Benjamin Franklin a jeho 13 ctností pro budování charakteru

Scotty Hendricks
Big Think
21 červenec 2016

Titulní foto: © NPS, Benjamin Franklin
od Davida Renta Ettera, po Charlesovi Willsonovi Pealeovi, po Davidovi Martinovi (1835)


Benjamin Franklin se ve vyzrálém věku dvaceti let rozhodl stát morálně dokonalým. Poté, co prostudoval starověké filosofy a jejich představy o ctnostech, které jsou potřebné k tomu stát se ideálním mužem, vytvořil vlastní seznam obsahující třináct ctností. Stejně jako etikové ctnosti dávných časů, a i těch novodobější éry, Franklin se snažil rozvinout celý svůj charakter místo toho, aby se zaměřil na zodpovězení otázky, jak se chovat v určité situaci. Jeho přáním bylo dosáhnout bodu, kdy si díky zkokonalení svého charakteru již nikdy nebude muset klást otázku, jakým způsobem má jednat, protože by jednoduše jednal zvykem ctnostného člověka. Přemýšlel, že by se již nikdy více nedopustil chyby.

Jeho výběr byl seřazen podle důležitosti a cnosti na začátku viděl jako potřebné k dosažení těch zbylých. Byly také vybrány pro jednoduchost, neboť každá zahrnuje omezenou a definovanou oblast charakteru.

 1. Střídmost. Nejíst do otupělosti; nepít do povznešení.
 1. Mlčení. Mluvit jen to, co může prospět druhým nebo sobě samému; vyhýbat se malicherným rozhovorům.
 1. Pořádek. Nechť má každá věc své místo; nechť má každá část tvé práce svůj čas.
 1. Rozhodnost. Rozhodni se vykonat to, co je třeba; vykonej bez selhání to, k čemu ses zavázal.
 1. Šetrnost. Měj jen takové výdaje, které jsou pro dobro ostatních nebo sebe; tj. ničím neplýtvat.
 1. Pilnost. Neztrácej čas; buď vždy zaměstnán něčím užitečným; oprosti se od všech zbytečných činností.
 1. Upřímnost. Nečiň žádnou škodlivou faleš; přemýšlej nevinně a spravedlivě, a pokud promluvíš, tak patřičně.
 1. Spravedlivost. Neukřivdi nikomu tím, že jim způsobíš újmy, neopomínej přínosy, které jsou tvojí povinností.
 1. Umírněnost. Vyhýbej se extrémům; předcházej nelibým zraněním do takové míry, jak uvážíš, že je patřičné.
 1. Čistotnost. Netoleruj žádné nečistoty v těle, šatu nebo obydlí.
 1. Klid. Nenech se vyrušit maličkostmi, nebo běžnými či nevyhnutelnými nehodami.
 1. Zdrženlivost. Zřídkakdy se oddávej souloži, jen když je to pro zdraví nebo potomstvo, nikdy k otupělosti, slabosti, nebo k újmě na klidu nebo pověsti tvé či jiného.
 1. Pokora. Napodobuj Ježíše [Caesara] a Sokrata.

Jeho metoda jak docílit těchto ctností byla jednoduchá; každý týden se zaměřil jen na jednu ctnost a pouze na ni, ostatní nechal na náhodě a síle svého charakteru. Na konci každého dne vyhodnotil, zda se mu podařilo dosáhnout úrovně této ctnosti a zaznamenal si odpověď. Jeho cílem bylo učinit z každé ctnosti zvyk a tím dosáhnout morální dokonalosti.

Dle  vlastního přiznání jeho selhání ve snaze dosáhnout morální dokonalosti byla četná a často rozsáhlá. Jeho uznaný nemanželský syn William, jeho často nezlomná pýcha, a jeho láska k vínu, která občas překračovala běžné meze, jsou jak uznané, tak i dobře známé.

Také poznamenal, že jeho kariérní rozhodnutí mu často bránila v dosažení ideálu „řádu“, často bez jeho vlastní viny.

Jak poznamenal: „Můj plán Řádu mi činil největší potíže; zjistil jsem, že i když je možné jej praktikovat tam, kde by něčí práce byla taková, že by mu dovolovala rozložení jeho času, například u knihtiskaře, nebylo možné být přesně dozorován mistrem, který se musí propojovat se světem, a často přijímat lidi v práci podle jejich vlastního rozvrhu.“

Nicméně navzdory tomu, že nikdy nedosáhl morální dokonalosti, a i přesto, že měl velká selhání, která uznal, pokračoval v tomto úsilí po celý život. Byla to snaha o dosažení ideálu, která ho učinila lepším, i když byl velmi vzdálen jeho dosažení.

Podle jeho vlastních slov: „Po pravdě řečeno, ač sám nepoučitelný s ohledem na Řád, nyní zestárlý a špatné paměti, silně pociťuji jeho potřebnost. Ale celkově, i když jsem nikdy nedosáhl dokonalosti, které jsem měl velké ambice dosáhnout, ale daleko jsem skončil od cíle, přesto jsem byl tímto snažením lepší a šťastnější muž, než bych byl jinak býval, kdybych se o to nepokusil; jako ti, kteří usilují o dokonalé psaní napodobováním rytých výtisků, přestože nikdy nedosáhnou toužené dokonalosti těchto kopií, je jejich ruka pozměněna touto snahou, a přijatelná, zatímco pokračuje hladce a čitelně.

I když nebyl schopen dosáhnout ideálů osobního růstu, ať už kvůli vlastním neřestem nebo okolnostem, byl přesto schopen se neustále zlepšovat prostřednictvím cvičení. A koneckonců, není právě toto tím, na čem záleží?

Zdroj: Franklin, Benjamin a Russel B. Nye. Autobiografie a další spisy. Boston: Houghton Mifflin, 1958. Tisk. [Franklin, Benjamin, and Russel B. Nye. Autobiography, and Other Writings. Boston: Houghton Mifflin, 1958. Print.]


Komentář
: Chcete-li se dozvědět více o tom, jak můžeme sami sebe zlepšit a přesněji vyhodnotit, co se děje v našich myslích (a v myslích těch kolem nás), přečtěte si diskusi na našem fóru, která vychází z knihy Timothyho Wilsona, „Cizinci vůči sobě: objevování adaptivního nevědomí“.

Viz také: Inteligence sebepozorování a sebeuvědomění


Zdroj článku: Benjamin Franklin’s 13 virtues

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank