5G: Dominové kostky začínají padat

Claire Edwardsová
Take Back Your Power
17.dubna 2019
Překlad: Zvědavec
Foto © TakeBackYourPower.net

Dlouholetá zaměstnankyně Organizace spojených národů Claire Edwardsová shrnula celosvětový vývoj ohledně situace 5G. I když k vítězství je ještě daleko, existují velmi nadějné vyhlídky, neboť miliony lidí na celém světě se stále více angažují a zaujímají postoj k naší společné budoucnosti.
Jak zastavíte zavádění technologie v hodnotě 12 bilionů dolarů, podporované jedním z nejziskovějších průmyslových odvětví na planetě, kterou protlačuje EU, Federální komunikační komise USA (FCC) a celá OSN, a zejména ti, co umožňují WiFi, tedy Světová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)?Mnoho lidí tvrdí, že je to nemožné. Dokonce i když se Trumpova administrativa snaží prosadit 5G ve Spojených státech, dominové kostky opravdu začínají padat po celém světě, kdy města a celé národy přicházejí k rozumu a brzdí zavádění 5G.

 

Zákonodárci brzdí zavádění technologie 5G:

USA, 24. března: Úředníci v Portlandu ve státě Oregon oznámili svůj zamítavý postoj k zavádění sítě 5G ve městě a okolí, v čemž je podpořil starosta města a dva zastupitelé.

Itálie, 28. března: Florencie uplatnila preventivní princip, odmítla vydat povolení k zavádění 5G s odvoláním na „rozporuplnost a nejistotu nadnárodních orgánů a soukromých orgánů (jako např. ICNIRP)“, které „zaujímají velmi odlišná stanoviska, navzdory ohromnému množství důkazů v rámci zveřejněných studií“.

Itálie, 28. března: Jedna římská čtvrť hlasovala proti vyzkoušení 5G, přičemž se očekává, že ostatní městské čtvrti se rozhodnou stejně. Další návrhy k zastavení 5G zřejmě podají čtyři regionální rady, jedna provinciální rada a další městské rady v Itálii.

Rusko, 28. března: Ruské ministerstvo obrany odmítlo rozdělit frekvence pro 5G, což efektivně zbrzdí jakékoliv zavádění 5G řádově na několik let.

Belgie, 31. března: Belgický ministr životního prostředí oznámil, že Brusel pozastavil plány na zavádění 5G, přičemž uvedl: „Lidé v Bruselu nejsou pokusní králíci, jejichž zdraví mohu se ziskem prodávat.“

Německo, 4. dubna: Němci podepsali hromadnou petici, která má donutit německý Bundestag debatovat o 5G.

Nizozemsko, 4. dubna: Členové nizozemského parlamentu trvají na tom, že musí být proveden výzkum ohledně záření ještě před tím, než by mělo být schváleno zavádění sítě 5G.

USA, 5. dubna: Kalifornský nejvyšší soud jednohlasně schválil prosazení nařízení, vydaného v roce 2011 v San Francisku, které požaduje po telekomunikačních společnostech, aby kvůli umístění antén v rámci městské infrastruktury nejprve získaly povolení.

Švýcarsko, 9. dubna: Švýcarský kanton Vaud přijal rezoluci, vyžadující moratorium na rozmístění antén 5G, které bude platné do léta tohoto roku, kdy švýcarský Federální úřad pro životní prostředí zveřejní zprávu o 5G.

Švýcarsko, 10. dubna: Ženeva přijala návrh na moratorium na 5G, vyzývající Státní radu, aby po Světové zdravotnické organizaci (WHO) požadovala monitorování nezávislých vědeckých studií, na jejichž základě stanoví škodlivé účinky 5G.

 

Překonávání překážek

Pokud jde o mě, vždy mi připadalo, že jde o informační problém. Kdyby veřejnost jednoduše pochopila existenciální hrozbu, kterou představuje přijmutí vojenské zbraně jako komunikační technologie, tak by ji nepřijala.

Existují dva problémy, pokud jde o informovanost lidí. Název „5G“ je zavádějící, neboť naznačuje, že jde o jednoduchý upgrade stávající sítě 4G nebo čtvrté generace bezdrátových technologií. [A mnoho WiFi routerů má nyní „5G“ jako možnou volbu režimu, ale to v tomto kontextu znamená „5GHz“, nikoli vlastní „5G“ – je to obchodní trik, jehož cílem je normalizovat přijetí tohoto termínu prostřednictvím úmyslného zamlžování. – vydavatel]

Tento trik chytře zakrývá skutečnost, že 5G znamená zhuštění, kdy každá jednotlivá viditelná anténa bude nahrazena tisíci drobnými anténami, které budou ohrožovat lidi, zvířata a přírodu z každého koutu na Zemi a z 20 000 nebo více satelitů formou smrtících paprsků, podobných laseru, které zasáhnou nevědomé a bezděčné cíle milionkrát denně jako tichá kulka.

Druhá potíž spočívá v přísné kontrole ze strany médií. Do veřejné sféry sotva pronikne negativní hlásek o 5G, zatímco reklamní články v novinách a mnoho propagačních videí nám neustále vnucují tvrzení o výhodách.

Přesto se v průběhu jednoho roku, od té doby, kdy jsme poprvé slyšeli o hrozící katastrofě 5G, rozšířilo toto sdělení virtuálně pomocí alternativních a sociálních médií.

 

5G si zaslouží trestní stíhání

Od té doby, kdy americký senátor Blumenthal zasadil velkou ránu telekomunikačnímu průmyslu, neboť definitivně stanovil, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní studie, se objevují další špatné zprávy o 5G. Minimálně 21 amerických velkoměst schválilo nařízení, omezující instalaci „malých buněk“, a mnoho z nich si účtuje „poplatky za recertifikaci“, aby to bylo pro bezdrátový průmysl neziskové.

Britský expert na mikrovlnné zbraně BarrieTrower uvedl, že 17 záhadných zemí podniká kroky, aby se vyhnuly zavedení 5G.

Zatímco EU ochotně podporuje zavádění 5G, nová zpráva EU připouští, že 5G je masivní experiment, a dále lamentuje:

„Problém je v tom, že v současné době není možné přesně simulovat nebo měřit emise 5G v reálném světě… vyvstávají obavy z možného dopadu na zdraví a bezpečnost, vyplývající z potenciálně mnohem vyššího vystavení elektromagnetickému záření 5G.“

Zpráva EU pokračuje tím, že vysvětluje nebezpečí:

„Zvýšená expozice může pramenit nejen z použití mnohem vyšších frekvencí v síti 5G, ale také z potenciálu pro nahromadění různých signálů, jejich dynamické povahy a komplexních interferenčních účinků, které mohou vznikat zejména v hustě osídlených městských oblastech.“

Navíc soud ve Francii uznal elektrohypersenzitivitu (EHS) jako nemoc z povolání, která může být také vyvolána vystavením účinkům záření, které vláda považuje za bezpečné.

 

Nikdo, kromě telekomunikačních společností, nechce 5G

5G začíná vypadat jako nechtěný sirotek. Každý, kdo se o této technologii dozví pravdu, se jí začne vyhýbat, jako by to byl mor. Dokonce i většina zastánců k ní nemá žádnou lásku.

Prezident Trump a jeho kolegové miliardáři z okolí Palm Beach tohle mít nebudou. Žádná z institucí EU v Bruselu nebude mít 5G (Evropská komise, Rada Evropské unie, Evropská rada a Evropský parlament). A ti, co tohle všechno umožní, OSN, WHO a ITU, to také nebudou v Ženevě mít.

Sledujte, jaká moratoria vyhlásí Washington, D.C., kde je sídlo Federální komunikační komise USA (FCC); a Mnichov, v jehož blízkosti sídlí vědecká organizace ICNIRP. Tak či onak, bude to zřejmý ukazatel toho, že hra je zmanipulovaná.

Člověk si ale klade otázku, jak se iniciátoři 5G vyhnou satelitům, které, jak se vychloubá propagační literatura o 5G, mají „pokrývat“ celou Zemi. Je možné, že se satelitní paprsky vyhnou oblastem, v nichž žijí. Nebo možná ne. Dokud nebude tento šílený satelitní plán 5G zastaven, mohou se sami tito lidé také stát pokusnými králíky v tomto masivním biologickém experimentu, stejně jako my ostatní.

I když více než deset tisíc nezávisle posouzených vědeckých studií o biologických účincích elektromagnetického záření poskytuje jasný pohled na nebývalé riziko 5G, rétorika ze strany korporátních médií nás přesvědčuje o tom, že to je ta nejskvělejší věc. Na jedné věci se můžeme shodnout: Kdybychom umožnili zavedení 5G, změnilo by to historii. Jen je škoda, že by nezůstal nikdo, kdo by to mohl oslavit.

Trend se obrací v náš prospěch, protože lidé, jako vy, drazí čtenáři, se vzděláváte a nestojíte stranou. Sdílíte informace a hovoříte s lídry. Díky vaší ochotě postavit se za život a lásku uspějeme v této velké bitvě naší doby.

 

Reference:

Washington Post: 5G is about to get a big boost from Trump and the FCC. https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/12/g-is-about-get-big-boost-trump-fcc/?utm_term=.c9e453858d1a

EDN Network: 5G: The twelve trillion dollar technology. 3 May 2017. https://www.edn.com/electronics-blogs/5g-waves/4458362/5G–The-twelve-trillion-dollar-technology.

Digital Survivor: Portland Officials Attempt to Block 5G. 26 March 2019. https://digitalsurvivor.uk/2019/03/26/portland-officials-attempt-to-block-5g/

Oasi Sana: “Provoca danni al corpo!” Firenze frena sul 5G e applica il Principio di Precauzione. Approvata con voto (quasi) unanime la mozione in difesa della salute. 5 April 2019. https://oasisana.com/2019/04/05/provoca-danni-al-corpo-firenze-frena-sul-5g-e-applica-il-principio-di-precauzione-approvata-con-voto-quasi-unanime-la-mozione-in-difesa-della-salute-notizia-esclusiva-oasi-sana/

Terra Nuova.it: Un Municipio di Roma vota contro il 5G: cosa farà la Giunta? (A municipality of Rome votes against 5G: What will the City Council do?) www.terranuova.it/News/Attualita/Un-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta

Vedomosti: Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G (Ministry of Defence refusing to transfer frequencies for 5G to operators). 28 March 2019. https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/28/797714-minoboroni-otkazalos-peredavat-5g

Brussels Times: Radiation concerns halt Brussels 5G development, for now. 1 April 2019. http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now

Telecom Paper: Germans petition Parliament to stop 5G auction on health grounds. 8 April 2019. https://www.telecompaper.com/news/ germans-petition-parliament-to-stop-5g-auction-on-health-grounds–1287962

Algemeen Dagblad: Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk. 4 April 2019. https://www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/

Zero5G: San Francisco Chronicle: California Supreme Court Sides with Cities in Small Cell Faceoff. 5 April 2019. https://zero5g.com/2019/california-supreme-court-sides-with-cities-in-small-cell-faceoff/

Take Back Your Power: 5G: Vaud (Switzerland) Adopts Resolution for a Moratorium. 9 April 2019. https://takebackyourpower.net/5g-vaud-switzerland-adopts-moratorium/

Le Temps: Genève adopte une motion pour un moratoire sur la 5G. 11 April 2019. https://www.letemps.ch/suisse/geneve-adopte-une-motion-un-moratoire-5g

US Department of Defense: Active Denial Technology. Non-Lethal Weapons Program. https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/. Published May 11, 2016.

Wireless Industry Confesses “No Studies Show 5G is Safe”. US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearing. https://www.youtube.com/watch?v=ekNC0J3xx1w

EH Trust: USA City Ordinances To Limit And Control Wireless Facilities Small Cells In Rights Of Ways. https://ehtrust.org/usa-city-ordinances-to-limit-and-control-wireless-facilities-small-cells-in-rights-of-ways/

5G Gigantic health hazard – Barrie Trower & Sir Julian Rose. Video. 14 December 2018. https://www.youtube.com/watch?v=DLVIbPtNrVo.

European Parliament: 5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia. April 2019. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

Zero5G: French court Recognizes EHS as an Occupational Disease. 2 April 2019. https://zero5g.com/2019/french-court-recognizes-ehs-as-an-occupational-disease/

Activist Post: Are Palm Beach and Trump’s Estate Exempt from Legislation Forcing 5G Small Cell Tower Installation Everywhere Else? 27 December 2018. https://www.activistpost.com/2018/12/are-palm-beach-and-trumps-estate-exempt-from-legislation-forcing-5g-small-cell-tower-installation-everywhere-else.html

 

Související články:

Síť 5G představuje nebezpečí pro zdraví dětí
Zahoďte mobily, vypněte WiFi: 5G sítě jako biologická zbraň nejen proti dětem
Jak se chránit před elektromagnetickým zářením

Komentář: Originální článek byl ještě aktualizován o následující text.

“Vlády některých švýcarských kantonů zastavily udělování licencí pro 5G a vyhlásily moratorium, ale telekomunikační společnosti si licence koupily od federální vlády, takže využívají stávající antény na zavádění 5G. Informace uvedené v článku nejsou míněny jako vítězná oslava, pouze jako důvod k naději a výzva k připojení se k lokálním aktivitám v místech, kde žijete.”

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank