Připomenutí: 8 let starý článek…Na Zemi začne během deseti let malá doba ledová

Novinky.cz
19.června 2011

 

Komentář: Od chvíle, kdy článek vyšel, se masmédia věnovala především globálnímu oteplování, které se pro nedostatek podpůrných dat následně přejmenovalo na změnu klimatu, ale účel zůstal stejný – nátlak na vlády všech států s cílem odvést část rozpočtů jednotlivých zemí, a tedy z kapes všech, na údajný boj za odvrácení klimatických změn. V současné době tato propaganda vrcholí např. angažováním mládeže ve stávkách po celém světě, zpřísňováním průmyslových emisních limitů a dokonce pokusy s pomocí solárního geoinženýringu.

Mezitím Slunce pokračuje v poklesu výkonu, jak předpověděla profesorka Valentina Zharkova z Northumbria University. Její model je zdaleka nejpřesnější, což se potvrzuje v průběhu současného slunečního cyklu, a to není dobrá zpráva. Dr. Zharková totiž hovoří o supervelkém solárním minimu s délkou trvání 350-400 let. Jiné předpovědi nejsou tak drastické a pohybují se v rozsahu mezi Maunderovým a Daltonovým minimem, nicméně je poměrně jasné, že globální nárůst teplot nás nečeká.

Za pozornost kromě přednášky V. Zharkové určitě stojí Robert Felix (IceAgeNow.info), John Casey, autor knihy ‘Dark winter‘, Henrik Svensmark, PhD (přednáška ‘Cloud mystery‘), Willie Soon, PhD (přednáška ‘Blue Sun‘), Jasper Kirkby, PhD, pracovník CERNu v oboru fyziky experimentálních částic, autor vědecké práce na téma Role kyseliny sírové, čpavku a kosmického záření na tvorbu kondenzačních jader z atmosférických aerosolů (Role of sulphuric acid, ammonia and galactic cosmic rays in atmospheric aerosol nucleation) nebo meteorolog Piers Corbyn (WeatherAction.com).

Ti všichni přispěli k lepšímu pochopení toho, jak funguje planetární klima a všichni se shodují v tom, že člověkem způsobené globální oteplování je nesmysl. Musíme být připraveni na daleko tužší zimy, než jsme zvyklí, a s koncem příští dekády nejspíše i na velké potravinové krize v důsledku nízké úrody.

 

Globální oteplování a tání ledovců se stoupající hladinou oceánů lidstvu podle nejnovější analýzy uznávaných fyziků nehrozí. Naopak během deseti let začne malá doba ledová. Slunce totiž přechází do své útlumové fáze.

Zprávu zveřejnili vědci z americké Národní sluneční observatoře (NSO) a Výzkumné laboratoře vzdušných sil USA. Předpověď potvrzují podle serveru Register.com tři nezávislé analýzy založené na pozorování Slunce, které vykazuje sníženou aktivitu, jež neodpovídá střídání maxim a minim v rámci pozorovaných jedenáctiletých cyklů.

Nyní by mělo Slunce po útlumové fázi znovu směřovat k maximu své aktivity, které je mimo jiné spojeno s větším množstvím slunečních skvrn. Podle vědců však dlouhodobá analýza ukazuje na pokles sluneční aktivity, a je proto možné, že se maxima nedočkáme. Navazující otázkou je, zda nenastává v rámci dlouhodobého cyklu přechodné období označované jako Maunderovo minimum, které trvá přibližně 70 let a označuje se také jako malá doba ledová. V minulosti se projevilo v letech 1645 až 1715.

Stálý sníh i v nižších polohách

Malá doba ledová je spojována s výrazným ochlazením, které představuje podle dobových zápisů dlouhodobější zamrzání evropských řek (které mimo toto období nezamrzaly, jako je například anglická Temže) a s celoroční sněhovou pokrývkou i v nižších nadmořských výškách. Podobné malé doby ledové pak byly známy i v mnohem hlubší minulosti.

„Je to velmi neobvyklé a neočekávané,“ komentoval zjištění Frank Hill z NSO, podle kterého podrobné monitorování Slunce svědčí o hibernaci tvorby slunečních skvrn. Společně s kolegy podrobně sledovali tvorbu skvrn v uplynulých třinácti letech a podle nich soustavně sluneční aktivita klesá.

K podobnému závěru došli nezávisle i odborníci z amerického letectva, kteří při studiu sluneční korony vypozorovali postupný 40letý pokles aktivity. Vedoucí programu v U.S. Air Force Richard Altrock v této souvislosti dodává: „Nikdo neví, co Slunce udělá příště.“

Pronikání do vesmíru bude snazší

Podle NSO je právě příchod malé doby ledové velmi pravděpodobnou možností. Pokud mají pravdu, pak drastické omezování CO2 se jeví jako nesmyslné, protože místo oteplování nastane ochlazení klimatu, které ovlivní klima na Zemi. Nicméně vzhledem k minulosti nejsou tato období nic, co by se nedalo přežít.

Maunderovo minimum může dokonce stimulovat rozsáhlejší pronikání do vesmíru. Mise, které míří mimo ochranné magnetické pole Země, například při cestách na Měsíc, se vystavují smrtící radiaci během slunečních bouří. Levnější by mohly být i mise na nízké oběžné dráhy kolem Země, protože satelity by během příštích desítek let nemusely mít tak silné štíty, které je před radiací chrání.

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank