Taktika strašení spalničkami ubližuje nám všem

Anne Masonová
blog.usejournal.com
4. února 2019

© VosIzNeias

Když byla v USA v roce 1963 patentována vakcína proti spalničkám, byla míra úmrtnosti na spalničky přibližně 1 z 500 000.¹ To je menší riziko, než pravděpodobnost úmrtí v důsledku spadnutí z nábytku.² Dále zvažme, že v USA každoročně umírá na srdeční onemocnění více než 500 000 lidí, na rakovinu více než 500 000 lidí a více než 250 000 osob ročně umírá kvůli lékařskému pochybení.³

Proč tedy média přinášejí reportáže o malém počtu případů onemocnění spalničkami, jako by měla každou chvíli spadnout obloha? Vytváří to dojem, že kamkoliv se podíváte, tam se objevilo další ohnisko nákazy, doprovázeno hrozivými varováními, že kvůli neočkovaným se na nás snese další epidemie takového rozsahu, že jsme něco podobného nikdy neviděli. Svým způsobem to připomíná mediální šílenství kolem případu spalniček v Disneylandu v letech 2014-2015, že?  Velké farmaceutické firmy v té době zaměřily své úsilí na Kalifornii, kde prosadily SB277, zákon, který odstranil výjimky náboženského a osobního přesvědčení z povinného očkovacího plánu, který dítě musí splnit, aby mohlo navštěvovat školku nebo školu – veřejnou nebo soukromou. Možná si myslely, že kdyby se jim podařilo v Kalifornii odstranit volbu rodičů v otázce zdraví, následoval by ve zbytku země dominový efekt.

A právě včas pro začátek státních zákonodárných zasedání po celé zemi se velkým farmaceutickým firmám znovu podařilo dostat média na svou stranu ve věci spalničkového teroru. Napříč celou zemí bylo schváleno více než 70 zákonů souvisejících s vakcínami a dělají vše, co je v jejich silách, aby zajistily že bude prosazeno co největší množství jimi navrhovaných zákonů .⁴

V čem je problém, můžete se zeptat? Povinný očkovací plán vytvořený Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je skutečně něco mimořádného, protože výrobci vakcín byli v roce 1986 zbaveni zodpovědnosti za zranění nebo smrt po schválení celostátního zákona o poškození zdraví vakcínami ⁵ (National Childhood Vaccine Injury Act). Podívejte se na současný očkovací plán CDC. 72 dávek vakcín do 18 let dítěte. Je to zcela odlišný očkovací plán od toho z našeho mládí. Dnešní děti dostávají více než dvacetinásobné dávky vakcín, než dostali moji rodiče. A zdá se, že velké farmaceutické firmy tlačí ze všech stran, aby zajistily, že nikdo se nebude moci vyhnout napíchání jejich dětí šíleným počtem dávek různých koktejlů hliníku, formaldehydu, lidské DNA, polysorbátu 80 a virů a bakterií pěstovaných na nemocné tkáni.

blank
Počet dávek vakcín pro americké děti – od 3 v roce 1962, po 72 v roce 2018

Média hlavního proudu překypují dezinformacemi, neboť velké farmaceutické firmy vlastní 70% reklamy a tudíž určují výběr zpráv.⁶ Podívejte se na tento názorový článek v Newsweeku, který mimochodem využívá upravenou fotku z fotobanky zdravého dítěte, aby vypadalo, jako že má to, co si grafik s photoshopem myslí že jsou spalničky.⁷ Vypadá to spíše jako kopřivka, ale dejme tomu. Přesnost není v těchto dnech prvořadým zájmem pro jakýkoliv hlavní zpravodajský zdroj, který ohýbá hřbet před velkými farmaceutickými firmami.

blank
Odpůrci vakcín jsou doslova zodpovědní za to, že jsme nemocní

Tento příspěvek v Newsweeku je jedním z nejnehoráznějších a nejnesmyslnějších kousků propagandy velkých farmaceutických firem, který jsem kdy viděl. Překrucuje a zkresluje historii a nebezpečí této nemoci, motivaci rodičů, kteří se rozhodnou vakcíně vyhnout nebo ji odsunout na později, a činí očividně nepravdivá prohlášení o rizicích samotné MMR vakcíny [spalničky, příušnice a zarděnky, pozn. překl.]. Takže si to nyní trochu rozebereme, abych ilustroval můj argument. V článku se uvádí, že:

Podle Světové zdravotnické organizace každoročně zemře 110.000 lidí, většinou dětí mladších pěti let. USA před začátkem očkování také zažily hrůzu spalniček. CDC uvádí, že v 10. letech 20. století zhruba 6.000 Američanů ročně zemřelo na tuto infekci.

Zde jsme svědky toho, jak se dá zkreslit pravda. Za prvé, téměř veškeré celosvětové statistiky o úmrtnosti na spalničky pocházejí z třetího světa a rozvojových zemí.⁸ Spojené státy zažily „hrůzu spalniček“ a úmrtí na ně, ale použití slovního spojení „před vakcínou“ je určeno k tomu, aby poskytlo falešný dojem, že míra úmrtnosti na spalničky „asi 6.000 Američanů” klesla díky vakcíně, i když ve skutečnosti počet úmrtí v důsledku spalniček klesl na 364 v roce, kdy byla vakcína zavedena – 50 let poté, co „každoročně předtím umíralo na tuto infekci 6.000 Američanů.”⁹ Je třeba uvést, že ročně více než dvojnásobek tohoto počtu lidí zemřel na následky spadnutí z nábytku.¹⁰

Jak Dr. Suzanne Humphriesová a Roman Bystrianyk podrobně popsali ve své daty nabité knize, Rozpouštění iluzí: nemoci, vakcíny a zapomenutá historie [Dissolving Illusions: Disease, Vaccines and the Forgotten History], zákony regulující dětskou práci, sanitace, hygiena a zlepšená životní úroveň a celkově lepší výživa snížily v rozvinutém světě smrtelnou hrozbu spalniček – dlouho předtím, než se na scéně objevila vakcína .¹¹

Další výňatek z článku Newsweeku:

Další obava, že existuje „příliš mnoho” vakcín, je také falešná. Když vaše dítě leze po podlaze a olizuje si ruce, je vystaveno mnohem většímu množství antigenů, než které jsou obsaženy dohromady ve všech vakcínách.

Zde je účelem dezinformovat veřejnost o obavách rodičů týkající se očkovacích látek a prezentovat vakcíny jako něco, co se nijak neliší od přírodních patogenů, kterým může být vaše dítě vystaveno v jeho prostředí. To není vůbec pravda. Vakcíny jsou vstřikovány do těla – tím se obchází normální vstupní cesty, na které jsou naše imunitní systémy navrženy – a vakcíny obsahují takové kombinace látek a toxinů, jako jsou adjuvant hliníku, formaldehyd, lidské DNA, rtuť, polysorbát 80 a živé nebo oslabené bakterie nebo viry, které byly vypěstovány ve zvířecích orgánech.

Některé vakcíny obsahují více hliníku, než je možné považovat za bezpečné pro dospělého muže,¹² a hliníkový adjuvans uměle stimuluje vyvíjející se imunitní systém dítěte, aby reagoval opačným způsobem, než příroda zamýšlela. Dr. Suzanne Humphriesová to podrobně vysvětluje na svých internetových stránkách, ale v podstatě zatímco imunitní buňky dítěte mají plnou funkční kapacitu, jsou záměrně zabržděny během prvních dvou let života, aby se naučily rozpoznat, co je součástí těla a co ne, a také byly schopny rozlišovat mezi zdravými, prospěšnými mikroorganismy, a těmi, které by měly být později napadeny.¹³ Možná, že toto vykolejení vyvíjejícího se imunitního systému dítěte přispívá v naší společnosti k obrovskému nárůstu autoimunitních poruch, při kterých tělo člověka začne útočit samo na sebe – v souladu s tím, jak se rozrostl očkovací plán. Může také přispívat k alarmujícímu výskytu autismu v tom samém časovém období.¹⁴

A tyto obavy nejsou jen teoretické. Zranění a smrt způsobené vakcínami jsou častější, než se obecně ví, a rodiče, kteří byli svědky toho, jak jejich dítě upadlo do autismu¹⁵, nebo onemocnělo cukrovkou 1. typu,¹⁶ leukémií,¹⁷ poruchami krvácení,¹⁸ astmatem a ekzémy¹⁹ po podání MMR vakcíny, jsou po této zkušenosti  velmi opatrní. Odhaduje se, že pouze přibližně 5% nežádoucích účinků vakcín je hlášeno do systému nežádoucích příhod po vakcinaci [Vaccine Adverse Event Reporting System] – jelikož většina lidí a mnoho zdravotnických pracovníků neví o jeho existenci – jen během roku 2016 bylo hlášeno 59.117 nežádoucích účinků vakcinace, 432 úmrtí, 1.091 trvalých postižení, 4.132 hospitalizací a 10.234 návštěv pohotovosti po vakcinaci.²⁰

A nedávná studie očkovaných a neočkovaných dětí vyvolala další obavy, že očkování je spojeno s chronickým onemocněním:²¹

 blank

První studie svého druhu, která zkoumá zdraví očkovaných a neočkovaných doma vzdělávaných amerických dětí naznačuje, že vakcíny mají účinky, které přesahují stimulování imunitní reakce, o kterých by rodiče, vědci a doktoři měli mít povědomí a obavy


Neil Z. Miller shromáždil pozoruhodný počet studií podpořených důkladnými prameny v Millerově přehledu kritických  studií vakcín. Jeho kniha je úžasným zdrojem informací pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o těchto obavách a zkoumá většinu studií uvedených níže – včetně mnoha dalších které naznačují, že přirozená spalničková infekce ve skutečnosti chrání před degenerativními chorobami, kožními chorobami, imunoreaktivními chorobami, astmatem, alergiemi a určitými nádory. Zaměřuje se také na studie, které ukazují, že spalničková infekce v dětství může chránit před dětskou leukémií, Hodgkinovou nemocí, non-Hodgkinovým lymfomem, rakovinou pohlavních orgánů, rakovinou prostaty, rakovinou gastrointestinálního traktu, rakovinou kůže, rakovinou plic, rakovinou ucha nosu a krku, rakovinou vaječníků, srdečními infarkty a mrtvicemi v dospělosti.²²

Tento článek v Newsweeku obviňuje rodiče ze šíření „zákeřné lži“ a „účelové dezinformace“. Připisovat zlý úmysl starostlivým a dobře informovaným rodičům je nejen absurdní, ale úmyslně štvavé a je zjevně zamýšleno udělat z rodičů padouchy, kteří po pečlivém zvážení došli pochopitelně ke zpochybňování nebo vyhýbání se konvenčnímu programu očkování.

Článek také autoritativně uvádí, že:

„Vakcíny nezpůsobují autismus. Tato teorie, která vznikla v devadesátých letech minulého století jako součást podvodného záměru rychlého zbohatnutí, byla opakovaně prokázána jako falešná.“

To jednoduše není pravda. A je to absurdní. Dr. Andrew Wakefield, spolu s dalšími vědci a lékaři, provedl studii, která zjistila spojení mezi trávícími a vývojovými problémy u dětí krátce po podání MMR vakcíny. Dospěli k závěru, že spojení s MMR nebylo prokázáno, ale že další studie jsou na místě. To, že by se to mohlo popsat jako „podvodný záměr rychlého zbohatnutí“, je směšné a nebylo to „opakovaně prokázáno jako falešné“.

 

Komentář: Více v článku Cenzura zdraví – Amazon stahuje z prodeje knihy zaměřené na léčbu autismu a pravdu o vakcínách

 

Tento pokus odsunout na okraj zájmu a shodit zcela rozumné obavy, které vyjádřili lékaři, vědci a rodiče, stejně jako udělat padoucha z každého, kdo zpochybňuje moudrost současného programu vakcín, je nejen neopodstatněný a nespravedlivý, je to také neskutečně hloupé a nevědecké. Jediní lidé, kteří z takového přístupu profitují, jsou ti, kteří vydělávají peníze na trhu, který má do roku 2023 dosáhnout hodnoty 50.42 miliardy dolarů.

blank
Trh s vakcínami bude mít do roku 2023 hodnotu 50.42 miliard dolarů

S myšlenkou, že víme vše o imunitním systému a důsledcích nestále rostoucího počtu očkování, by souhlasil jen málokdo. Mějme to na vědomí, jak se budeme v této otázce posouvat dopředu a naučme se rozpoznat propagandu, když proti ní stojíme. Teprve pak převáží skutečná vědecká metoda.

Prameny

 1. Hlášené případy a úmrtí způsobené nemocemi, jimž lze předcházet očkováním, Spojené státy americké, 1950–2013, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a prevenci epidemiologie a prevence nemocí, kterým lze předcházet očkováním, 13. vydání, duben 2015, dodatek E-1 [Reported Cases and Deaths from Vaccine Preventable Diseases, United States, 1950-2013, Centers for Disease Control and Prevention Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 13th Edition, April 2015, Appendix E-1]
 2. Nejčastější příčiny smrti v důsledku zranění ve Spojených státech [The most common causes of death due to injury in the United States]
 3. CDC. Národní centrum zdravotnické statistiky. Závěrečná data pro rok 2016. Také, Lékařské chyby jsou 3. nejčastější příčinou úmrtí v USA tvrdí výzkumníci a Studie naznačuje lékařské pochybení je nyní třetí nejčastější příčinou úmrtí v USA.
  [CDC. National Center for Health Statistics. Final data for 2016. Also Medical Errors Are No. 3 Cause Of U.S Deaths, Researchers Say and Study Suggests Medical Errors Now Third Leading Cause of Death in the U.S.]
 4. Welcome to the NVIC Advocacy Portal (NVICAP)
 5. National Childhood Vaccine Injury Act
 6. trueactivist.co
 7. dreamstime.com
 8. Úmrtnost a morbidita v důsledku specifické příčiny, Světová zdravotnická statistika, tabulka 2, 2009. Světová zdravotnická organizace. PDF
  [Cause-specific mortality and morbidity, World Health Statistics, Table 2, 2009. World Health Organization. PDF]
 9. Hlášené případy a úmrtí způsobené nemocemi, jimž lze předcházet očkováním, Spojené státy americké, 1950–2013, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a prevenci epidemiologie a prevence nemocí, kterým lze předcházet očkováním, 13. vydání, duben 2015, dodatek E-1
 10. Nejčastější příčiny smrti v důsledku zranění ve Spojených státech
  [The most common causes of death due to injury in the United States]
 11. Rozpouštění iluzí: nemoc, vakcíny a zapomenutá historie. MUDr. Suzanne Humphriesová a Roman Bystrianyk. 2013
  [Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and the Forgotten History. Suzanne Humphries, MD and Roman Bystrianyk. 2013.]
 12.  Tomljenovic L, Shaw CA. Hliníkové vakcínové adjuvans: jsou bezpečné? Curr. Med Chem. 2011; 18 (17): 2630-37.
  [Tomljenovic L, Shaw CA. Aluminum vaccine adjuvants: are they safe? Curr Med Chem 2011;18(17): 2630-37.]
 13. drsuzanne.ne
 14. Tomljenovic L, Shaw CA. Přispívají adjuvanty hliníku ke zvyšující se prevalenci autismu?
  [Tomljenovic L, Shaw CA. Do aluminum adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?]
 15. Abnormální protilátky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a autoimunita CNS u dětí s autismem. Singh VK1, Lin SX, Newell E, Nelson C. Dopad faktorů životního prostředí na prevalenci autistických poruch po roce 1979. Theresa A. Deisherová, Ngoc V. Doan, Angelica Omaiyeová, Kumiko Koyama, Sarah Bwabyeová. Epidemiologický a molekulární vztah mezi výrobou vakcín a prevalence poruch autistického spektra. Deisher TA, Doan NV, Koyama K, Bwabye S. Prevalence autismu je pozitivně asociovaná s výskytem diabetu typu 1, ale negativně asociovaná s výskytem diabetu typu 2, implikace pro etiologii epidemie autismu John B Classen * Peptid křížová reaktivita: původní hřích vakcín. Kanduc D.
  [Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism. Singh VK1, Lin SX, Newell E, Nelson C. Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979. Theresa A. Deisher,Ngoc V. Doan, Angelica Omaiye, Kumiko Koyama, Sarah Bwabye.Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence. Deisher TA, Doan NV, Koyama K, Bwabye S. Prevalence of Autism is Positively Associated with the Incidence of Type 1 Diabetes, but Negatively Associated with the Incidence of Type 2 Diabetes, Implication for the Etiology of the Autism Epidemic John B Classen*Peptide cross-reactivity: the original sin of vaccines. Kanduc D.]
 16. Klastry případů diabetes mellitus 1. typu, které se vyskytují 2-4 roky po vakcinaci, jsou v souladu s klastrováním po infekcích a progresí na diabetes mellitus 1. typu u osob pozitivních na autoprotilátky. Classen JB1, Classen DC. Příušnice, očkování proti příušnicím, ostrůvkové protilátky buněk a první manifestace diabetes mellitus typu I. Otten A, et al. Behring Inst Mitt. 1984.
  [Clustering of cases of type 1 diabetes mellitus occurring 2-4 years after vaccination is consistent with clustering after infections and progression to type 1 diabetes mellitus in autoantibody positive individuals
  . Classen JB1, Classen DC. Mumps, mumps vaccination, islet cell antibodies and the first manifestation of diabetes mellitus type I. Otten A, et al. Behring Inst Mitt. 1984.]
 17. Epidemiologické charakteristiky dětské akutní lymfocytární leukémie. Analýza imunofenotypem. The Childrens Cancer Group. Buckley JD, Buckley CM, Ruccione K, Sather HN, Waskerwitz MJ, Woods WG, Robison LL.18. MMR vakcína a idiopatická trombocytopenenická purpura. Corri Black, James A Kaye a Hershel Jick
  [Epidemiological characteristics of childhood acute lymphocytic leukemia. Analysis by immunophenotype. The Childrens Cancer Group.Buckley JD, Buckley CM, Ruccione K, Sather HN, Waskerwitz MJ, Woods WG, Robison LL.18. MMR vaccine and idiopathic thrombocytopaenic purpura. Corri Black, James A Kaye and Hershel Jick]
 18. MMR vaccine and idiopathic thrombocytopaenic purpura. Corri Black, James A Kaye and Hershel Jick https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884189/ Idiopathic thrombocytopenic purpura and MMR vaccine. E Miller, P Waight, C Farrington, N Andrews, J Stowe, and B Taylor. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1718684/
 19. Očkování a alergické onemocnění: studie narozené kohorty Tricia M. McKeever, PhD, Sarah A. Lewis, PhD, Chris Smith, BA, a Richard Hubbard, DM, Msc. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448377/ Atopie u dětí rodin s antroposofickým životním stylem. Alm JS1, Swartz J, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10232315
  [Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort StudyTricia M. McKeever, PhD, Sarah A. Lewis, PhD, Chris Smith, BA, and Richard Hubbard, DM, Msc. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448377/ Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Alm JS1, Swartz J, Lilja G, Scheynius A, Pershagen G. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10232315
 20. Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín. Údaje o vakcínách (všechny vakcíny VAERS 2016)
  [Vaccine Adverse Event Reporting System. Data on Vaccines ( VAERS ­2016­ all vaccines) https.hhs.gov/data.html]
 21. Očkováno vs. neočkováno: Mawsonova studie domácího vzdělávání odhaluje kdo je nemocnější.
  Vaccinated vs. Unvaccinated: Mawson Homeschooled Study Reveals Who is Sicker.
 22. „Millerova recenze důležitých vakcinačních studií: shrnutí 400 důležitých vědeckých prací pro rodiče a výzkumníky.” Neil Z. Miller. 2016.
  [“Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers.” Neil Z. Miller. 2016.]
 23. Skutečný příběh Dr. Andrewa Wakefielda a MMR (Mary Holland, JD) nebo Rozumný novinář: rozebrání 8 mýtů o Wakefieldovi
  [The Real Story of Dr. Andrew Wakefield and MMR (by Mary Holland, JD) or the Discerning Journalist: 8 Wakefield Myths Deconstructed.]


Komentář
: Vládní výzkumy potvrzují že epidemie spalniček šíří očkované osoby

Nejen že vakcína MMR nedokáže poskytnout trvalou imunitu, ale ti, kteří byli „očkováni“ dvěma dávkami vakcíny MMR, mohou stále přenést infekci na druhé – jev, o kterém nikdo neinformuje v době překotného úsilí svalit vinu příčiny epidemie na neočkované nebo minimálně očkované.

  

SOTT archiv: Measles scare tactics hurt us all

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank