Psychiatrie: vymazání unikátního jedince

Jon Rappoport
The Mind Unleashed
20.srpna 2015

 

Odmítněte konformitu

 

„Příroda je zaneprázdněna vytvářením zcela unikátních jedinců, zatímco kultura vynalezla jednu formu, které se musí všichni přizpůsobit. Je to groteskní.“ – U.G. Krishnamurti

„Existují kulturní mýty, které se snadno vyvracejí. Lidé je rychle prohlédnou. Ale převládající ústřední mýty jsou odolnější. Mnohem odolnější. Většina lidí se brání dokonce pouhé diskusi o nich. Církev za starých časů mučila a upalovala ty, kteří o nich diskutovali. Dnes mluvíme o společenském ostrakismu. Stát dnes v některých případech unáší děti, aby vyslal jasnou zprávu.” ( The Underground, Jon Rappoport )

Vzhledem k tomu, že žádná z 300 oficiálních duševních poruch nemá nějaký jasný fyzický test diagnózy, neexistuje žádný důkaz, že by existovaly. Tečka.

Mohli byste provést pohovor s tisíci lidmi, kteří říkají, že mají depresi a zjistíte že existují významné rozdíly. Čím více budete naslouchat jejich příběhům, tím více budete přesvědčeni o rozdílech.

Tím byste rozštěpovali ústřední představu o tom, co je to „deprese”, a uvědomili byste si, že nemá společné jádro.

To je pro mnoho lidi těžko uvěřitelné. Taková je míra vymytí jejich mozků.

Neexistují společné univerzální stavy vědomí. Vše je jedinečné, liší se to od člověka k člověku.

Stejně jako neexistuje jediný osvícený stav vědomí, který by byl stejný pro všechny, neexistují žádné stavy „duševní poruchy”, které jsou stejné pro všechny.

Mějte na paměti, že dominantní mýtus musí být mocný. Musí vtáhnout většinu obyvatelstva. Musí být přesvědčivý. Musí být „intuitivní”. „Duševní poruchy” jsou takovým druhem mýtu. Lidem se to zamlouvá. Mají to rádi. Salutují tomu. Skočí na to.

Dominantní mýtus má být inklusivní v tom smyslu, že se lidé bez něj cítí ztracení. Nejsou schopni přiřadit různorodé druhy lidské činnosti ničemu jinému než mýtu. Nejsou schopni vidět za to. Bez něj se cítí zablokováni.

Od dob Pavlova a Freuda se myšlenka „neuspořádaných duševních stavů” rozšiřuje. V psychiatrii je dosažena kodifikací. To je místo, kde to opravdu nabírá na síle. Pseudovědecké plácání. 300 mentálních poruch. A armáda lékařských specialistů, která je připravena diagnostikovat a léčit je.

Je to hra střílení od boku, ale veřejnost to neví.

Psychiatři celá desetiletí tvrdí, že kořeny duševní poruchy spočívají v chemické nerovnováze v mozku.

Dr. Ronald Pies, šéfredaktor časopisu Psychiatric Times, vyvrátil tuto teorii ve vydání Times z 11.července 2011  – Nový mozek-mysl psychiatrie a legenda o „chemické nerovnováze” (zpoplatněno) – s tímto ohromujícím doznáním:

„Ve skutečnosti byl pojem ,chemická nerovnováhaʻ vždy určitým typem neuvěřitelné historky – nikdy nešlo o teorii, kterou by vážně navrhovali dobře informovaní psychiatři.”

Výzkumníci nikdy nestanovili normální výchozí bod pro chemickou rovnováhu. Takže stříleli ve tmě. Ještě hůř, předstírali teorii. Předstírali, že něco vědí i když nic nevěděli.

Ve svém článku z roku 2011 v Psychiatric Times se Dr. Pies pokouší zastat svých kolegů v psychiatrické profesi touto hloupou poznámkou:

„Domnívám se, že za posledních třicet let jsem nikdy neslyšel znalého, dobře vyškoleného psychiatra učinit takové absurdní tvrzení [o chemické nerovnováze v mozku], možná s výjimkou za účelem zesměšnění … představa ,chemické nerovnováhyʻ je vehementně podporována některými farmaceutickými společnostmi, často na úkor porozumění u našich pacientů.”

Absurdní. Za prvé mnozí psychiatři vysvětlují svým pacientům, že léky se užívají proto, aby napravily chemickou nerovnováhu.

A za druhé, kdyby dobře vyškolení psychiatři po celou dobu věděli, že teorie chemické nerovnováhy je podvod…

…tak proč pro boha předepisují svým pacientům tuny drog…

…když jsou tyto drogy vyvíjeny na základě falešného předpokladu, že napravují nerovnováhu?

Je jedno, z jakého úhlu se na to podíváte, pojem odlišených duševních poruch je fatálně chybný.

Ale mýtus přežívá. Žije dál.

Zemská kultura to chce a potřebuje to. Zemská kultura je jen o tom vytvořit hluboké jádro, kde se cítíme jako oběť, které prostupuje hluboko do každého jednotlivce a definuje a omezuje ho, stejně jako prvotní hřích a doprovodná vina stanovují limity na takzvanou duchovní úroveň.

Tyto mýty zakrývají skutečně dynamické a kreativní vědomí, které tvaruje a vynalézá realitu.

Pseudověda psychiatrie je celkově pokusem zablokovat znalost o moci individuální tvůrčí síly.

Bezmyšlenkovité přijetí psychiatrie jako odvětví medicíny se rovná souhlasu s její autoritou.

Mýty určují standardy chování a myšlení. Následně potvrzují svou platnost poznámkou, že lidé (když jsou žádáni a donuceni) se ve skutečnosti chovají a myslí v souladu s mýtem. Je to uzavřená smyčka.

Pokud by vůdcové navrhli, doporučovali a požadovali, aby lidé používali jen jedno oko, mohli by ti samí vůdcové nakonec poznamenat, že lidé ve skutečnosti používají jen jedno oko.

Je zřejmé, že ti, kteří by trvali na tom dívat se na svět dvěma očima, by byli označeni za kacíře nebo duševně nemocné. Byli by označováni za fantasty, kteří věří v existenci „druhého oka”.

A protože konformita je základem pro zachování všech mýtů, dříve nebo později se obyvatelstvo (ve většině) shodne, že druhé oko je nemožné.

Stejně tak nahlížet na vědomí jako na něco, co je velmi kreativní, je považováno za falešnou fantazii.

Můžete přerovnávat křesla, jak dlouho chcete, ale dokud nebude obnoveno individuální tvůrčí vědomí, vždy bude existovat široký, ostrý nedostatek v úsilí dosáhnout sociálního pokroku.

Včerejší oběti budou zítřejšími vůdci, role se následně znovu prohodí a tak dále a tak dále. Ale lék nebude nikdy nalezen.

Jeden mýtus za druhým bude nahrazovat léčbu.

Když zaujmeme dlouhodobý, předlouhý pohled, pak je psychiatrie pouhou anomálií na obrazovce historie – moment šílenství, který se pokoušel prodloužit svoji existenci tím, že zřídil monopol na to, co lze považovat za zdravý rozum a co za šílenství.


Komentář
: Pro více informací o tomto tématu si poslechnět pořad SOTT Talk Radio: Dobrá věda, špatná věda – psychologie a psychiatrie

Související články:

 

Zdroj článku: Psychiatry: Erase the unique individual

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank