národní identity? (viz. např. tento článek: Evropská komise usiluje o demografický posun: Evropa je příliš bílá, masová migrace ze zemí třetího světa musí být nový standard)

Vůdci tohoto světa chtěji mít jisté své postavení až nastane chaos, a až bude po všem, být v pozici pokračující nadvlády nad světem. Podle studie Světové banky změna klimatu vyvolá migrační vlnu více než 140 milionů lidí do roku 2050. Dále je tu zpráva, že migrační agentury chtějí, aby se severní země připravily na klimatické emigranty. Elity tuší, co se blíží, že to povede k ohromných migračním tokům a ve všem tom chaosu si chtějí udržet svoje pozice, a to jak v období proměn, tak i následně po těchto zvratech. O co tedy jde se současnou migrací: je to příprava domorodců na příliv desítek milionů lidí v blízké budoucnosti, což přirozeně povede k občanským válkám, chaosu a utrpení.

Současná migrační politika má za cíl naředit domorodou populaci států, vytvořit tak nejednotné, a tedy lépe manipulovatelné obyvatelstvo, což má v nadcházejícím období pomoci elitám si snáz udržet kontrolu a moc.

 

Mark Townsend a Paul Harris
The Observer/The Guardian

 

– Tajná zpráva varuje před společenskými nepokoji a jadernou válkou

– Británie bude mít „sibiřské” klima během příštích 20 let

– Hrozba pro svět je větší než terorismus

 

Změna klimatu během příštích 20 let by mohla způsobit globální katastrofu, která si válkami a přírodními katastrofami vyžádá miliony životů.

Tajná zpráva, potlačená nejvyššími představiteli americké armády, kterou se podařilo získat pro The Observer, varuje, že hlavní evropská města budou zatopena stoupající hladinou moře, zatímco Británie bude do roku 2020 čelit „sibiřskému” klimatu. Jaderné konflikty, megasucha, hladomory a rozsáhlé sociální nepokoje vypuknou po celém světě.

Dokument předpovídá, že prudká změna klimatu by mohla dovést planetu na pokraj anarchie, protože státy budou rozvíjet své jaderné arzenály, pro obranu a zabezpečení zmenšujících se zásob potravin, vody a energie. Tato hrozba pro globální stabilitu zásadně přesahuje teroristickou hrozbu, jak uvádí hrstka odborníků, kteří byli obeznámeni s jeho obsahem.

„Narušení života společnosti a konflikty budou endemickými rysy života,” tak končí analýza Pentagonu. „Válka bude opět definovat lidský život.”

Tato zjištění budou ponižující pro Bushovu administrativu, která opakovaně popřela, že klimatické změny vůbec existují. Odborníci také uvedli, že to bude znepokojující čtení pro prezidenta, který považuje národní obranu za svou prioritu.

Zpráva byla zadána vlivným pentagonským poradcem pro obranu Andrewem Marshallem, který během posledních třech desetiletí významně ovlivnil americké vojenské myšlení. Byl to on, kdo stál za poslední rozsáhlou reorganizací, zaměřenou na transformaci americké armády pod vedením ministra obrany Donalda Rumsfelda.

Změna klimatu „by měla být pozvednuta nad rámec vědecké diskuse a místo toho by měla být záležitostí národní bezpečnosti USA”, uvádějí autoři Peter Schwartz, konzultant CIA a bývalý vedoucí plánování v Royal Dutch/Shell Group, a Doug Randall z Global Business Network se sídlem v Kalifornii.

Bezprostředně hrozící scénář katastrofické změny klimatu je „věrohodný a jedná se o výzvu pro národní bezpečnost Spojených států způsobem, který by měl být okamžitě zvážen”, uzavírají. Již příští rok by mohla stoupající hladina moře vyvolat rozsáhlé povodně, což povede k dramatickým zvratům v životě mnoha milionů lidí.

Komentář: Tento odhad opět vychází z mylného předpokladu, že planeta se otepluje. Celý proces je mnohem komplikovanější a na jeho konci bude přechod do nové doby ledové, jejíž rozsah lze zatím jen stěží určit.

Minulý týden byla Bushova administrativa vystavena silné kritice velké skupiny uznávaných vědců, kteří tvrdili, že si selektivně vybírá z vědeckého výzkumu jen to, co vyhovuje jejímu politickému programu a že potlačila studie které se jí nelíbily. Jeremy Symons, bývalý whitleblower z Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), uvedl, že čtyři měsíce trvající potlačování zprávy je dalším příkladem, kdy se Bílý dům pokouší ututlat hrozbu změny klimatu.

Vrchní klimatologové se však domnívají, že jejich závěry by se mohly stát katalyzátorem, který přinutí Bushe přijmout změny klimatu jako skutečný fenomén. Dále doufají, že přesvědčí Spojené státy, aby podepsaly globální smlouvy, jejichž záměrem je snížit míru klimatických změn.

Skupina nejvýznamnějších britských vědců nedávno navštívila Bílý dům, aby vyjádřili své obavy z globálního oteplování, což je součástí rostoucího úsilí donutit USA, aby tento vážný problém braly vážně. Zdroje obeznámily The Observer, že američtí představitelé reagovali přecitlivěle, když museli čelit stížnostem, že veřejný postoj Ameriky se neustále vzdaluje realitě.

Jeden vědec dokonce tvrdil, že Bílý dům napsal stížnost o některých komentářích připisovaných profesorovi Sir Davidu Kingovi, který je hlavnímu vědeckým poradcem Tonyho Blaira, poté, co označil prezidentův postoj k této otázce za neobhajitelný.

Mezi tyto vědce, kteří byli přítomni na jednání v Bílém domě, patří profesor John Schellnhuber, bývalý hlavní ekologický poradce německé vlády a vedoucí předni britské skupiny klimatologů v Tyndallově středisku pro výzkum klimatických změn. Schellnhuber řekl, že obavy uvnitř Pentagonu by mohly být „bodem zlomu”, který přiměje Bushe přiznat realitu změny klimatu.

Sir John Houghton, bývalý výkonný ředitel Meteorologického úřadu – a první vysoce postavená osobnost, která přirovnal hrozbu změny klimatu k terorismu – řekl: „Pokud Pentagon vysílá takovýto druh signálu, pak je to důležitý dokument.”

Bob Watson, hlavní vědecký pracovník Světové banky, a bývalý předseda Mezivládního panelu pro změnu klimatu, dodal, že hrozivé varování Pentagonu již nelze ignorovat.

„Může Bush ignorovat Pentagon? Bude těžké jen tak zavrhnout  tento dokument. Je to nesmírně trapné. Koneckonců, Bushova nejvyšší priorita je národní obrana. Pentagon není žádná střelená parta liberálů, obecně řečeno je konzervativní. Pokud změna klimatu představuje hrozbu pro národní bezpečnost a ekonomiku, potom musí jednat. Existují dvě skupiny, jimž má Bushova administrativa tendenci naslouchat; ropná lobby a Pentagon,” dodal Watson.

„Máme tu prezidenta, který říká, že globální oteplování je podvod, zatímco na druhém břehu řeky Potomac máte Pentagon, který se připravuje na klimatické války. Je to docela děsivé, když Bush v této záležitosti začne ignorovat svou vládu,” řekl Rob Gueterbock z Greenpeace.

Podle Randalla a Schwartze je na planetě příliš mnoho lidí, což je neudržitelné. Od roku 2020 bude stále obtížněji překonáván „katastrofický“ nedostatek vody a dodávek energie, což uvrhne planetu do válek. Varují, že klimatické podmínky před 8 200 lety způsobily rozsáhlou neúrodu plodin, hladomor, nemoci a masovou migraci lidí, a to by se mohlo brzy mohlo opakovat.

Randall řekl The Observer, že potenciální důsledky rychlé změny klimatu by vytvořily globální chaos. „Je to depresivní věc,” řekl. „Jedná se o jedinečnou hrozbu pro národní bezpečnost, protože neexistuje žádný nepřítel, na kterého by se dalo zamířit zbraně, nemáme kontrolu nad touto hrozbou.”

Randall dodal, že už může být příliš pozdě na to, aby se zabránilo katastrofě. „Nevíme přesně, kde se právě nacházíme v tomto procesu. Mohlo by to začít zítra a my bychom to zjistili za dalších pět let,” řekl.

„Následky klimatických změn pro některé národy jsou neuvěřitelné. Zdá se být zřejmé, že by bylo užitečné snížit spotřebu fosilních paliv.”

Scénáře obsažené ve zprávě jsou tak dramatické, řekl Watson, že by se mohly stát klíčovými pro volby v USA. U demokratického favorita Johna Kerryho je známo, že vidí změnu klimatu jako skutečný problém. Vědci, kteří jsou zklamaní Bushovým postojem, hrozí, že se postarají o to, aby Kerry použil zprávu Pentagonu ve své kampani.

Skutečnost, že Marshall stojí za těmito ostře kritickými nálezy, podpoří Kerryho záměr. Marshall, 82, který je legendou Pentagonu, vede tajemný think-tank, nazvaný Office of Net Assessment, který je zaměřený na vyhodnocování rizik pro národní bezpečnost. Muži s přezdívkou „Yoda“, kterou mu dali zaměstnanci Pentagonu, kteří si váží jeho zkušeností, je připočítáváno, že stál na ministerstvu obrany za usilím zajistit obranu pomocí balistických raket.

Symons, který opustil EPA na protest proti politickému zasahování, uvedl, že potlačení zprávy je dalším příkladem Bílého domu jak zakrýt důkazy o změně klimatu. „Je to další příklad toho, proč by tato vláda měla v této záležitosti přestat strkat hlavu do písku.”

Symons řekl, že úzké vazby Bushovy administrativy na přední energetické a ropné společnosti mají zásadní význam k pochopení, proč Oválná kancelář přijala klimatické změny skepticky. „Tato administrativa ignoruje důkazy, aby uklidnila hrstku velkých energetických a ropných společností,” dodal.


Komentář
: The Observer píše: „Tato zjištění budou ponižující pro Bushovu administrativu, která opakovaně popřela, že klimatické změny vůbec existují. Odborníci také uvedli, že to bude znepokojující čtení pro prezidenta, který považuje národní obranu za svou prioritu.”

No, možná to je neopodstatněné. Možná, že přední světoví politici vědí, že je to pravda a všichni se dohodli, že budou předstírat, že jsou vzájemně proti sobě, aby mohli vytvořit války, které vyhladí miliony – nebo miliardy – „zbytečných hladových krků“.

Nebo možná Bush připravuje USA, aby „vládly všem”? Nejenže mohou USA vyhladit miliardy lidí, navíc mohou shrábnout všechny jejich zdroje pro „vyvolený lid”.

Je těžké určit, co tito lháři vědí nebo nevědí – jediné, co je jisté je to, že budoucnost pro většinu lidstva nevypadá dobře. A jak napsal Dave McGowan:

Možná si myslíte, že tento druh budoucnosti není pro vás. Že byste opravdu dali přednost něčemu trochu jinému. To je nešťastné, protože budoucnost nabízí jen velmi málo možností.”

Zde je znovu Campbell, který uzavírá svou mini verzi Mein Kampfu:

„Dalším problémem ke snížení počtu populace bude pravděpodobně zbytková opozice od sentimentalistů a/nebo náboženských extrémistů, kteří nedokážou pochopit, že dny hojnosti, kdy mohli být zločinci a slabí lidé podporováni z veřejných výdajů, skončily. Akty násilného protestu, které dnes provádějí aktivisté za práva zvířat a bojovníci proti potratům, by si v darwinovském světě zajistily trest smrti. Aby bylo snížení počtu obyvatel úspěšné, musí být jednomyslné.

Takže se zdá, že ti, kteří budou bojovat proti této agendě, budou pravděpodobně ve zkráceném řízení popraveni, zatímco ti, kteří půjdou pasivně s davem, mají stejně asi 95% pravděpodobnost, že budou zabiti. Proto boj proti tomu může být dobrý nápad. Všemi možnými prostředky. A raději dříve, než později.”

Doporučujeme si rychle přečíst dva poslední články Laury Knight-Jadczyk: 94% a Ponerologie v politice.

A opět budeme opakovat: obstarejte si kopii knihy Tajná historie světa aneb jak se dostat ven živý.

Nejedná se jen o reklamu, protože veškeré informace, které jsou v knize, můžete získat čtením všeho na tomto webu. Pokud však chcete mít informace k dispozici, až se systém uzamkne, a pokud chcete, aby jste to měli ve zhuštěné podobě a jasně vysvětleno, kupte si knihu. Ušetřete sobě (a těm které milujete) trochu času a žalu v nadcházejících „těžkých časech”.

 

SOTT archiv: Now the Pentagon tells Bush – climate change will destroy us

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank