Úchvatný ilustrovaný rukopis z 16. století vyobrazuje stejné proměny Země, jaké vidíme dnes

Poznámka: Článek vyšel 16.února 2014 a těžko soudit, jestli by diskutovaná kniha vzbudila větší rozruch, kdyby pár dní nato nepřišel kyjevský Majdan, který na dlouhou dobu plnil stránky novin a vysílací časy televizních kanálů. Rozhodně tyto ilustrace stojí v dnešní době za pozornost.

P Gosselin
NoTricksZone

Oheň v nebi, přívalové deště, sucha a biblické záplavy – vše údajně způsobené hříchy a zkažeností člověka. Mělo by nás překvapovat, že to dnes znovu slýcháváme?

Krupobití v Dordrechtu, Holandsko, 17.května, 1552.

Dnešní online vydání deníku Spiegel zmiňuje novou knihu pojmenovanou Kniha divů (The Book of Miracles), prezentuje a přezkoumává sbírku vyobrazení nebeských jevů a zlověstných znamení. Tyto obrazy byly nedávno objeveny jako součást kolekce 169 ilustrací pocházejících z německého Augsburgu doby někdy kolem 1552. Vize konce světa, jak se ukazuje, jsou lidskou mentální poruchou po celou dobu existence civilizace.

Komentář: Mentální porucha, říkáte? Asi byste se měli častěji dívat z okna!

Mrtví ptáci spadlí z nebe… připomíná vám to něco?

Výtvarná díla byla vytvořena v časech, kdy Evropa byla v sevření Malé doby ledové, v době drsného počasí, krutého chladu, bouří a zničených sklizní, hladovění a lidského utrpění. Ty ilustrace z 16.století ukazují obrazy civilizace posedlé představou konce světa. Kněží a vládci té doby pořádali šílené hony na čarodějnice, aby našli ty, kteří údajně prostřednictvím černé magie způsobili extrémní klima.

Zní vám to povědomě?

Tvůrci knihy, která sbírku ilustrací obsahuje, jsou Joshua P. Waterman z University v Indianě a Till-Holger Borchert z University v Oregonu. V kolekci najdeme obrazy démonů, ohně, sucha a přívalových dešťů, obrazy krve, kamení a krup padajících z nebe, které přinesly nebo varovaly před nepředstavitelným utrpením pro všechny hříšníky na Zemi.

Když si porovnáme tato halucinatorní vyobrazení s dnešními bezútešnými scénáři prezentovanými klimatickými vědci, kteří neodbytně požadují, abychom radikálně změnili naše chování, těžko bychom hledali názornější paralelu.

Komety. To bychom měli.

Spiegel píše:

Augsburgská Kniha divů (německý název: Wunderzeichenbuch) ukazuje, jak si lidská rasa již od dávných časů až do renesance představovala konec světa. Pokaždé stejně: hrůzostrašný. Jen několik málo nebeských jevů je mezi nimi pozitivních.”

Web Nowness zde cituje spoluautora Borcherta ohledně významu vyobrazených jevů:

“Protestantský pozorovatel by se zabýval širším významem těchto divů. Proč jsou na nebi draci? Proč prší krev? Proč jsou na obzoru 3 Slunce? Ze současných zdrojů známe obecnou odpověď: svět je na tom bídně. Naříkejte, litujte a připravte se na konec časů, který nejspíš přichází právě teď.”

Sopečné erupce. Odškrtnuto.

Není podobnost s dnešními výroky představitelů vědy o klimatu přímo zarážející? Dnes jsme opět vedeni obsesivními, paranoidními šarlatány varujícími před nevídanými ohromnými kataklyzmaty. Skutečně se jinak nedá přesně popsat dnešní schizofrenie klimatické vědy.

Spiegel píše, že kniha o 167 stranách ‘ilustruje’ dobový pocit úzkosti v souvislosti s extrémními projevy klimatu. Například obrázek zachycující masivní krupobití v Dordrechtu v roce 1552. Všimněte si, jak ‘podivně’ to autor vnímal. 

Spiegel dále uvádí:

Blesky, komety a neznámé projevy byly považovány za Boží hněv, nebo jako znamení příchodu zlých časů. …Hladomor, nemoci, kobylky a padající hvězdy. Mnohé z těchto projevů byly zapsány a šířeny prostřednictvím letáků. A mnohé se skutečně staly, říká Waterman. Ale ta desetihlavá příšera s rohy a korunou pochopitelně nikdy neexistovala.”

Kniha divů obsahuje mnoho obrázků podivných atmosférických efektů zachycujících Slunce, včetně parhélia a halo jevů…

Posuzování extrémních meteorologických událostí jako znamení přicházejícího konce, které lze napravit pouze odvrácením se od a litováním hříšných skutků, je staré jako lidstvo samo. Dnešní klimatická panika je jen nejnovější podobou velmi psychické poruchy, která postihuje lidský druh už tisíce let. Jedinou protilátkou jsou rozum a vědění.

Knihu si můžete objednat zde.

Komentář: Ve skutečnosti jedinou protilátkou je vyčistit chlévy. Toto není žádná ‘psychická porucha’. Jedná se o paleontologický fakt: civilizace je opakovaně zničena nebo uvrhnuta do doby kamenné. Jistě, globální oteplování připisované člověku a jeho produkci oxidu uhličitého, které do sta let způsobí ohromné škody, je podvod – samozřejmě že je. Je to slaměný panák vytvořený elitami, aby mohli kontrolovat obyvatelstvo a eliminovat jejich rostoucí neposlušnost s tím, jak se klima mění k horšímu – ale jak si někdo může myslet, že je v dnešní době ‘všechno normální’, co se událostí na Zemi i ve Sluneční soustavě týká, to je záhada.

‘Sluneční psi’ na nebi… něco vám to připomíná?

Zcela jednoznačně se dá říci, že vzhledem k tomu, že jevy vyobrazené na ilustracích v knize byly v posledních letech zaznamenány nesčetněkrát, tak to, co rukopis zachycuje, není žádnou ukázkou ‘halucinatorních představ lidí té doby’ …. ale to, co oni tehdy SKUTEČNĚ POZOROVALI, když se tyto věci děly naposledy.

Další ilustrace najdete například ve verzi tohoto článku, kterou publikoval The Guardian.

Oheň padající z nebe, potopená města, lidé hledající útočiště. Chcete nám tvrdit, že dnes mají na světě lidé pouze halucinace všech těch bolidů a záplav?
image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.