Fašismus a jeho projevy: švédská vláda chce zakázat vikingské symboly – prý „zakládají skutkovou podstatu podněcování k nenávisti“

Emma R.
Voice of Europe
Překlad: Reformy.cz

 

Švédská vláda se pokouší mimo zákon postavit určité runy z runové abecedy a to samé i s řadou starých severských skandinávských symbolů.

Oficiálním důvodem k zákazu oněch run je to, že některých z nich za druhé světové války používali nacisté, např. runu Odal, která znamená O a runu Tyr/Tiwaz znamenající T.

Za touto iniciativou je údajně sociálnědemokratický ministr spravedlnosti Morgan Johansson.

Podle tohoto návrhu mají být jakožto podněcování k nenávisti zakázány i staré severské symboly a šperky. Mezi ně patří ji Mjolnir, tj. kladivo severského boha Thora, uzel Valkntutův/Odinův a Vegvisir.

Pravdou však je, že runy jsou 1200 let staré a s nacisty nemají absolutně nic společného.

Pro mnohé Švédy jsou runy velkou částí jejich náboženství Asatru a pro řadu z nich mají prostě jen ohromný historický význam.

Definice rasismu ve Švédsku obsahuje rovněž všechny druhy útlaku proti nějakému náboženství jakožto rasistické.

Což znamená, že zakázat runy je rasistické a v rozporu se švédskými zákony. Vláda se však teď předkřesťanské dědictví této země, její dávné náboženství, kulturu a umění rozhodla zakázat.

Zakázat runy, protože je používali nacisté, je přesně to samé jako zakázat křesťanský kříž, protože ho používal Ku Klux Klan nebo byl použit při křížových výpravách, nebo zakázat arabská písmena, která používají vojáci Islámského státu, IS/ISIS nebo Al-Kaiídy.

V komunitě Asa, která organizuje lidi vyznávající Asatru nebo se zájmem o Staroseverské kulturní dědictví to vyvolalo ohromné pobouření, když ti v tom vidí restrikce, které mj. znamenají dušení náboženské svobody.

V pátek 24. května byla kvůli tomu spuštěna petice a manifestace na protest proti tomuto návrhu proběhne před parlamentem ve Stockholmu.

V poslední době zájem o staroseverské tradice silně roste, jak mezi Švédy, tak i v zahraničí a patří k tomu televizní seriály jako Vikingové, Poslední království a Hra o trůny.

 

Komentář: Projevy fašismu výborně okomentoval Valerij Pjakin ve svém vystoupení Otázka – odpověď z 20.května 2019 (zkráceno, pozn.redakce).

“Existuje prvek fašismu jako jeden z typů kultury společenského samořízení, který může existovat pouze v davo-„elitářské“ společnosti.
Zde je třeba chápat, že podstata fašismu jako takového se projevuje v aktivní podpoře davu bezvýznamných lidiček v jejich ideovém přesvědčení, že systém zneužívání moci elitou je ten jediný správný. Kdy je tento nepravověrný systém, ve kterém elita zneužívá svou moc, prezentován jako ten správný pravověrný a tím se ve společnosti upevňuje tato nepravověrnost, která lidem brání, aby se z nich stávali skuteční lidé.

Přitom elita pod různými záminkami veškerou svou mocí potlačuje jakýkoliv odpor kladený tomuto zkreslování, které z nepravověrnosti dělá pravověrnost, a to jak odpor individuální, tak i masový. Elita takto potlačuje kohokoliv, koho i jen podezřívá, že by jí v tomto ohledu mohl klást odpor, že pochybuje o těchto jejích ideálech. Takže podstata té věci je prostá.

Po celou dobu historie lidstva byl fašismus prezentován v nejrůznějších ideologických baleních. Může existovat ve všem, všude. Ideologicky je fašismus všežravý. On dokáže vzít jakoukoliv ideologii a přizpůsobit si ji. Německý fašismus k tomu využil ideu nacionalismu. Současný evropský a vůbec západní fašismus k tomu teď využívá ideu LGBT, multikulturalismu.

Fašismus se může ukrývat za jakoukoliv ideologickou slupkou, za jakoukoliv!
V závislosti na technicko-technologickém rozvoji prostředí a na mravním rozvoji společnosti.

Takže když dav bezvýznamných lidiček, pokud se ti lidé v něm za takové považují, přijímá své řízení ze strany „elit“ za absolutní danost a všechno, čeho se přitom tyto „elity“ dopouštějí, všechno to zneužívání moci, vnímá tento dav jako danost a podporuje je v tom, tak se jedná o fašismus.

A co dělají ty „elity“, které svou moc zneužívají?

Oni přece zase potřebují to své zneužívání moci lidem prezentovat jako něco přínosného, jako něco, co lidé přijmou. Proto také nepravověrnost prezentují jako pravověrnost.

A tohle prosazování nepravověrnosti potom lidem brání stávat se skutečnými lidmi.

A co je nutné zde zmínit?

Když lidé bojují proti fašismu, tak zakazují používat jeho symboliku. Je nesporné, že použití ideologických atributů znamená… Třeba když někde pochodujete s praporem v ruce. Jinou věcí je, když je ten prapor vystaven někde v muzeu nebo využit jinak, aby lidé nezapomínali na minulost. Neboť lidé, kteří zapomenou na svou minulost, riskují, že se tato minulost v budoucnosti zopakuje v daleko horší podobě, že za to zaplatí vyšší cenou a vyšší mírou krvavosti.

Já mluvím o tom, když se například snaží zakázat svastiku a já se ptám: …Na jakém základě?Svastika je staroárijským, staroslovanským symbolem.

A kvůli tomu, že jakýsi parchant vzal tento symbol a použil ho ve svém heraldickém, ideologickém systému, se máme vzdát symbolu svastiky?
My se kvůli tomu máme vzdát své minulosti? …Máme si díky tomu svou minulost zakazovat?

Co je to za ubožácký přístup k věci? …Je nutné zakazovat symboliku v jejím souhrnu. Například vlajka NSDAP, nacistická vlajka má podobu červeného podkladu s černým hákovým křížem, pravotočivou svastikou v bílém kruhu. Je zbytečné zakazovat jednotlivé prvky té vlajky, tedy ten červený podklad, nebo černý hákový kříž v podobě pravotočivé svastiky, je nutné zakázat celkový souhrn všech těchto prvků. Ale tomu se chtějí vyhnout, a proto zakazují jednotlivé prvky. A to je fašismus v čisté podobě, kdy je nepravověrnost prezentována jako pravověrnost.

Nesmí být zakazovány jednotlivé prvky, ale ten konkrétní ideologický obraz.

Například uniforma SS, ve které musí být zakázáno chodit a propagovat tak své ideologické názory. Ta musí sloužit jen jako znak určité ideologie, aby lidé nezapomínali. Ale ne její jednotlivé prvky. Přece kvůli tomu nezakážeme černou barvu obleku. Stejné je to se všemi jednotlivými prvky. Samotné vysoké holínky přece také nezakážeme. Tak proč bychom symboly, které jsou pro všechny lidi historickými symboly…

Vždyť svastika je přítomna jak v Indii, tak i ve slovanském světě, vůbec celkově v árijském světě.

A oni její použití zakazují a na jakém základě? …To zítra zakážou hvězdy? …Když je zase někdo zneužije? …Víte ta situace je taková, že tím zákazem svastiky…

Je to stejné jako kdyby si třeba zločinci oblékli policejní uniformy, dopustili se v nich trestného činu a tak bychom kvůli tomu, abychom těm zločincům zabránili zopakovat jejich zločin, zakázali policejní uniformy. Zdá se vám to normální?

My přece víme, že ti zločinci jen využili tento symbol pro realizaci svého zločinu.

Tak proč to neplatí pro svastiku a ve vztahu k dalším takovým symbolům?

Když chtějí něco zakázat, musí jít o celou symboliku, o celý soubor těch symbolů, které reprezentují určitou ideologii. To je to, co je nutné zakázat. Konkrétní ucelené obrazy a ne jednotlivé prvky, ze kterých se skládají.

Ano, v USA proběhla anketa, ve které téměř 60% lidí…
Otázka zněla, jak se stavíte k tomu, že se ve školách vyučují arabské číslice?

A asi 60%, 56 nebo 59% lidí, teď nevím přesně, prohlásilo, že je třeba zakázat výuku těchto arabských symbolů, arabských číslic….Úplná hovadina.
A ten zákaz použití svastiky je analogický zákazu výuky arabských číslic ve škole. Ale tam to postupně spěje.

A mimochodem ten zákaz symbolů, těch jednotlivých prvků, ne souhrnu těchto prvků vyjadřujících určitou ideologii, ale jednotlivých prvků, ze kterých se ten souhrn skládá, je právě projevem fašismu, čistým projevem fašismu. Je to likvidace národní kultury, je to uplatňování nepravověrnosti prezentované jako pravověrnost. Protože ta pravověrnost reprezentovaná svastikou je tím pádem zakázaná a je trestána.

Na jakém základě bychom se kvůli zločinům nacistického německého režimu měli vzdávat staletých dějin celého lidstva?

V tom spočívá ten fašismus. Tuhle věc si zapamatujte, že fašismus se projevuje aktivní podporou davu bezvýznamných lidiček v jejich ideovém přesvědčení, že je normální systém, ve kterém „elita“ zneužívá svou moc, ve kterém se nepravověrnost prezentuje jako pravověrnost, ve kterém „elita“ buduje na základě této nepravověrnosti systém, který neumožňuje lidem stávat se skutečnými lidmi, a veškerou svou mocí potlačuje každého, kdo je přichycen při tom, že tuto jejich nepravověrnost prohlédnul, a každého, u koho jen podobné podezření vznikne.

V tom je fašismus, to je ta jeho definice. A všechno ostatní je o ničem, protože to neposkytuje definici fašismu. Prý symbol svastiky.
Jen se podívejte do Indie, kolik je tam všude vyobrazeno svastik, historicky. Svastika je symbolem slunce. Nesmíme reagovat na samotnou svastiku, ale na souhrn těch symbolů. Takže takto probíhá záměna pojmů.”

 

Vědění a svoboda: protilék proti rostoucímu fašismu

Největší epidemická nemoc známá lidstvu

Sionismus pro nechápavé

Fašismus je tady – psychopatie a hysterizace národů

 

Print Friendly, PDF & Email
Sdílejte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

blank