George Monbiot, hnutí Extinction Rebellion a pomatenci, kteří chtějí zničit civilizaci

Fraser Myers
Sp!Ked
21.dubna 2019

Hnutí Extinction Rebellion, protestující proti změně klimatu, po celý týden blokovalo londýnské ulice, jeho členové inscenovali umírání, přilepovali se k vlakům, lezli na autobusy a dokonce se připoutali řetězy k domu předsedy labouristů Jeremyho Corbyna. Cílem aktivistů je způsobit maximální komplikace a docílit svého zatčení, aby upozornili na změnu klimatu. Vůdci protestů tvrdí, že lidstvo čeká vymření, pokud nebudou do roku 2025 emise uhlíku sníženy na nulu.

Sami se přirovnali ke Gándhímu a Martinu Lutherovi Kingovi. BBC podcast položil otázku, zda Extinction Rebelllion nejsou novými ‚Sufražetkami’. Jsou podporováni mnohými z řad radikální levice, kteří sami sebe přesvědčili, že se rozjíždí skutečná revolta.

Nový levicový mediální zdroj Novara Media minulý týden zveřejnil na sociálních sítích video veterána ekologického boje George Monbiota (cz titulky A2_LARM). Monbiot v něm vyzývá k ukončení drobných zelených úprav a „mikrospotřebitelských nesmyslů“ v podobě ekologických kosmetických tyčinek do uší atd. Místo toho říká: ‚musíme se dostat do srdce kapitalismu a svrhnout hoʼ. Jeho publikum to s potěšením přijalo a klip se začal rychle šířit a měl více než milion shlédnutí. James Corden ze seriálu Gavin a Stacey ho znovu přeposlal. Levičáci vzrušeně tweetovali o rozhodném a radikálním posunu v ‚Overtonově okně’ ve prospěch zrušení kapitalismu.

© Brais G. Rouco „Co chceme? Náš zánik! Kdy to chceme? OKAMŽITĚ!”

Levice tradičně vedla kampaň ve prospěch lidského pokroku, růstu bohatství, kdy větší podíl tohoto bohatství měl směřovat k obyčejným pracujícím lidem. Organizační princip Novara Media pod heslem „Plně automatizovaný luxusní komunismus“ odkazuje na tuto ambici. V marxistických podáních by kapitalismus byl nahrazen komunistickou společností hojnosti pro všechny.

Ale strhněte pseudoradikální řeči o vzpouře a revoltě a je zřejmé, že o výstředních povídačkách jak Extinction Rebellion tak Monbiota by se nemělo hovořit jako o vážné levicové výzvě kapitalismu. Není to výzva zbavit se kapitalismu ve prospěch nového systému, který by mohl poskytnout hojnost pro všechny. Environmentální kritika kapitalismu je naopak taková, že máme příliš mnoho věcí, nadměrné bohatství a měli bychom se nyní vrátit do předindustriálního feudalistického stavu.

blank
Monbiot – Radikální extremista a kazatel zeleného teroru

Například ve zmiňovaném klipu, dvě věci, kterých se, jak řekl Monbiot, musíme vzdát, jsou maso a letecké cestování. Let, schopnost překonat kontinenty během stále kratších časových úseků, je zajisté jedním z největších výdobytků moderní doby. Za několik set liber můžete cestovat na druhou stranu světa. Za méně než 100 liber můžete cestovat prakticky do jakéhokoliv evropského státu. Stejně tak hojnost jídla, kterou si vyspělý svět užívá, je triumfem modernosti. Pokrok v moderním zemědělství, balení a dopravě znamená, že maso již nemusí být na příděl. Dokonce i nejchudší lidé na Západě si mohou dopřát masovou stravu v takové míře, která by před méně než stoletím byla možná pouze pro aristokraty. Podle environmentalistů je tento pokrok velmi špatnou věcí.

Environmentalistický útok na zvýšenou životní úroveň chudých je často otevřený. V roce 2007 Monbiot mrzutý z toho, že puberťáci ‚v jedné z nejchudších částí Británie’ si mohli dovolit ‚drahé účesy, módní oblečení a mobilní telefony’, došel ve sloupku v novinách The Guardian k závěru, že bohaté národy dosáhly logického bodu, ve kterém přestanou růst. Ale nejen to, jejich vývoj by se měl navíc začít snižovat a měly by být chudší. ‚Ať přijde receseʼ, zněl titulek, který si vybral, když znovu publikoval článek na svých internetových stránkách.

V jeho knize Heat z roku 2007 Monbiot popsal environmentalismus jako ‚kampaň ne pro hojnost, ale pro úsporná opatření, ne pro větší svobodu, ale menší… Je to kampaň nejen proti ostatním lidem, ale proti nám samotným.ʼ

Mnoho pozorovatelů si všimlo, že složení protestujících z Extinction Rebellion pochází v drtivé většině z bílé a střední třídy. Není divu, že jen málo lidí z dělnické třídy bude pravděpodobně sdílet přesvědčení environmentalistů, že jsme všichni příliš bohatí a měli bychom přijmout omezení, příděly a recesi.

Tam, kde dříve mělo dojít ke svržení kapitalismu ve jménu zrušení lidského utrpení, dnešní antikapitalisté se netají tím, že jejich cílem je podporovat lidské utrpení. Kapitalismus může být vykořisťovatelský a nerovný, ale nový antikapitalismus je vyloženě nelidský.

Komentář: To jsou ti pošahaní levičáci, o kterých Jordan Peterson a jiní varují, že zničí civilizaci, pokud se jim nepostavíme. Všimněte si, jak jsou široce podporováni v médiích hlavního proudu. ‚Extinction Rebellionʼ – hnutí, které bylo vymyšleno a zrozeno v Británii, je nejnovějším britským environmentalistickým módním výstřelkem. S každou novou vlnou se však stává stále více extrémnější. Je dobré mít na paměti, že britský bezpečnostní stát (komplexní systém vládnoucích složek státu s dominantní úlohou armády a tajných služeb, operující na základě ideologie/doktríny vytvořené těmito složkami) od samého počátku řídí zelené hnutí:

Mít řízené ‚povstáníʼ na ulicích je samozřejmě velmi výhodné pro vládu Spojeného království v době, kdy hrozí skutečná vzpoura kvůli velkému podrazu kolem brexitu. Falešná opozice se také ukázala jako užitečná ve Francii, kde média věnují větší pozornost záškolačkám, které nechodí do školy ‚kvůli klimatuʼ, než povstání Žlutých vest.

Mimo pomatené ideologie, kterou ekopaté zastávají, v základu ztělesňují touhu zničit všechno jenom proto, aby se v jejich životě stalo ‚něco zajímavéhoʼ. Mají nulové spojení se skutečnými probíhajícími lidovými povstáními, protože ta mají potenciál, aby vytvořila svět, který bude lepším, spravedlivějším místem. Místo toho – podvědomě z velké části, i když velmi úmyslně ze strany chytrých schizoidů, kteří je ženou vpřed – usilují o nárůst utrpení a chtějí potrestat své krajany za jejich ‚hříchy proti klimatuʼ. A používají k tomu snadno ovlivnitelné děti…

Viz také:

SOTT.net archiv: George Monbiot, Extinction Rebellion And The Madmen Who Want to Wreck Civilization

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank