Starověké rytiny na sloupu chrámu Gobekli Tepe zaznamenávají dopad roje kometárních úlomků na Zemi před 13.000 lety

Fiona MacDonald
Science Alert
1.května 2019
Titulní foto © Alistair Coombs
Překlad: redakce NaSeveru.org

 

Výzkumníkům se podařilo vyložit proslulé starověké symboly z tureckého chrámu Gobekli – vyprávějí příběh ničivého kometárního dopadu před více než 13.000 lety.

Když vědci ověřovali událost s pomocí počítačové simulace pohybu těles ve Sluneční soustavě v té době, dospěli k závěru, že rytiny by mohly popisovat dopad komety, ke kterému došlo kolem roku 10.950 př.n.l. – zhruba ve stejné době, kdy začala malá doba ledová, která navždy změnila civilizaci.

Tato doba ledová, známá jako mladší dryas (poslední období pleistocénu), trvala přibližně 1.000 let, a je pro lidstvo považována za zásadní, protože někdy v této době se začalo objevovat zemědělství a vznikaly první neolitické civilizace – nejspíš důsledkem chladnějšího klimatu. Toto období je také spojené s vymřením mamutů.

Ale přestože období mladšího dryasu byl zevrubně zkoumáno, není úplně jasné, co jej způsobilo. Dopad komety je jedna z hlavních navrhovaných hypotéz, ale vědci nebyli schopni najít materiální důkazy dopadu z té doby.

Komentář: Což tvrdí mainstream, ale faktem je, že důkazů z terénu přibývá:

Tým pracovníků ze skotské University of Edinburgh tvrdí, že rytiny nalezené v Gobekli Tepe na jihu Turecka, který je považován za nejstarší známý chrám, dokládají další stopy o kometě, která způsobila nástup mladšího dryasu.

“Myslím, že tento výzkum společně s nedávným objevem anomálie výskytu platiny napříč Severní Amerikou prakticky přináší přesvědčivé důkazy ve prospěch hypotézy dopadu komety na začátku mladšího dryasu”, řekl vedoucí výzkumného týmu Martin Sweatman reportérce Sarah Knapton z deníku The Telegraph.

“Naše práce potvrzuje terénní nálezy. To, co se zde odehrává, je proces změny paradigmatu.”

Překlad symbolů také naznačuje, že Gobekli Tepe nebyl jen nějaký obyčejný chrám, jak se dlouho myslelo – mohla to také být starověká observatoř.

“Vypadá to, že Gobekli Tepe byl mimo jiné pozorovatelnou pro sledování noční oblohy”, řekl Sweatman pro Press Association.

“Jeden z jeho sloupů zřejmě posloužil k záznamu této devastující události – zřejmě nejhoršího momentu dějin od konce doby ledové.”

O Gobekli Tepe se soudí, že byl postaven kolem roku 9.000 př.n.l. – zhruba 6.000 let před Stonehenge – ale symboly na sloupu poukazují na událost, která odhadovenému datu předchází o 2.000 let.

Rytiny byly nalezeny na sloupu známém jako Vulture Stone (Supí kámen) a zobrazují různá zvířata ve specifických pozicích kolem celého kamene.

© Alistair Coombs

Významy symbolů vědcům dlouho zůstávaly utajené, ale Sweatman a jeho skupina inženýrů objevili, že tyto symboly odpovídají astronomickým konstelacím a zobrazují roj kometárních úlomků dopadajících na Zemi.

Obrázek bezhlavého člověka je považován za symbol pohromy pro lidstvo a ohromných ztrát na životech během katastrofy.

Rytiny vykazují známky průběžné péče opatrovníků chrámu po tisíce let, což naznačuje, že událost měla na civilizaci dlouhotrvající vliv.

Aby zjistili, jestli k dopadu komety skutečně došlo, použili vědci počítačové modely odpovídající rozmístění konstelací na Supím kameni v dané době – a došli k závěru, že tato událost se měla odehrát kolem roku 10.950 př.n.l. s odchylkou +/- 250 let.

Následující obrázek zachycuje, jak podle vědců tenkrát vypadalo rozmístění konstelací.

blank
© Martin Sweatman and Stellarium

Datování rytin také odpovídá nálezům z grónských ledovcových vrtů, které určují nástup mladšího dryasu kolem roku 10.890 př.n.l.

Podle Sweatmana toto není první případ, kdy nám archeologie starověku odhaluje nový vhled do minulosti lidské civilizace. “Mnoho paleolitické jeskynní malby a předměty s podobnými zvířecími a dalšími symboly naznačují, že astronomie je skutečně dávnověká disciplína”, řekl pro The Telegraph.

“Když uvážíte, že podle našich astronomů tato ohromná kometa vstoupila do vnitřní Sluneční soustavy pravděpodobně někdy před 20-30.000 lety, a že byla zcela jistě dominantním objektem na noční obloze, je těžké si představit, že by lidé ve starověku mohli takovou věc ignorovat vzhledem k pravděpodobným následkům”.

Tento výzkum byl publikován v Mediterranean Archaeology and Archaeometry.

 

SOTT archiv: Ancient carvings on Gobekli pillar show evidence of a comet swarm hitting Earth around 13,000 years ago

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank